Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 19:57  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na dzień 20.01.2010Submit News Submit Article Visit our Forum 
Komunikat ZG PZK
1. Prezesi OT PZK, członkowie OT PZK. Zwracam się do Was z apelem o zorganizowanie rozmów z najstarszymi żyjącymi krótkofalowcami. Zależy nam na pozyskaniu relacji, wspomnień i opisów najciekawszych zdarzeń związanych z naszym wspaniałym hobby. Relacje te powinny się znaleźć w drugiej części książki Ryszarda Reicha SP4BBU pt. „Krótkofalarstwo moją pasją”.
Ludzie odchodzą, a nam zależy na pozostawieniu dla naszych następców przemijającej rzeczywistości. Wszelkie materiały pozyskane od naszych kolegów proszę przesyłać w wersji elektronicznej na adres sp4bbu@wp.pl, sp2iw@o2.pl lub sp2jmr@pzk.org.pl .

(SP2JMR)

2. Posiedzenie Prezydium i GKR PZK
17 stycznia br. w siedzibie Śląskiego OT PZK w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się Posiedzenie Prezydium i GKR PZK, w którym wzięło udział 4 członków Prezydium (SP2JMR, SP2JLR, SP3IQ i SP9HQJ (SP2JMB – nieobecny, usprawiedliwiony) oraz 4 członków GKR: SP3GEM, SP3AMO, SP9AKD, SP9MRO. W Posiedzeniu, jako gość obserwator, uczestniczył prezes Śląskiego OT PZK Kol. Jacek SP9JCN. Tematem wspólnego Posiedzenia była sprawa oceny stanu dotychczasowego przygotowania do obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK (NKZD) przewidzianego na dzień 27 lutego br. w Warszawie, dopracowanie scenariusza obrad NKZD, sprawa obchodów 85 – lecia IARU i 80 – lecia PZK, sprawy bieżące oraz omówienie przebiegu głosowania elektronicznego dotyczącego zwołania NKZD. W czasie Posiedzenia omówiono i uzgodniono najbardziej istotne sprawy związane z porządkiem i regulaminem obrad NKZD oraz wyjaśniono wiele zawiłości związanych z proponowanym Statutem PZK.

W toku dalszej dyskusji omawiano najbardziej aktualne sprawy dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z funkcjonowaniem PZK w tym m.in. sprawę Kolegi Jurka SP5BLD redaktora Radiowego Biuletynu Informacyjnego, który w jednym z ostatnich komunikatów RBI negatywnie odnosił się do działań władz PZK. Zebrani przyjęli do wiadomości wypowiedź prezesa PZK Kol. Piotra SP2JMR, który oświadczył, że Kol. Jurek SP5BLD zobowiązał się do wycofania się z poprzednich negatywnych komentarzy pod adresem władz oraz całej organizacji PZK.

Zebrani z niepokojem i smutkiem przyjęli informację o wszczęciu postępowania sądowego na wniosek Kolegi Jurka SQ6FHP przeciwko Zarządowi OT Nr 01 PZK we Wrocławiu o wykluczenie Go z szeregów PZK – sprawa ta stanowi precedens w PZK. Kol.
W czasie omawiania przygotowań do XIX NKZD Tadeusz SP9HQJ oświadczył, że głosowanie elektroniczne w sprawie zwołania NKZD zbliża się ku końcowi i po zakończeniu głosowania zostaną ogłoszone ostateczne wyniki.

Przyjęto następujące uchwały:
1. Prezydium, na wniosek Administratora strony PZK, zawiesza prawo do pisania postów w jakiejkolwiek formie na stronie www.pzk.org.pl Panu Witoldowi Zakrzewskiemu SP5UHW informując jednocześnie zainteresowanego o prawie do odwołania się od tej uchwały do Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców lub do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.

2. Prezydium ZG PZK, na wniosek Zarządu Klubu SP3PKC, wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu anteny wielopasmowej dla tego Klubu ze środków OPP na PZK opisanych przez darczyńców jako przeznaczone dla SP3PKC. Uchwała jest konieczna ponieważ środki przeznaczone dla SP3PKC były kierowane do OT 49, który obecnie nie posiada zarządu.

Prezydium podjęło uchwałę o konieczności umieszczania adresów elektronicznych członków PZK na listach składkowych. Dotyczy to szczególnie systemu OSEC czyli Online-owego Systemu Ewidencji Członków PZK.
Adresy internetowe, w ramach programu OSEC, winny pomijać znak @, a w zamiast tego znaku należy używać np. (at,)

Opracował : Tadeusz SP9HQJ – Sekretarz PZK

3. Oświadczenie Redaktora Naczelnego Radiowego Biuletynu Informacyjnego.
W związku z powracaniem przez niektórych członków PZK do tematu dotychczasowej współpracy pomiędzy Radiowym Biuletynem Informacyjnym i Polskim Związkiem Krótkofalowców jestem zmuszony ponownie powiedzieć parę słów na ten temat i przedstawić stanowisko w tej sprawie Redakcji Radiowego Informacyjnego.
Faktem jest to, że od kilku lat ta współpraca nie przebiegała w sposób właściwy.
Również faktem historycznym jest, że współpraca na linii RBI - PZK nie zawsze była dobra. Nie chcę ponownie mówić i rozwijać tematu. O sytuacji Radiowego Biuletynu Informacyjnego mówiłem wiele razy, przez kilka lat, w programie RBI. Nikt tego nie zauważał a może nie chciał zauważyć. Teraz, wreszcie zauważono Radiowy Biuletyn Informacyjny. Szkoda, że dopiero teraz po nadaniu kilku komentarzy redakcyjnych i zamieszczeniu kilku dyskusyjnych, kontrowersyjnych tematów. Nagle zauważono, że coś nie jest dobrze w temacie współpracy pomiędzy RBI i PZK…….
Po wcześniejszej korespondencji mailowej w dniu 21.12.2009 r. odbyła się rozmowa pomiędzy Prezesem PZK kol. Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR z Redaktorem Naczelnym RBI kol. Jerzym Kucharskim SP5BLD. Podczas rozmowy uzgodniono stanowiska w sprawie dalszej współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców i Radiowym Biuletynie Informacyjnym. Rozmowa była konstruktywna i bardzo dużo wniosła do poprawienia stosunków pomiędzy ZG PZK i Redakcją RBI. Mówiłem o tej rozmowie i jej pozytywnych rezultatach w programie RBI w dniu 3.01.2010 r. W Internecie na stronie www.rbi.ampr.org ten temat był dostępny przez 2 tygodnie….
Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów martwiących się o przyszłość PZK i RBI uspokajam i informuję, że Radiowy Biuletyn Informacyjny pomimo licznych problemów technicznych i finansowych jakie ma i pomimo dotychczasowych nieporozumień na linii PZK - RBI w dalszym ciągu działa. Nagrywa i emituje program RBI. Umieszcza program na stronie internetowej. Redakcja, zgodnie ustaleniami z dnia 21.12.2009 r., otrzymuje od Prezesa autoryzowane informacje do wykorzystania w programie. Będzie korzystała z otrzymywanych co środę komunikatów ZG PZK. Będzie korzystała również z innych autoryzowanych materiałów informacyjnych przesyłanych przez krótkofalowców polskich, słuchaczy RBI. O takich materiałach dla RBI napisał Prezes PZK w ostatnim materiale przesłanym do zamieszczenia w Radiowym Biuletynie Informacyjnym….

2.02.2010 r., a więc za parę dni Radiowemu Biuletynowi Informacyjnemu minie 52 lata działalności. W piątek 15.01.2010 r. spotkałem się z nestorem krótkofalarstwa polskiego, ostatnim żyjącym założycielem RBI i znanym działaczem PZK Emilem Szukalskim, byłym SP5SE . Opowiadał mi o początkach krótkofalarstwa po wojnie i o początkach RBI. Kolega Emil prosił mnie o przesłanie wszystkim krótkofalowcom polskim serdecznych pozdrowień w przeddzień jubileuszu 80 lat PZK i XIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców….

Jerzy Kucharski SP5BLD.

4. Zjazd lekarzy krótkofalowców.
Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów Terenowych, Zarządów Klubów Polskiego Związku Krótkofalowców, Ligi Obrony Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego, Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy.
Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców Nr. 35 oraz Zarząd Międzyzakładowego Klubu PZK SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia uprzejmie informują, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami organizują w dniu 12 czerwca 2010 roku pod Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Jarosławia pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Lekarzy Krótkofalowców w raz z osobami towarzyszącymi w ramach obchodów „ Dni Jarosławia 2010 ”.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu 25 zł. od osoby a w tym obiad , uroczysta kolacja z udziałem zespołu muzycznego, nocleg z 12/13 czerwca 2010 r. oraz stosowne pamiątki .
Oficjalne spotkanie zaplanowano na Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia, ponadto w programie zwiedzanie miasta, szpitala oraz muzeum i podziemi jarosławskich.
Do właściwej organizacji powyższego zadania niezbędna jest baza danych samych zainteresowanych lekarzy którzy do tych czas nie zgłosili chęci udziału w organizowanym przez nas spotkaniu .
W tej sytuacji Zarządy naszego Oddziału i Klubu zwracają się z uprzejmą prośba do wszystkich Koleżanek i Kolegów Lekarzy Krótkofalowców oraz Studentów krótkofalowców ostatniego roku Akademii Medycznych zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZK o przesyłanie na nasz adres pocztowy lub elektroniczny swoich danych adresowych , z prośbą taką zwracamy się również do Kolegów Prezesów Oddziałów i Klubów oraz Koleżanek i Kolegów Krótkofalowców o przesyłanie takich danych swoich znajomych lekarzy krótkofalowców lub poinformowanie ich o naszej prośbie.
Dane te wykorzystane zostaną jedynie do prowadzenia niezbędnej korespondencji w celach organizacyjnych oraz do przesłania samych zaproszeń na spotkanie.
Wobec powyższego prosimy bardzo o w miarę odwrotne przesłanie powyższych danych adresowych wraz z telefonem kontaktowym, ewentualnym adresem elektronicznym na adres ZOT PZK , 37-500 Jarosław , Skr. poczt. 127 lub elektronicznie na adres: ot35@o2.pl lub sp8aup@o2.pl w terminie do dnia 28 luty 2010 r.
Po otrzymaniu danych adresowych zainteresowani otrzymają stosowne zaproszenia wraz ze szczegółowym programem spotkania.
VY-73!
Lek. med. Janusz Szkodny SP8DRG Zbigniew Guzowski SP8AUP
Przewodniczący Rady Miasta Prezes Zarządu OT PZK ”35
J A R O S Ł A W I A w J A R O S Ł A W I U

5. Toruńskie spotkanie. 16 stycznia br. w Klubie Osiedlowym Kameleon w Toruniu, siedzibie Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyło się kolejne, już piąte spotkanie środowiskowe krótkofalowców „Stare przyjaźnie, nowe znajomości”. W spotkaniu uczestniczyło 48 krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa z zaprzyjaźnionych oddziałów terenowych PZK Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. Reprezentowane były OT PZK z Bydgoszczy, Gdańska, Piły i dwa z Torunia tj. 26 i 49.
Tak licznie przybyłych, znamienitych gości, a wśród nich Prezesa PZK kol. Piotra SP2JMR oraz Skarbnika PZK kol. Sławka SP2JMB, w imieniu organizatorów przywitał Janek SP2JLR wiceprezes PZK.
Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został Prezesa PZK kol. Piotr SP2JMR. Na wstępie przypomniał zebranym znaczące wydarzenia z 80-letniej historii Polskiego Związku Krótkofalowców. Mówił o zamierzeniach Związku na najbliższy okres. Przedstawił jak Związek zamierza uświetnić obchody jubileuszu swego 80-lecia, szeroko omówił planowane zmiany w zarządzaniu i funkcjonowaniu Związku w kontekście zamiaru uchwalenia nowego Statutu. Podsumował dotychczasową współpracę i plany na przyszłość z Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Środowiska, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ligą Obrony Kraju. Podziękował darczyńcom za przekazanie 1% podatku na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców – Organizacji Pożytku Publicznego.
Następnie zgodnie z tradycją naszych spotkań Zbyszek SP2IU interesująco opowiadał o swoich wyprawach na zamki w Polsce. Przybliżył zebranym regulamin dyplomu . Wartka opowieść i fantastyczne zdjęcia przyjęte zostały przez zebranych z dużym zainteresowaniem. Jego prezentacja przyjęta została burzą oklasków. Kolejnym zaproszonym prelegentem był Sławek SP2JMB. Również On w bardzo interesujący sposób przedstawił zebranym koleżankom i kolegom historię swoich wypraw z radiem na Rodriguez i Mauritius. Fantastyczne zdjęcia były okrasą opowieści. Również w tym przypadku prezentacja została przyjęta burzą oklasków. W dalszej części organizatorzy zabezpieczyli posiłek i miłą atmosferę. Rozmowy o czasach przeszłych, teraźniejszości i planach na przyszłość trwały bardzo długo. Wszyscy zapowiedzieli się na następne spotkanie za rok.
Info SP2JLR

6. 80 lat PZK
18 lutego br. w Zespole Szkół dla klas informatycznych w Dębnie Lubuskim , odbędzie się seminarium nt. PSK31. W organizację tego spotkania zaangażowani są: SP3FYJ, SP3CMX i VIDEOEXPRES czyli Henryk SP6ARR
73 ! Henryk SP3FYJ radioklub SP3PNW

7. Świat Radio 2/2010. W ostatniej chwili (po oddaniu materiałów do drukarni) zmieniliśmy na prośbę organizatora regulamin zawodów "Zaślubiny Polski z Morzem" w ŚR2/2010 (kosztowna i stresująca wymiana 2 stron). Miesiąc temu był ten sam problem z wymianą regulaminu MPARKI 2010.
Zwracam uwagę organizatorom i proszę większą odpowiedzialność oraz niezwłoczne informowanie redakcji ŚR o wszelkich zmianach w regulaminach, a także o zmianach w wynikach zawodów.

Pozdrawiam Andrzej SP5AHT Redaktor Naczelny ŚR


Skrócony spis treści Świata Radio 2/2010

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Anteny SteppIR
TEST: Yaesu VX-8E
PREZENTACJA: President Tommy
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄczność: Łączności w pasmach VLF i ELF
RADIO RETRO: Radiostacja RKLD
WYWIAD: Polak na antypodach (VK3EX)
HOBBY: Amatorskie analizatory radiowe (2), Filtry pasmowe HF, Odbiornik UN7BV RX-500-3
DIGEST: Układy VHF-UHF
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
Lista obecności: Radiotelefony CB
RYNEK i GIEłDa
DODATEK: Przemienniki UKF

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 2/2010
Jubileusz 80 lat PZK
Spotkania w ZG LOK –MP ARKiI oraz Komisja Łączności.
Historia PZK –SQ5LTZ
10 lat SP5PPK
Walne zebranie OT14
Informacje prezydium ZG PZK
Historia nie tylko zamkowa SP2QCS
Informacja LKK
Apel Zbyszka SP2AVE
TX5SPA i TX5SPM w liczbach.

8. R-140. W związku z dużą ilością zapytań dot. radiostacji R-140 informuję, że sprzęt ten może być wyłącznie pozyskany wraz z niejeżdżącymi samochodami Star 660. Samochody w większości można uruchomić, ale poza jednostką wojskową z której będą do odbioru. Na razie zbieram zamówienia.
Za tydzień lub dwa wystąpię do MON w tej sprawie podając ilość oraz rejon SP.
Pierwszeństwo mają stacje RUN SN0HQ oraz OT i kluby krótkofalarskie. Podstawowy problem to koszt transportu , który w przypadku holowania wynosi ok. 1500 zł za 100 km.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1824150 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu