Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
25 Sierpień 2019 23:47  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 09/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Zawody o "Puchar Lwa"Submit News Submit Article Visit our Forum 

Drodze przyjaciele, krótkofalowcy Polski! W imieniu zarządu Lwowskiego klubu LKK zapraszam Was do udziału w zawodach o „Puchar Lwa”, który wkrótce o dbędzie się na falach krótkich.
Zgóry dziękuję i zapraszam do udziału.

Zgodnie z decyzją Zarządu Klubu LKK został opracowany regulamin Otwartych Zawodów

Krótkofalarskich o „Puchar Lwa” -godło miasta LwowaREGULAMIN

1. Cel przeprowadzenia Zawodów

Kontynuacja rozwoju łączności amatorskich na pasmach KF

Podnoszenie umiejętności uczestników w zawodach

Przygotowanie krótkofalowców z Ukrainy do mistrzostw kraju na pasmach KF

Przeprowadzenie jak największej ilości QSO między uczestnikami
2. Termin i miejsce przeprowadzenia Zawodów
Zawody o „ Puchar Lwa” zostaną przeprowadzone w dwóch etapach . Pierwszy etap
emisją CW w dniu 14 marca 2015 r. od godz. 18 : 00 do godz. 18 : 59 UTC
Drugi etap emisją SSB w dniu 10 kwietnia 2015 r od godz. 18 : 00 do godz. 18 : 59
UTC jednocześnie na pasmach 80 i 160 m odpowiednio na zakresie częstotliwości
3510 – 3570 dla 80 m oraz 1810 – 1910 dla 160 m


3. Organizacja przeprowadzenia Zawodów
Ogólną organizację zawodów o „ Puchar Lwa” sprawuje Zarząd klubu LKK
mianując i nadzorując pracę Kolegium Sędziowskiego w zakresie zbierania
wyników oraz ich opracowania w postaci sprawozdań na podstawie których
wytypowani będą zwycięzcy pucharu

4. Uczestnicy Zawodów o „ Puchar Lwa”
Do uczestnictwa w zawodach zaprasza się wszystkich bez wyjątku operatorów stacji
klubowych i indywidualnych z Ukrainy a szczególnie członków zwyczajnych i
honorowych LKK , obwodu Lwowskiego jak również z innych krajów .

5. Zasady które trzeba przestrzegać w zawodach
Lączności między uczestnikami należy prowadzić na podanych w punkcie

regulaminu częstotliwościach , odpowiednią emisją i w określonym czasie na zasadzie
„każdy z każdym” . Praca stacji klubowych i indywidualnych powinna być zgodna z
posiadaną licencją w której jest podana moc wyjściowa .Ponowne łączności miedzy
uczestnikami mogą być przeprowadzone tylko na różnych pasmach .Przejście z
jednego pasma na drugie jest dozwolone . Można korzystać z informacji
radioamatorskiej jak Cluster oraz Skimer . Zezwala się na używanie techniki jeden


operator dwa radia (So2r ) Zakazuje się przekazywania informacji o sobie i
stosowania tzw. Selfspotingu .Zakazuje się również emitowania dwu i więcej sygnałów
jednocześnie .Jest zalecane ogólne wywołanie „ CQ LV TEST ” dla emisji CW oraz
„WSIM KUBOK LWA” „ WSIEM KUBOK LWA” „CQ LION CUP ” dla emisji
SSB .Rozróżnia się podział operatorów na jednego ( SINGLE OP.) oraz wielu
( MULTI OP. -1 TX) . Sprawozdanie dla kontroli ( CHECKLOG )
Punktację przeprowadza się po każdym etapie w zależności od rodzaju emisji .
Punktację dla uczestników -członków LKK oraz uczestników z Obwodu Lwowskiego
przeprowadzi się oddzielnie .Dla grupy objętej „Checklog” punktacji się nie
przeprowadza i nie nalicza punktów w odróżnieniu do innych uczestników. Uczestnik
tej grupy składa meldunek w którym podaje aktualny numer łączności np. 5 9 (9) 001
Numeracja łączności powinna być ciągła i konsekwentna i nie zależy od przejścia z
pasma na pasmo . Dla uczestników -członków LKK i Obwodu Lwowskiego meldunek
zawiera dodatkowo oznaczenie według systemu dyplomowego URDA np. 5 9 (9) Lv 01
Dla cudzoziemskich uczestników -członków LKK oraz honorowych członków LKK
meldunek składa się według systemu URDA Obwodu Lwowskiego z indeksem 00 np.
5 9 (9) Lv 00 Przy odbiorze – nadawaniu emisją CW meldunek kontrolny może
zawierać ogólnie przyjęte skróty jak 9-N , 1-A , 0-T

Naliczanie punktów jest następujące : za każdą łączność w granicach swojego państwa
nalicza się 1 punkt -za łączność poza granicami państwa 2 punkty -za łączność z
uczestnikiem członkiem LKK lub uczestnikiem z Obwodu Lwowskiego 5 punktów .
Mnożnika się nie stosuje . Rzeczywistym wynikiem uczestnika jest suma punktów za
przeprowadzone łączności na podanych w regulaminie pasmach ,emisjach i podanym
czasie UTC z wyłączeniem dublujących się łączności z tym samym uczestnikiem
.Podczas prowadzenia łączności rozbieżność rejestrowanego czasu może wynosić 3
minuty. Naruszanie regulaminu może być podstawą do przeniesienia uczestnika z
grupy zasadniczej do grupy „ Sprawozdanie dla kontroli”

6. Bezpieczeństwo w czasie trwania zawodów
Wszyscy operatorzy stacji klubowych i indywidualnych powinni przestrzegać zasad
BHP podczas trwania zawodów z uwzględnieniem warunków atmosferycznych jak
burza z wyładowaniami

7. Sędziowanie i sprawozdania ( logi ) Pucharu Lwa
Sędziowanie przeprowadza Kolegium Sędziowskie na podstawie przesłanych
sprawozdań (logów) w formie elektronicznej na adres Kolegium jako plik w formacie
Cabrillo 2.0 lub Cabrillo 3.0 Jako wyjątek sprawozdanie może być przesłane w
formie papierowej .Kolegium Sędziowskie zastrzega sobie prawo nie uwzględniania
danych z takiego sprawozdania w wypadku niemożliwości jednoznacznego
interpretowania . Elektroniczny log powinien zawierać następujące dane :


Jako temat należy wpisać znak wywoławczy

Dołączyć plik w formie Cabrillo tylko jednego uczestnika

Podać nazwę tego pliku podając znak wywoławczy np. UW1WU cbr(log)
Ostatecznym terminem przesyłania sprawozdań w formie elektronicznej jest okres 14
dni od zakończenia każdego etapu „ Pucharu Lwa” .Liczy się dzień i godzina wysłania.


Dla wysyłających logi pocztą w formie papierowej podstawą jest stempel pocztowy z
godziną i datą nadania . Sprawozdania (logi) które przesłane będą po terminie
Kolegium Sędziowskie zakwalifikuje jako „do kontroli”. W przypadku stwierdzenia
przez Kolegium Sędziowskie błędów w sprawozdaniu może być ono zwrócone
uczestnikowi do poprawy i nie będzie zakwalifikowane jako przesłane . Lączności nie
zaliczy się obu operatorom w przypadku gdy :


łączności nie są wykazane w logu

jeżeli zachodzi różnica w numerze łączności lub w znakach wywoławczych

jeżeli odstęp czasu wpisanych łączności wynosi ponad 3 minuty
Sprawozdania ( logi) należy przesłać na adres poczty elektronicznej
lvcup2015@ukr,net

Można skorzystać z programu opracowanego przez TR4W do zawodów ze strony
http://ur7qm.ucoz.ua/load/kontest_programma_tr4w/spisok_modulej_i_fajlov/kubok_
leva/8-1-0-301#

8. Kategorie zwycięzców „ Pucharu Lwa”
Zwycięzców typuje się oddzielnie wśród operatorów stacji klubowych i
indywidualnych po każdym etapie ( oddzielnie CW oraz oddzielnie SSB )
Oddzielnie typuje się zwycięzcę dwóch etapów ( CW i SSB )
Ostateczne ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi po rozpatrzeniu ewentualnych skarg i
opublikowaniu końcowych wyników


9. Nagrody dla zwycięzców „Pucharu Lwa”
Zwycięzcy poszczególnych etapów w swoich kategoriach
nagrodzeni będą pucharami „Mały Puchar Lwa”
Absolutny zwycięzca zawodów łącznie po dwóch etapach otrzyma „PUCHAR LWA”
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają certyfikaty udziału


10. Ogólne postanowiemia
Pytania ,skargi i propozycje organizator przyjmuje tylko od uczestników zawodów
Ostateczną decyzję co do wszystkich spraw związanych z zawodami o puchar
podejmuje Kolegium Sędziowskie

Zatwierdził Prezes Klubu LKK I. Doskacz ( UR5WD)

Tłumaczenia na język polski dokonali :


Vladimir Dym UR5WDQ
Krzysztof Wieczerzyński SQ5HAU

Włodek UR5WDQ.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 20.08.2019 21:22

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1948756 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu