Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:10  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.01.2008Submit News Submit Article Visit our Forum Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A oto informacje:1.Nagroda dla Pani Anny Streżyńskiej Prezesa UKE.
W dniu 15 stycznia 2008 w siedzibie Redakcji „Rzeczpospolitej” o godz.18.00 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im Andrzeja Bączkowskiego ‘2007 Pani Annie Streżyńskiej Prezesowi UKE.
Nagrodę tę przyznaje Kapituła Nagrody im. A. Bączkowskiego, Fundacja im. A. Bączkowskiego oraz Redakcja „Rzeczpospolitej i jej wydawca Resspublica- Patroni Medialni Nagrody.
Nagroda im. A. Bączkowskiego jest przyznawana osobom, które stanowią wzór służby publicznej oraz za: krzewienie idei służby publicznej, działalność w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność opartą na zasadzie działania ponad podziałami.
Pani Prezes z całego serca gratulujemy.
Na uroczystość otrzymałem jako prezes PZK imienne zaproszenie z którego skorzystałem. W imieniu PZK złożyłem Pani Prezes serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i podziwu dla Jej działalności. Uroczystość była rzeczywiście wspaniała. Uczestniczyło w niej ponad 100 zaproszonych gości w tym wiele znanych z prasy radia i telewizji twarzy. Byliśmy jedną z nie wielu, a może jedyną organizacją społeczną zaproszoną na tę uroczystość.
Całość nagrody pieniężnej Pani Prezes przekazała dwóm fundacjom, z których jedna zajmuje się ratowaniem przed likwidacją wiejskich szkół, a druga aktywizuje dzieci z domów dziecka poprzez teatr. (SP2JMR)


2. Audiencja w UKE oraz Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W dniu 23 stycznia w UKE odbędzie się rozszerzone spotkanie Prezesa UKE z Prezydium ZG PZK. Przed spotkaniem odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG PZK, które zajmie się głównie bieżącymi sprawami wpływającymi do Prezydium.


3. Audycja w PR.
W dniu 10 stycznia 2008r. o godz. 11:20 w "Radiu Kraków Małopolska" w audycji "Ścieżkami Małopolski" odbyła się ok. 10 min. emisja z pobytu reporterki tej rozgłośni Pani Ewy Szkurłat w naszym klubie SP9PGB z dn. 07.01.08r. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie! W czasie emisji odtworzony został fragment QSO na UKF z naszym seniorem Władziem SP9DF z Krzczonowa. Po nagraniu przekazalismy Pani Ewie Szkurłat pamiątkowy dyplom "Pierwszych QSO z Babiej Góry" i karty QSL naszej stacji. Obecni byli członkowie klubu: SP9MRY, SQ9IVL i Rafał SP9-98073-KR.
Pani Ewa zapowiedziała się z kolejnym przyjazdem do nas i chce brać udział ze swoim mikrofonem w naszych ekspedycjach w 2008 r. , a zwłaszcza w kolejnej ekspedycji radiowej na szczyt Babiej Góry. Jest znaną i nagradzaną reporterką radiową.
----------------------------------------------------------------------------
Przekazał SP9MRY-Stanisław Zadora.

4. Krótkofalowcy programie III PR.
Również w dniu 10 b. m. w godzinach od 6-9 w prog. III Polskiego radia można było posłuchać audycji na temat krótkofalarstwa. Audycja była nagrywana w siedzibie WOT (OT 25). Było w niej wiele ciekawych wypowiedzi o naszym wspaniałym hobby. Najbardziej optymistycznie zabrzmiały słowa Janusza SP3J, który na pytanie redaktora: jak się ma krótkofalarstwo w Jarocinie? - odpowiedział via eter oczywiście : -„Krótkofalarstwo w Jarocinie rozwija się dynamicznie”. Oby takich szczerych wypowiedzi było jak najwięcej.


5. Walne Zebrania OT.

- OT 25 – 19 stycznia 2008 w Warszawie
- OT 15 - 19 stycznia 2008 w Łodzi
- OT 11 - 20 stycznia 2008 w Opolu
- OT 22 - 20 stycznia 2008 w Koszalinie
- OT 01 – 27 stycznia 2008 we Wrocławiu
- OT 09 - 29 stycznia 2008 w Gdyni
- OT 37 - 02 lutego 2008 w Warszawie
- OT 32 - 09 lutego 2008 w Świebodzinie
- OT 20 – 10 lutego 2008 w Lublinie
- OT 24 - 10 lutego 2008 w Skierniewicach
- OT 21 - 17 lutego 2008 w Olsztynie


6. Walne zebranie OT35 w Jarosławiu.
Zgodnie z zapowiedzią w piątek 11 stycznia o godz.15.30 odbyło się Walne Zebranie Jarosławskiego OT PZK. Frekwencja dopisała na 26 członków OT obecnych było 17 co stanowi 65% krótkofalowców zrzeszonych w OT 35. Po sprawozdaniu oraz po wystąpieniu prezesa PZK zebrani dokonali wyboru delegata na XVI Zjazd PZK, którym został Kol. Zbyszek SP8AUP natomiast zastępcą Janusz SQ8HBT jeden z najaktywniejszych członków OT 35 inicjator zainstalowania dwóch przemienników oraz bramki APRS w Leżajsku.
Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie dyskusją na portalu PZK oraz na tzw. liście „komunikatowej” dotyczącą sprawy znaków okolicznościowych w SP. Zebranie podjęło też w tym temacie stosowną uchwałę.
Po Walnym Zebraniu tj po godzinie 17.00 miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe OT35 oraz środowiska krótkofalarskiego Jarosławia i okolic.
Spotkanie to zgromadziło ponad 50 osób głównie krótkofalowców i ich rodzin. Gośćmi spotkania byli m.in. Wiceburmistrz Jarosławia Stanisław Misiąg, Przewodniczący Rady Miasta i jednocześnie członek OT35 kol. Janusz Szkodny SP8DRG, Starosta Powiatu Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kłopot oraz inni przedstawiciele władz samorządowych.
OT 35 ma od nie dawna nową siedzibę na najwyższym piętrze budynku w rynku Jarosławskim. Tam też ma swoje miejsce klub SP8PEF. To stało się możliwe dzięki życzliwości władz Jarosławia. Bardzo ważnym elementem w tej sprawie jest wzorowa współpraca pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, a OT 35 co m. in. polega na pełnym pokryciu powiatu Jarosławskiego Siecia łączności awaryjnej obsługiwana przez krótkofalowców. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowałem za współdziałanie Panu Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu RM. ( Piotr SP2JMR)


7. Walne Zebranie w Żuławskim Oddziale Terenowym PZK w Malborku
13 stycznia o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych w Malborku odbyło się Walne Zebranie Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na łączną liczbę 61 członków tegoż Oddziału wzięło udział 32 osóby, co stanowi ponad 50 % i jest charakterystyczne dla małych oddziałów. Prowadzący Walne Zebranie, Prezes Oddziału SP2WN – Wenancjusz złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Oddziału i po informacji OKR zebrani udzielili absolutorium Zarządowi. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali delegata na Zjazd Krajowy PZK tj. Wenancjusza SP2WN oraz zastępcę delegata tj. Sylwestra SP2FAP. Oddziałowy QSL. Manager – SP2Y podzielił się swymi doświadczeniami z zakresu obsługi Biura QSL., jak też udzielił wskazówek w tym zakresie. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z treścią listu Prezesa PZK – SP2JMR skierowanego do zebranych, po czym odniósł się do aktualnych wydarzeń i zadań realizowanych przez Prezydium ZG PZK. Dyskusja toczyła się wokół istotnych problemów dotyczących działalności naszego związku. Jednym z wątków było zmniejszenie liczby oddziałów między innym poprzez dopasowanie ich do wojewódzkich struktur administracyjnych, co mogłoby przynieść wymierne korzyści finansowe PZK. Wątkiem przewodnim było wykorzystanie ruchu krótkofalarskiego w zapewnieniu łączności alternatywnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w przypadku powodzi, co może poprawić nasz wizerunek w odbiorze społecznym, bowiem bylibyśmy lepiej postrzegani jako środowisko przydatne społeczeństwu w sytuacji zagrożenia – jednym słowem sojusznik społeczeństwa. W tym zakresie duże doświadczenie mają koledzy z kwidzyńskiego Klubu SP2POL, którzy niemal wszyscy należą do struktur OC i otrzymali urządzenia służące do akcji powiadamiania i alarmowania o istniejących zagrożeniach. Koledzy ci nie mają też żadnych problemów antenowych. Podobna sytuacja ma miejsce również w innych klubach i miastach, co stanowi dobry przykład do naśladowania w innych regionach kraju. W toku dyskusji wyrażano niepokój z powodu starzenia się naszego środowiska i braku nowego narybku i w związku z tym podpowiadano różne scenariusze mające na celu pozyskiwanie młodzieży do naszej organizacji. Dla bacznego obserwatora zauważalna była niezwykła integracja tego małego środowiska, troska o przyszłość naszego związku, co jest bardzo budujące. Po Walnym Zebraniu nieoficjalna część o charakterze towarzyskim miała miejsce w piwnicy budynku Zespołu Szkół, to jest w siedzibie lokalnego Klubu SP2ZFT, gdzie toczyły się dalsze rozmowy i dyskusje. A tak na marginesie – prawdziwe życie krótkofalarskie najlepiej widoczne jest w takich małych i silnie zintegrowanych środowiskach lokalnych. Wszystkim kolegom z Żuławskiego Oddziału terenowego PZK życzymy sukcesów w realizacji wszelkich zamierzeń o charakterze krótkofalarskim.
Opracował : Vice Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ


8. KRÓTKOFALOWCY BIS

Redakcja cyklicznie nadawanego programu telewizyjnego Krótkofalowcy Bis, nadaje o godzinie 22.00 regularnie reportaże na żywo z większym transferem, który poprawił zdecydowanie jakość odbieranego sygnału alternatywnej telewizji z Wrocławia. Jest to szybkość około 384 kb/sek.
Fragmenty najciekawszych programów są zamieszczane w Archiwum-ATV w postaci mocno skompresowanych plików video, na portalu www.videoexpres.pl.
UWAGA !!!
Od środy dnia 15 bm przez 7 najbliższych dni o godzinie 22.00 czasu polskiego, będzie nadawany unikalny wywiad z dr Pawłem Kabacikiem, Szefem Wrocławskiego Zespołu Konstruktorów mikrofalowej anteny nadawczo-odbiorczej, przeznaczonej do pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej COLUMBUS, której start nastąpi prawdopodobnie w lutym bm.
System kosmicznych anten mikrofalowych, wykonanych przez młody zespół pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, posłuży między innymi do uruchomienia na orbicie okołoziemskiej pierwszej europejskiej Amatorskiej Stacji Telewizji Cyfrowej.
ATV z COLUMBUSA będzie pełnić również rolę kosmicznego przemiennika ATV za pośrednictwem którego, amatorskie stacje telewizji cyfrowej całego świata, będą mogły już niebawem prowadzić regularne łączności. Parametry techniczne są mi już znane i będą podawane w kolejnych
programach z cyklu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Z ogromną przyjemnością informuję wszystkich zainteresowanych, że redakcja cyklicznego programu KRÓTKOFALOWCY BIS, została włączona
do wrocławskiego zespołu europejskiej misji badawczej COLUMBUS.
Program KRÓTKOFALOWCY BIS na portalu studia www.videoexpres.pl
będzie na bieżąco informował o wszystkich poszczególnych etapach rozwoju i eksperymentach naukowych prowadzonych na międzynarodowej stacji kosmicznej z udziałem również i polskich mikrofalowców, którzy po tym apelu
włączą się w tą misję ludzi dobrej woli.
Wszystkie szczegóły z bogatą ikonografią i filmami z ośrodka kosmicznego w specjalnym wydaniu programu. Czekam również na zgłoszenia tych wszystkich polskich krótkofalowców, których interesują mikrofale, a szczególnie telewizja amatorska i chęć wzięcia udziału w bezpośrednich łącznościach telewizyjnych z kosmonautami – krótkofalowcami na COLUMBUSIE.
Oglądajcie od środy premierowe wydanie programu na stronie www.videoexpres.pl
Redaktor i realizator programu Henryk Pacha ATV SP6ARR
Kontakt elektroniczny:
sp6arr@poczta.onet.pl lub info@videoexpres.pl

9. Szlak Bursztynowy i Celtowie.
Klub SP6ZJP z Głubczyc poszukuje chętnych do udziału w programie dyplomowym Szlak Bursztynowy i Śladami Celtów na Ziemiach Polskich.
Celtowie zamieszkiwali tereny Płaskowyżu Głubczyckiego, części starego woj.
wrocławskiego i część Małopolski.
Szlak Bursztynowy ciągnął się przez terytorium Polski od Gramy Morawskiej aż
do Morza Bałtyckiego.
Te dwa nowe dyplomy będą wydawane w 2008r.
Chętni do rozdawania punktów proszeni są o kontakt z Award Managerem dyplomu Arkiem SP6OUJ lub Stefanem SP6GHR.
arkkor@interia.pl lub sp6ouj@o2.pl
73! Arek sp6ouj

10. Certyfikaty PGA
Do regulaminu programu PGA wprowadzony został dodatkowy zapis na temat honorowania organizatorów ekspedycji krótkofalarskich do dotychczas nieobsadzonych gmin. I tak:
Certyfikaty przyznawane są organizatorom ekspedycji do gmin, w których nie mieszka na stałe żaden krótkofalowiec. Warunkiem otrzymania Certyfikatu za pierwszą aktywność krótkofalarską jest przeprowadzenie z danej gminy co najmniej 100. krajowych QSOs. Certyfikaty przyznawane są na wniosek zainteresowanego, który zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni od zakończenia ekspedycji wykazu (plik Cabrillo) przeprowadzonych QSOs. Dodatkowym warunkiem jest dostarczenie konkretnego potwierdzenia pobytu w danej gminie. Najbardziej wskazana jest fotografia uczestnika (uczestników) wyprawy na tle nazwy miejscowości, ale inne formy potwierdzające pobyt i pracę krótkofalarską ze zgłaszanego regionu będą także akceptowane.
Jeżeli organizatorem ekspedycji jest klub krótkofalarski, to znaki wszystkich operatorów uczestniczących w wyprawie zostaną umieszczone na Certyfikacie. Od zespołu klubowego wymaga się przeprowadzenia co najmniej 200 QSOs.
W obu przypadkach wymagane ilości łączności można osiągnąć podczas ponownej ekspedycji do danej gminy, pod warunkiem, że druga aktywność odbędzie się przed upływem 30 dni od zakończenia tej pierwszej. Szczegóły dot. programu dyplomowego patrz http://www.skjkc.pl/pga


11. Pierwszy TEST PGA
Pierwszy TEST PGA obył się (12.01.08) w niezwykle ekstremalnych wręcz warunkach propagacyjnych bo w towarzystwie innych jeszcze krajowych zawodów (R/U, OM, HA i PA). Pomimo tego przyciągnęły ok. 100. „twardzieli”, którzy znakomicie radzili sobie podczas łączności. Próby miały na celu sprawdzenie systemu zgłoszeniowego i rozliczającego, ponieważ w przyszłości wszystkie zawody i TESTY organizowane w ramach programu PGA będą rozliczane komputerowo. Dzięki temu wyniki podawane będą OnLine czyli natychmiast. Dodatkową zaletą tego rodzaju imprez operatorskich i sposobu ich rozliczania będzie zaliczanie wszystkich zweryfikowanych QSOs, bez potrzeby posiadania papierowych kart QSL. Wyniki pierwszej tury opublikowane będą w MK QTC oraz rozesłane do wszystkich zainteresowanych uczestników.


12. Młodzi członkowie PZK.
Zmiana wysokości składek dla młodzieży do 26 lat przynosi już pierwsze rezultaty. Wiąże się natomiast z potrzebą wyraźnego zaznaczania na listach członkowskich roku urodzenia członka PZK, który korzysta z obniżonej składki. Proszę o to skarbników i sekretarzy w OT PZK.


Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZKZałącznik do komunikatu:


NKP 2007 HF podsumowanie
W ubiegłorocznych krajowych zawodach NKP HF zorganizowanych pod patronatem Prezes PZK sklasyfikowano 161 stacji i tym samym zawody te znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu RKZ 2007. Zawodnicy przeprowadzili łącznie 4702 QSOs, co jest drugim rekordem 2007 r. Oznacza to, że w ciągu statystycznej minuty nawiązywanych było 40 łączności. To jest także kolejny rekord! W poszczególnych grupach klasyfikacyjnych startowało: SO-MIXED – 14 OPs, SO-CW – 56 OPs, SO-SSB – 75 OPs, MO-MIX – 16 OPs. Na uwagę zasługuje 56. zawodników QRV tylko na CW. Zawody rozliczone zostały przez Marka SP7DQR, przy użyciu specjalistycznego programu sprawdzającego.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za liczny udział i bardzo dobre przygotowanie plików Cabrillo.
Puchary Prezesa PZK otrzymują:
Grupa SO-MIXED
Tadeusz Świętochowski, SP1NQN
Grupa SO-CW
Zbigniew Ejtminowicz, SP2AVE
Grupa SO-SSB
Zbigniew Wilczyński, SP9IEK
Grupa MO-MIXED
Regionalny Klub Krótkofalowców Pomorza i Kujaw, SP2PIK
Grupa SWL-MIXED
Krzysztof Zieliński, SP2-26353
Dyplomy NKP 2007 Contest otrzymują:
Grupa SO-MIXED
Tadeusz Świętochowski, SP1NQN
Krzysztof Patkowski, SP5KP
Grzegorz Pawlicki, SQ9E
Grupa SO-CW
Zbigniew Ejtminowicz, SP2AVE
Marek Rybacki, SP3DIK
Lech Terlecki, SP1GPI
Grupa SO-SSB
Zbigniew Wilczyński, SP9IEK
Krzysztof Fal, SP4OIZ
Krzysztof Bieniewski, SO6V
Grupa MO-MIXED
Regionalny Klub Krótkofalowców Pomorza i Kujaw, SP2PIK
Klub Łączności LOK, SP7KDJ
Klub LOK w Turku, SP3KWA
Wyniki wszystkich uczestników NKP 2007 opublikowane zostaną w lutowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na portalu SP-Contest i rozpowszechnione via Komunikat PZK. 73s’ Piotr Skrzypczak, SP2JMR
Prezes PZK , Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP Redaktor Naczelny MK QTC

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820935 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu