Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK
Dodane przez sotpzk dnia 15 listopad 2009
Walne Zebranie
W dniu 14 listopada w Hotelu Cieplice odbyło się Walne Zebranie Członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.
Rozszerzona zawartość newsa
Walne Zebranie
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 14 listopada w Sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze –Cieplicach odbyło się Walne Zebranie Członków OT 13 PZK. Rozpoczęło się z niewielkim opóźnieniem, ale dopisała frekwencja na 130 członków OT na sali znalazło się aż 53.
Zebrani przyjęli jako Statut OT Statut PZK uchwalony w Szczyrku w dniu 18 maja 2008 roku (OT 13 posiada osobowość prawną) oraz dokonali zmiany na funkcji sekretarza OT. Obecnie sekretarzem OT jest Jurek SP6BXP.
Jednym z najważniejszych akcentów było odznaczenie OH PZK Dionizego SP6IEQ, jednego z najbardziej znanych i najaktywniejszych krótkofalowców SP. Dionizy jak większości wiadomo jest autorem tzw. „Tablic Dionizego” przy pomocy, których można symulować pomiary anten. Dionizy pracował społecznie i pracuje nadal w komisjach pozjazdowych – obecnie przewodniczy komisji statutowej. Bierze ponadto czynny udział w we wszelkich pracach związanych z Ministerstwem Środowiska i to od 2005 roku. Za swoją działalność został odznaczony „Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa”, uroczysta dekoracja nastąpi na najbliższym Zjeździe Delegatów PZK. OH miałem zaszczyt przypiąć Dionizemu osobiście.
Podczas zebrania była okazja do wręczanie dyplomów sportowych, a także legitymacji i odznak członkowskich nowowstępującym członkom PZK.
W dyskusji podjęto temat Packet Radio oraz wykorzystania urządzeń węzłów Packet Radio jako elementów bramek APRS . Tu głównym dyskutantem był Marian SP6FIG, który faktycznie pół życia poświęcił dla rozwoju „Packet Radio” w SP. Drugi temat to sprawa łączności emergency i współpracy z DASR oraz CB-radio. Mówiono o tworzeniu punktów nasłuchowych i przekazywaniu informacji o m.in. podtopieniach odebranych poprzez CB, których jest po prostu więcej.
Obecnie jest jeden ciągle pracujący punkt nasłuchowy Strzelcach Opolskich. Mówił o tym m.in. Janek SQ6HHQ były prezes OT11. Janek jest jednym z uczestników akcji CB i krótkofalowców podczas powodzi w 1997 roku.
W części technicznej zebrani Mogli zapoznać się z wspaniałymi konstrukcjami Kłodzkiej Grupy EME tj kol. Andrzeja SP6JLW, Jerzego SP6OPL oraz SQ6OPG.
Ich prezentacja oraz demonstracja fragmentów sprzętu pozwoliła zebranym uświadomić ogromny nakład pracy i środków niezbędny do prowadzenia łączności EME (odbicie od księżyca) na poziomie wyczynowym.
O grupie tej oraz o ich osiągnięciach pisałem już w Krótkofalowcu Polskim nr 10/2008, są tam także zdjęcia naszych wspaniałych Kolegów. Niewiele jest takich stacji na świecie. To powód do dumy dla naszych Kolegów i wszystkich krótkofalowców w SP.
Całość zebrania była filmowana przez Henryka SP6ARR czyli Redaktora Krótkofalowców BIS. Od soboty godz.22.00 można relację oglądać korzystając z portalu „videoexpres.pl ” – wejście także poprzez link www.pzk.org.pl klikając na aktualny reportaż.
Henrykowi SP6ARR dziękuję za przybycie. To było bardzo ważne głównie ze względu na osobę Dionizego SP6IEQ i uroczyste odznaczenie OH PZK.
Całe zebranie było znakomicie zorganizowane i prowadzone przez Roberta SP6RGB prezesa SOT. Nie zabrakło także QSL managera OT13 oraz SP6 w jednej osobie czyli Staszka SP6BGF, który jak zwykle był oblegany. Była również i giełda. Koledzy poszukujący różnych złączek, kabelków oraz innych elementów , a także i całych urządzeń skorzystali obecności Olka SP6RYP. (SP2JMR)