Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Jeleniej Górze
Dodane przez sotpzk dnia 13 grudzień 2007
Zebranie SOT PZK


8 grudnia o godzinie 10.30 w hotelu „Cieplice” w Cieplicach koło Jeleniej Góry odbyło się Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.
Rozszerzona zawartość newsa
8 grudnia o godzinie 10.30 w hotelu „Cieplice” w Cieplicach koło Jeleniej Góry odbyło się Walne Zebranie Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na ogólną liczbę 104 członków Oddziału uczestniczyło 37 osób, co stanowi 29 %.
Prezes Oddziału – Robert SP6RGB zapoznał zebranych z wynikami pracy Oddziału za ostatni rok, zwracając między innymi uwagę na dużą aktywność Sudeckiego Klubu Mikrofalowego SP6KBL w Kłodzku, który był organizatorem IX Zjazdu Technicznego UKF.
Klub ten był silnie reprezentowany na zebraniu pod przewodnictwem małżeństwa krótkofalarskiego tj. Stanisława SP6BTV i Jego małżonki Romy SP6RYL. Gratulujemy osiągnięć temu zespołowi, który powinien mieć swoich naśladowców w innych klubach w kraju.
Prezes Oddziału zapoznał również zebranych z planem zamierzeń Oddziału na rok 2008. Z ramienia Prezydium ZG PZK w Zebraniu uczestniczył Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z listem Prezesa PZK SP2JMR skierowanym do zebranych, po czym poinformował o aktualnej sytuacji w PZK.
Dyskusja dotyczyła istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym między innymi obrotu kart QSL.
Nowo wybrany Manager QSL. – Stanisław SP6BGF doskonale radzi sobie z tym przedsięwzięciem i na podkreślenie i wyróżnienie zasługuje fakt minimalizowania kosztów związanych z obrotem kart QSL, ponieważ niemal bezkosztowo rozprowadza karty wśród nadawców.
Dyskusja i rozmowy kuluarowe były doskonałą okazją dla przedstawiciela Prezydium ZG PZK do poznania specyfiki tego lokalnego środowiska, do wsłuchiwania się w oczekiwania i zamierzenia ambitnych nadawców i całych zespołów klubowych.
Doświadczenia wyniesione z tego spotkania będą miały niewątpliwie wpływ na poprawę pracy Prezydium ZG PZK w zakresie stwarzania warunków dla funkcjonowania oddziałów i klubów PZK w kraju.
W głosowaniu tajnym zebraniu wybrali dwóch delegatów na Zjazd Krajowy PZK tj. Roberta SP6RGB i Dionizego SP6IEQ oraz dwóch zastępców delegatów tj. Romka SP6RZ i Kazimierz SQ6GGT.
W drugiej części zebrania kol. Roman SP6RZ przedstawił działalność i osiągnięcia klubu SP6YRZ.
Później wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali interesującego wykładu Dionizego SP6IEQ „Prawo budowlane a anteny stacji amatorskich” -
Dionizy podzielił się swymi doświadczeniami w tym zakresie i odpowiadał na liczne pytania.

Opracował : Tadeusz SP9HQJ