Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 i 29 lipca 2009 (nieregularnik)
Dodane przez sotpzk dnia 24 lipiec 2009
Komunikat ZG PZK
Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 i 29 lipca 2009 (nieregularnik)
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Rozszerzona zawartość newsa
Dzisiaj otrzymaliśmy informację z MON o dofinansowaniu naszego obozu !!!!!
Koszt uczestnictwa wynosi 370zł./na osobę
Termin przesuwamy na 15.08.09. do 29.08.09. 14dni.
Prędzej nie zdążymy zgłosić obozu do Kuratorium .
Program obozu bez zmian, a za chwilę poprawiony będzie dostępny na stronie z http://oboz.ardf.pl/
Proszę o szybkie wstępne zgłoszenia. Aby obóz się odbył musimy mieć minimum 30 uczestników.
Zgłoszenia: sp2eda@interia.pl , 0604-565-810
Adam SP2EDA


1.OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ
REGULAMIN ( 8 sierpnia 2009)

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców. Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.

Cele ćwiczeń:
- Zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego.
- Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.
- Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

Proszę pamiętać – to nie są zawody– jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej, mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium Polski.

Termin ćwiczeń: Sobota, 8 sierpnia 2009 od godziny 13:30 do 15:30 UTC.

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760MHz.

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

Przebieg ćwiczeń:
Ćwiczenia składają się z trzech części:
1) Od 13:30 do 14:30 UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe. Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:
- preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,
- adresat: znak stacji korespondenta,
- treść wiadomości,
- nadawca: imię operatora.
Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU. Dodatkowe szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują się w procedurze prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich IARU : http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf
Treść wiadomośc i powinna zawierać przynajmniej pięć ale nie więcej niż 25 słów i nie powinna zawierać niczego co mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja kryzysowa przez osoby słuchające.
Zalecana treść wiadomości może zawierać:
- informacje o pogodzie w QTH stacji,
- ciekawe informacje na temat QTH stacji
- informacje o wyposażeniu technicznym i sposobie zasilania

Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:
4 SP0PZK 1341
Adresat: SP0XYZ
Tekst: W Bydgoszczy pada deszcz i wieje wiatr zachodni.
Nadawca: Marek

2) Od godziny 14:30 do 15:30 UTC stacje uczestników biorą udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.
Na paśmie będą aktywne dwie grupy stacji:
• Stacje sztabowe nadające komunikaty (nie przyjmują one żadnych komunikatów od uczestników). Wstępna lista stacji: SP2YOF, SP5PPA, SP7YLD. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”
• Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji: SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa odbierająca komunikaty …”

Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej ze stacji sztabowych nadających komunikaty i dokładne odebranie jego treści. Następnie uczestnik powinien zgłosić się do jednej ze stacji odbierających komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat. Uczestnik ćwiczeń nie nadaje żadnych własnych komunikatów. W tej części ćwiczeń każdy uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści przekazywanych komunikatów, ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Dzienniki powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki, data, czas UTC, pasmo, emisja i raporty). Dzienniki w formacie elektronicznym (zalecany format cabrillo) należy przesłać na adres sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy przesłać na adres: Marek Garwoliński SQ2GXO ul. Świecka 99, 89-500 Tuchola. Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń. Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy uczestnictwa otrzyma każda stacja, która weźmie udział w ćwiczeniach i prześle dziennik do organizatora.

Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.

Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK.2. EMCOM czyli łączność bezpieczeństwa.
I Ćwiczenia Dębickiej Łączności ratunkowej odbyły się w dniu 17 lipca 2009r. w paśmie 2m.
Ogółem uczestniczyło w nich 11 stacji w tym 2 stacje sztabowe oraz 9 stacji indywidualnych pracujących z terenu powiatu dębickiego. Ćwiczenia miały za zadnie ukazanie budowy i sposobu działania sieci łączności radiowej opartej na stacjach radioamatorskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. Podczas ćwiczeń nie wystąpiły problemy z łącznością. Ćwiczenia koordynowały 2 stacje sztabowe – stacja SP8KKM / D zainstalowana na terenie Zespołu Szkół w Głobikowej, oraz stacja SQ9AOL / D pracująca z terenu Stasiówki.
Te lokalizacje wybrano ze względu na dogodne wysokie położenie zapewniające pełne pokrycie sygnałem radiowym terenu powiatu dębickiego, niskie zagrożenie sytuacjami kryzysowymi – oddalenie od dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych, rzek, zabudowy miejskiej, a także ze względu na niski poziom zakłóceń radiowych.

80% z pracujących stacji posiadało zasilanie akumulatorowe, a 70% stacji pracowało w warunkach terenowych, stacje te były w większości mobilne, oznacza to, że w przypadku sytuacji kryzysowej istnieje możliwość uruchomienia stacji łączności kryzysowej w dowolnym miejscu powiatu dębickiego

Przeprowadzono 39 łączności. Nadano 30 komunikatów, w tym jeden rozgłoszeniowy. Wszystkie komunikaty zostały poprawnie odebrane i przekazane.
Ogólna skuteczność ćwiczeń wyniosła 100%.

Byliśmy miło zaskoczeni dużym zainteresowaniem z jakim spotkały się nasze ćwiczenia pośród krótkofalowców. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim stacjom za udział w ćwiczeniach. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy, które nawiedziły naszą część kraju pokazują, że powinniśmy być przygotowani na zapewnienie niezawodnej łączności w przypadku sytuacji kryzysowej.

Dodatkowe informacje i raport z ćwiczeń będą wkrótce dostępne na stronie http://www.sp8kkm.org.pl/

Info: SQ9IAS

Opinia EmCom Mangera PZK: - Oby więcej takich inicjatyw i aktywności.
W mojej ocenie przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ćwiczeń wypadło perfekcyjnie.
Marek SQ2GXO Manager ds. Łączności Bezpieczeństwa PZK3.SP6DVP – SN40DVP.
Od 1 września do 30 listopada 2009 jeden z najaktywniejszych krótkofalowców Opolszczyzny, a może i całego SP Krzysztof SP6DVP będzie pracował pod okolicznościowym znakiem SN40DVP z okazji 40 lat uprawiania krótkofalarstwa. Krzysztofowi gratulujemy i w imieniu beneficjenta zapraszamy do łączności.4. Lipiany 2009- czyli XXIV piknik eterowy w Lipianach.
Już po pikniku. Impreza jak zwykle była znakomicie zorganizowana przez zespół radioklubu SP1KZO z Lipian. Klub SP1KZO powstał 31 lat temu, a jego prezesem od XXX lat jest Boronek SP1RWU. Z tej okazji Bronek SP1RWU otrzymał od Burmistrza Lipian Pana Krzysztofa Boguszewskiego okolicznościowy dyplom. Miałem tez okazję wręczyć Bronkowi grawerton ufundowany z tej okazji przez ZG PZK. Piknik rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, ale później wszystko przebiegało jak należy. Trochę plany pokrzyżowała niezbyt dobra aura w noc poprzedzającą piknik. W sumie w pikniku uczestniczyło prawie 150 osób. Przez cały czas były obecne władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miasta Lipian Pana Mariusza Przybylskiego oraz Burmistrza Miasta Lipiany Pana Krzysztofa Boguszewskiego. Ważnym akcentem był udział Kolegów z DL z Hansem Jurgenem Hahnem DM2CNE na czele, który jest chyba najbardziej znanym niemieckim krótkofalowcem w Polsce. Jego zasług dla wzajemnej współpracy pomiędzy krótkofalowcami naszych krajów nie sposób przecenić. Obecny był także prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN.
Fotoreportaż i więcej informacji Krótkofalowcu Polskim nr.9/20095. KRÓTKOFALOFCY NA SZLAKU TEMPLARIUSZY
Niezwykła to okazja !!, spotkanie z Zakonem Rycerskim w Chwarszczanach, właśnie tam pod koniec XIII wieku mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji Rycerstwa Zakonu Templariuszy.
Henryk SP3FYJ wraz z Kolegami Klubu SP1PNW zaprasza Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby na Piknik Eterowy SP „Krótkofalowcy na Szlaku Templariuszy” w dniach 8 i 9 sierpnia 2009 (sobota, niedziela) do Chwarszczan, tą ciekawą imprezę uświetnią nam inscenizacje dawnych walk rycerskich, występy artystyczne „Lata z Radiem” a także artyści lokalni, TVP i szereg innych atrakcji .
Lokator JO72HQ, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 52 41'11” N, 14 39'1”E Piknik Eterowy SP Chwarszczany 2009 towarzyszy Konwentowi Zakonów Rycerskich organizowanego przez Gminę Boleszkowice oraz Projekt Chwarszczany.

Oficjalny program naszego spotkania jest na stronie www.sp1pnw.tnb.pl
W sobotę godzina 10.00 po krótkim zapoznaniu się zapraszamy do naszego programu gdzie przewidujemy:
Prelekcje oraz przeprowadzenie łączności satelitarnej - Jurek SP3TL
Informacja z wyprawy do bieguna południowego – relacja ze stacji Arctowskiego kolegi Marka SP3GVX .
Digi Woice oraz APRS
Praca na radiostacji klubowej
Udział w turniejach krótkofalarskich
Giełda krótkofalarska.
Godz.16.00 „Lato z Radiem”

W Niedzielę tradycyjnie rozpoczynamy Mszą Świętą oraz z zadumą i powagą wysłuchamy koncertu muzyki dawnej.
Na zakończenie spotkania Wielka Gala Rycerstwa Zakonu.
Pobyt umilą nam liczne stoiska z pamiątkami oraz Restauracja „Templa” gdzie między innymi będzie serwowany kapuśniak templariuszy z wkładką (golonką).
Obok będzie parking a także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty Noclegi prosimy rezerwować pod numerem telefonu 512 754 133 hotel, Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres: championsklep@poczta.onet.pl .
W dniu Pikniku prowadzenie radiowe i praca na częstotliwości 145,550 MHz.
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu pikniku jak i zalecanej trasy dojazdu dostępne są na stronie klubowej www.sp1pnw.tnb.pl .
Kontakt: Henryk SP3FYJ tel 507 791 268 e-mail championsklep@poczta.onet.pl
Do zobaczenia w Chwarszczanach !
W imieniu członków Klubu SP1PNW zapraszam na spotkanie z wielką historią
Henryk SP3FYJ Prezes SP1PNW6. Podziękowanie dla środowiska krótkofalowców.
Otrzymałem miły list od Pani Lidii Seliga córki ś. p. Antoniego SP7LA. List zawiera podziękowanie za towarzyszenie ś.p. Antoniemu w Jego ostatniej drodze. Scan listu stanowi złącznik do komunikatu. (SP2JMR)
Zobacz scan - Kliknij


7. Dziesiąty Jubileuszowy Zlot Krótkofalowców.
Odbędzie się w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym. Organizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK. W załączniku do komunikatu znajduje się program zlotu. Organizatorzy serdecznie zapraszają.8. XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie 1-2 sierpnia 2009 .
To już kawał historii krótkofalarstwa, ważnej zwłaszcza dla kolegów z rejonu pogranicza OK., DL, SP. Po raz pierwszy będę w tym spotkaniu uczestniczył na zaproszenie organizatorów. Dla wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu, którzy mieszkają nieco dalej od jego miejsca mam informację, że w schronisku na Biskupiej Kopie jest możliwość zorganizowania noclegu. Można się tam zgłosić telefonicznie pod numer 077 439 75 84 podając hasło „krótkofalowcy”.--------------------------------------------------------------------------------
SP5GQI/SN5 s.k. Do krainy wiecznych DX_ów odszedl 20 lipca 2009 o godz. 05:00 nasz kolega SP5GQI/SN5I długoletni krótkofalowiec, czynnie pracujący w zawodach. Członek PZK , Warszawskiego OT PZK (OT 25). Cześć jego pamięci!
Tadeusz SP5NHK/SN5E

SP6EKS s.k. Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Roman SP6EKS - były członek ekipy SN0HQ. Pogrzeb odbył się w Twardogórze dnia 23 lipca 2009. Cześć jego pamięci! Andrzej SP6GCU

--------------------------------------------------------------------------------


Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR
--------------------------------------------------------------------------------

Załączniki.Program
X Jubileuszowego Zlotu Krótkofalowców
w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym

W dniach od 15 lipca do 15 sierpnia br będzie pracowała stacja okolicznościowa
SN 0 GG


1 sierpnia 2009 r. ( sobota )
8.oo - otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników
8.30 - 14.oo giełda sprzętowa ( proponujemy , aby każdy z uczestników
w miarę swoich możliwości, przywiózł zbędne części
przydatne dla krótkofalowców np. na wymianę itp)
10.oo - egzamin na świadectwo uzdolnienia
14.30 - obiad
16.oo – prezentacje :
a/. prezentacja pt. „ Historia sprzed radia „ - SP9BWJ
b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2009 r.
c/. prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych SP9SCZ
d/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2009 r.
18.oo - wspólne grilowanie

2 sierpnia 2008 r. ( niedziela )

11.oo - msza święta
12.30 - wspólne zdjęcie
13.oo - obiad
14.oo - oficjalne zakończenie spotkania

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy natomiast załatwienie noclegu na prywatnej kwaterze we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie :
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 018 – 201 33 68 Zakopane
Kol. Bożena SP9MAT tel. 012 – 658 38 81 Kraków

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce istnieją doskonałe warunki pracy na UKF.
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać w urzędzie pocztowym lub banku , i przedstawić dowód wpłaty Komisji.Komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK na 29 lipca 2009. (nieregularnik)

1. Rozmowy w UKE.
W dniu 23 lipca br. w UKE w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące spraw wszczętych przez Prezesa UKE na wnioski Pana Witolda Zakrzewskiego. Z ramienia PZK w spotkaniu uczestniczył Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK. W czasie spotkania przedstawiciel PZK zapoznał się z dokumentami spraw oraz podtrzymał swoje stanowisko przedstawione podczas debaty publicznej na temat znaków wywoławczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


2. LY Hamfest.
W czasie minionego weekendu podczas spotkania krótkofalowców na Litwie w miejscowości Jurgezeriai, Tomek SP5CCC przedstawił prezentację na temat 80 lecia powstania Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, który jak wiadomo był jednym z 4 założycieli PZK. W prezentacji z wielkim zainteresowaniem uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Reprezentowane były władze LRMD Litewskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców oraz centralnej administracji łączności Litwy odpowiednika naszego UKE.
Z relacji uczestników imprezy wiemy, że była jedną z bardziej udanych. Zadowoleni byli wszyscy. Zarówno krótkofalowcy jak i osoby towarzyszące.


3. HF25KB.
Z okazji 25 spotkania krótkofalowców w dniu1 sierpnia 2009 na Kopie Biskupiej czynna będzie stacja o znaku wywoławczym HF25KB. Z tej okazji członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego przygotowali specjalny dyplom. Regulamin znajduje się na stronie www.sp6zjp.glubczyce.info . Do udziału w spotkaniu wszystkich chętnych zapraszają organizatorzy z Tadeuszem SP6MRC na czele. Do zobaczenia.


4. Egzamin w Kaliszu.
Proszę o przekazanie informacji na związanych z egzaminem na licencję operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, który odbędzie się w miejscowości Szałe / k Kalisza na terenie portu Yachtklubu ul. Kaliska 82 5 września 2009r o godz.11.00.
W związku ze zmianami w sposobie organizowania egzaminów wprowadzonymi przez UKE w 2009r proszę o wcześniejsze zarejestrowanie się zainteresowanych u organizatora egzaminu Bogdana SP3LD telefonicznie(608829294) lub emailem(sp3ld@poczta.fm )w terminie do 16 dni przed egzaminem (to jest 21.08.2009r). Ponieważ najpóźniej 14 dni przed egzaminem należy wysłać na adres UKE czytelnie wypełniony wniosek z dowodem wpłaty opłaty za egzamin i wydanie świadectwa.
Świadectwo klasy A 75 zł, a na świadectwo klasy C 40 zł,
konto na drugiej stronie formularza wniosku. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie UKE
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=366&news_id=3994&layout=9&page=text .
pozdrawiam i proszę zainteresowanych o kontakt
Vy 73! Bogdan SP3LD


5. Audycja radiowa.
W dniu 3 sierpnia o godzinie 23:05 w Programie 1 PR będzie emitowana audycja Ireny Piłatowskiej "Moja Błyskawica" poświęcona zmarłemu w dniu 01 lipca br Antoniemu Zębikowi SP7LA konstruktorowi w 1943 roku radiostacji powstańczej "Błyskawica" i odtwórcy w 2004 roku wraz z zespołem krótkofalowców repliki tej radiostacji. Zostałem jako jeden z uczestników budowy repliki zaproszony do studia na dyskusję. Audycja ta wygrała w 2004 roku ranking prowadzony przez Studio Reportażu i Dokumentu PR na audycję miesiąca. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego programu.
Wiesław SQ5ABG

*5 sierpnia 2009 o 18:15 w programie III Polskiego Radia nadana będzie audycja Ewy Michałowskiej SP5HEN pt" Spotkania na krótkiej fali". Co prawda będzie to powtórka ale zawsze coś ciekawego o nas.


6. Kongres SEP.
Otrzymaliśmy poniższe zaproszenie –przypomnienie.
Uprzejmie przypominamy, że w dniach 2-4 września br. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się I Kongres Elektryki Polskiej organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Oczekujemy na materiały - prezentacje dot. działania kierowanej jednostki (sesje). Szczegółowe informacje są zamieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.kongres-sep.pl .
SG SEP
/-/ Jolanta Arendarska, Agata Chrołowska
SEP , tel: (0-22) 55 64 307

P.S. Stowarzyszenie Elektryków Polskich współpracuje z PZK od wielu lat głównie podczas procesów konsultacyjnych projektów aktów prawnych dotyczących w pewnym zakresie i nas krótkofalowców. Ostatnio PZK, a konkretnie członkowie Praskiego OT PZK z Wiesławem SQ5ABG brali udział w Uroczystym Sympozjum pt. „Świat Elektromagnetyzmu” w Centrum „Blue City” w czerwcu br.


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK