JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OD NALEŻNEGO ZA ROK 2014 A PŁACONEGO W ROKU 2015 PODATKU ?
Dodane przez sotpzk dnia 28 kwiecień 2015
Odpis 1% na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego PIT numer KRS: 0000088401. Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowc
Rozszerzona zawartość newsa


Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 numer KRS: 0000088401. Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg. poniższego zestawienia.
1. w PIT 28 poz. 125,
2. w PIT 36 poz. 308,
3. w PIT 36L poz.94
4. w PIT 37 poz. 131.
5. w PIT 38 poz. 57
6. w PIT 39 poz. 51

W odpowiednich rubrykach należy podać wymagana kwotę. Są to pozycje:
1. w PIT 28 poz. 126,
2. w PIT 36 poz. 309,
3. w PIT 36L poz.95,
4. w PIT 37 poz. 132.
5. w PIT 38 poz. 58
6. w PIT 39 poz. 52

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Są to pozycje:
1. w PIT-28 poz. 127,
2. w PIT-36 poz. 310,
3. w PIT-36L poz. 96,
4. w PIT-37 poz. 133,
5. w PIT 38 poz. 59
6. w PIT 59 poz. 53

W miejscach tych należy wpisać:
SOT OT13 / dla …………… W wykropkowane miejsce wpisujemy znak klubu lub "przemiennik" lub zostawić bez wpisu.
Po wypełnieniu tej rubryki 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji danego klubu lub zostanie przekazane na przebudowę przemiennika. Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:
1. w PIT-28 poz. 128,
2. w PIT-36 poz. 311,
3. w PIT-36L poz. 97,
4. w PIT-37 poz. 134.
5. w PIT 38 poz. 60.
6 w PIT 39 poz. 54

Proszę wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Proszę również o nakłonienie kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

73’s Dionizy SP6IEQ