Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 19:21  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 28 listopada 2007.Submit News Submit Article Visit our Forum 


Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A o to informacje:

SP2MQ s.k. Zenon Burzński założyciel SPOTC członek SPOTC nr 09. Odszedł od nas 14 listopada. Był aktorem teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Jako krótfalowiec telegrafista. Od stanu wojennego nie aktywny.

Info SP2AVE.


1.Program Unijny. W dniu 29 listopada ( czwartek ) o godz. 17.00 w ramach programu rządowego - Stop przemocy w szkole , krótkofalowcy z klubu SP6ZJP z Głubczyc organizują prelekcję na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych- fakty i mity. Prelegentem będzie Dionizy SP6IEQ ze Świdnicy.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
Drugą prelekcją w ramach programu "Fale trzech pokoleń"- 1.12.2007r. godz.16.00 w MOK w Głubczycach. Wystąpienie Leszka SP6CIK i Jarka SP6OJK.
Będą prowadzili wykłady na tematy krótkofalarskie. Przewidziana jest też projekcja filmu z wyprawy na Piotra I w 2006r.
Całość zostanie zakończona bankietem.
73! Arek sp6ouj


To co powyżej jest wielkim sukcesem Kol. Arka SP6OUJ. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz klub SP6ZJP zaistniały w godny naśladowania sposób. Cel jaki sobie wyznaczył sprzyja rozwojowi i popularyzacji krótkofalarstwa w dotychczas nie praktykowany sposób.

Więcej informacji w KP 1/2008. Otrzymałem i ja zaproszenie na 1 grudnia do Głubczyc na wykłady i bankiet kończacy program. Niestety z powodu uzgodnionego wcześniej udziału w uroczystości z okazji 20 lat PSM nie będę mógł być w Głubczycach.

Arku! Serdecznie dziękuję. Piotr SP2JMR


2. Jubileuszowy zjazd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 25 listopada 2007 roku odbył się Jubileuszowy Zjazd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Oddział ten został powołany uchwałą Zarządu Głównego PZK w dniu 23 czerwca 1957 roku a w dniu 27 października 1957 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Wojewódzkiego PZK. Założycielami OW PZK w Lublinie byli Edward Kawczyński SP8CK, Władysław Socha SP8SZ, Zbigniew Rybka SP8HR, Jerzy Miśkiewicz SP8TK. W tym samym dniu powołano do życia Lubelski Klub Krótkofalowców SP8PLU. Siedzibą pierwszego OW PZK jak również klubu SP8PLU był Młodzieżowy Dom Kultury „Zamek” w Lublinie mieszczący się na Zamku Lubelskim. Po zmianie adresu siedzibą Oddziału i klubu był Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Grodzkiej 11. Okrągła 50 rocznica tamtych wydarzeń została upamiętniona prze Lubelski Oddział PZK a Jubileuszowy Zjazd w dniu 25 listopada zamyka oficjalną część jubileuszu.

Jubileuszowy Zjazd odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W Zjeździe wzięło udział około 100 osób. Gośćmi Zjazdu byli: I Wicewojewoda Lubelski – Pan Grzegorz Jawor, Prezes Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK – Pan Stanisław Dąbrowski, Dyrektor LOK Lublin - Pani Anna Malinowska, Delegat Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - mjr. Janusz Kasperek, Komendant Obrony Cywilnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Wojciech Opara, przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Dyrektor Delegatury UKE w Lublinie Pan Władysław Zwierzchowski – SP8DXO. List gratulacyjny z okazji jubileuszu nadesłał Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Zdrojkowski. Zarząd Główny PZK reprezentował Piotr Skrzypczak SP2JMR - Prezes ZG PZK.

Licznie dopisali członkowie OT PZK w Lublinie, którzy przyjechali z terenu całego województwa lubelskiego w tym nestorzy ruchu krótkofalarskiego tacy jak Miron Papliński SP8UA, Mieczysław Lalik – SP8ATH, Stanisław Berezecki - SP8BJJ . Zjawili się również ci, którzy obecnie nie zajmują się krótkofalarstwem, a w swoim czasie wnieśli duży wkład w rozwój oddziału: Marek Nowosad – ex SP8EMO, Jurek Więckowski – ex SP8JRQ i Marek Sójka – ex SP8GMG.

Program Zjazdu poświęcony był w całości tematyce jubileuszowej. Zjazd otworzył i powitał gości Prezes Lubelskiego Oddziału Jerzy Kowalski SP8HPW. Następnie głos zabrał Jerzy Miśkiewicz SP8TK, który w interesujący sposób pokazał rozwój krótkofalarstwa w Polsce i na tym tle rozwój Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż Jurek SP8TK jest olbrzymią kopalnią wiedzy na temat historii PZK, wiedzy popartej dokumentami, które dziś mają wartość historyczną ale pokazujące różne koleje losu naszego Związku. Następnie głos zabrał Władysław Zwierzchowski SP8DXO, który zaprezentował oryginalną teczkę SP8PLU i zacytował najistotniejsze fakty z historii Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU oparte na oryginalnych dokumentach, będących w archiwach UKE. Wystąpienia Dyr. Zwierzchowskiego były uzupełniane wypowiedziami Kolegów, którzy szerzej prezentowali to co zawierała teczka. Były to różne wydarzenia: praca z terenowego QTH, pomoc w pozyskaniu leków, zapewnienie łączności w czasie powodzi, prezentacja działalności klubu SP8PLU na Placu Litewskim w Lublinie, praca pod znakiem okolicznościowym SN8JP w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku, itd. Ciekawe wystąpienie miał również Ireneusz Haczewski, który opowiedział o swej działalności opozycyjnej i konstrukcjach nadajników do emisji programów Solidarności na częstotliwościach programów radiowych i telewizyjnych po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku.

Odrębną częścią zjazdu było wręczenie dyplomów i wyróżnień jubileuszowych. Medale I Wicewojewody Lubelskiego otrzymali: Jerzy Miśkiewicz – SP8TK i Henryk Żurański – SP8DHJ. Dyplomy Gratulacyjne Wojewody Lubelskiego otrzymali: Andrzej Koba – SP8BWR, Andrzej Oręczuk – SP8DHN i Jerzy Kowalski – SP8HPW.

Zarząd Główny PZK uhonorował okolicznościowymi grawertonami Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie oraz następujących Kolegów: Jerzego Miśkiewicza – SP8TK, Adolfa Borowika – SP8CGS, Andrzeja Kobę – SP8BWR, Henryka Żurańskiego – SP8DHJ, Jacka Sieronia – SP8BAI, Andrzeja Baluka – SP8FNA, Adama Stachurskiego – SP8FNB, Ryszarda Nowakowskiego - SP8HKT, Stefana Wyporskiego – SP5BFW. Dyplomy jubileuszowe ZG PZK otrzymali Koledzy: SP5IKO, SP8BJJ, SP5KP, SP8UA, SP8AWL, SP8GNF, SP8ONZ, SP8DIP, SP8DHN, SP8NR, SP8DYY, SP8BAB, SP8GQU, SP8LBK, SP7ATH, Wojciech Opara – Komendant OC w Lublinie.

W ostatniej części Zjazdu Jubileuszowego wręczono dyplomy jubileuszowe wydawane przez OT PZK w Lublinie za QSO w okresie od 23 czerwca do 27 października 2007 roku.

Atmosfera Zjazdu była prawdziwie koleżeńska. Było to spotkanie wielu pokoleń. Obok nestorów takich jak SP8TK, SP8UA czy SP8CGS w zjeździe udział brali również najmłodsi członkowie OT PZK w Lublinie, którzy znaki wywoławcze i licencje SWL otrzymali kilka miesięcy temu. Wielu młodych członków Oddziału z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwało kolejnych wystąpień. Wielu wprost twierdziło, iż dopiero zjazd otworzył im oczy na długą i skomplikowaną historię ruchu krótkofalarskiego w Polsce i na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentujące fragmenty Zjazdu można obejrzeć na stronie Lubelskiego Oddziału PZK www.sp8-ral.com (zakładka „Spotkania”).

Wszystkich zainteresowanych Oddziałem PZK w Lublinie zapraszam na wyżej wymienioną stronę internetową jak również na spotkania Oddziału w każdą drugą niedzielę miesiąca (najbliższe w dniu 9 grudnia 2007 w Lublinie) oraz w każdy czwartek na przemiennik SR8L o godz. 20:00 czasu lokalnego.


Jerzy Kowalski, SP8HPW

Prezes Oddziału Lubelskiego .


3.20 lat PSM. W dniu 1 grudnia 2007 o godz.11.00 w Poznaniu w klubie „Korona” na Osiedlu Bolesława Śmiałego paw. 104 odbędzie się uroczyste podsumowanie Konkursu Dyplomowego z okazji 20 lat SP3PSM. Klubu Krótkofalowców PZK im. Zygmunta Beresińskiego TPKX. Uroczystość będzie także okazją do wręczenia Odznaki Honorowej PZK dla Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pod której opieką działa nasz radioklub.

Piotr SP2JMR


4. Walne Zebrania OT.

1 grudnia 2007 OT29

8 grudnia 2007 OT04

8 grudnia 2007 OT 13

25 listopada 2007 w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie OT 18. Zebranie dokonało wyboru delegata na XVI Zjazd PZK. Został nim Kol Andrzej SP8BRQ, a zastępcą Kol. Jan SP8FHK. Gratulujemy. Naczelne Władze PZK reprezentował Kol. Zbyszek SP8AUP prezes OT 35.


5. Sprawa Konta OT 29. Jak już pisałem we wcześniejszych komunikatach na skutek bezprawnie podpisanej przez Kol. Gintera SP9ZW umowy z NETIA S.A. na założenie linii telefonicznej w pomieszczeniach klubu SP9KRT, konto bankowe Górnośląskiego OT PZK zostało zajęte przez komornika i od stycznia do połowy listopada 2007 było dla członków GOT bezużyteczne. Składki były wpłacane bezpośrednio na konto ZG PZK, a Ci koledzy, którzy opłacili składki na zajęte konto mieli je zaliczone tak jak gdyby wpłynęły one do nas faktycznie.

Cała sprawa znalazła swój finał w Sądzie. Na mocy prawomocnego wyroku PZK odzyskało od NETIA S.A. całą kwotę zajętą przez komornika oraz wszystkie koszty poniesione w związku z tą sprawą. Ostania transza zwrotu na konto PZK miała miejsce w dniu wczorajszym.

W dniu dzisiejszym na konto OT 29 zostały przelane środki ze składek oddziałowych OT 29 również wcześniej zajęte przez komornika.

W stosunku do kol. Gintera SP9ZW wystąpiliśmy do Prokuratury z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura nie znalazła znamion czynu przestępczego w postępowaniu W. Wym. Natomiast sprawa strat moralnych poniesionych przez PZK oraz problemów organizacyjnych w skutek postępowania kol. Gintera SP9ZW znajdzie swój finał w drodze postępowania cywilnego.


6. Quiz egzaminacyjny na stronie Świata Radio


Ubiegasz się o świadectwo radioamatorskie? Weź udział quizie! Od 14 kwietnia 2007 r. egzaminy na świadectwa Klasy A, B, C i D operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przeprowadzane są w formie testowej. Na portalu "Świata Radio": www.swiatradio.com.pl umieszczono quiz w którym zawarto wszystkie pytania egzaminacyjne, a do każdego z nich trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Podczas prawdziwego egzaminu testy są generowane losowo z całego zbioru podanych przez nas pytań, indywidualnie dla każdego egzaminowanego - 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Quiz obejmuje zestaw wszystkich testów na Świadectwa Radioamatorskie Klasy A,B,C i D. Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem! - Przemek SP3FAR.


7. EA na 50 MHz oraz z szerszą 7. Zdzisław SP6LB UKF Manager PZK informuje: Otrzymałem list od sekretarza generalnego URE, Jose Diaz, EA4BPJ informujący, że od 24 listopada 2007 hiszpańscy amatorzy mają dozwoloną pracę w paśmie 7100 - 7200 kHz na bazie drugorzędności, z zastosowaniem całkowitej mocy promieniowania nie przekraczającej 24 dBW. Uzyskali oni także dostęp do pasma 51-52 MHz z mocą maksimum 100 W z wyjątkiem środka Hiszpanii, gdzie moc jest ograniczona do 10 W.


UKF Manager PZK, Zdzisław, SP6LB 27.11.2007


8. QRP Contest. IS QRP Contest. W imieniu organizatorów IS QRP Club-zapraszamy wszystkich miłośników pracy małą mocą do wzięcia udziału w IS QRP C. Zawody odbędą się w dniu 1-2 grudnia . Regulamin w załączeniu do komunikatu.


9. Grudniowe QTC

Bardzo ciekawą pozycją w grudniowym wydaniu MK QTC jest relacja Marka SP9BQJ z wyprawy na Chatham Isl. Ten obszerny materiał mówiący o przygotowaniach i pracy operatorskiej trzech SP-HAMs (SP9PT, SP5EAQ, SP9BQJ) z tego bardzo atrakcyjnego Kraju DXCC podzielony został na dwie części. W numerze bieżącym Czytelnicy będą mieli okazję do zapoznania się z przygotowaniami, podróżą i relacją z krótkiego pobytu u naszego rodaka zamieszkałego od kilkunastu lat w Nowej Zelandii. Entuzjastom Contestingu polecam artykuł o najczęściej popełnianych błędach, „dzięki” którym nie otrzymujemy punktów za QSOs w zawodach. Organizatorom zawodów krajowych polecam rekomendowane przez Zespół PZK ds. Contestingu specjalne zalecenia czyli praktyczne porady dla opracowujących regulaminy.

Pozostałe strony grudniowego QTC wypełniają inne informacje operatorskie z dziedziny DXingu, które powinny zaciekawić każdego nadawcę i nasłuchowca. Zwracam także uwagę na akcję naszej redakcji pn. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Miłej lektury i VY 73 de SP2FAP!

Tyle informacji na dzisiaj Vy 73!


Piotr SP2JMR Prezes PZK

Załącznik .


IS QRP Contest

Organizator: IS QRP Club.

Termin: 1-2 grudnia 2008 r., w dwóch turach.

I tura - 1 grudnia, od 20:00 do 23:59 UTC.

II tura - 2 grudnia, od 07:00-11:00 UTC.

Uczestnicy: operatorzy stacji QRP (od 0,1 do 5 W).

Pasma: 3.5, 7 i 14 MHz (3.550-3570, 7.025-7.035, 14.055-14.065 kHz).

Emisja: CW.

Uwaga! Z tą samą stacją można przeprowadzić QSO tylko na innym paśmie.

Wymiana: RST + nr QSO + moc nadajnika.

Członkowie klubów QRP nadają dodatkowo jego skrót oraz swój nr klubowy.

Punktacja: za 1 km odległości od korespondenta – 1 pkt.

Mnożniki: kraje DXCC + członkowie klubów QRP + stacja IQ0QP. Mnożnik liczy się tylko raz.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Nie wymaga się obliczania wyniku końcowego, ponieważ zrobi to Contest Manager.

Logi w terminie 14 dni na adres: gianni@is0xda.org

W nagłówku pliku Cabrillo należy podać swoje położenie geograficzne czyli WW Loc.

Uwaga! Dodatkowych informacji o zawodach można uzyskać w redakcji MK QTC pisząc na adres: qtc@post.pl
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1824026 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu