Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 03:13  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 20 lutego 2008Submit News Submit Article Visit our Forum 
Komunikat ZG PZK
SP9HKD s. k. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 lutego 2008 r. mając 66 lat, zmarł w Dębicy Kol. Bolesław Kłusek SP9HKD. Wieloletni Kierownik Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP9KKM w Dębicy, który wchodzi w skład OT PZK nr 28 w Tarnowie.
Pochowany w dniu 16 lutego 2008 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wielkopolskiej w Dębicy. Z wyrazami współczucia dla Rodziny - koledzy z Tarnowa i Dębicy.
Vy 73.
Stanisław sq9aor

1.Brak dokumentacji finansowej. Zostały dwa OT, które nie przesłały do dnia dzisiejszego sprawozdań finansowych za grudzień 2007 roku co uniemożliwia zakończenie prac bilansowych w księgowości ZG PZK
Są to:
OT 27 – Południowo Wielkopolski –brak XII 2007
OT 49 – Oddział im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.-brak VII-XII 2007
Proszę o jak najszybsze uzupełnienie brakujących dokumentów.

2.OPP raz jeszcze. Mając na względzie lepszą informację o PZK jako OPP oraz ułatwienie wypełniania PIT-ów informuję , że w popularnym programie do rozliczania PIT ów firmy IPS przy wypełnianiu pozycji dotyczącej 1% jest możliwość skorzystania z bazy organizacji OPP. Po kliknięciu na PZK następuje automatyczne umieszczenie właściwych danych w druku PIT. Formułując informacje o PZK oraz zlecając ich zamieszczenie w grudniu 2007 firmie IPS starłem się rozszerzyć dostępność informacji o PZK i ułatwić przekazanie środków przez ewentualnych darczyńców.
(SP2JMR)

3.Walne Zebranie w OT 21.
W dniu 17.02.2008 odbyło się Walne Zebranie Oddziału nr 21 Polskiego Związku Krótkofalowców w Olsztynie. Miejscem Zebrania była sala konferencyjna Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie czyli o godz. 11. Przewodniczącym zebrania został Andrzej SP4KA. Prezydium ZG PZK reprezentowała Ewa Kołodziejska SP1LOS wice Prezes PZK . Zebranie w głosowaniu jawnym wybrało Komisję Skrutacyjną, a następnie Komisję Uchwał i Wniosków.
Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się, stwierdziła w swoim protokóle, że zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, obecnych jest 39 członków Oddziału na stan 70 co stanowi to 55,71%. i obrady są prawomocne. Następnie zatwierdzono porządek obrad.
Przewodniczący udzielił głosu Kol. Ewie SP1LOS ,która zapoznała zebranych z listem Prezesa PZK informującym o głównych kierunkach pracy Prezydium i ZG
PZK, jak też z wizją PZK na najbliższe miesiące i lata. Odpowiadała również na liczne pytania zebranych.
Następnym punktem obrad były wybory delegata na XVI Krajowy Zjazd PZK.
W wyniku głosowania Delegatem na XVI Krajowy Zjazd PZK został Kol. Andrzej Korczin SP4KA, natomiast jego zastępcą Kol. Adam Ciosek SP4CUF. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatni rok złożył Prezes Oddziału – Andrzej Korczin SP4KA, zwracając uwagę między innymi na wzrost liczebności Oddziału, jak też na bardzo dobre relacje pomiędzy Oddziałem, a Dyrekcją Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych .
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Ciosek SP4CUF odczytał jej sprawozdanie z działalności. Nie stwierdzono w działaniu Zarządu Oddziału nieprawidłowości.
Następnie Adam Kowalczyk SP4DDS, będący inspektorem nadzoru budowlanego
w Starostwie Powiatu Olsztyńskiego, przedstawił problematykę montażu anten przez krótkofalowców.
Prezes SP4KA, zadał pytanie zebranym dotyczące struktury PZK, jaka ma być
w przyszłości. Jako Delegat na Zjazd Krajowy, chce wiedzieć, jakie jest stanowisko członków Oddziału. W głosowaniu jawnym, zebranie jednogłośnie opowiedziało się za dotychczasową strukturą, tzn. związkiem osób fizycznych, przyjmując uchwałę w tej sprawie.
Kol. Ryszard Makszyński SQ4LWA proponuje Delegatowi, aby podczas Zjazdu dążył do przyjęcia postanowień, zmierzających do zintensyfikowania rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie współpracy z PZK. Należy wypracować zasady takiej współpracy aby można było oficjalnie prowadzić działalność wśród młodzieży szkolnej.
Zebranie było doskonale zorganizowane i bardzo sprawnie prowadzone przez Prezesa OT 21 Andrzeja Korczina SP4KA Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes życzył uczestnikom bezpiecznego powrotu do domu, usłyszenia na pasmach i zakończył
obrady. Ewa SP1LOS

4.Walne Zebrania OT.
Przed nami są w najbliższym czasie nast. Walne Zebrania OT PZK
- OT 23 - 24 lutego 2008 w Ujściu k. Piły
- OT 05 - 01 marca 2008 w Krośnie
- OT 27 - 02 marca 2008 w Ostrowie Wlkp.
- OT 10 - 02 marca w Krakowie
- OT 50 - 15 marca w Gliwicach
- OT 31 - 16 marca w Rybniku

5.PGA – unikalny program SP-HAMs

W nawiązaniu do krążących pomówień i niedorzecznych wręcz opinii pod adresem autorów Programu Dyplomowego PGA informuję co następuje:

1.Pomysł stworzenia ekstremalnego, polskiego programu dyplomowego sięga 2004 r. Już wtedy Redakcja MK QTC podjęła stosowne kroki organizacyjne mające na celu przygotowanie całego projektu. W tym celu Artur, SQ5TA zrobił nawet gminny program logujący, opracowano też wstępny regulamin dyplomu.

2. Do projektu powrócono w połowie 2007 r., co awizowano na łamach MK QTC. Opracowano unikalny system oznaczeń gmin, posługując się przyjętym wcześniej systemem do SPPA. Dzięki przyjętego wg logicznego klucza oznaczenia pozwalają na ich zgodne funkcjonowanie.
3. Program PGA jest ekstremalnym programem dyplomowym bazującym na podziale administracyjnym Polski, co w żadnym wypadku nie powoduje konfliktów z innymi, podobnymi programami dyplomowymi. Dzieje się tak np. w przypadkach wykorzystywania listy krajów DXCC przy opracowywaniu ogromnej ilości regulaminów dyplomów na całym świecie i nie jest to przedmiotem żadnych roszczeń.
4. Program PGA jest merytorycznie zbliżony do niezwykle popularnych programów narodowych (np. RDA w Rosji czy US-CA w USA), które od kilkunastu lat funkcjonują na świecie.
5. W przypadku programu PGA nie została pogwałcona żadna zasada ani dobre obyczaje, ponieważ regulamin PGA różni się pod każdym względem od istniejących innych regulaminów. Wystarczy porównać regulaminy, aby to stwierdzić! Różnice są tak wielkie, że trudno nawet mówić o jakimkolwiek podobieństwie.
6. Program PGA zawiera unikalne współzawodnictwa oraz imprezy operatorskie mające na celu zachęcanie krótkofalowców do poznawanie geografii Polski, w tym zwiedzania ciekawych miejsc w SP i propagowanie ich w środowisku krótkofalowców. Dzięki możliwościom technicznym jakimi dysponuje Zespół PGA przewidziane jest bezpłatne wydawanie łącznie kilkuset (!) dyplomów i tyluż certyfikatów.
7. Program dyplomowy PGA będzie funkcjonował nadal, i nadal będzie się rozwijał. Takie są oczekiwania postępowych krótkofalowców SP, którzy od samego początku niezwykle aktywnie uczestniczą w procesie kształtowania regulaminu. Świadczy o tym olbrzymie zainteresowanie tym przedsięwzięciem, przejawiające się m.in. w masowym odwiedzaniu strony WWW, a także licznym udziałem radiooperatorów w organizowanych próbach PGA TEST.
8. Regulamin programu powstał w wyniku konsultacji z ponad 100 doświadczonymi krótkofalowcami, w zdecydowanej większości członkami PZK, i dzięki temu spełnia oczekiwania polskich nadawców i SWLs. Jest przedsięwzięciem bardzo nowoczesnym, wymuszającym na krótkofalowcach ciągłe doskonalenie swojej sztuki operatorskiej, przy wykorzystaniu światowych osiągnięć w dziedzinie amatorskiej radiokomunikacji. PGA jest programem dla ambitnych krótkofalowców, popierających postęp i wszelkie nowości techniczne.
9. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zachowań garstki ludzi, którzy swoimi bezpodstawnymi oskarżeniami usiłują zaszkodzić idei PGA. Wierzymy jednak, iż prędzej czy później także i oni nabiorą przekonania do naszej sprawy. Jesteśmy nadal otwarci na każdą inicjatywę i chętnie odpowiemy na każde dręczące pytanie.
10. Mottem programu PGA jest: Uczestnik programu dyplomowego PGA jest tolerancyjny, pogodny i uprzejmy. Te wartości, a także zasady ujęte w Kodeksie Krótkofalowca będziemy stosować na co dzień.
Za Zespół PGA Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP

6. Uroczystości.
Uprzejmie informuję, że uroczystość z okazji 25 lecia digi mode na Ziemi
Leszczyńskiej, podsumowania krajowych zawodów digi mode 2007/08 i
wręczenia pierwszej Złotej OH PZK krótkofalowcowi Ziemi Leszczyńskiej
kol SP3AMZ oraz klubowi SP3ZAH planowana jest na sobotę dnia 29.03.2008
o godz. 10.30
Będzie to też inauguracja przygotowań trzeciej broszury- tym razem
poświęconej DIGI MODE w SP.
Vy73 Ryszard SP3CUG
7. PGA INFO . PGA Club. Utworzenia ogólnopolskiego klubu krótkofalowców PGA-Club PZK jest już na dobrej drodze. Klub będzie zrzeszał uczestników programu dyplomowego PGA, a celem jego powołania będzie zachęcanie SP-HAMs do poznawanie geografii Polski, w tym zwiedzania ciekawych miejsc w SP i propagowanie ich w środowisku krótkofalowców. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury do grupy inicjatywnej.
PGA TEST. Zgodnie z decyzją Zespołu PGA za udział w co miesięcznych próbach PGA TEST przyznawane będą bezpłatnie specjalne Certyfikaty. Dyplomy zaś przyznawane będą na podstawaie rozliczenia rocznego. Najbliższy PGA TEST odbędzie się 1 marca br. Regulamin na stronie http://www.skjkc.pl/pga
PGA i SPPA. Udział w programie PGA jest znakomitą okazją do kompletowania sobie kart QSL także do dyplomu SPPA. Umożliwia (czytaj: ułatwia) to przyjęty system oznaczeń PGA, który oparty został całkowicie na skrótach opracowanych dla potrzeb SPPA. Dwie litery z oznaczenia gminy wskazują właśnie na powiat. I to jest kolejna zaleta programu dyplomowego PGA! Także taka, że krótkofalowcy SP zaczynają prawidłowo podawać swoje DWULITEROWE skróty do SPPA.
Zrozumieć robota. Już niedługo logi za PGA TEST przyjmowane będą przez specjalny system komputerowy. W tym celu konieczne będzie ścisłe przestrzeganie procedur jakie powinien spełniać log Cabrillo, aby wszystkie jego pozycje zostały prawidłowo rozpoznane przez robota. W tym celu warto zapoznać się już teraz z towarzyszącymi w innych zawodach procedurami. W najbliższym wydaniu MK QTC opublikowany będzie materiał pt. "Zrozumieć robota", przybliżający to zagadnienie.
Pięć Certyfikatów. Zachęcanie do organizowanie ekspedycji terenowych do nowych gmin to jeden z celów programu dyplomowego PGA. Już teraz obserwuje się takie wyprawy, które mają swoich zwolenników. Na czele takich operatorów jest Marek Nieznalski, SP9HTY, który ma już na swoim koncie 5 Certyfikatów. Oznacza, to że jest już w połowie drogi do zdobycia dyplomu PG-10-E.

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR
Prezes PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1821188 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu