Komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK z dnia 31 lipca 2007.
Dodane przez sotpzk dnia 30 lipiec 2007
Komunikat sekretariatu


W załączeniu komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK z dnia 31 lipca 2007.
Rozszerzona zawartość newsa


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów z zimnego i wietrznego Choczewa. A o to informacje:1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 29 lipca 2007 –Choczewo.
Zgodnie z zapowiedzią na terenie Bazy Obozowej Hufca ZHP Rumia w okolicach Choczewa odbyło się kolejne posiedzenie prezydium ZG PZK bieżącej kadencji.
W posiedzeniu udział wzięli kol: Ewa SP1LOS i Tadeusz SP9HQY Wiceprezesi PZK, Aleksander SP2UKA Skarbnik PZK , Piotr SP2JMR prezes PZK. Z ramienia GKR w Posiedzeniu brał czynny udział Marek SP5UARNie obrcny Bogdan SP3IQ z powodu ważnych spraw osobistych.
Członkowie Prezydium zlustrowali Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dofinansowany z dotacji MON..
Następnie Prezydium podjęło uchwałę o zmianie QSL Managera SP6 po rezygnacji Stanisława SP6GNO i oświadczeniu zgody wraz z wnioskiem ze strony Stanisława SP6BGF .
Przyjęto i omówiono Informację o stanie finansów PZK za 6 mcy 2007 przedstawioną przez skarbnika PZK SP2UKA.
Przychód - 426750,52
koszty 232398,51
Aleksander SP2UKA omówił sytuację jest ona dobra i zgodna z oczekiwaniami członkó prezydium,.
Zwrócił uwagę na niepopkojące zjawisko kwotę 31564.39, która jest w kasach OT . Jego zdaniem jest ona zbyt duża i oznacza , że gospodarka finansowa nie jest oszczędna.
Prezydium poprosi OT o wyjaśnienie dotyczące wysokich pozycji w kasach. Zdaniem prezydium kwoty te powinny być niższe i powinny znajdować się na koncie ze względu na bezpieczeństwo i przejrzystość informacji.
Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze nadania ZOH PZK nast. kolegom na wniosek Zarządu OT 10 Wnioski OT10 szt 5
SP9IKN, SP9BCV, SP9CUU, SP9KJ
Prezydium szczegółowo przeanalizowało projekt Zcentralizowanego Sysytemu Eidencji Członkó PZK w skrócie OSEC PZK
Prezydium ZG PZK powierzyło Tadeuszowi SP9HQJ wiceprezesowi PZK opracowanie wzoru medalu Im Braci Odyńców barwy: biała i niebieska.
Opracowany wzór będzie poddany weryfikacji przez prezydium ZG PZK..
Prezydium podjęło uchwałę o zakupie anteny dla HFOPOL
Następnie Prezydium podjęło sprawę współpracy łpracy z DARC –okręg Barndenburg – w temacie łączności emergency.
Posiedzenie zakończono o godzinie 14.30.


2.Otwarte Mistrzostwa PZK w ARS Choczewo 2007.
Odbyły się sobotę 28 i w niedzielę 29 lipca w lasach w okolicach Choczewa. Łącznie wzięło w nich udział 61 zawodników reprezentujących 8 klubów . PZK reprezentowała 14 osobowa drużyna KRS, który na mocy umowy jest organizatorem wszystkich zawodów, obozów i treningów w tej dyscyplinie.
Mistrzostwa wykazały znakomitą formę naszych zawodników. Kierownikiem zawodów był Piotr SP2JMR, a sędzią głównym Adam SP2EDA. Ogrom pracy organizacyjnej wzięli na siebie Zbyszek SP2JNK oraz Joanna SQ2LIC.
Mistrzostwa były pierwszymi od lat zawodami organizowanymi przez PZK z udziałem zawodników z PZRS, co pozwoliło na porównanie możliwości i kwalifikacji zawodników z praktycznie wszystkich środowisk zajmujących się tą dyscypliną. Pełne wyniki tych zawodów są do obejrzenia na stronie www.pzk,org.pl w zakładce „ Obóz Szkoleniowy sportach obronnych dofinansowany z dotacji MON”.


3. Otrzymaliśmy zaproszenie na kolejny Zjazd PK UKF.
Polski Klub UKF – Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich za[rosił mnie na swój 46 Zjazd sprawozdawczo-wyborczy który odbędzie się w Gołuchowie w okolicach Kalisza w dniach 08.09.2007 – 09.09.2007 r. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie PK UKF. Tak więc do zobaczenia na zjeździe.


4. Zaproszenie z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców.
Zaproszenie. Szanowne Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy – członkowie klubu SP6PAZ , naszego oddziału PZK OT-11 oraz krótkofalowcy w kraju i zagranicy :
Zarząd Piastowskiego Klubu Krótkofalowców w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie okolicznościowe związane ze znaczącymi jubileuszami:

50-leciem Oddziału Terenowego PZK w Opolu ( 1957-2007 )
40-leciem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ ( 1967 – 2007 )

Miejsce spotkania : Ośrodek Wypoczynkowy JOWISZ w TURAWIE Ul. Spacerowa 6
Termin spotkania : 1-2 września 2007 ( sobota/niedziela ) , początek sobota od godziny 10.00 , zakończenie niedziela godzina 14.00 .

Program spotkania między innymi przewiduje :

- podsumowanie ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich z okazji 40-lecia klubu
- wręczenie zwycięzcom pierwszych miejsc pucharów oraz wszystkim uczestnikom
zawodów dyplomów.
- wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli: ZG PZK , OT-11 , oraz zaproszonych
gości z Urzędu Marszałkowskiego , Urzędu Wojewódzkiego .
- chwila wspomnień
- spotkania towarzyskie
- giełda sprzętowa (SP6RYP i SP6SNS)
- pieczenie kiełbasek
- praca radiostacji okolicznościowej na Kf i UKF HF 40 PAZ / 6
Szczegółowe informacje będą sukcesywnie podawane na stronie internetowej klubu
www.sp6paz.opole.pl oraz www.ot11.pzk.org.pl .
Koszt uczestnictwa : a/ za nocleg z soboty na niedzielę oraz obiad, kolacja w sobotę oraz śniadanie w niedzielę – wynosi 65 złotych
b/ dla chętnych j/w plus obiad w niedzielę – koszt wynosi 80 złotych.
Prosimy o dokonywanie wpłat już w chwili obecnej ( 20 sierpnia musimy zgłosić ilość uczestników kierownikowi ośrodka JOWISZ )
Wpłaty dokonywać należy na konto OT-11: Polski Związek Krótkofalowców OT-11 ul. Wiązowa 7 48-100 GŁUBCZYCE numer konta :
10 1440 1215 0000 0000 0523 2236
Na przelewie prosimy podać koniecznie swój znak oraz tytuł wpłaty ,,TURAWA-2007’’
Mapkę dojazdową można znaleźć w internecie google.pl i wpisać ośrodek wypoczynkowy JOWISZ w Turawie .
Serdecznie zapraszamy i jednocześnie prosimy o liczny udział w imprezie .
Przy okazji prosimy o podanie tej informacji innym Kolegom , którzy nie mają adresów e-mailowych.
z amatorskim pozdrowieniem vy 73 organizatorzy – klub SP6PAZ


Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

III Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych PZK dofinansowany z dotacji MON Choczewo 2007-