KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZK Z 30 PAŻDZIERNIKA 2013 r.
Dodane przez sotpzk dnia 06 listopad 2013
Witam wszystkich Szanownych Kolegów.
Od dnia ostatniego komunikatu t.j. od dnia 31 sierpnia 2013 nastąpiły takie wydarzenia jak:
Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 21 września 2013 odbyło się na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków i sympatyków.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 10:00.
W zebraniu wzięło udział 32 członków SOT PZK oraz 4 kolegów nie zrzeszonych w OT-13.
W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście : Pan Włodzimierz Belta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Jego Zastępca – Pan Henryk Lonatowski. Z zaproszonych gości w zebraniu uczestniczył również kol. Robert Czapski, 3Z6AEF - Główny Koordynator DASR.
Zebranie zagaił witając wszystkich V-ce Prezes SOT PZK kol. Jerzy Syrek SP6BXP.

Na wstępie zebrania dokonano wręczenia Odznak Honorowych PZK kolegom: Piotrowi SP6RGC
i Jurkowi SP6BXP. O.H. PZK przyznano także kol. Mariuszowi SP6DMQ.
Wręczono również dyplomy krótkofalarskie kolegom SQ3LVO i SP6BXP.

Prowadzący zebranie przekazał następnie głos zaproszonym gościom. Pan Włodzimierz Belta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra poinformował zebranych o woli nawiązania współpracy z krótkofalowcami reprezentowanego przez Niego Wydziału w przypadku klęsk żywiołowych. Widzi konieczność podpisania stosownego porozumienia w tej sprawie i wyraża chęć jego podpisania. Z kolei zabrał głos kol. Robert 3Z3AET Główny Koordynator Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Zapoznał zebranych z funkcjonowaniem tej sieci na Dolnym Śląsku zwłaszcza w rejonie Wrocławia. Omówił formy i inne zagadnienia współpracy z państwowymi służbami odpowiedzialnymi za działania w obliczu klęsk żywiołowych. Wyraził zadowolenie z inicjatywy podpisania odpowiednich porozumień pomiędzy SOT PZK a Wydziałem Zarządzania Kryzysowego U.M. Jelenia Góra. Zadeklarował ze swej strony wszelką pomoc merytoryczną, gdyby zachodziła taka potrzeba.

Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy Syrek SP6BXP przedstawił stan członków OT-13.
Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzesza obecnie 134 członków w tym 7 nasłuchowców.
Przed rokiem o tej samej porze oddział posiadał 137 członków.
Sytuację w tym zakresie określił jako stabilną.
Po wykreśleniu z ewidencji klubów SP6YNR i SP6PCL - klubów zarejestrowanych w OT-13 jest 8.
(SP6KBL, SP6PAX, SP6PCH, SP6PZG, SP6YAQ, SP3PDK, SP6PTT, SP6YCS).
Przyczyną wykreślenia klubu SP6YNR było życzenie zarządu klubu. Wykreślenie klubu SP6PCL zostało spowodowane przekształceniem klubu w stowarzyszenie zwykle. Statut PZK nie przewiduje zrzeszania klubów krótkofalarskich w formie stowarzyszeń.
Odnośnie zmiany QSL Managera OT-13:
W trakcie zebrania dotychczasowy QSL Manager kol. Stanisław SP6BGF przekazał całość spraw biura QSL OT-13 nowemu QSL Managerowi kol. Janowi SQ6OR.

W tematach technicznych kol. Roman SP3FQL przedstawił wielopasmową, małogabarytową antenę AB-5T. Na tej antenie podczas całego czasu spotkania na Górze Szybowcowej pracowała stacja klubowa SP3PDK.
A kolei – w zastępstwie kol. Dionizego – kol. Franciszek SP6GTN opisał jeszcze bardziej małogabarytową antenę MFJ 1621. Obie prelekcje cieszyły się sporym zainteresowaniem ale hitem części technicznej spotkania okazał się transceiver sdr AVALA 1 zaprezentowany przez kol. Stefana SP6QKS. W czasie, gdy Kol. Stefan zapoznawał kolegów z uruchomieniem i pracą na tym trx-ie, AVALA 1 ze zdjętą obudową krążył z rąk do rąk i prawie wszyscy robili mu zdjęcia.
Zainteresowanie było ogromne. Pytaniom i dyskusjom nie było końca

Spotkanie zakończono o godz. 14:00.

Po zakończeniu spotkania odbyło się robocze zebranie Zarządu OT-13, na którym podjęto dwie uchwały.
1.Uchwałą nr 5/2013 Zarząd złożył podziękowanie kol. Stanisławowi Podkowie SP6BGF za wieloletnie pełnienie funkcji Oddziałowego QSL Managera oraz powołał na tę funkcję kol. Jana Okapiec SQ6OR.
2. Uchwałą nr 6/2013 skierował wniosek wraz z uzasadnieniem do Managera Odznaki Honorowej PZK o nadanie Złotej Odznaki Honorowej Koledze Stanisławowi SP6BGF.

Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP