Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:10  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na dzień 27.01.2010 i 3.02.2010Submit News Submit Article Visit our Forum 
1. Poradnik antenowy.
Po ogłoszeniu w Komunikacie i na stronie PZK zaproszenia do współpracy przy opracowaniu Poradnika antenowego zgłosiło się kilku Kolegów gotowych do współpracy. W chwili obecnej w skład zespołu wchodzą, w kolejności okręgów: Robert SP1EGN, Mariusz SQ3MVE, Janusz SP4IRX, Paweł SP5MNC, Mietek SQ5RTT, Dionizy SP6IEQ, Wiesław SP7MJK, Wiesław SP8SW oraz Artur SQ9NIP.
W ramach prowadzonych prac planuje się opracowanie dwóch poradników o roboczych tytułach i wstępnych zakresach opracowań:

1. Poradnika antenowego dla krótkofalowców obejmującego główne działy:

* · Krótkofalarstwo a zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna kraju.
* · Prawo telekomunikacyjne a krótkofalarstwo.
* · Prawo budowlane a krótkofalarstwo.
* · Prawo Ochrony Środowiska a krótkofalarstwo.
* · Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.

2. Poradnika dla nie krótkofalowców ( urzędników, sąsiadów itd.) obejmującego główne działy:

* · Co to jest krótkofalarstwo.
* · Na czym polega prowadzenie łączności.
* · Jak rozchodzą się fale.
* · Jak oddziaływają stacje amatorskie na środowisko.
* · Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.
* · Krótkofalarstwo a wymagania prawne.

Jeżeli ktokolwiek z Kolegów pragnie uczestniczyć w pracach zespołu, ma ciekawy pomysł i chce go osobiście zrealizować w ramach tych opracowań zapraszam do współpracy. Wszelkie informację proszę kierować na adres e-mailowy: sp6ieq@vp.pl
73’s Dionizy SP6IEQ

2. OSEC. Od początku grudnia 2009 trwają prace wdrożeniowe Onlineowego Systemu Ewidencji Członków PZK. System umożliwia prowadzenie szybkiej informacji o członkach PZK, o opłacaniu składek, a także wszelkich informacji o oddziałach PZK, składzie ich zarządów, oraz o innych osobach funkcyjnych przy zarządach OT. To można już zobaczyć w zakładce „Oddziały PZK on line”. Dane tam są wprowadzane przez sekretarzy OT lub inne osoby upoważnione przez ich zarządy. Umożliwia to prawie natychmiastowe i bezpośrednie nanoszenie zmian np. w adresach elektronicznych czy numerach telefonów kontaktowych.
Docelowo z naszego portalu zniknie plik o nazwie „oddziały PZK”, a także listy członków PZK sporządzane na podstawie list przesyłanych do sekretariatu ZG PZK.
Wprowadzenie tego systemu nastąpiło na wyraźne życzenie prawie całego środowiska. Całkowite jego wdrożenie znacząco usprawni przepływ informacji o członkach oraz o strukturach PZK.
O wprowadzeniu systemu zostali poinformowani skarbnicy i sekretarze zarządów oddziałów PZK, na początku grudnia ub. r. Podobne systemy opracowali i testowali już Bogdan SQ1FTB z OT 22 oraz Marek SP8WQX z OT20. Zbliżony system był oferowany PZK także przez Irka SQ5MX. Uchwała prezydium ZG PZK o wprowadzeniu go właśnie w tej postaci była związana z potrzebą prowadzenia ewidencji na serwerze opłacanym przez PZK. To z kolei jest związane z odpowiedzialnością PZK wynikającą z ustawy o GIODO.
Dziękuję Markowi SP8WQX oraz Irkowi SQ5MX, Aleksandrowi SP2UKA i Bogdanowi SP3IQ serdecznie dziękuję za cenne sugestie i podpowiedzi, które pomogły w opracowaniu założeń do sytemu. Specjalne podziękowania należą się byłemu już administratorowi naszego portalu www.pzk.org.pl Grzegorzowi SP1THJ, który go opracował i obecnie pracuje nad jego wdrożeniem. Pełne wdrożenie systemu (wpis danych) zależy już teraz tylko od skarbników i sekretarzy OT. (SP2JMR)

3. Sprostowanie informacji po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK w dniu 17 stycznia 2010. W imieniu Zarządu OT-01 zgłaszam stanowczy protest przeciw rozpowszechnianiu przez sekretariat ZG PZK fałszywych informacji zawartych w ostatnim komunikacie z dnia 20.01.2010, cyt.:
"Zebrani z niepokojem i smutkiem przyjęli informację o wszczęciu postępowania sądowego na wniosek Kolegi Jurka SQ6FHP przeciwko Zarządowi OT Nr 01 PZK we Wrocławiu o wykluczenie Go z szeregów PZK – sprawa ta stanowi precedens w PZK "
Informacja ta jest całkowicie nieprawdziwa, bowiem kol. SQ6FHP utracił członkostwo w PZK na własne życzenie, wskutek nieopłacenia należnej składki członkowskiej za I/2009 ( Statut PZK z 18.05.2008 - rozdział III par.7 punkt 1b ). Wielka szkoda, że Kolega Tadeusz przed napisaniem tekstu komunikatu nie zapytał się mnie lub kogokolwiek z naszego zarządu OT-01 o stan faktyczny, a powielił fałszywą informację rozsiewaną przez SQ6FHP na wszelkich możliwych forach.
Przekazana w komunikacie informacja szerzy tylko zamęt wśród członków PZK a nas ( zarząd DOT ) i mnie osobiście oskarża o jakieś niecne działania, wobec czego stanowczo domagam się sprostowania tej informacji w najbliższym komunikacie.
Zarząd OT-01 nie wykluczył kol. SQ6FHP z szeregów członków PZK !
Więcej w sprawie SQ6FHP napisałem do Prezesa ZG PZK, Piotra SP2JMR.
73-Staszek SP6BCC- prezes OT-01

4. Przepraszam Kol. Stanisława SP6BCC. Nie korygowałem informacji otrzymanej po prezydium, jest to mój błąd. Znam sprawę i wiem doskonale, że nikt Kol. Jurka SQ6FHP nie pozbawiał członkostwa w PZK. Konflikt dotyczy wzajemnych rozliczeń po rezygnacji Jurka SQ6FHP z funkcji skarbnika Dolnośląskiego OT PZK.
Zarząd OT nie zaliczył na poczet składki członkowskiej na PZK środków wyłożonych przez Jurka po jego rezygnacji z funkcji skarbnika. Środki te były przez Niego wydatkowane na koszty przesyłki materiałów i dokumentów skarbnika z Ziębic do Wrocławia. Zarząd OT motywuje swoją decyzję niepełnym rozliczeniem się byłego skarbnika z dokumentacji na rzecz OT. Zaznaczam, że jeśli chodzi o finanse OT01 wszystko zostało dokonane prawidłowo.
W tej trudnej sprawie nie ma winnych. Może zabrakło po prostu koleżeńskiego podejścia nawzajem do siebie właściwego ludziom dobrej woli, którymi przecież jesteśmy. (SP2JMR)


5. XIX NKZD. W dniu wczorajszym zakończyło się głosowanie elektroniczne nad uchwałą o zwołaniu XIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK. Łącznie zagłosowało 31 na 38 członków ZG PZK. Zjazd powinien się odbyć 27 lutego o ile nie zaistnieją specjalne okoliczności. Uchwała o zwołaniu XIX NKZD będzie prawomocna w dniu 9 lutego 2010 .

6. Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. W ostatni piątek tj. 22 stycznia br. o godz. 17.00 r. w Domu Kultury „Chemik” odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym uczestniczyło prawie 50 osób. Swoją obecnością zebranie zaszczycił wiceprezydent Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach reprezentował dyrektor Zarządu Ryszard Kasprzak wraz z Barbarą Karge. W spotkaniu wziął również udział prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śl. Ryszard Seręga. Władze Polskiego Związku Krótkofalowców reprezentowali: Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz Zarządu Głównego oraz Jacek Kawa SP9JCN – prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK.
W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA złożył relację z działalności Klubu za rok poprzedni, jak też zapoznał zebranych z planem zamierzeń na rok bieżący i stwierdzić należy, że miał się czym pochwalić, ponieważ klub ten od lat przoduje w podejmowaniu wielu ciekawych przedsięwzięć krótkofalarskich.
Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność nie tylko dla swego środowiska, ale również dla dzieci i młodzieży, jak też mieszkańców miasta. Wg D. Bochenka każda pasja wzbogaca człowieka, ponieważ pasjonat intensywnie pracuje nad sobą, rozwija się na wielu płaszczyznach i jest bardziej przyjazny innym osobom, a środowisko siemianowickich krótkofalowców od lat zajmuje znaczące miejsce w grupie najbardziej aktywnych organizacji społecznych miasta.
Również prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszard Kasprzak zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność tego środowiska, podkreślając, iż jest to najbardziej prężne ogniwo LOK – owskie na terenie miasta i jednocześnie najbardziej aktywne w województwie. W ubiegłym roku siemianowiccy krótkofalowcy zorganizowali między innymi centralne zawody wieloboju łączności w Kucobach koło Olesna, a podobne zawody zamierzają zorganizować w czerwcu br. Doskonalenie operatorskie oraz zawody sportowo – obronne dla dzieci i młodzieży od lat stanowią stały element pracy tego środowiska.
Gospodarz obiektu, a jednocześnie przedstawiciel samorządu lokalnego Zbigniew Krupski nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż przeprowadzka Klubu Łączności z ulicy Pszczelniczej do Domu Kultury „Chemik” to obopólny sukces, ponieważ od tego momentu ożywiło się życie kulturalne w DK „Chemik” i przybywa tu coraz więcej osób. Z. Krupski chwali sobie to środowisko radiowców, które otwarte jest na różnego typy inicjatywy kierownictwa Domu Kultury, jak też samo to zaskakuje otoczenie coraz bardziej śmiałymi inicjatywami.
Również prezes TKKF Ryszard Seręga w samych superlatywach wyrażał się o aktywistach klubowych, którzy chętnie zapewniają łączność w czasie różnego typu przedsięwzięciach sportowych organizowanych na terenie miasta i udzielają daleko idącej pomocy. W podziękowaniu za wzorową współpracę wręczył On prezesowi Klubu okolicznościowy dyplom pochwalny.
Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK między innymi w kontekście obchodów 85 – lecia IARU i 80 – lecia PZK, jak też przygotowań do Zjazdu Krajowego PZK w lutym br., na którym zostanie uchwalony nowy statut PZK, znacznie ułatwiający procesy decyzyjne oraz zapewniający większe oszczędności organizacji. Przy okazji odniósł się do współpracy pomiędzy PZK a LOK i na przykładzie Klubu SP9KJM zwrócił uwagę na fakt wzorowej współpracy pomiędzy tymi organizacjami – z pożytkiem dla obu organizacji. Klub SP9KJM wraz z ZW i ZM LOK od lat organizuje wspólne przedsięwzięcia np. w ubiegłym roku zorganizowano w Kucobach Kolo Olesna ogólnopolskie zawody wieloboju łączności – podobne zawody zostaną zorganizowane w czerwcu br.
Spotkanie noworoczne stanowiło doskonałą okazję do udekorowania Odznaką 65 – lecia Ligi Obrony Kraju trzech aktywistów klubowych tj. Jana Szczepanka SP9GDI , Zenona Hernasa SP9ERT oraz Ryszarda Kaczora SP9WZH. Wielu aktywistów klubowych otrzymało okolicznościowe dyplomy pochwalne.
Jak co roku, tak również i tym razem, nie mogło zabraknąć lampki szampana i wzniesiono toast za pomyślność Klubu na cały rok. Po części oficjalnej i poczęstunku nastąpiły długie Polaków rozmowy …..
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ

Tyle informacji na dzisiaj .
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Komunikat ZG PZK


Komunikat sekretariatu ZG PZK na 3 lutego 2010.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:1. Komunikat GKR. W dniu 17 stycznia 2010 w Domu Kultury Chemika, ul. Niepodległości 51 Siemianowice Śl. odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej. GKR PZK przyjęła rezygnację z funkcji członka w/w Komisji kol. Zenona Przybysza SP3HUU oraz powołała w skład Komisji kol. Witolda Malinowskiego SP9AAV. Kolega Witold Malinowski zgodnie z protokołem XVII Krajowego Zjazdu Delegatów jest zastępcą Członka GKR PZK.

GKR PZK wystąpiła do Prezydium ZG o załatwienie pozostałych formalności z wpisem do KRS włącznie.
Na posiedzeniu GKR PZK obecni byli
Jerzy Smoczyk sp3gem
Witold Onaczyszyn sp9mro
Jacek Rutyna sp9akd
Marek Kuliński sp3amo

Info. Jerzy Smoczyk sp3gem

W związku z tym skład Głównej Komisji Rewizyjnej PZK przedstawia się następująco: Jerzy Smoczyk SP3GEM –przewodniczący, Witold Onaczyszyn SP9MRO wiceprzewodniczący, Jacek Rutyna SP9AKD – sekretarz, Marek Kuliński SP3AMO członek GKR oraz Witold Malinowski SP9AAV – członek GKR.

2. OSEC czyli Onlineowy System Ewidencji Członków PZK. Jak wspomniane zostało w "Komunikacie sekretariatu ZG PZK na 27.01.2010" od kilku tygodni trwają prace wdrożeniowe systemu OSEC.
Sukcesywne uruchamianie kolejnych modułów systemu powiązane jest z
instruktażem osób wytypowanych w OT oraz praktycznymi testami.
W trakcie tych kilku tygodni OSEC nieustannie ulega modyfikacjom zgodnie z
propozycjami Sekretarzy i Skarbników OT.
Spowodowało to, że OSEC w obecnej postaci jest znacznie bardziej rozwiniętym
systemem aniżeli wynikało z pierwotnych założeń.

OSEC to system prowadzący w sposób niezależny od siebie, ale ściśle ze sobą
współpracujący trzy ewidencje:
- ewidencja Oddziałów Terenowych PZK
- ewidencja danych o członkach PZK
- ewidencja wpłat składek członkowskich i ich obiegu

System w obecnej chwili funkcjonuje w ramach portalu PZK w trybie
rzeczywistym, dane wprowadzane do systemu w poszczególnych OT są od razu
widoczne.
W obecnej chwili można wprowadzać i edytować:
- dane o OT, Zarządach OT, Oddziałowych Komisjach Rewizyjnych
- dane o członkach PZK - w zakresie zgodnym z dokumentem "Informacja członka PZK"
Funkcjonuje możliwość przypisywania do każdego znaku dowolnej liczby innych
posiadanych znaków z opcją dodawania dat pracy pod danym znakiem.
Działa opcja zmiany znaku osoby, usuwania znaku do wirtualnej poczekalni
znaków, przekazywania osoby pomiędzy OT.

Działa wyszukiwarka znaków z bazy, udostępniająca zmienny (zależny od uprawnień) zakres informacji o osobie. Działa przeglądarka informacji o OT.

W podstawowym zakresie została udostępniona informacja zalogowanym
użytkownikom portalu PZK o ich danych w bazie OSEC oraz o ich OT.

Działa obsługa składek w zakresie:
- rejestracji składek w OT
- tworzenia i wysyłania list wpłat składek z OT do ZG
- przyjmowania i akceptacji list wpłat składek w ZG
- kontroli poprawności rejestracji i korekt składek w ZG

Ustalanie statusu członka PZK jest możliwe w sposób automatyczny (tzw. auto-status) na podstawie istniejących w bazie OSEC danych o wpłatach składek.
Ponadto możliwe jest uzyskanie wydruków list wpłat składek, wykazu członków
każdego OT oraz list składkowych dla OT.

Poza tym funkcjonują mechanizmy "organizacyjne" OSEC jak m.in.:
- nadawanie uprawnień wskazanym użytkownikom portalu do danego OT
- obsługa logów różnych operacji
- obsługa ręcznego ustawiania statusu członkowskiego dla wskazanej osoby
- obsługa okresów składkowych i kwot poszczególnych składek w danym okresie

W OSEC obecnie trwa:
- bieżąca edycja danych o OT
- uzupełnianie danych członkowskich
- rejestrowanie wpłat składek na 2010 r.

Do pełnego poprawnego zadziałania OSEC (m.in. właściwego zadziałania auto-statusu) niezbędne jest zasilenie systemu danymi o składkach za poprzednie lata.
Trwa w tym momencie wyjaśnianie wątpliwości w listach składkowych za 2009
r., co umożliwi automatyczne zasilenie OSEC danymi za 2009.
Przygotowywane są opcje generujące pliki wyjściowe eksportu danych do
dalszego wykorzystania przez:
- Skarbników OT (listy wpłat, szczegółowe wykazy członków OT, listy składkowe)
- wszystkich zainteresowanych (wykazy członków PZK, wykazy innych znaków, itp.)
Do pełnego, poprawnego uruchomienia OSEC niezbędne jest wykonanie pewnego
zakresu pracy w ramach systemu przez Sekretarzy OT (dane o OT) lub przez
Skarbników OT (dane o członkach OT i składkach do ZG) - albo przez inne wytypowane w OT osoby.
Niestety w obecnej chwili jeszcze nie ze wszystkich OT przedstawiciele
rozpoczęli prace w OSEC, co uniemożliwia przedstawienie w ramach systemu
pełnej informacji za wszystkich członków PZK.

Z tego powodu jeszcze nie wszystkie informacje lub nie w pełnym zakresie są
udostępniane zalogowanym użytkownikom portalu PZK.

Pozdrawiam,
Grzegorz Krakowiak
SP1THJ

3. Komunikat specjalny programu KRÓTKOFALOWCY BIS
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl rozpoczyna w tym roku regularną emisję z jakością studyjną w TV SAT na satelitach CANAL + oraz HOBBIRD oraz platformach cyfrowych, ze studia edukacyjnego TV EDUSAT w dniu 14 lutego 2010 roku po godzinie 20 – tej.
W programie między innymi, wystąpienie Prezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR, reportaż z jedynej w Polsce satelitarnej stacji edukacyjnej oraz reportaż z najlepszej w naszym kraju amatorskiej, naziemnej stacji do łączności satelitarnej.
Będzie to premierowe 30 minutowe wydanie specjalnego - okolicznościowego programu z okazji 80 lat Polskiego Związku Krótkofalowców.
Program będzie nadawany dwa razy w miesiącu, zawsze w niedzielę po godzinie 20 – tej. Następna emisja 28 lutego 2010 roku.
Szczegóły dotyczące dokładnej godziny emisji będą podane w następnym komunikacie oraz na stronie www.videoexpres.pl.
Program KRÓTKOFALOWCY BIS będzie również od tego momentu, dostępny prawie we wszystkich sieciach Telewizji Kablowej w Polsce.
Będzie on równolegle nadawany o tej samej porze z jakością profesjonalną w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.pl. Można go będzie sobie pobrać do tworzenia, własnego archiwum o ludziach amatorskiej anteny w Polsce.
Powiadomcie o tym fakcie wszystkich waszych przyjaciół, bliskich w kraju i za granicą, by już teraz zaczęli śledzić lokalne warunki odbioru przyjaznej nam stacji satelitarnej.
TV EDUSAT ma zasięg światowy, dociera prawie do wszystkich środowisk polonijnych na świecie.
Po tym komunikacie zamieszczonym w mediach ZG PZK czyli SP0PZK oraz Radiowym Biuletynie Informacyjnym, a także na portalu www.videoexpres.pl warto koniecznie zapoznać się parametrami technicznymi odbioru TV EDUSAT o premierowym i inaugurującym programem KRÓTKOFALOWCY BIS włącznie. Warto te dane zamieścić we wszystkich klubach krótkofalowców i nie tylko.
Powinni się dowiedzieć o naszej pożytecznej działalności równiej nasi sąsiedzi.
Podaję parametry odbioru TV EDUSAT:
1.Odbiór bezpośredni: Satelita HOT BIRD 9, pozycja 13 stopni E
Nazwa EDUSAT
Transponder 114
Częstotliwość 10.796 GHz
Polaryzacja V
Symbol Rate 27500
FEC Rate 3/4
PID Video 166
PID Audio 104
PID PCR 166
SID 15707
PID PMT 1007
2. Odbiór poprzez platformy (jeśli ktoś posiada):
CYFRA + pozycja dekodera 166
"n" pozycja dekodera 153
3. Poprzez sieci kablowe: ok.170 stacji kablowych w całym kraju

Liczę na wymierną współpracę wszystkich zainteresowanych.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

4. Walne zebranie Dolnośląskiego OT PZK. Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze jednego z Największych OT odbędzie się w dniu 21 marca 2010 w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu. Pierwszy termin godz. 10.00 drugi godz.10.30. zawiadomienie wraz z załącznikami otrzymałem od Stanisława SP6BCC Prezesa OT01.

5. Dyplom 80 lat PZK. kilka słów o dyplomie „80 lat PZK” bo każdy chyba wie że taki dyplom nasz Związek wydaje? Na stronie „dyplomowej” naszego Związku: http://awards.pzk.org.pl/ są informacje o tym dyplomie i są nawet 3 puchary do zdobycia dla tych którzy jako pierwsi zdobędą te 80 pkt. i nadeślą kompletne zgłoszenia na dyplom i 3 puchary dla tych, którzy zdobędą do 30 kwietnia największą ilość punktów. Aby było jak najwięcej informacji prosiłbym o nadsyłanie do mnie info o znakach okolicznościowych ze znakiem „SP80..” a każdy znak i do kogo należy będzie umieszczony w zakładce przy dyplomie na tej naszej stronie dyplomowej. Ja prześlę te znaki prowadzącemu tą stronę a to jest po to, żeby każdy wiedział jakie znaki są „w obiegu”? Jakie znaki już ma zrobione a jakie jeszcze do wyłowienia? Zasady co do dyplomu jak na każdy inny dyplom PZK – wpłata na konto PZK a zgłoszenie na adres Award Managera SQ7B. Wszystko jest na wymienionej stronie. Nie wymagamy tutaj potwierdzeń GCR bo Award Manager może sprawdzić każdą łączność z logów tych stacji okolicznościowych. Wystarczy własnoręczny podpis i zalecam wysyłanie pocztą a to ze względu na ten podpis. Chciałem jeszcze przypomnieć że punkty przydzielają nie tylko staje o tych specjalnych znakach ale też każdy członek PZK. A kto pierwszy – 3 pierwszych, będzie podane też na tej stronie Internetowej... . Andrzej SQ7B Award Manager PZK.

6. Podsumowanie zawodów pod nazwą „Barbórka 2009”
29 stycznia br. o godz. 16.30 w siedzibie Klubu SP9KDC w Dąbrowie Górniczej odbyło się podsumowanie zawodów pod nazwą „ Barbórka 2009”, w którym wzięło udział około 20 osób. Spotkanie zaszczycił były prezydent, a obecnie radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Jerzy Talkowski, który od lat wspiera działania lokalnego środowiska krótkofalowców oraz z-ca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Renata Sikorska. Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach reprezentowała Barbara Karge, natomiast władze PZK reprezentowali: sekretarz ZG Tadeusz SP9HQJ wraz z prezesem Śląskiego Oddziału Terenowego w Siemianowicach Śl. Jacek Kawa SP9JCN.
Gospodarzem spotkania był prezes dąbrowskiego Klubu SP9KDC Kol. Stefan Badoń SP9DHP, który powitał zaproszone osoby i prowadził spotkanie, po czym Kol. Robert SQ9JJJ odczytał krótki referat na temat 65 – lecia LOK, przedstawiając rys historyczny tej organizacji na przestrzeni lat. W dalszej części spotkania medalem 65 – lecia udekorowano Jerzego Tylkowskiego i Renatę Sikorską.
W dalszej kolejności Kol. Kazimierz SP9GFI przedstawił wyniki zawodów, po czym nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów. Niestety, nie wszyscy zwycięzcy dotarli na miejsce – wręczono jedynie puchary i dyplomy obecnym na spotkaniu tj. Grzegorzowi SQ9E, Robertowi SQ9NIS, Rafałowi SQ9CIE oraz najmłodszej uczestniczce zawodów - Kamili SQ9KS – córce Anety SP9IWA. Szczegółowe informacje co do zwycięzców poszczególnych kategorii znajdują się na stronie internetowej Śląskiego OT PZK.
W czasie spotkania głos zabrał radny Jerzy Talkowski, podkreślając zaangażowanie miejscowego środowiska podejmującego różnego typu przedsięwzięcia krótkofalarskie, które jest wysoko oceniane przez samorząd lokalny i władze ZW LOK oraz życzył powodzenia temu środowisku na najbliższe lata.
Prezes Śląskiego OT PZK poinformował zebranych o śmierci członka Oddziału Ś.P. SP9TCC, którego pogrzeb odbędzie się 30 stycznia br. na cmentarzu Tychach i poprosił o udział w tej smutnej ceremonii. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Ś.P. Kolegi SP9TCC. W dalszej kolejności Kol. Jacek SP9JCN pogratulował zwycięzcom zdobytych miejsc i zapoznał zebranych między innymi z zasadami niedawno wprowadzonego na stronie PZK systemu OSEC (OnLineowy System Ewidencji Członków PZK), jak też odpowiadał na liczne pytania odnoszące się decyzji UKE ( na mocy prawa ) co do wymiany świadectw uzdolnienia do końca bieżącego roku.
Przysłuchując się ożywionej dyskusji, zwłaszcza w kontekście wymiany świadectw uzdolnienia w UKE sekretarz ZG PZK Kol. Tadeusz SP9HQJ oświadczył, że prawdopodobnie wielu krótkofalowców w kraju może mieć problemy z uzyskaniem licencji po roku 2010, ponieważ z różnych powodów utracili świadectwa uzdolnienia wydane w poprzednich latach i związku z tym w ich interesie jest poszukiwanie takowych świadectw albo ich kserokopii w delegaturach UKE. Jeśli ich poszukiwania okażą się bezskuteczne ( termin tej czynności mija z dniem 31 grudnia 2010 r.), to wskazane byłoby powiadomienie o tych fakcie Prezydium ZG PZK, aby podjąć działania zapobiegawcze w obronie nabytych praw członkowskich w PZK. Należy robić wszystko, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy to nadawca posiadający licencję od lat 50 – tych musiałby zdawać ponownie egzamin, jak stanowią obecne przepisy. W zaistniałej sytuacji ( po zbadaniu skali problemu ) Prezydium i ZG podejmie stosowne kroki dla uzdrowienia sytuacji, aby nie utracić nabytych praw. W dalszej części swojego wystąpienia Kol. Tadeusz odniósł się do podejmowanych przez Prezydium i ZG PZK wysiłków polegających na ochronie krótkofalarskich interesów, polegających między innymi na tym, że dziś warto być członkiem PZK, ponieważ przynależność do tej organizacji to realne korzyści dla przeciętnego nadawcy. Bowiem, poza obsługą kart QSL, każdy krótkofalowiec należący do PZK jest ubezpieczony od OC ( np. w przypadku zerwania anteny, kiedy to powstanie szkoda na rzecz sąsiada ). Ważną sprawą jest również zapewnienie ochrony prawnej ze strony PZK w przypadku tzw. problemu antenowego z ADM czy ze strony uciążliwych sąsiadów – w kraju było kilka takich przypadków, gdzie PZK przyszedł z pomocą swojemu członkowi. Przy okazji Kol. Tadeusz SP9HQJ omówił aktualną sytuację w PZK, w tym między innymi stan przygotowań do NKZD i proponowane zmiany w projekcie Statutu PZK.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjemnej atmosferze. Klubowi SP9KDC i SP9PDG z Dąbrowy Górniczej życzymy dalszych sukcesów na kolejne lata.

Opracował : Sekretarz PZK – Tadeusz SP9HQJ

7. Walne zebranie Środkowopomorskiego OT PZK. (OT22) W dniu 31 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze 22 Środkowo-Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. Zebranie odbyło się w obiektach Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”. Współpraca Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” z krótkofalowcami ma bogatą i wieloletnia tradycję. W budynku Spółdzielni ma siedzibę klub krótkofalarski SP1PEA. Mimo bardzo trudnych zimowych warunków komunikacyjnych na zebranie przybyło 31 członków Oddziału.
Obrady otworzył i prowadził prezes Oddziału kolega Rajmund SP1RKB. Po części organizacyjnej tj. powołaniu protokolanta, komisji mandatowej, uchwał i wniosków, przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, kolega Rajmund SP1RKB dokonał podsumowania działalności Oddziału za ostatni rok. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Oddziałowego QSL Managera. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Mirosław SP1NY.
W swoim wystąpieniu przedstawiłem zebranym aktualne zadania realizowane przez Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku. Omówiłem między innymi następujące tematy, stan prac nad nowym statutem Związku i przygotowaniami do XIX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Stan przygotowań do obchodów 80 – lecia Związku, współpracę Związku z MON, MEN i UKE oraz nasz udział w konsultacjach nad projektem rozporządzeń Ministra Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury. Omówiłem zagadnienia, które były tematem ostatniego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PZK i Głównej Komisji Rewizyjnej. Podsumowałem zeszłoroczną akcję przekazywania 1% podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców – Organizacji Pożytku Publicznego. Przypomniałem zasady wykorzystywania tych środków przez Oddziały Terenowe PZK.
W dyskusji dużym zainteresowaniem cieszył się temat związany z zapisami Prawa Ochrony Środowiska i obecnie tworzonymi w Ministerstwie rozporządzeniami tj. projekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Projekty tych rozporządzeń mają swoją długą historię, kilku lat i sięgają czasów, kiedy w naszym kochanym Związku wszystkim się wydawało, że mogą się bawić w krótkofalarstwo a Prezes i spółka mają obowiązek za nas wszystko zrobić. Część zebranych również reprezentował takie stanowisko. Prezes Oddziału kolega Rajmund SP1RKB przypomniał, że w październiku ub.r. nie było w oddziale nawet jednego chętnego, który wyraziłby chęć uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez Prezydium ZG PZK na ten temat.
Następny żywo dyskutowany temat to cotygodniowe komunikaty Oddziałowe. Do realizacji tego zadania zgłosił się kol. Zdzisław SP1II, prezes klubu SP1KIZ z Postomina, klubu który w ubiegłym roku obchodził 40-lecie działalności.
Dyskutowane też były materiały na XIX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK. (SP2JLR)

8. Spis treści lutowego wydania MK QTC
138 członków PGA-C PZK
3Z02PGA QRV z okazji 2. rocznicy programu PGA
3Z12HAITI & HF12HAITI pracują dla Haiti
40 lat klubu SP8PEF – dyplom
Barbórka 2009 – wyniki zawodów
CQ WW DX 160 Meter Contest – CW, wyniki
CQ WW DX 160 Meter Contest – SSB, wyniki
Dlaczego tylu?
Echolink – szansa?
EW4DX w Panteonie Sławy
HelpToHaiti – pomagamy Haiti
HNY 2010 Party
Jubileusz 80-lecia PZK
Kalendarz zawodów na luty i marzec
Kasa dla PZK
Kolejna próba
LA3KY SK
Leksykon krótkofalowca, cz. 3
Lista osiągnięć na 9 pasmach HF
Nadzwyczajny zjazd delegatów PZK
North Cook Island
Nowe SPFFs
Obcy w Warszawie
PGA 2010 Award
Polacy na Marquesas Islands
Poszukiwane adresy
Procedury w QTC
PZK w statystyce
QSL via…
R-140 dla klubów
Ratownictwo Górnicze 2009- wyniki zawodów
Regulaminy zawodów HF i VHF
SP QSL Kolekcja
SP3DG bez cenzury
Staropolskie Dni Aktywności
WFF & SPFF informacje
Wiarygodne źródło o zawodach PGA
Wyniki styczniowej tury PGA Test
Zawody Podkarpackie 2009 - wyniki

9. Zaproszenie do udziału w zawodach Krótkofalarskich „O PUCHAR KOMENDANTA HUFCA ZHP” od kierownictwa klubu SP8ZIV przy komendzie hufca ZHP w Jarosławiu.
Zawody odbędą się w dniu 14 lutego 2010 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

SP9WUL s.k. Z żalem zawiadamiamy, że w nocy z 28/29 stycznia br. zmarł nagle nasz Kolega Andrzej Duda SP9WUL członek Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Oddział Terenowy PZK w Krakowie.
Był znanym i cenionym krótkofalowcem. Zawsze można było liczyć na Jego pomoc.
Msza żałobna zostanie odprawiona w Kaplicy na Cmentarzu w Rakowicach
w dniu 4 lutego 2010 roku o godz. 13.00, skąd nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.
Cześć Jego Pamięci.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik.

Poniższy regulamin jak i zawody z powodów technicznych nie został zamieszczony w kalendarzu PZK. W imieniu organizatora zapraszam do udziału.

Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy „Baśki” Puzon w Jarosławiu

o r g a n i z u j e

Zawody Krótkofalarskie
O „ PUCHAR ” KOMENDANTA HUFCA ZHP

R E G U L A M I N

Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie „BAŚCE” Puzon w 87 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji XXII – giej rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP o mocy do 100 Wat – udział stacji zagranicznych mile widziany.
Zawody odbędą się w dniu 14 lutego 2010 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
Pasmo 3,5 MHz – Emisja SSB - Moc do 100 W.
Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV -10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami – członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi - 1 pkt.
Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
Klasyfikacja:
radiostacje indywidualne – członkowie klubów harcerskich,
pozostałe radiostacje indywidualne,
radiostacje klubowe ZHP,
pozostałe radiostacje klubowe,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.


Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
Nagrody:
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - „PUCHAR”
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - „DYPLOM”
Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 20 lutego 2009 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać : grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności , raport nadany i odebrany.
Zestawienie z obliczoną punktacją należy przesłać na adres:
Klub Łączności SP 8 ZIV 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną – E-mail: ot35@o2.pl
Decyzje Komisji są ostateczne.
Komisja w składzie:

Przewodnicząca - pwd Jagoda Dryś SP 8 AYL Komendantka Hufca
Członkowie - phm Zbigniew Guzowski SP 8 AUP Kierownik Klubu
- hm Mirosław Froń SP 8 TJX Członek Klubu

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO ROZPROPAGOWANIE

ORGANIZATOR


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820939 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu