Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 11 lutego 2009
Dodane przez sotpzk dnia 12 luty 2009
Komunikat ZG PZK


Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 11 lutego 2009

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
Rozszerzona zawartość newsa
1.Ogólnopolskie Zawody Eliminacyjne PZK HST do Mistrzostw R1 IARU HST.
Odbędą się w dniu 9 maja 2009 (sobota) w siedzibie Klubu SP3KWA przy SM TĘCZA w Turku w Osiedlowym Klubie TĘCZA ul. Spółdzielców 4 62-700 Turek.
Gospodarz: SP3SLU Jerzy Gomoliszewski prezes SP3KWA
0 - 691 114 514, sp3slu@wp.pl .
Do dyspozycji uczestników sala konferencyjna i lokal klubowy, sanitariaty, parking. Technikę wg regulaminu HST i logistykę zapewnia organizator we własnym zakresie, zawodnicy przywożą swoje klucze telegraficzne. Przyjazd na koszt własny. Organizatorzy zapewniają obiad oraz napoje podczas zawodów.
Jerzy SP3SLU


2.DASR- Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa.
Poniżej przekazuję informację od Roberta 3Z6AET - głównego koordynatora DASR. Dotyczy ona ćwiczeń łączności kryzysowej które zmobilizowały do działania liczną grupę krótkofalowców SP6.
Ćwiczenia miały ponadto nowatorską formę - jednocześnie korzystano z pasm KF, łączności UKF bezpośredniej i przez przemienniki. Jest to przykład oraz wzór do naśladowania dla pozostałych okręgów SP. Marek SQ2 GXO – EmCom Manager PZK.

Raport: 31.01.2009 w ćwiczeniach łączności kryzysowej DASR / Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej / wzięło udział 31 stacji, było ich znacznie więcej niż w poprzednich próbach . Stacje biorące udział wykazały dużą sprawność operatorską. Zwłaszcza w przekazywaniu informacji z jednej częstotliwości na drugą – 145.7875 /przemiennik / VHF FM na 3.760 LSB KF. Była też sytuacja kiedy nastąpiło zakłócenie na jednym z przemienników i był brak możliwości do przekazania informacji. W tym momencie koledzy wykazali znaczną umiejętność współpracy miedzy sobą tak, aby do odbiorcy koordynatora/ dotarła podana informacja.
Z 36 nadanych komunikatów, poprawnie dostarczono 33 (2 komunikaty zostały przekazane na nie właściwej częstotliwości, 1 nie dotarł wcale).
W tym miejscu pragnę podziękować innym stacjom, które nie biorąc udziału w ćwiczeniach nie przeszkadzały operatorom DASR .
Praca w paśmie 2m nie stanowiła większych problemów propagacyjnych co z kolei dało się odczuć w paśmie KF. Były zakłócenia od innych stacji zagranicznych pracujących niedaleko częstotliwości 3.760 MHz .
Ogólnie ćwiczenia odbyły się bardzo sprawnie z udziałem wielu stacji z terenu SP6. Do ćwiczeń użyto przemienników w paśmie 2 m oraz częstotliwości KF jak i directowej na UKF.
Tego typu ćwiczenia pokazują konieczność dalszego i ciągłego udoskonalania sposobu przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych jak i większej aktywności stacji. Myślę że zwiększenie informacji na temat sieci kryzysowych i ich znaczenia doprowadzi do wzrostu frekwencji w czasie ćwiczeń łączności kryzysowej. Kolejne ćwiczenia na terenie SP6 zostały zaplanowane na przełom marca i kwietnia.
Robert 3Z6AET


3. 3Z50KPN.
Rok 2009 jest rokiem pięćdziesięciolecia istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. Położony blisko Warszawy, jest reliktem ogromnej puszczy, pamiętającej jeszcze czasy wyprawy króla Władysława Jagiełły pod Grunwald. Ostoja żubra i łosia, miejsce unikalnych siedlisk roślinnych, ale także znaczące miejsce historyczne, związane ze wszystkimi walkami o niepodległość.
Dla uczczenia tego jubileuszu, począwszy od 5 lutego, pracuje harcerska stacja okolicznościowa 3Z50KPN. Pierwszy okres pracy stacji potrwa do 4 maja 2009 r., ale przewidywana jest również praca w kolejnych okresach bieżącego roku. Główny wysiłek skierujemy na pracę na fonii, ale znak będzie również dostępny w CW i PSK31.
Stacja będzie pracować z Warszawy (PGA WM01) oraz rotacyjnie z 8 gmin puszczańskich: Brochów (AC02), Czosnów (ND02), Izabelin (WZ02), Kampinos (WZ03), Leoncin (ND03), Leszno (WZ04), Łomianki (WZ05), Stare Babice (WZ07).
QSO ze stacją będzie zaliczane do dyplomu WORLD FLORA FAUNA AWARD (wydawca RW3GW) – jako SPFF008 oraz do dyplomu Polskie Parki Narodowe (wydawca MKQTC).
Karty QSL via SP5ZRW (WOT PZK). Okolicznościowe QSL będą wysłane do wszystkich stacji zagranicznych oraz do członków PZK. Stacje polskie, nie obsługiwane przez PZK proszone są o przesyłanie swoich kart QSL wraz z zaadresowanymi kopertami z naklejonym znaczkiem za 1,45 PLN na adres: Marek Ruszczak, SP5UAR, Poniatowskiego 30, 05-080 Izabelin. Ekspedycja kart rozpocznie się po 15 maja 2009 r. (po zakończeniu I tury pracy).
Korespondenci krajowi, którzy nawiążą co najmniej 4 łączności ze stacją 3Z50KPN (z terenu 4 różnych gmin) i zgłoszą aplikację na adres mailowy sp5uar@tlen.pl , otrzymają bezpłatny dyplom okolicznościowy, przesyłany droga elektroniczną w formacie PDF (do samodzielnego wydrukowania). Analogicznie korespondenci zagraniczni dla uzyskania dyplomu potrzebują: EU i European Russia – 2 QSO z 2 różnych lokalizacji, DX – 1 QSO.
Zapraszamy do łączności. /-/ Marek Ruszczak, SP5UAR


4.ISS .
Parę dni temu z astronautami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS) rozmawiali uczniowie z Wielkiej Brytanii i Niemiec. W ostatnim okresie
przeprowadzono łączność z uczniami z Włoch i Grecji. I tak:
10 lutego o 10:24 UTC - szkoła z Pietrasanta (Włochy)
11 lutego o 07:43 UTC - liceum z Alexandroupolis (Grecja)

W kolejce stacje z Włoch, Holandii, Belgi, znowu Włosi, i stacja z
Polski (planowany znak SP9ZHQ lub HF0ISS)
Cała Polska słucha ISS!
Info –Krystian SQ2KL


5.No more war.
Akcja związana z obchodami 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowana przez PZK nabiera rozmachu. Wszystkich chętnych do pracy pod znakami okolicznościowymi z tej okazji prosimy o kontakt z Czesławem SP2UKB pod adresem internetowym
sp2ukb@pzk.org.pl , tel. 0601-823-917.
Załącznikiem nr 1 do komunikatu jest lista miejsc ważnych w kampanii wrześniowej 1939 roku.


6.PGA Informacje
Nowi członkowie PGA-C PZK
Członkostwo w Ogólnopolskim Klubie Krótkofalowców PGA-C PZK uzyskali:
Dionizy Studziński SP6IEQ, Zdzisław Pachura SP6HED, Henryk Ratajczak SQ9MZ,
Krzysztof Harnik SQ9FCF. W chwili obecnej PGA-C PZK liczy już 101 członków.

PGA Test III
W sobotę 14 bm. rozegrana zostanie druga tura zawodów PGA TEST:
- etap I od 07.00Z do 08.00Z
- etap II od 16.00Z do 17.00Z
Regulamin - patrz: www.skjkc.pl/pga/index.php?go=pgatest2009

Dla telegrafistów
Fabian Kurz DJ1YFK - jeden z najszybszych telegrafistów na świecie opracował świetną stronę internetową, dzięki której można nauczyć się telegrafii. Pisano już o tym na stronie PGA-C. Nie trzeba nic instalować. Wystarczy mieć tylko dostęp do Internetu i dowolną przeglądarkę. Można zatem ćwiczyć w domu, w pracy, u znajomych a nawet w terenie jeśli mamy laptop z mobilnym dostępem do Internetu. Więcej informacji na stronie PGA:
www.skjkc.pl/pga/index.php?go=news&id=739

Trening operatorski
W marcu, w ramach PGA TEST przeprowadzony zostanie trening operatorski mający na celu przygotowanie SP-HAMs do udziału w zawodach międzynarodowych. PGA-C PZK zachęca doświadczonych nadawców o aktywny udział w tym szkoleniu. Szczegóły dot. marcowych ćwiczeń podane będą na portalu PGA.


7.Zawody o Puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosławiu.
Na prośbę organizatorów umieszczam w załączniku nr 2 regulamin mających b. długą tradycję zawodów. Zawody już w niedzielę 15 lutego 2009.


8.Jubileuszowe XX Krajowe Zawody SSTV.
Załącznikiem nr 3 do komunikatu są także wyniki tych zawodów. A załącznikiem nr 4 klasyfikacja generalna po 4 turach


9.Komunikat prezesa WOT PZK (OT25) - Stanowi załącznik nr 5 do niniejszego komunikatu.


10.Informacja uzupełniająca dotycząca ubezpieczeń.
Dla umożliwienia konsumpcji praw wynikających z ubezpieczenia członków PZK potrzebne są aktualne adresy członków PZK lub zainstalowania stacji czyli miejsc, w których może wystąpić szkoda. Po za tym na przestrzeni 20 lub nieraz więcej lat wielu z nas zmieniło swoje QTH. Tym właśnie czyli dobrem członków PZK podyktowana jest prośba do sekretarzy , skarbników OT oraz do samych członków PZK o aktualizację danych. Większość OT uzupełniła brakujące dane swoich członków. Ponawiam więc moją prośbę z komunikatu sekretariatu ZG PZK na 28.01.09 o uzupełnienia. Nic więcej zrobić nie mogę.
Piotr SP2JMR prezes PZK


VK9NS sk. Opuścił nas jeden z najwybitniejszych Dx-manów świata Jim VK9N.

Poniżej cytuję wypowiedź Wojtka SP9PT zamieszczoną na liście SPDXC .

„Jima VK9NS uważam za jednego z najlepszych krótkofalowców świata.
Po kilku wizytach u niego w domu (zaprosił nas On i Kirsti VK9NL, gdy wspólnie Jurkiem SP9EVP byliśmy w 2001r.na VK9N) uważam Go także za wspaniałego, wyjątkowo życzliwego człowieka.
Bardzo szanował Polaków ( podczas wojny był w Anglii pracował bodajże w obsłudze polskiego dywizjonu 303). Dużo opowiadał o ludziach związanych z Polską.
Jego pożegnanie z nami na norfolskim lotnisku było tak serdeczne, że nawet trochę mi nie pasowało do angielskiego temperamentu.
Dzięki jego wyprawom dx-owym wielu z nas starszych stażem miało okazje zaliczyć bardzo atrakcyjne kraje z Pacyfiku.
Wielka to strata dla nas dx-manów.

Vy 73! de Wojciech SP9PT”

SP6BFM sk. Dnia 6 lutego br po długiej chorobie zmarł Jerzy Weryński SP6BFM z Głogówka . Długoletni członek PZK OT11. Pogrzeb odbył się 10 lutego 2009 w Głogówku.
Informację przekazał Adam SP6AKZ

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK
Załączniki:


Zał . nr 1.
Wykaz miejsc oraz wydarzeń ważnych kampanii wrześniowej 1939.
1, Bitwa pod Bukowcem stoczona 3 września 1939 nieopodal wsi Bukowiec (powiat świecki).

2, Bitwa pod Kałuszynem została stoczona w nocy z 11 na 12 września 1939 r. przez oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów pod Kałuszynem.
W opinii historyków, była to jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew Polskiego Września.

3, Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim miała miejsce 13 września 1939 podczas wojny obronnej Polski w 1939.

4, Bitwa pod Nowogrodem miała miejsce 8-10 września 1939 podczas kampanii wrześniowej.

5, Bitwa pod Łomżą miała miejsce 7–10 września 1939 podczas kampanii wrześniowej.

6, Bitwa w Borach Tucholskich — bitwy kampanii wrześniowej, stoczone pomiędzy 1 września a 5 września 1939.

7, Bitwa pod Borowską Górą w czasie kampanii wrześniowej 1939.
Góry Borowskie to trzy niewielkie wzniesienia (278,5 m n.p.m) znajdujące się na południowy zachód od Piotrkowa Trybunalskiego i na wschód od Bełchatowa (województwo łódzkie). Od 2 września pozycje obronne w Górach Borowskich stały się ważnym punktem strategicznym – hamującym ruch XVI Korpusu Pancernego na Piotrków Trybunalski-Bełchatów.

8, Obrona twierdzy brzeskiej - bitwa stoczona w czasie kampanii wrześniowej (14-17.IX) przez Zgrupowanie "Brześć" z niemieckim XIX Korpusem Pancernym.

9, Bitwa nad Bzurą inaczej zwana bitwą pod Kutnem rozegrała się w dniach 9-22 września 1939 roku. Była to największa bitwa podczas wojny obronnej Polski.

10, Obrona Chojnic 1939 – działania zbrojne prowadzone 1 września 1939 r. podczas wojny obronnej 1939 r. mające doprowadzić do obrony miasta przed niemieckimi wojskami

11, Obrona Cieszyna – działania wojenne prowadzone w dniu 1 września 1939 r

12, Atak na Pocztę Polską w Gdańsku rozpoczął się o godz. 4:45 równocześnie z rozpoczęciem ostrzału Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Nieco wcześniej ok. godz. 4:00 budynek pozbawiono prądu oraz połączenia telefonicznego.

13, Obrona Westerplatte, 1-7 września 1939 – obrona pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego (od 2 do 7 września dowodził zastępca kpt. Franciszek Dąbrowski)

14, Obrona Grodna 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 20 września-22 września 1939 r. podczas radzieckiego ataku na Polskę

15, Obrona Grudziądza. Działania wojenne objęły Grudziądz już od wczesnego rana 1 września 1939 r
3 września walki o Grudziądz osiągnęły największe natężenie

16, Bitwa pod Husynnem 24 września 1939 - jedna z bitew kampanii wrześniowej, starcie oddziałów polskich (szwadron konny Policji Państwowej, 14 pułku ułanów Jazłowieckich i kawalerii dywizyjnej) z oddziałami Armii Czerwonej.

17, Bitwa pod Iłżą - bitwa rozegrana podczas wojny obronnej Polski, w dniach od 8-9 września 1939 roku w rejonie miasta Iłża w województwie kieleckim. Bitwa odbyła się pomiędzy związkami taktycznymi południowego zgrupowania polskiej Armii "Prusy", pod wspólnym dowództwem gen. Stanisława Skwarczyńskiego a niemieckim 15. Korpusem Lekkim gen. Hermanna Hotha.

18, Obrona Jarosławia – działania wojenne prowadzone w dniach 10 - 11 września 1939 r. podczas hitlerowskiego ataku na Polskę mające doprowadzić do obrony miasta i jego okolic przed niemieckimi wojskami.

19, Bitwa pod Jordanowem - bitwa kampanii wrześniowej, stoczona 2 września 1939.

20, Bitwa pod Kockiem – ostatnia bitwa wojny obronnej, stoczona od 2 do 6 października 1939.

21, Bitwa pod Krasnobrodem - stoczona na polach niedaleko Lublina w pobliżu wsi Krasnobród 23 września 1939. Była to najprawdopodobniej ostatnia bitwa kawalerii w kampanii wrześniowej.

22,Bitwa pod Krojantami – pierwsza polska szarża kawaleryjska podczas wojny obronnej 1939 r.

23, Bitwa w Lasach Królewskich - bitwa kampanii wrześniowej stoczona dnia 1 września 1939 w rejonie Janowa i Krzynowłogi Małej pomiędzy pododdziałem kawalerii z 11. Pułku Ułanów Legionowych z Mazowieckiej Brygady Kawalerii a kawalerią niemiecką. Mimo zaskoczenia nieprzyjaciel przyjął szarżę, w walce użyto lanc i szabel.

24, Obrona Leszna 1939 – działania zbrojne podczas wojny obronnej 1939 r. w dniach 1-2 września 1939 r. mające doprowadzić do obrony Leszna przed nacierającymi wojskami niemieckimi

25, Obrona Lwowa 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 12-22 września 1939 r. podczas wojny obronnej 1939 r. mające doprowadzić do obrony miasta przed wojskami niemieckimi, a następnie sowieckimi.

26, Obrona Modlina – działania wojenne prowadzone w dniach 14-29 września 1939 r. podczas hitlerowskiego najazdu na Polskę w celu obrony Twierdzy Modlin przed wojskami niemieckimi.

27, Bitwa pod Mokrą
1 września 1939 Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. J. Filipowicza we wsi Mokra powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4 Dywizję Pancerną gen. Reinhardta wspieraną przez lotnictwo (m.in. bombowce nurkujące Stukas).

28, Bitwa pod Mławą miała miejsce na północ od Mławy między 1 i 3 września 1939 roku. Była to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny światowej w ogóle

29, Obrona Sochaczewa 13 - 16 września 1939r.
Jest to jeden z epizodów Bitwy nad Bzurą w Kampanii wrześniowej 1939r.

30, Obrona Palmir 1939 – działania wojenne prowadzone w dniu 21 września 1939 r. podczas wojny obronnej 1939 r. mające doprowadzić do obrony składów amunicyjnych w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej przed atakiem wojsk niemieckich

31, Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim, 5-6 września 1939.

32, Obrona Przemyśla 1939 – działania zbrojne prowadzone w dniach 11-14 września 1939 r. podczas wojny obronnej 1939 r. mające doprowadzić do obrony Przemyśla przed niemieckimi wojskami.

33, Bitwa Pszczyńska - tym terminem określa się walki przebiegające w dniach 1-2 września 1939 roku w okolicy miasta Pszczyna pomiędzy wojskami III Rzeszy a wojskami polskimi. Była to jedna z bitew granicznych wojny obronnej Polski w 1939 roku.

34, Reduta nr 56
Następny epizod z historii tej reduty to wrzesień 1939 kiedy oddział porucznika Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego 8 kompanii 40 pułku strzelców lwowskich "Dzieci Lwowskie", bohatersko bronił sie przed Niemcami. W czasie obrony 9 września 1939 dzięki beczkom terpentyny z fabryki Dobrolin jego żołnierzom udaje się spalić pewną ilość niemieckich czołgów. Reduta poddała się dopiero 27 września wraz z kapitulacją Warszawy.

35, Obrona Różana, znana bardziej jako Walki o przedmoście Różan, miały miejsce w czasie kampanii wrześniowej w dniach 4 - 6 września 1939 pomiędzy polskimi 2 batalionami 115 pułku piechoty, a niemiecką 1 Dywizją Pancerną, na przedmościu Różana, nad rzeką Narwią.

36, Bitwa pod Szackiem została stoczona w dniach 29 - 30 września 1939 między 52 Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej, a liczącą w tym czasie około 4000 żołnierzy grupą KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna.

37, Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim – w istocie dwie bitwy. Pierwsza miała miejsce w dniach 17-20 września 1939 roku, druga trwała od 22 do 27 września 1939 roku. Była to druga po bitwie nad Bzurą największa batalia kampanii wrześniowej.

38, Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim w okolicach Cekanowa - bitwa rozegrana podczas wojny obronnej 6 września 1939 roku w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy polską 13 Dywizją Piechoty płk. Władysława Zubosz-Kalińskiego a dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi z XVI Korpusu Pancernego.

39, Obrona Warszawy (1939)

40, Obrona Wilna 1939 – działania wojenne prowadzone w dniach 18-19 września 1939 r. podczas sowieckiego ataku na Polskę związane z obroną miasta przed Armią Czerwoną.

41, Obrona Wizny
Walki o Wiznę trwały od 7 do 10 września. Punkt oporu w okolicach Wizny jest nazywany Polskimi Termopilami.

42, Bitwa pod Wytycznem - stoczona 1 października 1939 pomiędzy jednostkami KOP a Armią Czerwoną.

43, Bitwa pod Węgierską Górką (Westerplatte południa) – bitwa wojny obronnej 1939 stoczona w dniach 2-3 września 1939 w rejonie Zwardonia, Milówki, Węgierskiej Górki i Lipowej.

44, Bitwa pod Łomiankami miała miejsce w czasie kampanii wrześniowej w rejonie wsi Łomianki koło Warszawy w dniu 22 września 1939 pomiędzy niedobitkami wojsk polskich z Armii Pomorze i Poznań pod dowództwem gen. Mikołaja Bołtucia (około 5 000 żołnierzy) a wojskami niemieckimi blokującymi oblężoną Warszawę. Była to bitwa kończąca bitwę nad Bzurą


45, Bydgoska krwawa niedziela – akcja dywersantów niemieckich (V kolumna), którzy podjęli próbę opanowania Bydgoszczy. Miało to miejsce w dniach 3-5 września 1939 r.

46, Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim miała miejsce 13 września 1939 podczas wojny obronnej Polski w 1939.

47, Obrona Helu, 01 września – 02 października 1939r.
Zał. nr 2
Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu
o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie O „ PUCHAR ” KOMENDANTA HUFCA ZHP
R E G U L A M I N

1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie „BAŚCE” Puzon w 87 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji XXII – giej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 15 lutego 2009 roku ( niedziela ) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB - Moc do 100 W..
5. Punktacja :
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi - 1 pkt.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
7. Klasyfikacja :
a) radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
c) radiostacje klubowe ZHP,
d) pozostałe radiostacje klubowe,
8. najaktywniejsza radiostacja organizatora.
9. Wynik końcowy : to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
10. Nagrody :
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - „PUCHAR”
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
11. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
12. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 21 lutego 2009 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać : grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności , raport nadany i odebrany.
13. Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres :
Klub Łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail : ot 35 @ o2. pl
14. Decyzje Komisji są ostateczne.
15. Komisja w składzie :


Przewodnicząca - pwd .Jagoda Dryś SP 8 AYL Komendantka Hufca
Członkowie - phm Zbigniew Guzowski SP 8 AUP Kierownik Klubu
- hm Mirosław Froń SP 8 TJX Członek Klubu

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO ROZPROPAGOWANIE
ORGANIZATORZY
Zał. nr 3

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY KRAJOWYCH ZAWODÓW SSTV 2009.
.
zorganizowanych z okazji 20- lecia organizacji zawodów SSTV.

Komisja w składzie:

Antoni Raburski SP3AHH
Władysław Rusin SP3FFR
Paweł Mieczkowski SQ6NEM
Po zapoznaniu się z logami stwierdziła, że w zawodach uczestniczyło 15 stacji SP.


1m.SN2Z 88 pkt Grawerton ZG PZK Tytuł MP SSTV 2009)
2m.SP3KWZ 72 pkt Grawerton ZT PZK w Poznaniu
3m.SN5I 63 pkt Prenumerata roczna „Świat Radio”
4m.SP3CUG 60 pkt
5m.SQ3A 60 pkt
6m.SP3RBG 54 pkt
7m.SP9BNM 48 pkt
8m.SN5E 42 pkt
9m.SP5CQI 42 pkt
10m.SQ8MXN 40 pkt
11m.SP9ZHR 25 pkt
12m.SP2IRR 12 pkt
13m.SP7EXJ 12 pkt Broszura”30 lat digi mode w SP”

Brak logu od stacji SP6LUP. .Dziennik do kontroli przekazał SP3FFR. Grawertony wysłane zostaną pocztą w lutym br., a broszura po wydrukowaniu.

Leszno, 7.02.2009r.
Za organizatora
Za komisję zawodów
Ryszard Grabowski SP3CUG
Antoni Raburski SP3AHH

Organizatorzy:
Leszczyński Klub Krótkofalowców SP3ZAH
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie
Sponsorzy:
Prezydent Miasta Leszna
Zarząd Główny PZK
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu
Redakcja ”Świat Radio”
Załącznik nr4
KLASYFIKACJA GENERALNA (PO 4 TURACH}
( ZAWODY, PSK, HELL, RTTY i SSTV)


1m.SN2Z 64 pkt Grawerton Prezydenta Miasta Leszna
2m.SP6IHE 48 pkt Grawerton WBiZK WUW w Poznaniu
3m.SP5CQI 36 pkt Grawerton WZK i OL Urzędu Miasta w Lesznie
4m.SP9BNM 33 pkt
5m.SP3RBG 30 pkt
SN5I 30 pkt
6m.SP4CJA 27 pkt
7m.HF75LD 24 pkt
8m.SQ3A 21 pkt
9m.SP3KWZ 20 pkt
10m.SP3GAX 19 pkt
SP3CUG 19 pkt
11m.SQ9UM 18 pkt
12m.SP4KHM 17 pkt
13m.SP9ZHR 14 pkt
14m.SQ2LKM 12 pkt
SQ7B 12 pkt
15m.SP3OL 11 pkt
16m.SP1GPI 10 pkt
17m.SQ9AOR 8 pkt
18m.SP9CTS 7 pkt
SN5E 7 pkt
19m.SQ7LQJ 5 pkt
SP2FAV 5 pkt
2 0m.SP5NVX 4 pkt
SP3SXX 4 pkt
SP4GL 4 pkt
SP4BOS 4 pkt

Wyróżnienie dla najlepszej stacji województwa wielkopolskiego ufundowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego otrzymuję Klub Łączności LOK w Pleszewie.

Za organizatora
Ryszard Grabowski SP3CUG

Załącznik nr 5

W związku z informacją Prezesa PZK o brakach danych o członkach PZK w Komunikacie Sekretariatu ZG PZK z dnia 28 stycznia 2009 r. – punkt 4. Komunikatu wraz z załącznikiem - podaję do wiadomości:

1. W załączniku podany został znak wywoławczy – SP5IYI – osoby, która nie jest członkiem WOT PZK
2. Do maja 2006 r. obowiązek przechowywania deklaracji członkowskich ciążył na Prezesie PZK oraz Sekretariacie ZG PZK.
3. W styczniu 2008 r. zwróciłem się do Prezesa PZK o przekazanie do WOT PZK poświadczonych kopii deklaracji członkowskich. Już po 9 (dziewięciu) miesiącach i po osobistym przyjeździe do Bydgoszczy otrzymałem od Prezesa PZK kopie tylko 87 deklaracji członkowskich (w większości nieaktualnych członków WOT PZK).
4. Wśród otrzymanych deklaracji znajdują się następujące znaki wywoławcze wymienione w Komunikacie z 28.1.2009 r. jako brakujące:
SP5AYY SP5CJQ SP5COY SP5FPL SP5IVC SP5MBA SP5MR SP5XQ SP5XSD SP5XSL SP5XZO SQ5AXA SQ5AXS SQ5CSD
Deklaracje członkowskie tych osób w dalszym ciągu powinny być w posiadaniu Prezesa PZK i Sekretariatu ZG PZK, tak więc nie powinno brakować danych tych osób.
5. Wszystkie osoby posiadające następujące znaki wywoławcze, a wymienione w Komunikacie z 28.1.2009 r.:
SP5-25-0746 SP5-25-6743 SP5AAJ SP5ACN SP5AFL SP5AGT SP5AHR SP5AHT SP5AHY SP5AJV SP5ANU SP5AQT SP5ARP SP5AUB SP5AUC SP5AWR SP5AWY SP5AYU SP5AYY SP5BLI SP5BLN SP5BNB SP5BRG SP5BWO SP5BXY SP5BYC SP5CCC SP5CCK SP5CCX SP5CEQ SP5CFD SP5CGI SP5CGN SP5CJG SP5CJQ SP5CJY SP5CKA SP5CKQ SP5CNA SP5CNG SP5CNR SP5COC SP5COF SP5COK SP5COR SP5COY SP5CTD SP5CUK SP5DDF SP5DDJ SP5DIQ SP5DIR SP5DRE SP5DRH SP5DU SP5DZC SP5EAQ SP5ECC SP5EIG SP5ELA SP5ELM SP5ENA SP5ENG SP5ENM SP5EPP SP5EQQ SP5ES SP5EWX SP5EWY SP5EZJ SP5FCZ SP5FDJ SP5FDN SP5FDY SP5FHC SP5FHF SP5FLB SP5FPL SP5FQQ SP5FSN SP5GAZ SP5GIH SP5GJC SP5GJH SP5GMJ SP5GMM SP5GQX SP5GTI SP5HFS SP5HNK SP5HQZ SP5HRX SP5HS SP5ICS SP5IDK SP5IMK SP5ISZ SP5IT SP5IVC SP5IWE SP5IWI SP5IXS SP5IYD SP5IYI SP5JNW SP5JPO SP5JSP SP5JSZ SP5JTO SP5JXK SP5KD SP5LGX SP5LRI SP5LXT SP5MBA SP5MG SP5MNF SP5MR SP5MXT SP5MXY SP5MXZ SP5NHK SP5NN SP5NOI SP5NZA SP5NZG SP5NZN SP5OBJ SP5OO SP5OXB SP5OXJ SP5PB SP5PE SP5QAT SP5QF SP5QNI SP5QWL SP5RDM SP5RDN SP5SA SP5SMK SP5SSB SP5SZA SP5TAM SP5TAR SP5TAT SP5TIC SP5TT SP5TZC SP5UAF SP5UAM SP5UAR SP5ULV SP5VIW SP5VJQ SP5WCQ SP5WL SP5WLO SP5XEE SP5XHY SP5XMU SP5XOC SP5XOL SP5XOR SP5XQ SP5XSD SP5XSL SP5XTG SP5XTL SP5XVY SP5XZO SP5YL SP5ZL SP5ZR SP6JOE SP8XXN SQ5ALL SQ5ARF SQ5ARG SQ5AXA SQ5BAK SQ5BB SQ5BLK SQ5BPF SQ5BPW SQ5BUG SQ5CJE SQ5CSD SQ5EBE SQ5EBM SQ5EKI SQ5EXG SQ5FLT SQ5GRO SQ5IZH SQ5JRE SQ5JRN SQ5LNJ SQ5LWG SQ5MX SQ5TF SQ5TT SQ5WWK SQ9NRY
są członkami ze stażem starszym niż druga połowa 2006 r. Ich deklaracje powinny być w posiadaniu Prezesa PZK i Sekretariatu ZG PZK, tak więc nie powinno brakować danych o tych członkach PZK.
Robert SP5XVY Prezes WOT PZK

Informacja uzupełniająca. W okresie poprzedzającym objęcie funkcji prezesa WOT przez Roberta Luśnię SP5XVY z OT 25 nie spływały regularnie deklaracje dotyczy to także okresu 1992-2000 jak i po 2000 roku, choć po 2000 roku otrzymywaliśmy wypełnione druki tzw. „informacji członka PZK” i te informacje oczywiście posiadamy. Obecnie czyli od 2006 roku z WOT nie otrzymujemy żadnych informacji, ani chociażby kopii deklaracji osób nowoprzyjętych do PZK. Sprawa była już przedmiotem wyjaśnień zarówno w kontaktach z GKR PZK jak i z Organem Nadzoru czyli Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.
Komunikat prezesa WOT jest nie do końca na temat ponieważ dla umożliwienia konsumpcji praw wynikających z ubezpieczenia członków PZK potrzebne są aktualne adresy członków PZK lub zainstalowania stacji czyli miejsc, w których może wystąpić szkoda. Po za tym na przestrzeni 20 lub nieraz więcej lat wielu z nas zmieniło swoje QTH. Tym właśnie czyli dobrem członków PZK podyktowana jest prośba do sekretarzy , skarbników OT oraz do samych członków PZK o aktualizację danych. Większość OT uzupełniła brakujące dane swoich członków niestety nie dotyczy to WOT. Ponawiam więc moją prośbę z komunikatu sekretariatu ZG PZK na 28.01.09. Nic więcej zrobić nie mogę. Problem dotyczy tylko OT 25 czyli WOT.

Piotr SP2JMR prezes PZK