SP CW Contest
Dodane przez sotpzk dnia 19 październik 2007
SP CW Contest

Dr OPs,
Poniżej aktualna wersja regulaminu SP CW Contest, które rozegrane
zostaną już w najbliższą niedzielę.

73 de Sylwester, sp2fap

Rozszerzona zawartość newsa

SP CW Contest
21 października 2007 r

Organizator: SP CW Club, sponsor MK QTC.Uczestnicy: operatorzy stacji
nadawczych i nasłuchowych. Termin: 21 października 2007 r., od godz.
16.00 do godz. 17.00 UTC. Pasmo i emisja: 80m - CW. Klasyfikacje: SO -
nadawcy indywidualni MO - stacje klubowe SWL - nasłuchowcy Grupy
kontrolne: RS(T) + nr QSO. Punktacja: QSO - 1 pkt. Wynik końcowy: suma
punktów uzyskanych za QSOs. Nasłuchowcy: (a) Obowiązuje odebranie
znaków obu stacji i obu grup kontrolnych. (b) Każdy kompletny nasłuch
- 1 pkt. (d) Wynik końcowy - suma punktów za nasłuchy. Dzienniki w
terminie 14 dni na adres: qtc@post.pl (format Cabrillo). Nagrody: (a)
Za zajęcie pierwszych 3. miejsc w każdej grupie klasyfikacyjnej -
dyplomy. Wyniki: opublikowane będą w grudniowym wydaniu MK QTC oraz
wystawione w Internecie na stronie QTC OnLine -
http://qtc.radio.org.pl Komisja: zespół redakcji MK QTC. Decyzje
komisji zawodów są ostateczne.