Nowe rozporządzenie o świadectwach
Dodane przez sotpzk dnia 20 marzec 2009
Świadectwa operatorskie

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż w dniu 21 listopada 2008 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 22 grudnia 2008 r.
Rozszerzona zawartość newsa

Rozporządzenie to wprowadza wiele zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407). Najważniejsze z nich opisane zostały poniżej.

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane będą dwa rodzaje świadectw:


* świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 zgodnego z Rekomendacją CEPT T/R 61-01,
* świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 zgodnego z Rekomendacją ECC/REC 05-06.

Likwidacja w nowym rozporządzeniu świadectw klasy B i D służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej jest konsekwencją zniesienia wymogu znajomości alfabetu Morse’a. Zakres wymaganej wiedzy na świadectwa klasy A i B oraz C i D różnił się wymogiem umiejętności nadawania i odbioru znaków alfabetu Morse’a, co było przedmiotem egzaminacyjnym na świadectwa klasy A i C. Po zniesieniu wymogu znajomości alfabetu Morse’a zasadnym było zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy B z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy A i analogicznie zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy D z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy C.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność i będą upoważniały (po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie pozwoleń radioamatorskich) do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).

Wprowadzono również wymóg złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu, który osoba ubiegająca się o świadectwo wskazuje we wniosku. Nie będzie możliwe złożenie wniosku w dniu egzaminu.