Walne Zebranie Towarzysko-Techniczne SOT PPZK
Dodane przez sotpzk dnia 02 wrzesień 2012

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
zaprasza na Zebranie a raczej Spotkanie Towarzysko-Techniczne OT-13 wszystkich członków i nie członków SOT PZK a także sympatyków krótkofalarstwa.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 września 2012 r.
w lokalu Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 (boczna Rynku) w Świdnicy.
Zapraszamy serdecznie, miła atmosfera gwarantowana.
Otwarcie zebrania - godz. 10:00.


Rozszerzona zawartość newsa
PROGRAM


Zebrania Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK

w Świdnicy dnia 22 września 2012 r.


1. Otwarcie Zebrania

2. Omówienie ogólnej sytuacji w SOT PZK.
- stan ewidencji członków.
- stan ewidencji klubów zrzeszonych w SOT PZK
- sytuacja finansowa OT-13

3. Koszty Biura QSL OT-13 - propozycje zmian, dyskusja

4. Informacja n/t 1% odpisów podatkowych
- konto OT-13
- konta klubowe

5. Modernizacja przemiennika SR6J - założenia techniczne, stan obecny, problem
z finansowaniem, propozycja celowej dla tego projektu "aukcji" niepotrzebnego
sprzętu zalegającego u kolegów - dyskusja


6. Tematy techniczne
- budujemy anteny KF - uwagi kolegi Franciszka SP6GTN

7. Programy finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) - informacja
kolegi Dionizego SP3IEQ

8. Dyskusja - tematy wolne.

9. Zakończenie Zebrania

Za Zarząd SOT PZK

Dionizy Studziński
SP6IEQ
Prezes Zarządu