Komunikat QSL Managera Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK
Dodane przez sotpzk dnia 30 listopad 2011
QSL SOTPZK Manager
Komunikat QSL Managera Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK z dnia 15.10.2011 roku.
WŁAŚCIWE WYPEŁNIANIE
KART QSL.

Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat QSL Managera Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK
z dnia 15 pażdziernika 2011 roku.WŁAŚCIWE WYPEŁNIANIE KART QSL1. Obowiązujące nas – czyli cały I Region IARU począwszy od Konferencji WARC w Cefalu (Sycylia) od 1982 roku wymiary kart QSL, wynoszą : szerokość 89 mm x długość 139 mm.

2. Najważniejsze to - wyraźnie wpisujmy literami drukowanymi znaki stacji, jak i wszystkie dane i informacje na karcie.
Pamiętajmy więc o tym by litera U odróżniała się od litery V, aby litera S nie wyglądała jak cyfra 5…a litera Z różniła się od cyfry 2, i zawsze przekreślajmy zero. Trzeba pamiętać, że karta niewyraźnie wypisana, z poprawkami i ze skreśleniami to po prostu karta nie licząca się do niczego...do jakiegokolwiek dyplomu, ani też do współzawodnictwa .

3. Wysyłając karty do polskich stacji okolicznościowych koniecznie wpisujmy QSL Managera.
Karta bez takiej informacji - to właściwie karta bez adresata. No bo niby skąd mamy wiedzieć gdzie wysłać kartę np do SN05WGKP pracującą z okazji 5 - lecia sprawowania urzędu wójta gminy Konik Polny, która (a czyni tak dużo takich stacji) nigdzie nie podała informacji o swojej pracy , lub w jednym – sobie tylko wiadomym miejscu .
Niby to mało ważne , ale takich kart QSL przychodzi setki .

4. Adresy QSL managerów – w przypadku braku odpowiedniej do tego rubryki na karcie QSL - proszę pisać nad, obok lub poniżej znaku adresata (nie na odwrocie karty QSL, jak drzewiej pisano) ale za to innym kolorem pisaka, długopisu - tak aby był dobrze widoczny bez zbędnych jego poszukiwań. Przestrzegając tych kilka drobnych uwag - unikniemy niepotrzebnych stressów i niepotrzebnego krążenia po Polsce kart QSL .

5. Bardzo istotnym przy wypełnianiu kart do stacji DX' owych - jest wyraźne wpisywanie znaków QSL Managerów tych stacji - w sposób jak wyżej podano. Kilkadziesiąt krajów nie posiada biur QSL, lub też jeżeli są – to praktycznie one nie działają.
Dlatego to wiele stacji ma swoich QSL Managerów.
Bardzo często pozostaje wysłanie karty only direct . Bez podania na karcie info do kogo tą kartę należy kierować - karty po prostu krążą od nadawcy do Biura i z powrotem , lub jak w starym porzekadle : „idą na Berdyczów”.
A przecież nie po to robimy DX' y, aby karty QSL do nich marnować.
Proszę więc wcześniej upewnić się w jaki sposób wysłać daną kartę do respondenta - a przy powszechności internetu to dzisiaj żaden problem .


QSL Manager Stanisław SP6BGF .