Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 14:44  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK na 23 i 29 lipca 2009 (nieregularnik)Submit News Submit Article Visit our Forum 
Dzisiaj otrzymaliśmy informację z MON o dofinansowaniu naszego obozu !!!!!
Koszt uczestnictwa wynosi 370zł./na osobę
Termin przesuwamy na 15.08.09. do 29.08.09. 14dni.
Prędzej nie zdążymy zgłosić obozu do Kuratorium .
Program obozu bez zmian, a za chwilę poprawiony będzie dostępny na stronie z http://oboz.ardf.pl/
Proszę o szybkie wstępne zgłoszenia. Aby obóz się odbył musimy mieć minimum 30 uczestników.
Zgłoszenia: sp2eda@interia.pl , 0604-565-810
Adam SP2EDA


1.OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ
REGULAMIN ( 8 sierpnia 2009)

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców. Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.

Cele ćwiczeń:
- Zwiększenie zainteresowania stacji polskich łącznością w sytuacjach zagrożenia życia i mienia ludzkiego.
- Podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej.
- Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

Proszę pamiętać – to nie są zawody– jest to ćwiczenie w prowadzeniu łączności kryzysowej, mające na celu rozwijanie umiejętności pracy sieci łączności kryzysowej.

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium Polski.

Termin ćwiczeń: Sobota, 8 sierpnia 2009 od godziny 13:30 do 15:30 UTC.

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760MHz.

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

Przebieg ćwiczeń:
Ćwiczenia składają się z trzech części:
1) Od 13:30 do 14:30 UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe. Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:
- preambuła: składa się z kolejnego numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i czasu (UTC) utworzenia wiadomości,
- adresat: znak stacji korespondenta,
- treść wiadomości,
- nadawca: imię operatora.
Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU. Dodatkowe szczegóły dotyczące komunikatów i sposobu pracy znajdują się w procedurze prowadzenia łączności kryzysowej na falach krótkich IARU : http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf
Treść wiadomośc i powinna zawierać przynajmniej pięć ale nie więcej niż 25 słów i nie powinna zawierać niczego co mogłoby zostać zinterpretowane jako rzeczywista sytuacja kryzysowa przez osoby słuchające.
Zalecana treść wiadomości może zawierać:
- informacje o pogodzie w QTH stacji,
- ciekawe informacje na temat QTH stacji
- informacje o wyposażeniu technicznym i sposobie zasilania

Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:
4 SP0PZK 1341
Adresat: SP0XYZ
Tekst: W Bydgoszczy pada deszcz i wieje wiatr zachodni.
Nadawca: Marek

2) Od godziny 14:30 do 15:30 UTC stacje uczestników biorą udział w przekazywaniu wiadomości między stacjami sztabowymi.
Na paśmie będą aktywne dwie grupy stacji:
• Stacje sztabowe nadające komunikaty (nie przyjmują one żadnych komunikatów od uczestników). Wstępna lista stacji: SP2YOF, SP5PPA, SP7YLD. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa nadająca komunikaty …”
• Stacje przyjmujące komunikaty (nie nadają one żadnych komunikatów do uczestników). Wstępna lista stacji: SP2KDS, SP5YOC, SP9PNS. Stacje te podają wywołanie: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej podaje stacja sztabowa odbierająca komunikaty …”

Zadaniem każdego uczestnika jest zgłoszenie się do jednej ze stacji sztabowych nadających komunikaty i dokładne odebranie jego treści. Następnie uczestnik powinien zgłosić się do jednej ze stacji odbierających komunikaty i przekazać jej dokładnie otrzymany komunikat. Uczestnik ćwiczeń nie nadaje żadnych własnych komunikatów. W tej części ćwiczeń każdy uczestnik może odebrać i przekazać maksymalnie dwa komunikaty.

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń nie muszą zawierać treści przekazywanych komunikatów, ale zaleca się zachowanie zapisanych w dowolnej formie komunikatów przynajmniej przez okres trzech miesięcy (do ewentualnej kontroli).
Dzienniki powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności (znaki, data, czas UTC, pasmo, emisja i raporty). Dzienniki w formacie elektronicznym (zalecany format cabrillo) należy przesłać na adres sq2gxo@gmail.com
Dzienniki papierowe należy przesłać na adres: Marek Garwoliński SQ2GXO ul. Świecka 99, 89-500 Tuchola. Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń. Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.
Dyplomy uczestnictwa otrzyma każda stacja, która weźmie udział w ćwiczeniach i prześle dziennik do organizatora.

Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.

Marek SQ2GXO EmCom Manager PZK.2. EMCOM czyli łączność bezpieczeństwa.
I Ćwiczenia Dębickiej Łączności ratunkowej odbyły się w dniu 17 lipca 2009r. w paśmie 2m.
Ogółem uczestniczyło w nich 11 stacji w tym 2 stacje sztabowe oraz 9 stacji indywidualnych pracujących z terenu powiatu dębickiego. Ćwiczenia miały za zadnie ukazanie budowy i sposobu działania sieci łączności radiowej opartej na stacjach radioamatorskich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane w pełnym wymiarze. Podczas ćwiczeń nie wystąpiły problemy z łącznością. Ćwiczenia koordynowały 2 stacje sztabowe – stacja SP8KKM / D zainstalowana na terenie Zespołu Szkół w Głobikowej, oraz stacja SQ9AOL / D pracująca z terenu Stasiówki.
Te lokalizacje wybrano ze względu na dogodne wysokie położenie zapewniające pełne pokrycie sygnałem radiowym terenu powiatu dębickiego, niskie zagrożenie sytuacjami kryzysowymi – oddalenie od dróg, linii kolejowych, zakładów przemysłowych, rzek, zabudowy miejskiej, a także ze względu na niski poziom zakłóceń radiowych.

80% z pracujących stacji posiadało zasilanie akumulatorowe, a 70% stacji pracowało w warunkach terenowych, stacje te były w większości mobilne, oznacza to, że w przypadku sytuacji kryzysowej istnieje możliwość uruchomienia stacji łączności kryzysowej w dowolnym miejscu powiatu dębickiego

Przeprowadzono 39 łączności. Nadano 30 komunikatów, w tym jeden rozgłoszeniowy. Wszystkie komunikaty zostały poprawnie odebrane i przekazane.
Ogólna skuteczność ćwiczeń wyniosła 100%.

Byliśmy miło zaskoczeni dużym zainteresowaniem z jakim spotkały się nasze ćwiczenia pośród krótkofalowców. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim stacjom za udział w ćwiczeniach. Niestety wydarzenia ostatnich miesięcy, które nawiedziły naszą część kraju pokazują, że powinniśmy być przygotowani na zapewnienie niezawodnej łączności w przypadku sytuacji kryzysowej.

Dodatkowe informacje i raport z ćwiczeń będą wkrótce dostępne na stronie http://www.sp8kkm.org.pl/

Info: SQ9IAS

Opinia EmCom Mangera PZK: - Oby więcej takich inicjatyw i aktywności.
W mojej ocenie przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie ćwiczeń wypadło perfekcyjnie.
Marek SQ2GXO Manager ds. Łączności Bezpieczeństwa PZK3.SP6DVP – SN40DVP.
Od 1 września do 30 listopada 2009 jeden z najaktywniejszych krótkofalowców Opolszczyzny, a może i całego SP Krzysztof SP6DVP będzie pracował pod okolicznościowym znakiem SN40DVP z okazji 40 lat uprawiania krótkofalarstwa. Krzysztofowi gratulujemy i w imieniu beneficjenta zapraszamy do łączności.4. Lipiany 2009- czyli XXIV piknik eterowy w Lipianach.
Już po pikniku. Impreza jak zwykle była znakomicie zorganizowana przez zespół radioklubu SP1KZO z Lipian. Klub SP1KZO powstał 31 lat temu, a jego prezesem od XXX lat jest Boronek SP1RWU. Z tej okazji Bronek SP1RWU otrzymał od Burmistrza Lipian Pana Krzysztofa Boguszewskiego okolicznościowy dyplom. Miałem tez okazję wręczyć Bronkowi grawerton ufundowany z tej okazji przez ZG PZK. Piknik rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, ale później wszystko przebiegało jak należy. Trochę plany pokrzyżowała niezbyt dobra aura w noc poprzedzającą piknik. W sumie w pikniku uczestniczyło prawie 150 osób. Przez cały czas były obecne władze miasta w osobach Przewodniczącego Rady Miasta Lipian Pana Mariusza Przybylskiego oraz Burmistrza Miasta Lipiany Pana Krzysztofa Boguszewskiego. Ważnym akcentem był udział Kolegów z DL z Hansem Jurgenem Hahnem DM2CNE na czele, który jest chyba najbardziej znanym niemieckim krótkofalowcem w Polsce. Jego zasług dla wzajemnej współpracy pomiędzy krótkofalowcami naszych krajów nie sposób przecenić. Obecny był także prezes Zachodniopomorskiego OT PZK Janusz Tylkowski SP1TMN.
Fotoreportaż i więcej informacji Krótkofalowcu Polskim nr.9/20095. KRÓTKOFALOFCY NA SZLAKU TEMPLARIUSZY
Niezwykła to okazja !!, spotkanie z Zakonem Rycerskim w Chwarszczanach, właśnie tam pod koniec XIII wieku mieściła się stolica wschodnioeuropejskiej prowincji Rycerstwa Zakonu Templariuszy.
Henryk SP3FYJ wraz z Kolegami Klubu SP1PNW zaprasza Koleżanki i Kolegów Krótkofalowców oraz sympatyków naszego hobby na Piknik Eterowy SP „Krótkofalowcy na Szlaku Templariuszy” w dniach 8 i 9 sierpnia 2009 (sobota, niedziela) do Chwarszczan, tą ciekawą imprezę uświetnią nam inscenizacje dawnych walk rycerskich, występy artystyczne „Lata z Radiem” a także artyści lokalni, TVP i szereg innych atrakcji .
Lokator JO72HQ, współrzędne geograficzne dla posiadaczy GPS: 52 41'11” N, 14 39'1”E Piknik Eterowy SP Chwarszczany 2009 towarzyszy Konwentowi Zakonów Rycerskich organizowanego przez Gminę Boleszkowice oraz Projekt Chwarszczany.

Oficjalny program naszego spotkania jest na stronie www.sp1pnw.tnb.pl
W sobotę godzina 10.00 po krótkim zapoznaniu się zapraszamy do naszego programu gdzie przewidujemy:
Prelekcje oraz przeprowadzenie łączności satelitarnej - Jurek SP3TL
Informacja z wyprawy do bieguna południowego – relacja ze stacji Arctowskiego kolegi Marka SP3GVX .
Digi Woice oraz APRS
Praca na radiostacji klubowej
Udział w turniejach krótkofalarskich
Giełda krótkofalarska.
Godz.16.00 „Lato z Radiem”

W Niedzielę tradycyjnie rozpoczynamy Mszą Świętą oraz z zadumą i powagą wysłuchamy koncertu muzyki dawnej.
Na zakończenie spotkania Wielka Gala Rycerstwa Zakonu.
Pobyt umilą nam liczne stoiska z pamiątkami oraz Restauracja „Templa” gdzie między innymi będzie serwowany kapuśniak templariuszy z wkładką (golonką).
Obok będzie parking a także miejsce na przyczepy kempingowe i namioty Noclegi prosimy rezerwować pod numerem telefonu 512 754 133 hotel, Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy wszystkich chętnych do rejestrowania się przez wysłanie maila potwierdzającego uczestnictwo na adres: championsklep@poczta.onet.pl .
W dniu Pikniku prowadzenie radiowe i praca na częstotliwości 145,550 MHz.
Bliższe informacje dotyczące szczegółów programu pikniku jak i zalecanej trasy dojazdu dostępne są na stronie klubowej www.sp1pnw.tnb.pl .
Kontakt: Henryk SP3FYJ tel 507 791 268 e-mail championsklep@poczta.onet.pl
Do zobaczenia w Chwarszczanach !
W imieniu członków Klubu SP1PNW zapraszam na spotkanie z wielką historią
Henryk SP3FYJ Prezes SP1PNW6. Podziękowanie dla środowiska krótkofalowców.
Otrzymałem miły list od Pani Lidii Seliga córki ś. p. Antoniego SP7LA. List zawiera podziękowanie za towarzyszenie ś.p. Antoniemu w Jego ostatniej drodze. Scan listu stanowi złącznik do komunikatu. (SP2JMR)
Zobacz scan - Kliknij


7. Dziesiąty Jubileuszowy Zlot Krótkofalowców.
Odbędzie się w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym. Organizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK. W załączniku do komunikatu znajduje się program zlotu. Organizatorzy serdecznie zapraszają.8. XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie 1-2 sierpnia 2009 .
To już kawał historii krótkofalarstwa, ważnej zwłaszcza dla kolegów z rejonu pogranicza OK., DL, SP. Po raz pierwszy będę w tym spotkaniu uczestniczył na zaproszenie organizatorów. Dla wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu, którzy mieszkają nieco dalej od jego miejsca mam informację, że w schronisku na Biskupiej Kopie jest możliwość zorganizowania noclegu. Można się tam zgłosić telefonicznie pod numer 077 439 75 84 podając hasło „krótkofalowcy”.--------------------------------------------------------------------------------
SP5GQI/SN5 s.k. Do krainy wiecznych DX_ów odszedl 20 lipca 2009 o godz. 05:00 nasz kolega SP5GQI/SN5I długoletni krótkofalowiec, czynnie pracujący w zawodach. Członek PZK , Warszawskiego OT PZK (OT 25). Cześć jego pamięci!
Tadeusz SP5NHK/SN5E

SP6EKS s.k. Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Roman SP6EKS - były członek ekipy SN0HQ. Pogrzeb odbył się w Twardogórze dnia 23 lipca 2009. Cześć jego pamięci! Andrzej SP6GCU

--------------------------------------------------------------------------------


Tyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR
--------------------------------------------------------------------------------

Załączniki.Program
X Jubileuszowego Zlotu Krótkofalowców
w dniach 1 – 2 sierpnia 2009 r. w Gliczarowie Górnym

W dniach od 15 lipca do 15 sierpnia br będzie pracowała stacja okolicznościowa
SN 0 GG


1 sierpnia 2009 r. ( sobota )
8.oo - otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników
8.30 - 14.oo giełda sprzętowa ( proponujemy , aby każdy z uczestników
w miarę swoich możliwości, przywiózł zbędne części
przydatne dla krótkofalowców np. na wymianę itp)
10.oo - egzamin na świadectwo uzdolnienia
14.30 - obiad
16.oo – prezentacje :
a/. prezentacja pt. „ Historia sprzed radia „ - SP9BWJ
b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2009 r.
c/. prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych SP9SCZ
d/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2009 r.
18.oo - wspólne grilowanie

2 sierpnia 2008 r. ( niedziela )

11.oo - msza święta
12.30 - wspólne zdjęcie
13.oo - obiad
14.oo - oficjalne zakończenie spotkania

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia namiotu lub postawienia przyczepy natomiast załatwienie noclegu na prywatnej kwaterze we własnym zakresie.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie :
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 018 – 201 33 68 Zakopane
Kol. Bożena SP9MAT tel. 012 – 658 38 81 Kraków

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce istnieją doskonałe warunki pracy na UKF.
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać w urzędzie pocztowym lub banku , i przedstawić dowód wpłaty Komisji.Komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK na 29 lipca 2009. (nieregularnik)

1. Rozmowy w UKE.
W dniu 23 lipca br. w UKE w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące spraw wszczętych przez Prezesa UKE na wnioski Pana Witolda Zakrzewskiego. Z ramienia PZK w spotkaniu uczestniczył Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK. W czasie spotkania przedstawiciel PZK zapoznał się z dokumentami spraw oraz podtrzymał swoje stanowisko przedstawione podczas debaty publicznej na temat znaków wywoławczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


2. LY Hamfest.
W czasie minionego weekendu podczas spotkania krótkofalowców na Litwie w miejscowości Jurgezeriai, Tomek SP5CCC przedstawił prezentację na temat 80 lecia powstania Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, który jak wiadomo był jednym z 4 założycieli PZK. W prezentacji z wielkim zainteresowaniem uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Reprezentowane były władze LRMD Litewskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców oraz centralnej administracji łączności Litwy odpowiednika naszego UKE.
Z relacji uczestników imprezy wiemy, że była jedną z bardziej udanych. Zadowoleni byli wszyscy. Zarówno krótkofalowcy jak i osoby towarzyszące.


3. HF25KB.
Z okazji 25 spotkania krótkofalowców w dniu1 sierpnia 2009 na Kopie Biskupiej czynna będzie stacja o znaku wywoławczym HF25KB. Z tej okazji członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego przygotowali specjalny dyplom. Regulamin znajduje się na stronie www.sp6zjp.glubczyce.info . Do udziału w spotkaniu wszystkich chętnych zapraszają organizatorzy z Tadeuszem SP6MRC na czele. Do zobaczenia.


4. Egzamin w Kaliszu.
Proszę o przekazanie informacji na związanych z egzaminem na licencję operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, który odbędzie się w miejscowości Szałe / k Kalisza na terenie portu Yachtklubu ul. Kaliska 82 5 września 2009r o godz.11.00.
W związku ze zmianami w sposobie organizowania egzaminów wprowadzonymi przez UKE w 2009r proszę o wcześniejsze zarejestrowanie się zainteresowanych u organizatora egzaminu Bogdana SP3LD telefonicznie(608829294) lub emailem(sp3ld@poczta.fm )w terminie do 16 dni przed egzaminem (to jest 21.08.2009r). Ponieważ najpóźniej 14 dni przed egzaminem należy wysłać na adres UKE czytelnie wypełniony wniosek z dowodem wpłaty opłaty za egzamin i wydanie świadectwa.
Świadectwo klasy A 75 zł, a na świadectwo klasy C 40 zł,
konto na drugiej stronie formularza wniosku. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie UKE
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead24&news_cat_id=366&news_id=3994&layout=9&page=text .
pozdrawiam i proszę zainteresowanych o kontakt
Vy 73! Bogdan SP3LD


5. Audycja radiowa.
W dniu 3 sierpnia o godzinie 23:05 w Programie 1 PR będzie emitowana audycja Ireny Piłatowskiej "Moja Błyskawica" poświęcona zmarłemu w dniu 01 lipca br Antoniemu Zębikowi SP7LA konstruktorowi w 1943 roku radiostacji powstańczej "Błyskawica" i odtwórcy w 2004 roku wraz z zespołem krótkofalowców repliki tej radiostacji. Zostałem jako jeden z uczestników budowy repliki zaproszony do studia na dyskusję. Audycja ta wygrała w 2004 roku ranking prowadzony przez Studio Reportażu i Dokumentu PR na audycję miesiąca. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego programu.
Wiesław SQ5ABG

*5 sierpnia 2009 o 18:15 w programie III Polskiego Radia nadana będzie audycja Ewy Michałowskiej SP5HEN pt" Spotkania na krótkiej fali". Co prawda będzie to powtórka ale zawsze coś ciekawego o nas.


6. Kongres SEP.
Otrzymaliśmy poniższe zaproszenie –przypomnienie.
Uprzejmie przypominamy, że w dniach 2-4 września br. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się I Kongres Elektryki Polskiej organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, do udziału w którym serdecznie zapraszamy. Oczekujemy na materiały - prezentacje dot. działania kierowanej jednostki (sesje). Szczegółowe informacje są zamieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.kongres-sep.pl .
SG SEP
/-/ Jolanta Arendarska, Agata Chrołowska
SEP , tel: (0-22) 55 64 307

P.S. Stowarzyszenie Elektryków Polskich współpracuje z PZK od wielu lat głównie podczas procesów konsultacyjnych projektów aktów prawnych dotyczących w pewnym zakresie i nas krótkofalowców. Ostatnio PZK, a konkretnie członkowie Praskiego OT PZK z Wiesławem SQ5ABG brali udział w Uroczystym Sympozjum pt. „Świat Elektromagnetyzmu” w Centrum „Blue City” w czerwcu br.


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1823116 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu