Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:09  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 CO OSTATNIO SŁYCHAĆ W SOT PZK ?Submit News Submit Article Visit our Forum 


W dniu 17 maja br. na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w Kamiennej Górze. W spotkaniu wzięło udział 28 członków na 121 uprawnionych do głosowania oraz trzech gości spoza naszego Oddziału w osobach Kolegów Andrzeja SP5AHT, Waldka SP6OW oraz Marka SP6ALF.
Jak to wynika z obowiązków Prezes ustępującego Zarządu Dionizy SP6IEQ przedstawił sprawozdanie Zarządu z okresu kończącej się kadencji.

Najważniejsze tematy zrealizowane przez ustępujący Zarząd, to:

1. Sprawy finansowe, obniżka kosztów funkcjonowania oraz składki.
W tym coraz bardziej komercyjnym otoczeniu naszej działalności sprawy kosztów stają się jednym z priorytetów. Zarząd stał na stanowisku, że obciążenia finansowe członków są i tak na dużym poziomie. Podjął decyzje o nie podnoszeniu składki oddziałowej przez cała kadencję. Składka roczna ustalona na poziomie 24 zł ok. dwie kadencje temu obowiązuje do dzisiaj. W ramach tych działań Zarząd podjął również uchwałę zwalniająca SWL-s (nasłuchowców) ze składki t.zw. oddziałowej. Główny kierunek poszukiwania oszczędności skierowano na obniżenie kosztów administracyjnych, obsługi QSL członków (wprowadzono nowe zasady pracy biura) bez obniżenia jego sprawności oraz obniżenia kosztów bankowych. Można uznać, że zakres wprowadzonych zmian owocował sukcesem. Mimo rosnących kosztów zewnętrznych koszty operacyjne pracy OT nigdy nie przekroczyły wpływów ze składek.
Ponadto na początku minionej kadencji został wprowadzony nowy prosty system ewidencji finansowej opracowany przez Kolegę Dionizego SP6IEQ, zgody z zasadami pełnej księgowości wymagany prawem w przypadku stowarzyszeń z osobowością prawną. System ten znacznie usprawnił pracę Kolegi Romana SP3FQL, naszego Skarbnika.

2. Sprawy Klubowe.
Na początku swej kadencji Zarząd SOT uporządkował ewidencję Klubów usuwając po konsultacjach z listy klika „martwych” klubów. Już nieistniejących lub nie wykazujących żadnej działalności. Na liście pozostały tylko trzy Kluby. W okresie kadencji zostało uruchomionych nowych lub reaktywowanych kilka klubów. Ich obecna ilość wynosi 9 i są to SP6KBL z Kłodzka, SP6PAX z Kamiennej Góry, SP6PCH z Komarna, SP6PZG ze Świdnicy, SP6YAQ ze Zgorzelca, SP6PTT z Twardogóry, SP3PDK z Rawicza, SP6YCS z Lubina oraz SP6PCP z Jeleniej Góry.

3. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego.
Na terenie naszego OT były podjęte inicjatywy nawiązania kontaktów z lokalnymi Sztabami Zarządzania Kryzysowego. W Świdnicy lokalne Stowarzyszenie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej w Świdnicy wraz z naszym Klubem Łączności SP6PZG podpisało umowę ze Starostą Świdnickim w zakresie współpracy na płaszczyźnie wspomagania powiatowego systemu zarządzania kryzysowego. W ramach tej umowy odbyły się dwa szkolenia, jedno w siedzibie Sztabu Kryzysowego a drugie w siedzibie Stowarzyszenia. Dobiega też końca instalacja przemiennika 70 cm, który został sfinansowany przez Starostwo i będzie jednym z elementów współpracy.
Ponadto są prowadzone rozmowy w sprawie nawiązania współpracy ze Sztabami Kryzysowymi w Jeleniej Górze i Lubinie.

4. Odpisy 1% podatku dochodowego dla OPP.
Został w pełni uporządkowany system wewnętrznego zarządzania tymi środkami a pochodzącymi z puli dedykowanej w PIT dla naszego OT oraz naszych Klubów. W ramach tego systemu z kwoty udostępnionej przez ZG PZK 20% jest zatrzymywane do dyspozycji Zarządu SOT dla potrzeb oddziału a pozostała część jest skrupulatnie przypisywana odpowiedniemu klubowi. Pełna informacja na temat stanu przydzielonych środków poszczególnym klubom, których członkowie zadeklarowali te odpisy i dedykowali je swoim Klubom oraz stan poczynionych wydatków jest na bieżąco przekazywana klubom. Wprowadzenie tego systemu z jednej strony spowodował jego pełną klarowność a z drugiej zwiększył aktywność w tym zakresie naszych członków.
Stan odpisów dla klubów obrazuje poniższa tabela.

L.p. Klub...................................Saldo na koniec 2013 roku
1 SP6KBL, Kłodzko.......................419,65
2 SP6PAX, Kamienna Góra............819,07
3 SP6PZG, Świdnica....................1380,74
4 SP6YAQ, Zgorzelec....................110,51
5 SP3PDK, Rawicz .......................421,63
6 SP6PCH, Komarno......................49,98
7 SP6YCS, Lubin...........................93,18
8. SP6PTT, Twardogóra....................0,00

Tylko z tych uzbieranych przez kluby środków zostały już zakupione np. transceiver KF, agregat prądotwórczy, antena, zasilacz czy skrzynka antenowa.

5. Modernizacja przemienników.
W okresie minionej kadencji podjęto decyzję i przeprowadzono w całości proces modernizacji przemiennika SR6J. Praktycznie zbudowano przemiennik zupełnie od nowa w oparciu o fabryczną stację retransmisyjną YEASU typu VXR 9000 EV oraz duplekser typu DPRH4-6-2m
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu kilku naszych członków tj. SP6FXF, SP6LTC, SP6NXR, SQ6FHW, SP6FHU, SQ6DGI oraz SQ6OEZ. Finansowanie tego nie taniego przedsięwzięcia zostało zrealizowane dzięki wykorzystaniu kwoty z odpisów 1 % podatku dla OPP a będącej w dyspozycji Zarządu SOT, darowiznom naszych Kolegów, nie tylko członków SOT, dotacji Prezydium PZK oraz środkom własnym SOT.
Aktualnie rozważna jest modernizacja przemiennika SR6JG.
Wykaz wszystkich przemienników i bikonów pod opieką SOT:
a. SR6J ( Szrenica);
b. SR6JG ( Mała Kopa);
c. SR3RR ( Rawicz );
d. SR6K ( Jugów );
e. SR6LHZ ( Śnieżne Kotły );
f. SR6XHZ ( Śnieżne Kotły ).
Pod opieką naszych członków jest jeszcze kilka przemienników tzw. prywatnych.

6. Walne Zebranie Członków.
Głównym powodem spotkania 17 maja b.r. był oczywiście wybór nowych władz SOT, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów naszego Oddziału na Krajowy Zjazd PZK.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ tylko nieznacznej korekcie.
Skład zarządu na nową kadencję:
1. SP6IEQ Dionizy Studziński - Prezes
2. SP6BXP Jerzy Syrek - Wiceprezes / Sekretarz
3. SP3FQL Roman Stachowiak - Wiceprezes / Skarbnik
4. SP6RGB Robert Głowacki - Członek
5. SQ6EY Zbigniew Fuchs - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję:
1. SP6FCQ Marian Kremis – Przewodniczący
2. SP6GZZ Roman Futoma – Członek
3. SP6GTN Franciszek Kaczmar – Członek

Delegatami SOT na Krajowy Zjazd PZK zostali:
1. SP6IEQ Dionizy Studziński
2. SP6RGB Robert Głowacki

Nowy Zarząd pragnie kontynuować prace rozpoczęte i prowadzone uprzednio w zakresie rozwoju Oddziału oraz jego Klubów.

7. Aktualności.
Dnia 2 lipca b.r. odbyło się robocze zebranie nowo wybranego Zarządu OT-13. Załatwiono kilka bieżących spraw. Zarząd podjął także decyzję, że w sprawach modernizacji przemienników SR6J i SR6JG kol. Roman SP3FQL jako reprezentant Zarządu SOT PZK otrzymuje pełnomocnictwa do opieki nad w/w przemiennikami i ich modernizacją. Współpracując z osobami odpowiedzialnymi za pracę przemienników winien realizować wytyczne Zarządu oraz sugestie napływające od użytkowników.

Za Zarząd
Jurek SP6BXP, Dionizy SP6IEQ
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820923 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu