1% podatku na PZK jako organizację pożytku publicznego za 2007 rok
Dodane przez sotpzk dnia 10 marzec 2008
1% podatku na PZK

Pragnę po raz kolejny w imieniu ZG PZK serdecznie podziękować wszystkim
darczyńcom, którzy wsparli nasz Związek swoim 1% od należnego podatku za
rok 2006. Pozwoliło to na realizację wielu ważnych przedsięwzięć w ramach
PZK jako OPP.

Rozszerzona zawartość newsa

Tak jak i w latach poprzednich zwracam się z apelem o wpłaty na PZK jako
OPP z tyt. 1% kwoty należnego podatku.

W latach minionych kwoty uzyskane z tego tytułu każdorazowo przekraczały
miesięczny budżet PZK. Przykładowo za rok 2006 uzyskaliśmy ponad 26000 zł.
Środki te przeznaczone są w 80% na rzecz Oddziałów Terenowych PZK lub
klubów do nich należących i są wykorzystywane zgodnie z uchwałami Zarządów
Oddziałów PZK, którym są one dedykowane. Pozwalają one na zakup urządzeń
(radiolatarnie, przemienniki, bramki APRS, transceivery), druk dyplomów i
kart QSL, kursy krótkofalarskie, organizację spotkań środowiskowych itp.

Pozostała część środków jest co roku wykorzystywana na dofinansowanie
obozu szkoleniowego w sportach obronnych większościowo finansowanego z
dotacji MON. Na trzech kolejnych obozach wyszkoliliśmy ponad 120 nowych
przyszłych krótkofalowców. Uważamy, że jest to najlepsza forma
propagowania krótkofalarstwa oraz pozyskiwania naszych następców. Ważnym
jest też aspekt ogólno wychowawczy młodego pokolenia.

Warto pamiętać, że krótkofalarstwo stanowi alternatywę dla innych sportów
i zainteresowań, poszerzając możliwości aktywnego życia nie tylko wśród
młodzieży.

Krótkofalarstwo stanowi też ważny element w tworzeniu sieci łączności
zapasowej na wypadek zagrożenia lub klęski żywiołowej.


Jak przekazać 1% na PZK jako OPP?


Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców
jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią
rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 nazwę OPP:

Tu wpisujemy:


Polski Związek Krótkofalowców (w PIT 28 poz. 136, w PIT 36 poz.312, w PIT
36L poz.106, w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 poz. 60 )

Oraz numer KRS :


0000088401 (w PIT 28 poz. 137, w PIT 36 poz.313, w PIT 36L poz.107, w PIT
37 poz. 125, w PIT 38 poz. 61 )


Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było
przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu proszę tą informację
wpisać do rubryki "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z
podatnikiem" znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1
proc. podatku należnego. Są to pozycje: 135 w PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w
PIT-36L, 123 w PIT-37, 59 w PIT-38.

Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr
OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest
wystarczające.

Przykładowo:OT37, OT12 lub OT 04 klub SP2PIK , OT11 klub SP6PAZ itp.


Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę
kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:


Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 85-635
Bydgoszcz , skr. poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13.


SP2JMR