Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 14 listopada 2007.
Dodane przez sotpzk dnia 15 listopad 2007
Komunikat ZG PZK


W załączeniu poniżej Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 14.11.2007.(...)Rozszerzona zawartość newsa


Witam serdecznie wszystkich odbiorców komunikatów. A oto informacje.
1.Posiedzenie ZG PZK.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sobotę 17 listopada w sali konferencyjnej UKE w Warszawie odbędzie się jesienne Posiedzenie ZG PZK. Wezmą w nim udział z głosem decydującym Członkowie ZG PZK. Oraz z głosem doradczym Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, goście tj Prezesi Klubów specjalistycznych PZK, Prezesi stowarzyszeń członków wspierających PZK oraz managerowie PZK.


2. Walne Zebrania OT PZK .
OT 18 25.11.2007 r o godz. 9,30 w Liceum przy ul. Ks. Jałowego w Rzeszowie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału NR-18
OT 14 . Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOT PZK odbędzie się w dniu 15 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 / II termin 10.15 / w Klubie Garnizonowym w Szczecinie ul. Wawrzyniaka 5 / sala w łączniku /.
OT29 OT PZK w Piekarach Śląskich –OT29 – 1 grudnia
OT13 Sudecki OT PZK w dniu 8 grudnia w Jeleniej Górze
OT04 . Walne zebranie OT 04 odbędzie się w dniu 8 grudnia 2007 w klubie POW przy ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy. Początek godz.10.00
Walne zebrania odbyły się już w OT 03 –Świętokrzyskim, OT 08 –Poznańskim, OT28 –Tarnowskim.


3. Jubileusz 50 lat Lubelskiego OT PZK ( OT 20).
Zjazd Jubileuszowy OT 20 odbędzie się w dniu 25 listopada 2007 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Początek godzina 10.30. Zapowiadany jest udział Władz Wojewódzkich i Miejskich oraz instytucji i organizacji współpracujących z OT 20.


4. EmCom.
Trzecie manewry w łączności bezpieczeństwa I Regionu IARU mamy już za sobą odbyły się one w dniu 11 listopada 2007. Regulamin i informację zamieszczałem w poprzednich komunikatach. Do manewrów zgłosiły się stacje SP3KWA, SP3ZAC, SP2PZH, SP0PZK oraz stacja z Wrocławia ( brak znaku klubowego). Do dzisiaj mamy informacje od SP3ZAC oraz SP2PZH. SP3KWA wycofała się w przeddzień spotkania. SP0PZK pracowała jako stacja centralna z operatorem Markiem SQ2GXO (ex SQ4GXO) , który nie formalnie pełni funkcje operatora stacji SP0PZK w EmCom , koordynatora i sprawozdawcy międzynarodowych spotkań EmCom. Z ramienia prezydium sprawami tymi zajmują się Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR przy współpracy Wiesława SP2DX Oficera Łącznikowego PZK IARU. Więcej informacji za tydzień.


5. Zawody NSN.
Z powodu awarii komputera uprzejmie proszę wszystkich
uczestników zawodów Narodowe Święto Niepodległości, które
odbyły się 11.11.2007 o ponowne przesłanie logów pocztą
elektroniczną na adres sp7pbc@wp.pl
Serdecznie przepraszam w imieniu organizatorów jak i własnym
za zaistniałą sytuację.
Vy 73 Andrzej SP7HQ


6. Informacje z SP9KRT. W załączniku do komunikatu zamieszczam informacje z radioklubu SP9KRT w Piekarach Śląskich. Jak widać grupa kolegów z SP9KRT aktywnie działa na rzecz rozwoju krótkofalarstwa. Przekazując te i inne informacje o akcjach i działaniach klubowych przypominam, że za wynikające z nich zobowiązania PZK nie ponosi odpowiedzialności.

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załącznik: INFO z SP9KRT


Szanowni Przyjaciele!

Po raz pierwszy od chwili naszego powstania zwróciliśmy się bezpośrednio drogą pocztową wysyłając ponad 50 listów pocztą priorytetową i publikując na stronie internetowej naszego klubu prośbę i propozycję odnośnie współpracy naszego klubu z tymi, którzy wykażą zainteresowanie w pomocy i ew. we współpracy w udziale w różnych zawodach krótkofalarskich organizowanych tradycyjnie i zgodnie a regulaminami opublikowanymi w periodykach m.in. w Magazynie QTC, Świat Radio oraz amerykańskim QST.
Ponownie zwracamy się z prośbą-apelem, aby zainteresowani skorzystali z możliwości poszerzenia wiadomości i podniesienia swoich umiejętności w pracy w różnych zawodach KF, UKF, krajowych i międzynarodowych i to z pomocą bardzo dobrych [wysokiej klasy operatorów-krótkofalowców, zaangażowanych w imprezy tego typu organizowane przez ZG PZK i wiele innych organizacji zagranicznych].Kilkakrotne uczestnictwo osobiste w takich „praktykach stacyjnych” i branie udziału wg swoich możliwości daje gwarancję uzyskania dobrego poziomu operatorskiego oraz nie tylko udziału indywidualnego, ale również i udziału w zespołach innych klubów.

Trzeba podkreślić, że dotychczasowa praca i zaangażowanie wielu doświadczonych kolegów pozwoliło stworzyć w klubie SP9KRT warunki do szkolenia i pracy przygotowywującej do uzyskania potrzebnych umiejętności do uzyskania dobrych wyników w konkurencji z innymi w zawodach KF i UKF.

A oto najbliższe propozycje:

16-18 listopada YO DX Contest
LZ DX Contest
EU CW Party
RSGB 160m Contest
24-25 listopada CQ WW DX Contest CW

W klubie SP9KRT przygotowane będą miejsca do pracy i wypoczynku. Oczekujemy na zgłoszenia chętnych.
Amatorskie 73! Leszek SQ9MLC Ginter SP9ZW Andrzej SP9ADUKlub Radiokomunikacji i Telewizji Amatorskiej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich
skr. poczt. 85, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 032 768 62 67 wew. 14 lub 0503 343 802
www.klubsp9krt.piekary.pl

„Doszkalanie w SP9KRT”


Od ponad 10-ciu lat organizujemy w naszym klubie „doszkalanie przedegzaminacyjne”, które, choć krytykowane w różnych środowiskach [zazdrość?], to jednak przysparza wiele nowych licencji i to licencji aktywnych – często na czołowych miejscach w wynikach zawodów widzimy szereg znaków naszych „kursantów”. Często jest to też jedyna możliwość uzyskania licencji, zwłaszcza dla adeptów mieszkających z dala od środowisk krótkofalarskich.

Na czym to „doszkalanie” polega?

Dawnymi czasy do egzaminu przygotowywały kursy stacjonarne obejmujące około 200 – 240 godzin zajęć kursowych. Dziś, gdy czas jak gdyby „przyspieszył”, mało kto może sobie pozwolić na wygospodarowanie takiego wycinka czasu z życia rodzinnego czy też czasu przeznaczonego np. na naukę szkolną.
Z drugiej strony powszechniejszy dostęp do źródeł informacji [podręczniki, Internet, czasopisma fachowe, itp.] pozwala na samodzielne przygotowanie się do egzaminu państwowego w UKE [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej].

Samodzielnie przygotowywujący się często mają obawy przed przystąpieniem do egzaminu:
- czy przerobili już całość potrzebnego materiału,
- czy ich poziom wiedzy jest wystarczający.

Kandydaci mają też często trudności z dostępem do pewnych wycinków informacji np. w zakresie przepisów i ustaleń międzynarodowych.

Wychodząc naprzeciw „zapotrzebowaniu” kontynuujemy już od ponad 10 lat organizację szybkich „doszkalań przedegzaminacyjnych”. Szybkich – bo z konieczności 2-3 dniowych, ale za to bardzo intensywnych. Zajęcia trwają od czwartku w godzinach od 16.00 do 21.00 oraz w piątek od wczesnego rana do wieczora w siedzibie klubu SP9KRT, a w sobotę kończą się egzaminem w siedzibie Śląskiego Oddziału UKE w Siemianowicach-Bytkowie, ul. Wróblewskiego 75 [obok TV Katowice].
Mamy ku temu warunki, gdyż klub mieści się w hotelu miejskim (jest możliwość rezerwacji zakwaterowania, pełnego wyżywienia w bufecie/stołówce hotelowej, praktyki na radiostacji klubowej, itp.).
Mamy też kadrę sprawdzonych wykładowców, objaśniających tajniki krótkofalarstwa w sposób przystępny. Opracowaliśmy i drukujemy na bieżąco podręcznik kursowy, zawierający m.in. wszystkie pytania egzaminacyjne i odpowiedzi na nie [otrzymują wszyscy kursanci]. Bezpośrednio po zakończeniu „doszkalania” (w piątek) jest egzamin (w sobotę rano).
System taki sprawdził się w praktyce. Już na pierwszej serii „kursów” doszkoliliśmy 98 kandydatów na krótkofalowców – obecnie organizujemy 2 – 3 razy w roku „doszkalania” przed każdym egzaminem w UKE gromadząc każdorazowo kilkunastu zainteresowanych, którzy z reguły wszyscy zdają na kategorie A, B, C lub D.
Podkreślić trzeba, że takie „doszkalania” przeznaczone są wyłącznie dla już zaawansowanych i mają na celu jedynie powtórzenie materiału i ewentualne uzupełnienie luk.
Jest oczywistym, że w ciągu 2 dni nie można np. nauczyć się telegrafii, ale można uzupełnić braki, np. znajomość znaków przestankowych: kropka, przecinek {zresztą błędnie podanych w większości publikacji].

Najbliższe „doszkalanie” odbędzie się 15-16 listopada 2007 r., zaś egzamin 17 listopada 2007 r.

Zgłoszenia na „doszkalanie”:
Listowne: Krótkofalowcy, skr. Poczt. 85, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE
E-mail: sp9krt@o2.pl
Telefoniczne: 032 768 6267
lub 0503 34 3802
Dalsze informacje na stronie internetowej klubu:
www.klubsp9krt.piekary.pl