Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:09  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZKSubmit News Submit Article Visit our Forum 

Najpierw trochę historii.

1. 21 września 2013 r. odbyło się Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Tematykę spotkania znają wszyscy członkowie OT-13, gdyż otrzymali ją w zaproszeniach.
W zebraniu wzięło udział 32 członków SOT PZK oraz 4 kolegów nie zrzeszonych w OT-13.
Ponadto w zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście : Pan Włodzimierz Belta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Jego Zastępca – Pan Henryk Lonatowski. Zebranie prowadził V-ce Prezes/Sekretarz SOT, kol. Jurek SP6BXP.
.Na wstępie dokonano wręczenia Odznak Honorowych PZK kolegom: Piotrowi SP6RGC
i Jurkowi SP6BXP. O.H. PZK przyznano także kol. Mariuszowi SP6DMQ. Z powodu nieobecności w jego imieniu Odznakę odebrał kol. Ryszard SQ6OU. Wręczono również dyplomy krótkofalarskie kolegom SQ3LVO i SP6BXP.
Prowadzący zebranie przekazał następnie głos zaproszonym gościom. Pan Włodzimierz Belta – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jelenia Góra poinformował zebranych o woli nawiązania współpracy z krótkofalowcami reprezentowanego przez Niego Wydziału w przypadku klęsk żywiołowych. Widzi konieczność podpisania stosownego porozumienia w tej sprawie i wyraża chęć jego podpisania. Z kolei zabrał głos kol. Robert 3Z3AET Główny Koordynator Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Zapoznał zebranych z funkcjonowaniem tej sieci na Dolnym Śląsku zwłaszcza w rejonie Wrocławia. Omówił formy i inne zagadnienia współpracy z państwowymi służbami odpowiedzialnymi za działania w obliczu klęsk żywiołowych. Wyraził zadowolenie z inicjatywy podpisania odpowiednich porozumień pomiędzy SOT PZK a Wydziałem Zarządzania Kryzysowego U.M. Jelenia Góra. Zadeklarował ze swej strony wszelką pomoc merytoryczną, gdyby zachodziła taka potrzeba.
Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy SP6BXP przedstawił stan członków OT-13.
Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzesza obecnie 134 członków w tym 7 nasłuchowców.
Przed rokiem o tej samej porze oddział posiadał 137 członków.
Sytuację w tym zakresie określił jako stabilną.
Po wykreśleniu z ewidencji klubów SP6YNR i SP6PCL - klubów zarejestrowanych w OT-13 jest 8.
(SP6KBL, SP6PAX, SP6PCH, SP6PZG, SP6YAQ, SP3PDK, SP6PTT, SP6YCS).
Przyczyną wykreślenia klubu SP6YNR było życzenie zarządu klubu. Wykreślenie klubu SP6PCL zostało spowodowane przekształceniem klubu w stowarzyszenie zwykle. Statut PZK nie przewiduje zrzeszania klubów krótkofalarskich w formie stowarzyszeń.
W tematach technicznych kol. Roman SP3FQL przedstawił wielopasmową, małogabarytową antenę AB-5T. Na tej antenie podczas całego czasu spotkania na Górze Szybowcowej pracowała stacja klubowa SP3PDK.
Z kolei kol. Franciszek SP6GTN opisał jeszcze bardziej małogabarytową antenę MFJ 1621. Obie prelekcje cieszyły się sporym zainteresowaniem ale hitem części technicznej spotkania okazał się transceiver sdr AVALA 1 zaprezentowany przez kol. Stefana SP6QKS. W czasie, gdy Kol. Stefan zapoznawał kolegów z uruchomieniem i pracą na tym trx-ie, AVALA 1 ze zdjętą obudową krążył z rąk do rąk i prawie wszyscy robili mu zdjęcia.
Zainteresowanie było ogromne. Pytaniom i dyskusjom nie było końca
Zebranie zakończono o godz. 14:00.

2. Po Walnym Zebraniu Członków odbyło się robocze zebranie Zarządu OT-13.
Na zebraniu tym Zarząd podjął uchwałę o powołaniu na funkcję oddziałowego QSL Managera kol. Jana SQ6OR. Jednocześnie złożono podziękowanie za wieloletnią współpracę dotychczasowemu QSL Managerowi, kol. Stanisławowi SP6BGF. W celu uhonorowania Jego dotychczasowej pracy Zarząd SOT PZK podjął uchwałę o skierowaniu wniosku do Managera Odznaki Honorowej PZK o nadanie kol. Stanisławowi SP6BGF Złotej Odznaki Honorowej PZK. W trakcie zebrania dotychczasowy QSL Manager kol. Stanisław SP6BGF przekazał całość spraw biura QSL OT-13 nowemu QSL Managerowi kol. Janowi SQ6OR.

Pozostałe informacje.

3. Grupa kolegów z Jeleniej Góry i okolic pod przewodnictwem Wiesława SP6FXF dnia 9 pażdziernika 2013 roku powołała do życia kolejny klub krótkofalowców. Klub o nazwie „Izerski Klub Radioamatorów. Contest Club” otrzymał dnia 5 lutego 2014 roku pozwolenie radiowe o znaku SP6PCP. Klub ma swoją siedzibę przy ul. Jana Sobieskiego 56/58 w Jeleniej Górze.

4. Dnia 15 stycznia odbyło się kolejne zebranie Zarządu SOT PZK.
Zarząd ocenił funkcjonowanie biura QSL przez ostatni kwartał pod nowym kierownictwem kolegi Jana SQ6OR. Ocena wypadła pozytywnie tak pod względem merytorycznym jak i kosztowym. Wprowadzony nowy system dystrybucji kart QSL sprawdza się w praktyce i generuje znacznie niższe koszty niż przedtem.

5. Przemiennik SR6J po modernizacji już pracuje. Kol. Roman SP3FQL zwrócił uwagę na konieczność przedłużenia czasu podtrzymania emisji przemiennika, który obecnie jest zbyt krótki i powoduje dyskomfort podczas łączności. Ustalono, że kol. Jerzy SP6BXP zamieści na stronie SOT komunikat z prośbą o opinie na temat pracy przemiennika. Opinie via SR6J należy zgłaszać do kol. Zbigniewa SQ6EY oraz drogą mailową na adres ot13@pzk.org.pl ewentualnie za pośrednictwem shoutbox-a na stronie SOT PZK.

6. Kol. Dionizy SP6IEQ zwrócił z kolei uwagę na konieczność unormowania statusu przemiennika w zakresie jego lokalizacji i ew. kosztów wynajmu pomieszczenia, w którym jest on zlokalizowany. Unormowanie to jest konieczne z powodu ewentualnych przyszłych roszczeń właściciela lokalu dot. czynszu. Nawet jeśli pomieszczenie z przemiennikiem wynajmowane jest nieodpłatnie to konieczne jest podpisanie stosownej umowy.

7. Zarząd po dyskusji podjął decyzję o zabezpieczeniu przemiennika SR6J tonem CTCSS.
Problem zostanie przekazany kol. Wiesławowi SP6FXF celem wyboru odpowiedniej częstotliwości tonu tak by nie kolidowało to z innymi przemiennikami..

8. W roku 2014 kończy się kadencja obecnego Zarządu SOT PZK. Wstępnie ustalono, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 17 maja 2014 roku

9. Dnia 15 lutego 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OT-13.
Prezes SOT PZK kol. Dionizy SP6IEQ przedstawił członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe OT-13 za rok 2013 wraz z bilansem i rachunkiem wyników.
Zarząd po zapoznaniu się z w/w dokumentami podjął uchwałę o przyjęciu w/w dokumentów.
W/w dokumenty zostały następnie przekazane Komisji Rewizyjnej SOT celem weryfikacji.
Komisja Rewizyjna SOT PZK po dokonaniu kontroli dostarczonych jej dokumentów księgowych podjęła uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OT-13 wraz z załącznikami za 2013 rok
.
10. W sprawie planowanego na 17 maja 2014 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SOT PZK ustalono, ze odbędzie się w proponowanej dacie o godz. 10:00 w Kamiennej Górze.

11. Na wniosek klubu SP6YNR Zarząd podjął decyzję pozytywną dotyczącą obsługi QSL tego klubu mimo faktu, że klub ten nie jest klubem zrzeszonym w SOT PZK.

12. Według danych otrzymanych od Prezesa OT-13, kol. Dionizego SP6IEQ stan odpisów 1% dla OPP na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:
- konto SOT PZK ogółem (po odliczeniach na PZK)..............................................................4.575,34 zł.
- w tym konta klubów:.
SP3PDK..............................................................................................................................421,63 zł
SP6KBL..............................................................................................................................419,65 zł.
SP6PAX..............................................................................................................................819,07 zł.
SP6PCH................................................................................................................................49,98 zł.
SP6PTT...................................................................................................................................0,00 zł.
SP6PZG............................................................................................................................1.380,74 zł.
SP6YAQ..............................................................................................................................110,51 zł.
SP6YCS................................................................................................................................93,18 zł.
- w tym odpisy z tego tytułu na SR6J.....................................................................................294,88 zł.
- w tym odpisy do dyspozycji Zarządu OT-13..........................................................................985,70 zł.

13. PZK przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej organizuje w tym roku Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych. Szczegóły na naszej stronie WWW w zakładce „Nawigacja” pod nazwą: „OBÓZ PZK 2014”.

Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820925 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu