KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZK Z DNIA 20 GRUDNIA 2014 R.
Dodane przez sotpzk dnia 24 grudzień 2014


Oto garść informacji z ostatniego okresu.Rozszerzona zawartość newsa
Dnia 20 września 2014 roku w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim Odbyło się
Zebranie Towarzysko-Techniczne Członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK
W zebraniu wzięło udział 26 członków SOT PZK oraz 5 kolegów nie zrzeszonych w OT-13.
Zebranie było stricte spotkaniem koleżeńskim zgodnie z długoletnią już tradycją

Na wstępie zebrania Prezes SOT PZK wręczył Złotą Odznakę Honorową PZK koledze Stanisławowi SP6BGF jaką Z.G. PZK przyznał Mu za długoletnia pracę na rzecz Stowarzyszenia.

W dalszej części kol. Dionizy SP6IEQ zapoznał zebranych z sytuacją w Polskim Związku Krótkofalowców zwłaszcza w kontekście nowych aktów prawnych jakie przygotowywane są w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz UKE a dotyczących służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Poinformował, że związku z zapędami urzędników dążących do ograniczenia naszych uprawnień Zarząd Główny PZK prowadzi ożywiony dialog z w/w urzędami w celu wypracowania kompromisu między stanowiskiem urzędników a oczekiwaniami środowiska krótkofalarskiego

Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy Syrek SP6BXP przedstawił stan członków OT-13.
Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzeszał we wrześniu 127 członków w tym 3 nasłuchowców.
Klubów zarejestrowanych w OT-13 jest 9 (SP6KBL, SP6PAX, SP6PCH, SP6PCP, SP6PZG, SP6YAQ, SP3PDK, SP6PTT, SP6YCS). Sekretarz wręczył przedstawicielowi klubu SP6PCP pamiątkowy proporczyk PZK.

W sprawie modernizacji przemiennika SR6J głos zabrał V-ce Prezes SOT PZK, kol. Roman SP3FQL informując zebranych o konieczności zabezpieczenia przemiennika tonem CTCSS.
W tej sprawie zabrał głos kol. Wiesław SP6FXF przedstawiając stanowisko odmienne. Argumentował, że wprowadzenie w/w subtonu uniemożliwi dostęp do przemiennika kolegom, którzy nie posiadają w swych urządzeniach dekoderów CTCSS.
Z powodu różnicy zdań zabrał głos Prezes OT-13 kol. Dionizy i zaproponował wniosek w sprawie instalacji subtonu w przemienniku SR6J poddać pod głosowanie uczestników zebrania. Uczestnicy zebrania głosowali następująco: Za wprowadzeniem subtonu - 14 głosów, przeciw - 8, wstrzymało się - 4. Kol. Wiesław SP6FXF zabierając głos oświadczył, że podporządkuje się woli większości. Częstotliwość tonu CTCSS będzie wynosić około100 Hz. Zaapelował jednocześnie by podjąć działania w celu „odmłodzenia” ekipy opiekującej się przemiennikiem, gdyż średnia wieku tego zespołu jest zdecydowanie za wysoka.

W dalszej kolejności podjęto temat modernizacji przemiennika SR6JG.
Ze względu na wieloletnią, stabilną i bezawaryjną pracę tego przemiennika opartego na urządzeniach Motoroli, w toku dyskusji wypracowano opinię, że wymiana tych urządzeń na nowe nie przyniesie znaczących korzyści ale wygeneruje dodatkowe, niepotrzebne koszty.
Konieczna jest jedynie wymiana anten i okablowania. Na tym celu Zarząd SOT PZK winien skupić swoje działania.

W końcowej części spotkania zebrani dyskutowali w podgrupach na różne tematy techniczne i inne związane z naszym hobby

Zebranie zakończono o godz. 14:00.


Pozostałe informacje.

1. W związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowego lokalu Zarząd OT-13 zmuszony został do zmiany siedziby. Nowy adres to ul. Piastowska 3, 58-400 Kamienna Góra.
Nr skrytki pocztowej bez zmian (104).

2. Składki PZK i na SOT PZK płacimy w 2015 roku tak samo jak w roku bieżącym, bez zmian.

3. Stan odpisów 1% podatku dla OPP
dotyczących klubów naszego oddziału obrazuje poniższe
zestawienie. Zestawienie aktualne na 20 grudnia 2014 roku.

SP6KBL...................................................................................................................442,69 zł
SP6PAX................................................................................................................1.193,98 zł
SP6PZG........................................................................................................................0,74 zł
SP6YAQ...................................................................................................................110,51 zł
SP3PDK....................................................................................................................373,60 zł
SP6PTT.......................................................................................................................15,49 zł
SP6PCH.......................................................................................................................92,09 zł
SP6PCP.......................................................................................................................33,47 zł
SP6YCS.....................................................................................................................156,99 zł
--------------------------------
R A Z E M: 2.419,56 zł

4. Sekretarz SOT PZK przypomina klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie z Uchwałą Zarządu OT-13 z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego
przekazywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK – do pobrania z naszej strony WWW).
- lista członków klubu (nazwisko imię, znak)..
- skład zarządu klubu (nazwisko, imię, funkcja).
Dane wg stanu na 31 grudnia 2014 roku należy przesłać drogą pocztową na adres:
Sudecki Oddział Terenowy PZK skr. poczt 104, 58-400 Kamienna Góra
lub e-mailową na adres: ot13@pzk.org.pl w terminie do 31 stycznia 2015 roku.

5. Korzystając z okazji Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców składa wszystkim naszym członkom Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne. Szczęścia, zdrowia i zadowolenia z naszego hobby. Wielu ciekawych dx-ów i udanych konstrukcji krótkofalarskich w nadchodzącym roku 2015.


Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek SP6BXP