Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SOT PZK.
Dodane przez sotpzk dnia 19 styczeń 2012
Zebranie SOT

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT-13,
które odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 r.
w lokalu Zespołu Szkól Zawodowych przy ul. Traugutta 2 w Kamiennej Górze.
Dojazd do wygodnego parkingu ulicą Kościuszki.
Zapraszamy i prosimy o uczestniczenie w Zebraniu.
Pierwszy termin zebrania - godz. 10:00.
Drugi termin zebrania - godz. 10:30.

Rozszerzona zawartość newsa
Kamienna Góra 15 stycznia 2012 roku


Z A P R O S Z E N I E


Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
zaprasza kolegów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OT-13,
które odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 r.
w lokalu Zespołu Szkól Zawodowych przy ul. Traugutta 2 w Kamiennej Górze.
Dojazd do wygodnego parkingu ulicą Kościuszki.
Zapraszamy i prosimy kolegów o uczestniczenie w Zebraniu.
Pierwszy termin zebrania - godz. 10:00.
Drugi termin zebrania - godz. 10:30.
PROGRAM


Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SOT PZK

w Kamiennej Górze dnia 18 lutego 2012 r.


1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór protokolantów.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego SOT.
7. Wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów SOT na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu SOT w latach 2010-2011.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej SOT w latach 2010-2011.
12. Głosowanie / wybór Delegatów SOT i ich zastępców na KZD PZK.
13. Odczytanie zgłoszonych Uchwał i Wniosków.
14. Głosowanie nad zgłoszonymi Uchwałami i Wnioskami.
15. Dyskusja na temat przyszłości PZK, celów i zadań dla Delegatów na KZD,Zarządu SOT
oraz Zarządu Głównego PZK.
16. Dyskusja – inne tematy.
17. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów.
18. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zamknięcie Walnego Zebrania SOT.
Za Zarząd SOT
Dionizy Studziński
Prezes Zarządu