Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 20 marca 2013 roku
Dodane przez sotpzk dnia 26 marzec 2013
Komunikat SOT PZK


KOMUNIKAT Sekretariatu SOT PZK z 20 marca 2013 r.

Witam wszystkich i przepraszam za dłuższą przerwę spowodowaną awarią techniczna naszej strony WWW. Od dnia ostatniego komunikatu t.j. od dnia 9 czerwca 2012 nastąpiły takie wydarzenia jak:


Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat SOT PZK


KOMUNIKAT Sekretariatu SOT PZK z 20 marca 2013 r.

Witam wszystkich i przepraszam za dłuższą przerwę spowodowaną awarią techniczna naszej strony WWW. Od dnia ostatniego komunikatu t.j. od dnia 9 czerwca 2012 nastąpiły takie wydarzenia jak:

1. 22 września odbyło się Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków w Świdnicy.
W zebraniu wzięło udział 30 członków SOT PZK oraz 8 kolegów niezrzeszonych w OT-13.
Uroczyście wręczono Odznakę Honorową PZK koledze Marianowi SP6FCQ.
Przedyskutowano sprawy statutowe PZK, finansowe SOT PZK i związane z modernizacją
przemiennika SR6J. Kolega Franek SP6GTN zademonstrował 2 anteny KF zbudowane
przez siebie i zapoznał zebranych z problemami technicznymi jakie wyłoniły się podczas
ich budowy.

2. Dnia 17 stycznia 2013 roku Zarząd zatwierdził budżet oddziału na rok 2013. Budżet dość skromny ze względu na sytuację finansową SOT.
Sporą część budżetu OT-13 pochłaniają koszty biura QSL oddziału.
Zarząd podjął działania w kierunku ograniczenia tych kosztów
Wypracowano stanowisko, że najlepszym wyjściem będzie utworzenie t.zw. „punktów
kontaktowych” zrzeszających odbiorców kart z danego, niewielkiego obszaru.
Takie punkty mogłyby powstać w Kłodzku, Świdnicy, Kamiennej Górze, Rawiczu,
Twardogórze, Zgorzelcu, Polkowicach, Lubinie, Nowej Rudzie czy Jeleniej Górze/Komarnie
na bazie znajdujących się tam klubów krótkofalowców.
Problemem są takie obszary jak: Bolesławiec, Kowary, Wałbrzych, Ziębice czy Leszno,
gdzie klubów nie ma. W takim przypadku pozostaje „ustanowić” taki „punkt kontaktowy”
u któregoś z kolegów chętnych do rozprowadzania kart QSL na swoim terenie.
W celu ograniczenia kosztów biura QSL karty byłyby wysyłane przez QSL Managera tylko
do wyznaczonych „punktów kontaktowych” jeden raz w miesiącu lub rzadziej w przypadku
małej ilości kart QSL. Oczywiście preferowany jest osobisty odbiór kart i ich przekazywanie
do dystrybucji w lokalu biura QSL (zgodnie z regulaminem QSL PZK).

3. Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzesza na dzień 20 marca 2013 r. 136 członków
w tym: członków zwyczajnych (nadawców): 131 i 5 nadzwyczajnych (nasłuchowców).
Klubów krótkofalarskich zarejestrowanych w OT-13 jest obecnie 10 (SP3PDK, SP6KBL,
SP6PAX, SP6PCH, SP6PCL, SP6PTT, SP6PZG, SP6YAQ, SP6YCS, SP6YNR).

4. Stan 1 % odpisów podatkowych (OPP) rozliczonych w 2012 roku za rok 2011 i lata
wcześniejsze dla SOT PZK i zrzeszonych klubów krótkofalarskich wypada w większości
słabo. Według stanu na dzień komunikatu odpisy te posiadają takie kluby jak: SP3PDK – 242,24 zł, SP6KBL – 372,35 zł, SP6PAX – 355,31 zł, SP6PZG – 130,69 zł, SP6YAQ – 110,51 zł.
Kwoty te zależą od zaangażowania członków danego klubu w akcję przekazywania
1% swych podatków na rzecz klubu. Z powyższego wynika, że niekoniecznie duża ilość
członków klubu przekłada się na dużą kwotę odpisów na OPP.
Pozostałe kluby nie posiadają w/w odpisów.

5. Modernizacja przemiennika SR6J.
W 2012 roku Zarząd OT-13 zakupił nowoczesny przemiennik Firmy YAESU typu:
VXR-9000V z zasilaczem za kwotę 3.825,00 zł
Do sprawnej pracy przemiennika (m.in.) potrzebny jest jeszcze tzw. duplexer.
Koszt tego urządzenia to ca 3.500 – 4.000 zł. Dojdą dodatkowe koszty okablowania itp.
Z celowych darowizn zgromadziliśmy kwotę 2.289,00 zł.
W celu zrealizowania projektu w bieżącym roku Zarząd SOT PZK podjął decyzję o pokryciu
brakującej kwoty ze składek zgromadzonych na koncie bankowym OT-13.
Ponieważ jednak wydatek ten nie był przewidziany w Planie Budżetu na rok 2013 Zarząd
apeluje o dalsze wpłaty na w/w cel.
Datki prosimy przesyłać na konto nr 18 1140 2017 0000 4702 1192 8753 z dopiskiem SR6J.

6. Dnia 9 marca b.r. odbyło się rozszerzone zebranie Zarządu OT-13. Rozszerzone o Komisję
Rewizyjną. Przyjęto Sprawozdanie Finansowe SOT PZK wraz z Bilanse i Rachunkiem
Wyników. W/w dokumenty po kontroli zostały zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną.
Na zebraniu tym podjęto również decyzję o organizacji wiosennego Spotkania
Towarzysko-Technicznego naszych członków na Górze Szybowcowej w Jeżowie
Sudeckim.
Termin zebrania 11 maja 2013 roku. Wszyscy członkowie SOT PZK otrzymają imienne
zaproszenia.
Na zakończenie zebrania podjęto uchwałę o refundacji zakupu dla klubu SP6PZG transceivera IC 7200 z kwot odpisów 1% OPP zgromadzonych przez członków tego klubu (kwota zgromadzonych środków przed realizacją zakupu wynosiła 3.773,69 zł).
Jak widać opłaci się przekazywanie w/w 1% OPP na działalność własnego klubu.
Pozostał jeszcze miesiąc na rozliczenie się z fiskusem. W innym miejscu na tej stronie
znajduje się instrukcja jak prawidłowo wypełniać PIT-y by tego dokonać.

Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP