BEACONY SR6LHZ i SR6XHZ
Dodane przez sotpzk dnia 24 kwiecień 2013
APEL PREZESA SOT PZK


Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Od dłuższego już czasu mamy pewien problem z dwoma beconami należącymi do naszego Oddziału. Są to SR6LHZ na pasmo 1296 MHz oraz SR6XHZ na pasmo 10 GHz.

Rozszerzona zawartość newsa
Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Od dłuższego już czasu mamy pewien problem z dwoma beconami należącymi do naszego Oddziału. Są to SR6LHZ na psamo 1296 MHz oraz SR6XHZ na pasmo 10 GHz. Dla przedłużenia ważności pozwoleń zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi niezbędna jest zgoda właściciela obiektu, w którym są one zainstalowane. W tym przypadku jest to obiekt f-my EMITEL na Śnieżnych Kotłach w Szklarskiej Porębie. Dotychczas korzystanie z tych obiektów było bezpłatne na podstawie dwustronnych porozumień pomiędzy EMITEL a PZK. Po zmianie władz w firmie EMITEL nastąpiła zmiana w tym zakresie i zostały postawione znaczne żądania finansowe. Od kilku miesięcy PZK prowadziło rozmowy w tej sprawie. Po długiej przerwie w rozmowach przeznaczonej na inwentaryzację naszych urządzeń na obiektach i zajęcie chyba ostatecznego stanowiska przez EMITEL w tej sprawie otrzymaliśmy, jako PZK informację, że koszt związany z użyczeniem obiektów EMITEL i wykorzystaniem ich na instalację naszych stacji został zmniejszony z kwoty 50.000 zł do 21.750 zł miesięcznie. Daje to średnią kwotę na jedną stację ok. 250 zł na miesiąc netto.
Prosta kalkulacja tej kwoty w przeliczeniu na nasze dwa beacony daje kwotę do zapłaty 7.380 złotych rocznie, co stanowi ok. 300% naszego budżetu pozyskiwanego ze składek. Dofinansowanie opłat ze strony PZK jest możliwe, ale dotyczy ono tylko kilku procent kwoty.
W takiej sytuacji istnieją tylko dwa wyjścia:
1. Demontaż i likwidacja obu beaconów.
2. Przeniesienie ich na inny obiekt o innych warunkach lokalizacyjnych i finasowych.
Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie tematu beaconów pod kątem potrzeby ich utrzymywania oraz ewentualnie pod kątem miejsca gdzie mogłyby być zainstalowane. Może któryś z naszych Kolegów posiada miejsce, w którym lokalizacja tych beaconów mogłaby być uzasadniona.
Temat ten zostanie omówiony podczas najbliższego spotkania na Górze Szybowcowej 11 maja br.

73 Dionizy SP6IEQ