KOMUNIKAT ZARZĄDU SOT PZK z 22 maja 2018 r.
Dodane przez sotpzk dnia 29 maj 2018
Dnia 27 lutego 2018 r. odbyło się w Świdnicy pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Rewizyjnej poświecone było zatwierdzeniu dokumentacji finansowej OT-13 za rok 2017.
Rozszerzona zawartość newsaKOMUNIKAT ZARZĄDU SOT PZK z 22 maja 2018 r.


1. Dnia 27 lutego 2018 r. odbyło się w Świdnicy pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Rewizyjnej poświecone było zatwierdzeniu dokumentacji finansowej OT-13 za rok 2017. Uchwalono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe wraz z Bilansem i Rachunkiem Wyników. Dokumenty te były podstawą do złożenia stosownych deklaracji w Urzędzie Skarbowym zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada prawo na stowarzyszenia. Podczas zebrania zatwierdzono także Plan Budżetu Oddziału na 2018 r.

2. Dnia 12 maja 2018 r. odbyło się w Strzegomiu Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT-13 PZK. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Obecnych było 22 członków naszego Oddziału.
Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z pracy Zarządu SOT PZK za okres kadencji t.j. lata 2014-2018. W głosowaniu jawnym Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. Zebranie przyjęło sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej SOT PZK za okres kadencji t.j. lata 2014-2018.
Podczas tajnego głosowania wyłoniono 4 członków Zarządu i 2 ich zastępców, 3 członków Komisji Rewizyjnej OT-13 oraz 2 ich zastępców oraz 1 Delegata Oddziału i 1 Zastępcę Delegata na Zjazdy PZK.
W chwili obecnej struktura władz Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców przedstawia się następująco:

ZARZĄD:
1. Prezes Zarządu………………………………………………..….Jerzy Syrek SP6BXP
2. V-ce Prezes/Sekretarz…………………………………………Zbigniew Fuchs SQ6EY
3. V-ce Prezes/Skarbnik…………………………………..…Roman Stachowiak SP3FQL
4. Członek Zarządu……………………………………….…Stanisław Podkowa SP6BGF

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Przewodniczący………………………………………………Adam Olender SP6NXG
2. Członek…………………………………………………..…..Kazimierz Duch SP6CJK
3. Członek………………………………………………….Franciszek Kaczmar SP6GTN

DELEGAT SOT PZK:
1. Dionizy Studziński……………………………….……………………………SP6IEQ

Zebranie zakończono o godz. 14:00

3, Dnia 19 maja 2018 r. odbyło się w Jeleniej Górze zebranie nowego Zarządu OT-13.
W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu. Załatwiono następujące sprawy:
- podjęto uchwałę w sprawie rozliczenia kosztu wynajęcia sali w Strzegomiu
12 maja 2018 r. ze środków OPP SOT PZK zgromadzonych na koncie PZK.
Chodzi o kwotę 150 zł..
- W związku z faktem utraty lokalu przy ul. Piastowskiej 3 w Kamiennej Górze koniecznym
stało się przeniesienie siedziby SOT PZK pod inny adres. Zarząd podjął uchwałę
o przeniesieniu siedziby OT-13 z ul. Piastowskiej 3 na ul. Zieloną 8 w Kamiennej Górze.
Adres dla korespondencji : skrytka pocztowa 104, 58-400 Kamienna Góra pozostaje
bez zmian. Podobnie adres mailowy: ot13@pzk.org.pl.

Komunikat sporządził:
Jurek SP6BXP