Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:16  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 26 marca 2008Submit News Submit Article Visit our Forum 

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Niestety zaczynam od bardzo smutnej informacji:

SP3RBI sk. Z żalem informujemy, że Bogdan Hansz SP3RBI związany głównie z Radioklubem SP3KEY w Nowej Soli, nie żyje. Przyjaciele Bogdana SP3RBI nazywali Go po prostu "Małym". Bogdan SP3RBI był jednym z najlepszych operatorów CW w historii SP (!!). Mało jest w Polsce masztów na których nie było Bogdana. Mało jest też stacji contestowych i dobrych zespołowych wyników bez Jego udziału. Bez "Małego" wiele dokonań w tej branży nie było by dzisiaj tak DUŻYCH.
Cześć Jego pamięci.
Pogrzeb ŚP Bogdana odbył się w piątek 21 marca 2008 o godz. 14:00 w Nowej Soli. Przyjaciele z radioklubu SP3KEY.

1.SPDXContest 2007.
Jubileusz 75 lat pierwszych międzynarodowych zawodów organizowanych przez PZK. W imieniu prezydium ZG PZK oraz bezpośredniego organizatora Zarządu SPDXClubu czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych zachęcam wszystkich, którzy mają radiostacje lub mogą skorzystać ze stacji klubowych do udziału w tych prestiżowych zawodach. Postarajmy się, aby nasi koledzy z po za SP mieli z kim pracować. Zawody już za 10 dni zapraszamy w sobotę od 15 UTC do niedzieli 15 UTC.

2.SP DX Contest – 75th Anniversary Award
Zawody SP DX Contest zostały po raz pierwszy zorganizowane w 1933 roku pod nazwą I Międzynarodowe Zawody PZK. W pierwszych zawodach wystartowało ponad 1000 uczestników, a w końcowych wynikach sklasyfikowano 344 uczestników z 36 krajów spoza Polski oraz 36 uczestników z Polski. Organizacją pierwszej edycji zawodów zajmował się Lwowski Klub Krótkofalowców. W 1963 roku oficjalnie zmieniono nazwę zawodów na SP DX Contest.
Dla upamiętnienia 75 rocznicy zorganizowania pierwszej edycji zawodów, będących jednym z najstarszych contestowych wydarzeń w krótkofalarskim świecie, wydawany jest okolicznościowy dyplom SP DX Contest - 75th Anniversary Award. Dyplom jest wydawany przez Polski Związek Krótkofalowców i SP DX Club.

1. Wymagania dla stacji polskich
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami zagranicznymi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, w celu ułożenia z ostatnich liter znaków tych stacji słowa CONTEST.
d. Przeprowadzenie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia łączności ze stacją SP0DXC lub SP0PZK lub stacją EM75DXC.
e. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz trzema stacjami centralnymi (tj. SP0PZK. SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
f. Do dyplomu nie są zaliczane łączności z polskimi stacjami jubileuszowymi oraz centralnymi przeprowadzone w zawodach SP DX Contest. Łączności ze stacją EM75DXC przeprowadzone w zawodach są zaliczane do dyplomu.

2. Wymagania dla stacji zagranicznych z Europy
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 75 łączności z różnymi stacjami polskimi (łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Ułożenie słowa CONTEST z ostatnich liter znaków siedmiu różnych stacji polskich i stacji ukraińskich z Okręgu Lwowskiego.
d. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia (zaliczane są także łączności w zawodach) łączności z minimum pięcioma stacjami okolicznościowymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T. W miejsce jednej ze stacji okolicznościowych można zaliczyć QSO ze stacją SP0DXC, SP0PZK lub EM75DXC.
e. Za nawiązanie łączności z wszystkimi stacjami okolicznościowymi pracującymi z okazji jubileuszu zawodów (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz z minimum jedną ze stacji centralnych (SP0PZK, SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
f. Łączności ze stacją EM75DXC zgłaszane do dyplomu muszą być przeprowadzone poza zawodami SP DX Contest. W przypadku stacji jubileuszowych i centralnych zaliczane są zarówno łączności w zawodach jak i poza zawodami.

3. Wymagania dla stacji zagranicznych DX (spoza Europy)
a. Udział w zawodach SP DX Contest 2008
b. Przeprowadzenie w czasie zawodów SP DX Contest 2008 minimum 33 łączności z różnymi stacjami polskimi (1933 – rok, kiedy odbyły się pierwsze zawody; łączność z daną stacją zaliczana jest tyko raz, niezależnie od pasma i emisji)
c. Nawiązanie w okresie od 29 marca do 13 kwietnia (zaliczane są także łączności w zawodach) łączności z minimum pięcioma stacjami jubileuszowymi i centralnymi: SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T, SP0DXC, SP0PZK, EM75DXC.
d. Za nawiązanie łączności z minimum pięcioma stacjami jubileuszowymi (SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T) oraz z minimum jedną ze stacji centralnych (SP0PZK, SP0DXC, EM75DXC) wydawana będzie specjalna nalepka na dyplom.
e. Łączności ze stacją EM75DXC zgłaszane do dyplomu muszą być przeprowadzone poza zawodami SP DX Contest. W przypadku stacji jubileuszowych i centralnych zaliczane są zarówno łączności w zawodach jak i poza zawodami.

4. Wymagania ogólne
a. Poza zawodami SP DX Contest do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich (w tym łączności via satelity), dowolnymi emisjami. Nie są zaliczane łączności przeprowadzone za pośrednictwem przemienników naziemnych.
b. Udział w zawodach SP DX Contest jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu. Udział będzie zaliczony tylko na podstawie przesłanego dziennika.
c. Dyplom jest dostępny dla nadawców oraz na analogicznych warunkach za nasłuchy dla stacji SWL.
d. Dyplom jest bezpłatny, ale obowiązuje przesłanie zgłoszenia, aby otrzymać dyplom.
e. Award Manager: Marek Niedzielski SP7DQR, P.O. Box 25, 25-030 Kielce 10, POLAND. E-mail: marek@sp7dqr.waw.pl.
f. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwiec 2008.

5. Informacje dodatkowe
a. Karty QSL dla stacji SP75C, SP75O, SP75N, SP75T, SP75E, SP75S, SN75T oraz SP0DXC należy przesyłać via SP7DQR (biuro, direct lub e-mail request). Karty dla stacji SP0PZK należy przesyłać via SP3IQ.
b. W okresie wydawania dyplomu na stronie internetowej zawodów SP DX Contest (http://www.spdxcontest.info/) będą umieszczane informacje o otrzymanych zgłoszeniach i etapie ich przetworzenia. Na stronie WWW znajdzie się także log online wszystkich stacji okolicznościowych.


3.Administracja.
Wszystkich nas cieszy rosnąca ilość członków PZK. Niestety nie wszystkie Zarządy OT pamiętają o ciążących na nich obowiązkach. A mianowicie o tym, że przyjęcie nowego członka odbywa się na podstawie uchwały Zarządu OT. Kopie takich uchwał powinny wraz z informacją o członku PZK i deklaracją być przesyłane do sekretariatu ZG PZK. Oczywiście mogą to być kopie tych dokumentów, ale powinny być to wynika ze Statutu PZK oraz obowiązujących od 2006 roku regulaminów. Zarządy OT, które tego nie przestrzegały proszę o uzupełnienie brakujących dokumentów. Celowo nie wymieniam nikogo. Nie chodzi o piętnowanie lecz o porządek. Dodam więc tylko, że najlepiej z obowiązków wobec nowych członków w tym względzie wywiązują się OT23, OT01, OT50, OT15, OT04.

4.Skrócony spis treści ŚR4/08:
Aktualności: Wiadomosci DX-we dla krótkofalowców, Zawody;
Anteny: Maszty i podpory antenowe (3);
Test: Yaesu FT-950;
Prezentacja: Anteny samochodowe CB (1);
Świat KF&UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK;
Radio Retro: Francuskie radiostacje iskrowe PP4;
Łączność: Radioteleskop krótkofalowy, Analiza odpowiedzi testów na świadectwa radiooperatora;
Wywiad: Anteny SP1BKS;
Hobby: Tranzystorowy wzmacniacz KF/50W;
Digest: Proste wskaźniki pomiarowe i inne rozwiązania radiowe;
Dyplomy: Zagraniczne dyplomy sportowe;
Forum Czytelników: Listy, Porady techniczne;
Ranking prezentowanych w ŚR transceiverów KF (wg. RX);
Rynek i giełda;
Dodatek: Polecane produkty;

5.Krótkofalowiec Polski 4/08:
50 lat RBI artykuł historyczny -SQ5ABG , SP5BLD
Jakie PZK – przed XVI Zjazdem –SP2JMR
Symulated Emergency Test – SQ2GXO
Relacje z Walnych Zebrań – OT23,OT24,OT32,OT26,OT20,OT21,OT10,OT27, OT05
Warszawskie ognisko.
Silent Key’s


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik do komunikatu.SP DX CONTEST
Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club
Strona WWW zawodów - http://www.contest.spdxc.org.pl/

1. Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
2. Termin zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
3. Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
4. Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.
5. Wywołanie w zawodach:
dla stacji polskich: "CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
- dla stacji zagranicznych: "CQ SP".

6. Grupy kontrolne:
- stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczającej województwo (np. 59B na PHONE czy 599B na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
- stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 (np. 59001 na PHONE lub 599001 na CW).

7. Punktacja:
- stacje polskie:
QSO ze stacją DX: 3 punkty;
QSO ze stacją z Europy: 1 punkt;
łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
- stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską: 3 punkty.

8. Mnożnik:
- dla stacji polskich: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
- dla stacji zagranicznych: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16województw x 6 pasm).

9. Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.

10. Kategorie:
A. MOAB MIXED,
B. SOAB MIXED HP,
C. SOAB MIXED LP,
D. SOAB MIXED QRP,
E. SOTB MIXED,
F. SOAB PHONE HP,
G. SOAB PHONE LP,
H. SOSB PHONE,
I. SOAB CW HP,
J. SOAB CW LP,
K. SOSB CW,
L. SWL MIXED.

Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:
- MO: Multi-Operator Single-Transmitter oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
- SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
- SOTB: Single Operator Three Band - SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
- HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją.
- LP: Low Power - maksymalna moc wyjściowa: 100 W
- QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W
- AB: All Band
- SB: Single Band
- MIXED: Mixed Mode
Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.

11. Nasłuchowcy:
- nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego;
- nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego.
Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.

12. Wyniki: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele TOP wszystkich kategorii.
13. Dyplomy: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.

14. Dzienniki zawodów: dzienniki w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo należy przesyłać na adres:
spdxc-logs@pzk.org.pl .Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Stacje przesyłają dzienniki pisane odręcznie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku, decyduje data nadania przesyłki.
Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.

15. Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.

16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

17. Wykaz prefiksów stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR


Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820969 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu