Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:53  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat Sekr. ZG PZK z dnia 3 października 2007Submit News Submit Article Visit our Forum 


W załączeniu poniżej Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.10.2007.(...)

Witam wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A oto informacje:


1. Copernicus Project info.
Kolejnym sukcesem, choć nie bez problemów zakończył się lot CP04 w czasie sobotnio-niedzielnej (29-09-30.09) Szkółki Technicznej. Kapsuła balonu zawierająca przemiennik crossbandowy oraz urządzenia APRS po szczęśliwym lądowaniu znalazła się w jeziorze Jumno ..;-. Artur SP3VSS wpław przepłynął odległość 50 metrów w celu jej wydobycia.
Więcej informacji oraz fotoreportaż w Krótkofalowcu Polskim nr 11/2007.
pozdrawiam,
Maciej SP2SGF

2. Stacja okolicznościowa HF90EL.
Stacja SP9PKS Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie w dniach 01 do 31 października pracować będzie pod okolicznościowym znakiem HF90EL. Miesiąc październik jest podsumowaniem obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia i funkcjonowania Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, stąd ten rodzaj aktywności naszego klubu. Zapraszamy do łączności zarówno na KF jak i UKF. Poniżej prezentuję stronę czołową okolicznościowej karty QSL. W imieniu prezesa klubu SP9PKS Stanisława SP9QLP przekazuję niniejszą informację z prośbą o dalsze rozpowszechnienie:
Sekretarz klubu Henryk SP9FHZ mail: sp9fhz@op.pl , www.sp9pks.yoyo.pl

3. SP-QSL-Kolekcja
Poszukujemy chętnych woluntariuszy do skanowania kart QSL polskich nadawców i SWLs. Prace te mają na celu przygotowanie zasobów SP-QSL-Kolekcja do prezentacji w Internecie. Kontakt: qtc@post.pl lub tel. 0601 912910.
SP-QSL-Kolekcja to największy zbiór kart QSL gromadzony w ciągu 12. lat. Zasoby zawierają ok. 10.000 QSL, które chcielibyśmy ocalić od zapomnienia. Po zeskanowaniu wszystkie byłyby udostępnione w Internecie, stanowiąc barwną historię polskiego krótkofalarstwa.
Redakcja MK QTC & Sylwester SP2FAP.

4. Spotkanie w OT09 na Płycie Redłowskiej 1.10.07.
Przy pięknej letniej pogodzie Zarząd Pomorskiego OT PZK zorganizował doroczne spotkanie dla członków, rodzin członków i sympatyków OT 09. Miejsce spotkania zmieniono z Borodzieja na ośrodek „Klif” na Płycie Redłowskiej ze względów ekonomicznych. Miejsce to nadaje się świetnie na tego typu imprezy. Ok. godziny 14.45 spotkanie otworzył Prezes OT09 Kol. Zbyszek SP2AVE. Opowiedział o najważniejszych wydarzeniach w życiu oddziału. Bezsprzecznie największym osiągnięciem było uzyskanie od Prezydenta Miasta Gdyni pomieszczenia na siedzibę OT . Pomieszczenie nie jest zbyt duże, ale OT nie ponosi z tyt. jego użytkowania praktycznie żadnych kosztów. Miałem okazję dokonać symbolicznego otwarcia lokalu OT09 przecinając błękitną wstęgę.
Na tę hojność władz miasta członkowie OT09 zasłużyli sobie wytrwałą pracą i działaniami promującymi region oraz miasto Gdynię. W ciągu ostatnich kilku lat gdyńscy krótkofalowcy nie przepuścili żadnej okazji, aby zaistnieć w eterze. Doszło do tego, że Pomorski OT PZK utracił swoją niszowość jako lokalne stowarzyszenie i wyszedł na nieco szersze wody. Uwidoczniło się to m.in. w folderze promującym Gdynię, gdzie można znaleźć nie tylko skrócony opis działania OT, ale i okolicznościowe karty QSL. W założeniach na najbliższy czas jest zawarcie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni, a Prezesem OT 09. Umowy w myśl, której POT będzie regularnie uczestniczył w życiu miasta np. w pokazach organizowanych w Parku Technologicznym w ramach „Experymentorium”.
To szczególna działalność pokazowo –edukacyjna mająca za cel przybliżenie młodzieży i szerokim kręgom społeczeństwa krótkofalarstwa jako najstarszej i najbardziej dynamicznej dziedziny radiokomunikacji, jego walorów edukacyjnych, poznawczych, sportowych oraz ogólnospołecznych wyrażających się m.in. w możliwości pomocy w sytuacjach zagrożenia mienia i życia.
W części oficjalnej było miejsce i na moje wystąpienie oraz na omówienie różnych aspektów APRS. Tu na uwagę zasługują koledzy którzy uruchomili bramkę APRS na Jaśkowej Kopie ponad 130 m n.p.m. z Marcinem SQ2CDE na czele, który jest wiodącą postacią w APRS między Olsztynem, a Słupskiem.
Spotkanie zgromadziło 74 z pośród 131 członków OT 09, a łącznie z osobami towarzyszącymi w spotkaniu uczestniczyło prawie 100 osób i trwało ono do godziny 19. Międzynarodowym akcentem była wizyta Tima UA2AN, który przybył jak zwykle z mnóstwem drobiazgów przydatnych do budowy urządzeń QRO.

Koledze Zbyszkowi SP2AVE Prezesowi OT09 udało się skompletować aktywny Zarząd OT w skład którego wchodzą m.in. Marcin SQ2BXI, Piotr SP2AYC i prowadzący stronę OT 09 Wojtek SP2ALT. To dzięki ich zaangażowaniu wszystko co powyżej napisałem oraz samo spotkanie stało się rzeczywistością.
Kończąc, życzę Zarządowi POT i wszystkim jego członkom wytrwałości i dalszych sukcesów w działalności OT.
Piotr SP2JMR


5. Informacje Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK nr 10.

I . 750 – lecie lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Zgłoszenia na dyplom , które dotychczas dotarły do nas, zostały przekazane do podpisu do Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
Regulamin jubileuszowego dyplomu jest zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia : www.sp9pkz.republika.pl

II. 80-lecie krótkofalarstwa na Ziemi Krakowskiej

Z okazji 80 – lecia ruchu krótkofalarskiego na Ziemi Krakowskiej pracują stacje okolicznościowe oraz wydawany jest dyplom :

Regulamin Dyplomu
„80 LAT KRÓTKOFALARSTWA NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ”

1. Dyplom wydawany jest z okazji 80 LAT KRÓTKOFALARSTWA NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ.

2. Dyplom wydawany jest dla nadawców indywidualnych , stacji klubowych oraz nasłuchowców, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF. Ilość dyplomów jest ograniczona i o jego otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń

3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w terminie od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

4. Pasma i emisje dowolne – do punktacji zalicza się łączność z daną stacją tylko jeden raz

5. Punktacja:
 za nawiązanie łączności ze stacją okolicznościową 3Z80KKK (stacja pracuje tylko we wrześniu 2007 r.) - 25 pkt.,
 za nawiązanie łączności ze stacją okolicznościową SN80KKK (stacja pracuje tylko w październiku 2007 r.) - 25 pkt.,
 za nawiązanie łączności ze stacją okolicznościową HF80KKK (stacja pracuje tylko w listopadzie 2007 r.) - 25 pkt.,
 za nawiązanie łączności ze stacją okolicznościową SP80KKK (stacja pracuje tylko w grudniu 2007.) - 25 pkt.,
 za nawiązanie łączności ze stacjami Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie (aktualny wykaz członków Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie na stronie : www.sp9pkz.republika.pl ) -5 pkt


6. Wymagania :
 stacje SP - 80 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej dwie łączności z dowolnymi wymienionymi stacjami okolicznościowymi.
 stacje EU - 55 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej jedną łączność z dowolną wymienioną stacją okolicznościową.
 stacje DX - 30 pkt. Należy obowiązkowo przeprowadzić przynajmniej jedną łączność z dowolną wymienioną stacją okolicznościową

7. Koszt wysyłki dyplomu: dla stacji SP 10 zł w znaczkach pocztowych dla stacji EU i DX 3 IRC

8. Zgłoszenia wraz z kartami QSL dla stacji krakowskich oraz opłatę w znaczkach pocztowych lub IRC należy wysłać na adres:
MSK OT PZK w Krakowie, skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1
w terminie do 31 stycznia 2008 r.

9. Wysyłka kart QSL stacji okolicznościowych oraz Dyplomu odbywać się będzie po zakończeniu obchodów.

III. Święto Organizacji Pozarządowych

W dniu 6 października br ( sobota ), na płycie Rynku Głównego, odbędzie się Święto Organizacji Pozarządowych, do którego udziału zastaliśmy zaproszeni przez UM Krakowa. Celem tego święta jest promowanie organizacji poprzez przedstawienie swoich osiągnięć dla szerokiej rzeszy mieszkańców Krakowa. Oddział będzie posiadał swoje stoisko obok wieży ratuszowej. Uruchomiona będzie radiostacja KF i UKF. Przygotowaliśmy ekspozycję kart QSL oraz dyplomów okolicznościowych wydawanych przez nas oraz pokażemy ciekawe QSL – ki, które otrzymaliśmy.
Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do odwiedzenia naszego stanowiska oraz do łączności.
Bożena SP9MAT Prezes MSK OT 10 PZK


6. Świat Radio 10/2007.
Wraz z Krótkofalowcem Polskim otrzymacie w najbliższym czasie „Świat Radio” o nowym obliczu, a mianowicie od tego numeru „Świat Radio” ma 84 strony i jest w całości drukowany w kolorze.
Zapraszamy do lektury.


7. Walne Zebrania OT.
-Świętokrzyski OT PZK zawiadomił i zaprosił nas na Walne Sprawozdawczo wyborcze zebranie OT 03, które odbędzie się w dniu 27 października 2007 w Wólce Milanowskiej .
-Poznański OT PZK zaprosił nas na Walne Zebranie , które odbędzie się w „ Centrum Kultury” Zamek ul. Święty Marcin 80/82 w Poznaniu. Poczatek godz.09.30 w dniu 27 października 2007.


8. Obchody XXX rocznicy powstania Nadnoteckiego OT PZK.
Otrzymałem zaproszenie na uroczystość z okazji XXX lat istnienia OT 23. Odbędą się one w dniu 14 października w siedzibie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pile przy ul Sikorskiego 33. Początek godzina 10.00.


Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR
Prezes PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1821108 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu