UKE doradza
Dodane przez sotpzk dnia 27 luty 2009
Poprawa odbioru


A czy w paśmie 70 cm. będzie można coś odebrać !?
Rozszerzona zawartość newsa


Odbiór analogowych programów telewizyjnych za pomocą niewłaściwych lub złej jakości instalacji technicznych anten może ulec pogorszeniu po uruchomieniu nadajników systemu szerokopasmowej transmisji danych CDMA.W związku z uruchamianiem sieci telekomunikacyjnej CDMA w paśmie 450 MHz, której zadaniem jest zwiększanie dostępności usług telekomunikacyjnych na terenach o niskiej ich dostępności, w szczególności na obszarach białych plam dostępu do Internetu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, że odbiór analogowych programów telewizyjnych bazujący na wykorzystywaniu niewłaściwych lub złej jakości instalacji technicznych anten odbiorczych może ulec pogorszeniu.

Poniższy materiał zawiera wskazówki, jak można poprawić odbiór sygnału telewizyjnego, w przypadku ujawnienia się powyższych okoliczności.


Największe pogorszenie jakości odbioru może wystąpić w przypadku korzystania z odbiorników telewizyjnych wyposażonych w instalację antenową zbudowaną z jednej szerokopasmowej i szerokokątnej anteny ukierunkowanej tak, aby uzyskać odbiór programów emitowanych z różnych kierunków (tzw. anteny siatkowe). Dodatkowo, anteny takie wyposażone są często w szerokopasmowe wzmacniacze wysokiej częstotliwości, które wzmacniają wszystkie sygnały odbierane przez taką antenę (a nie tylko sygnały o częstotliwościach leżących w pasmach telewizyjnych) i w rezultacie są nieodporne na sygnały emitowane z nadajników systemów CDMA, których proces budowy i uruchamiania prowadzony jest obecnie w całej Polsce przez Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o.o.

Spółka ta, realizując harmonogram budowy sieci określony w decyzji o rezerwacji częstotliwości, rozpoczęła pod koniec 2008 roku uruchamianie szerokopasmowych systemów transmisji danych wykorzystujących technologię CDMA2000. Uruchamianie tych stacji związane jest ze zwiększeniem dostępności usług telekomunikacyjnych na terenach dotychczas słabo wyposażonych w infrastrukturę telekomunikacyjną, na których nie można było uruchomić łączności telefonicznej lub Internetu przy wykorzystaniu infrastruktury przewodowej. Systemy wykorzystujące technologię CDMA pozwalają na zaoferowanie szerszego wachlarza usług, np. szerokopasmowej transmisji danych, dostępu do Internetu czy telefonii internetowej VoIP.

Podczas kontroli stwierdzono, że praca tych urządzeń odbywa się zgodnie z wydanymi przez Prezesa UKE pozwoleniami radiowymi, a urządzenia te nie emitują sygnałów radiowych na innych częstotliwościach niż określone w pozwoleniu.


Użytkownicy, którzy doświadczą pogorszenia odbioru programów telewizyjnych z naziemnej sieci analogowej mogą poprawić warunki odbioru sygnału telewizyjnego poprzez dokonanie stosownych modernizacji posiadanych instalacji antenowych.

W zależności od odległości i kierunku wzajemnej lokalizacji telewizyjnej anteny odbiorczej i nadajnika sieci CDMA 450 MHz satysfakcjonujące poprawienie jakości odbioru programów telewizyjnych można będzie uzyskać poprzez zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań (w kolejności od najmniej do najbardziej skutecznego):

1) demontaż wzmacniacza anteny szerokopasmowej i zastąpienie go symetryzatorem,

2) zamiana anteny szerokopasmowej na antenę kierunkową typu Yagi, bez wzmacniacza,

3) zamiana anteny szerokopasmowej na antenę kierunkową typu Yagi, z filtrem pasmowym oraz wzmacniaczem (konieczne w sytuacjach, gdy odbiór odbywa się na krańcach zasięgu stacji TV, tj. daleko od odbieranej stacji nadawczej, gdzie do odbiorców dociera już względnie słaby sygnał TV.