Próby łączności WCZK - DASR.
Dodane przez sotpzk dnia 12 czerwiec 2011
DASR
Próby łączności WCZK - DASR. Informujemy, że w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu w dniu 1 lipca 2011 w godzinach 12-15 odbędą się próby łączności, których celem będzie przećwiczenie łączności, w której krótkofalowcy mają stanowić alternatywne medium przekazu informacji.

Rozszerzona zawartość newsa


Próby łączności WCZK - DASR
1 lipca 2011

Biorąc udział w próbach, masz wpływ na poprawę
BEZPIECZEŃSTWA W SWOIM REGIONIEInformujemy, że w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu w dniu 1 lipca 2011 w godzinach 12-15 odbędą się próby łączności, których celem będzie przećwiczenie łączności, w której krótkofalowcy mają stanowić alternatywne medium przekazu informacji.

Cele ćwiczeń:

CEL NADRZĘDNY: Weryfikacja możliwości nawiązania łączności ze stacjami z poszczególnych regionów województwa dolnośląskiego za pomocą przemienników oraz kanałów direct.

- realizacja postanowień Porozumienia z WBiZK,
- przećwiczenie łączności, w której krótkofalowcy mają stanowić alternatywne medium przekazu informacji między obiektami użyteczności publicznej, lokalnymi CZK a WCZK we Wrocławiu,
- poznanie ew. wad w systemie przekazywania informacji w celu ich wykluczenia,
- doskonalenie przekazywania wiadomości w sytuacjach kryzysowych,
- zwiększenie aktywności krótkofalowców w zakresie łączności kryzysowej,
- podnoszenie znaczenia środowiska krótkofalarskiego wśród społeczeństwa.


Uczestnicy ćwiczeń:

- radiostacja sztabowa DASR zlokalizowana w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu,
- radiostacje terenowe DASR zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej, lokalnych CZK na obszarze województwa dolnośląskiego,
- pozostali krótkofalowcy – radiostacje indywidualne nadające z dowolnego QTH


Przebieg ćwiczeń:

Radiostacja sztabowa, podając wywołanie "Tu stacja DASR SP6PSR z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu woła i słucha", co pół godziny (od 12:00 do 14:30) będzie przeprowadzała łączności ze stacjami terenowymi oraz indywidualnymi kolejno na:

1. 145.625 MHz (94.8 Hz) - przemiennik SR6G, lokalizacja: góra Ślęża,
2. 145.787,5 MHz - przemiennik SR6S, lokalizacja: góra Wielka Sowa.
3. 145.600 MHz (103.5 Hz) - przemiennik SR6R, lokalizacja: Wrocław,
4. 145.550 MHz - bezpośredni kanał alarmowy DASR,
5. 3.760 MHz LSB - centrum aktywności łączności kryzysowej I Reg. IARU (nasłuch przez cały czas trwania ćwiczeń).

Radiostacje terenowe DASR nadające z obiektów użyteczności publicznej oraz pozostali krótkofalowcy nadający ze swoich QTH, proszeni są o nawiązywanie rutynowych łączności ze stacją sztabową w każdej co półgodzinnej turze na wskazanych częstotliwościach, podając:

- znak stacji,
- raport słyszalności,
- miejscowość,
- nazwę obiektu/instytucji (w przypadku stacji terenowych),
- opis sytuacji pogodowej (w kolejnych łącznościach ew. jej zmianę)

W czasie ćwiczeń pojawią się "zadania specjalne", nieujęte w niniejszym opracowaniu.___________________________________________________________


Każdy kto zechce zorganizować stację terenową w CZK w swojej miejscowości otrzyma z WBiZK dokument adresowany do danego CZK z informacją o ćwiczeniach oraz ich przebiegu. W dużym stopniu ułatwi to kwestię organizacyjną. Jedyną rzeczą jaką organizator stacji terenowej DASR będzie musiał zrobić sam to po przesłaniu przez nas takiego pisma do jego CZK udać się i omówić szczegóły organizacyjne z kierownikiem centrum. Stację terenową można również zorganizować w np. w lokalnych domach kultury, świetlicach oraz innych obiektach użyteczności publicznej...

W celu uzyskania szczegółowych informacji pytania proszę kierować do Rafała SQ6IYR na adres sq6iyr@pzk.org.pl.

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 10.06.2011.


Wstępnie awizowane stacje terenowe:

1. WCZK we Wrocławiu - SP6PSR
2. CZK w Strzelinie - SP6QH
3. Świetlica w Radwanicach - SQ6KBX
4. Stacja mobilna (powiat strzeliński) - SQ6EZJ
5. Klub krótkofalarski/CZK w Legnicy - SP6PLH
6. CZK w Czernicy - SQ6STK
7. Młodzieżowy Dom Kultury w Legnicy - SP6ZLD
8. Harcerski Ośrodek Wodny we Wrocławiu- SP6ZDA
9. Punkt pomiarowy w Trestnie - SQ6OXK

W ćwiczeniach wezmą również udział krótkofalowcy z Brzeskiego Towarzystwa Radiotechnicznego DIPOL organizując stacje terenowe w swoim regionie. Do tych celów będą wykorzystywane przemienniki SR6A oraz SR6KB.Biorąc udział w próbach, masz wpływ na poprawę
BEZPIECZEŃSTWA W SWOIM REGIONIE


Pozdrawiam,
Rafał SQ6IYR
DASR PZK