Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 21 i 24 lipca 2010 roku
Dodane przez sotpzk dnia 26 lipiec 2010
Komunikat SOT PZK
Do Zarządu SOT PZK wpłynął wniosek kol. SQ6FHW dot. zagospodarowania sprzętu pocho-dzącego ze zlikwidowanego węzła Packed Radio: SR6DJG i SR6DJC wraz z wykazem tego sprzętu. W wykazie tym nie figuruje antena paraboliczna z oświetlaczem o średnicy ok. 2 m znajdująca się wciąż na Górze Szybowcowej.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat SOT PZK

Do Zarządu SOT PZK wpłynął wniosek kol. SQ6FHW dot. zagospodarowania sprzętu pochodzącego ze zlikwidowanego węzła Packed Radio: SR6DJG i SR6DJC wraz z wykazem tego sprzętu. W wykazie tym nie figuruje antena paraboliczna z oświetlaczem o średnicy ok. 2 m znajdująca się wciąż na Górze Szybowcowej.
Chętni przejęcia niektórych pozycji z wykazu w tym w/w anteny proszeni są o złożenie odpowiedniego wniosku na adres Sekretariatu SOT w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2010 roku. W sprawie sposobu przekazania sprzętu Zarząd podejmie decyzję na następnym zebraniu po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami od zainteresowanych.
W załączeniu wykaz sprzętu.

Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP
Kazimierz Cyna Jelenia Góra 5 maj 2010
sq6fhw


Zarząd SOT PZK
w Jeleniej Górze


WNIOSEK


Wnoszę o zagospodarowanie lub wybrakowanie sprzętu pochodzącego ze zlikwi-dowanego węzła Packet Radio SR6DJG i SR6DJC wg wykazu:


Wykaz sprzętu po likwidacji Packet-Radio w SOT PZK


Monitor czarno-biały z 1987r 3szt
Klawiatura do komputera DIN 2 szt.
Klawiatura do komputera PS2 1 szt.
Zestaw komputerowy 3szt.
SR6DJC: w skład zestawu wchodzą:
płyta główna z procesorem około 70Hz. twardy dysk małej pojemności,
karta grafiki.radio SP6APV jednokanałowe na 70cm. modem 9.6 produkcji SP6APV
zasilacz sieciowy.
SR6DJG: w skład zestawu wchodzą dwa zestawy komuterowe w jednej obudowie:
płyta główna z procesorem około 70Hz. twardy dysk b.małej pojemności,
karta grafiki, zasilacz sieciowy.
2szt. radia SP6APV jednokanałowe na 70cm.modem 9.6 produkcji SP6APV
zestaw 4 szt.modemów 9.6 tzw. karta USCC
Radio na 23cm jednokanałowe
antena Yagi 23 elementowa na 23cm
antena Yagi 9 elementowa na 70cm z linku SR6DJC do SR6DJG
antena Yagi 12 elementowa na 70cm z linku SR6DJG do SR6DJC
antena Yagi 12 elementowa na 70 cm z linku SR6DJG do SR6DWB
antena Quad 2x7 elementowa na 70cm z linku SR6DJG do SR6DBC
antena dokólna na 2 m tzw. ,,pałka radmorowska” z SR6DJG
Radio ręczne Motorola GP 600 na 70cm
antena Yagi 3 elementowa na 70cm
Kable antenowe RG 213 o długościach około: 40m, 7m, 10m, 12m, 13m, 15m.

Kazimierz Cyna sq6fhw

Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 24 lipca 2010 roku.

Komunikat SOT PZK
Zarząd SOT PZK otrzymał z ZG PZK szczegółowy wykaz środków zgromadzonych z 1% odpisów podatkowych za rok 2009 a przeznaczonych na finansowanie OPP. Środki te znajdują się na koncie ZG PZK i przeznaczone są do wykorzystania przez OT-13 oraz wskazane kluby zrzeszone w SOT PZK.
Stan tych środków przeznaczonych dla poszczególnych klubów wraz z zakresem ich wykorzystania znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP
Załącznik do Komuniktu SOT PZK z 24 lipca 2010 roku.pdf