Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:09  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat internetowy sekretariatu ZG PZK na 1 i 8 lipca 2009Submit News Submit Article Visit our Forum 
1. Posiedzenie ZG PZK 27.06.2009, które się nie odbyło.
Zgodzie z wcześniejszymi informacjami na 27.06.09 zostało zwołane II w tym roku Posiedzenie ZG PZK. Wszyscy członkowie ZG zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Posiedzenia oraz otrzymali potrzebne materiały. Niestety w dniu Posiedzenia zabrakło 1 członka ZG, aby posiedzenie było prawomocne.
Podjęliśmy próbę uzupełnienia składu ZG i przesunięcia terminu rozpoczęcia obrad na godz.13.30. Pomimo ważnych spraw osobistych Paweł SP7SP Prezes Staropolskiego OT PZK (OT51) zadeklarował przyjazd na 13.30 i o tej porze do nas dotarł.

Podczas sprawdzania listy i zbierania deklaracji udziału w dalszej części posiedzenia członek ZG reprezentujący OT 25 i jednocześnie jego prezes Robert Luśnia SP5XVY odmówił dalszego udziału w Posiedzeniu. W związku z tym dalsze procedowanie czegokolwiek stało się bezprzedmiotowym, a obecni na Posiedzeniu członkowie ZG zaczęli rozjeżdżać się do domów. Paweł SP7SP dotarł do UKE w planowanym terminie. Za koleżeńską postawę i poczucie odpowiedzialności Pawłowi SP7SP w imieniu wszystkich członków PZK serdecznie dziękuję.
Trudno jest wyrokować co było przyczyną tak małej frekwencji. Może tzw. pechowy zbieg okoliczności. Ale zważywszy fakt, iż w większości OT każdy członek ZG ma przynajmniej jednego, a bywa, że i trzech zastępców umocowanych stosowną uchwałą ZO, można wnioskować o braku odpowiedzialności za funkcjonowanie organizacji ze strony nieobecnych przedstawicieli OT.
Swoją nieobecność usprawiedliwili Bogdan SP3IQ (prezydium)- oddelegowany do Friedrichshafen, Leszek SP6CIK –OT 11, Sławek SP2JMB(prezydium), Robert SP6RGB-OT 13, Zbyszek SP6IEK (OT28) oraz Zbyszek SP2AVE.
Natomiast z różnych bliżej nie znanych w dniu Posiedzenia przyczyn do Warszawy nie przybyli członkowie ZG PZK reprezentujący
OT01-Dolnośląski OT PZK ,
OT03- Świętokrzyski OT PZK,
OT08-Poznański OT PZK,
OT10- Małopolskie Stow. Krótkofalowców OT PZK,
OT17- Białostocki OT PZK,
OT18 Rzeszowski OT PZK,
OT22- Środkowopomorski OT PZK,
OT23-Nadnotecki OT PZK,
OT26 –Toruński OT PZK,
OT32- Lubuski OT PZK,
OT29- Górnośląski OT PZK,
OT49-OT PZK im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
OT50 –Gliwicki OT PZK.

Mam nadzieję, że członkowie ZG z wyżej wym. OT wyjaśnią swoim kolegom z oddziałów, którzy im zaufali przyczyny absencji na tym bardzo ważnym Posiedzeniu. Jednocześnie dziękuję z całego serca pozostałym Członkom ZG za koleżeńską postawę, poczucie odpowiedzialności oraz czynną deklaracje udziału w posiedzeniu.
Dziękuję także Markowi SP5IYI za organizację Posiedzenia i iście ojcowską opiekę nad uczestnikami. Marku jeszcze raz dziękujemy.

Piotr SP2JMR2. HamRadio 2009 – Informacja dla Prezydium ZG PZK oraz wszystkich członków naszej organizacji.

W dniu 26 czerwca 2009, z upoważnienia Wiceprezesa SP3IQ, uczestniczyłem w nieformalnym spotkaniu Międzynarodowego Związku Radioamatorów (IARU), odbywającym się w ramach imprezy HamRadio w Friedrichshafen, na którym reprezentowałem Polski Związek Krótkofalowców.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezydent 1-go Regionu IARU Hans Blondeel Timmerman PB2T, uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego 1-go Regionu, przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich IARU (w większości przypadków w randze prezesów lub wiceprezesów), obecne było kierownictwo ogólnoświatowe IARU - Prezydent Timothy Ellam VE6SH i Wiceprezydent Ole Garpestad LA2RR. Obecny był też poprzedni, długoletni Prezydent IARU Larry Price W4RA.

Hans PB2T w swym wystąpieniu poruszył dwa tematy: przygotowania do zbliżającej się Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Genewie (WRC-12) i współpracę stowarzyszeń i władz 1-go Regionu z władzami Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament, Rada Europy).

Odnośnie Konferencji WRC-12, istotne są dwa punkty agendy: 1.15 dotyczący przyznania częstotliwości dla radarów oceanograficznych w paśmie krótkofalowym, co grozi zakłóceniami dla służby amatorskiej, oraz 1.23 dotyczący przyznania służbie amatorskiej na zasadzie drugiej ważności pasma o szerokości 15 kHz w okolicy częstotliwości 500 kHz. Przeszkodą są tu zastrzeżenia służb profesjonalnych użytkujących radiolatarnie bezkierunkowe NDB. Koordynatorem CEPT dla punktu 1.23 został od niedawna członek Komitetu Wykonawczego 1-go Regionu, Colin Thomas G3PSM.

PB2T zaapelował do władz stowarzyszeń 1-go Regionu, o uruchomienie lobbingu w krajowych władzach telekomunikacyjnych (w Polce w UKE), za przyjęciem przez Konferencję WRC-12 rozwiązań korzystnych dla służby amatorskiej.

Odnośnie współpracy z władzami Unii Europejskiej czołowym tematem jest przygotowanie drugiej, kolejnej ekspozycji (wystawy) w Parlamencie Europejskim, informującej i propagującej rolę służby amatorskiej w społeczeństwie europejskim. Przygotowania koordynuje komisja EUROCOM 1-go Regionu, do której koniecznie trzeba zgłosić przedstawiciela PZK. Przewodniczącym komisji EUROCOM jest Thilo Kootz DL9KCE, załączam newsletter EUROCOM’u poświęcony powyższej sprawie. (jest dostępny dla zainteresowanych –proszę o e-mail na sp2jmr@pzk.org.pl )

W związku z niedawnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, uważam za wysoce celowe opracowanie w języku polskim przez ZG PZK informacji o ruchu amatorskim i przesłanie jej do wszystkich nowo wybranych polskich euro-parlamentarzystów, z prośbą o popieranie spraw naszej służby na forum Parlamentu. Przy okazji informuję, że od szeregu lat przy Radzie Europy działa klub amatorski (znak TP2CE), strona internetowa www.coe.int/t/f/tp2ce/

Na spotkaniu IARU w Friedrichshafen fetowano poprzedniego Prezydenta IARU W4RA, którego uhonorowano odznaczeniami i dyplomami oraz długotrwałą owacją.
Na zakończenie Prezydent 1-go Regionu PB2T powiadomił, że w związku z wyznaczeniem go na stanowisko wojskowe w Waszyngtonie, w lipcu przenosi się do USA (jest oficerem armii holenderskiej). Oświadczył, że powyższa zmiana QTH nie przeszkodzi mu w dalszym pełnieniu funkcji Prezydenta 1-go Regionu.

Krzysztof Słomczyński SP5HS

PS. Proszę o zgłaszanie Kolegów chętnych do pomocy w opracowaniu informatora o ruchu radioamatorskim w SP dla potrzeb m.in. polskich euro deputowanych. SP2JMR.

Na HamRadio PZK było reprezentowane przez Bogdana SP3IQ wiceprezesa PZK oraz Andrzeja SP3TYC –managera OH PZK. W następnym

komunikacie oraz KP8/2009 relacja z przebiegu HamFestu we Friedrichshafen opracowana przez Bogdana SP2IQ.3.Spotkanie SP ILERA.
Z przyjemnością zapraszam na spotkanie członków i sympatyków SP ILERA, które odbędzie się 25 lipca 2009 r. o godz. 14.00 w Białymstoku , w Centrum Esperanta przy ul. Pięknej 3. Celem spotkania jest omówienie dotychczasowej działalności SP ILERA oraz przyjęcie planu działalności na lata najbliższe.
Prowizoryczny program spotkania:
1. Informacja o działalności SP ILERA
2. Wybory uzupełniające do Zarządu SP ILERA – uaktualnienie składu
3. Przedstawienie planu działalności na lata 2009 – 2012
4. Wolne wnioski
5. Wizyta w Klubie SP 4 YPB, gdzie rozpocznie działalność stacja HF94 KE
W związku z planowanym spotkaniem proszę Kolegów o informacje, wnioski, deklaracje współpracy. Z przyczyn oczywistych nie zapewniamy noclegów ani zwrotu kosztów przejazdu. Możliwe jest uczestnictwo w spotkaniu poprzez Skype . Więcej informacji : Stanisław, SP 4 FIY, Tel. 0 606 74 20 33, fiy@o2.pl
Stanisław, SP 4 FIY
Białystok, dnia 28 czerwca 2009 r.4.Wakacyjne QTC
Od początku wydawania miesięcznika QTC czyli od 1992 r. na okres wakacyjno-urlopowy przygotowujemy Państwu podwójny numer. Tym razem jest podobnie. Czytelnicy mają więc 72 strony lektury wyłącznie o tematyce krótkofalarskiej. Przeważa jak zawsze problematyka operatorska, bo QTC adresowany jest do czynnych w eterze nadawców i SWLs – entuzjastów łączności dalekosiężnych, łowców dyplomów, uczestników zawodów HF, a od roku także miłośników programu dyplomowego PGA. Pod ich kątem przygotowane są wszystkie teksty, które – jak zakładamy – pomogą w codziennej pracy na pasmach. Na pierwszym miejscu polecamy Poradnik Uczestnika Zawodów Krótkofalarskich – w pytaniach i odpowiedziach. Materiał powstał na podstawie zgłaszanych pytań i wątpliwości co do interpretacji zagadnień związanych z contestingiem – nie tylko krajowym. Jełki ktoś lubi relacje z wypraw, to polecam bardzo tekst Stanisława SQ8X, uczestnika tegorocznej DXpedycji na Lord Howe Island. Pierwszorzędny tekst i przede wszystkim godna ogromnej uwagi determinacja autora w dążeniu do nauki telegrafii. Za to zresztą Kapituła MK QTC przyznała mu wyróżnienie w postaci Kwarcowego Serduszka. Wakacyjny numer to podwójna porcja wszelkich innych informacji operatorskich dla każdego. Zachęcam do lektury życząc udanego letniego wypoczynku.

73 de Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP

Spis treści wakacyjnego wydania
Blokada – dyplom z St. Petersburga
Certyfikaty gminne – potwierdzenie wyczynu operatorskiego
CQ WPX RTTY Contest 2009 –wyniki
Dolnośląskie zawody HF i VHF – wyniki
Dyplomy WFF z kilku krajów – regulaminy
DXCC – aktualna lista 338 krajów
Egzaminy we wrześniu
Holiday Contest – dla wymagających OPs
IARU HF Championship Contest
Jubileusz SP9KJM – relacja Tadeusza, SP9HQJ
Kalendarz zawodów HF na lipiec i sierpień
Konkurs „Ekspedycje Gminne – 2009”
Kopernik - Warmiakiem – nowy polski dyplom
Lista GCR – druki
MFQ Award – dyplom za pierwsze QSO via satelity
Nie drażnić (antenami) sąsiadów
Nie tylko CQ WPX
Nowa kategoria w CQ WW DX Contest
Nowe prefiksy w Portugalii
Nowy regulamin programu PGA
PGA TEST – VI wyniki i komentarz
PGA TEST dla stacji spoza SP
Polacy w GreenDays
Poradnik uczestnika zawodów HF
QRP dla każdego – warsztaty entuzjastów QRP
Regulaminy zawodów krajowych i międzynarodowych
SP-expeditions
SPFF Award – nowy polski dyplom
SPFF-G – polska grupa entuzjastów programu WFF
SQ8X w Panteonie Sławy MK QTC
Transatlantycki Bacon
WFF – program dla ambitnych OPs
WHQS Award – 2009
Wydane dyplomy PGA (132)
Wyprawa marzeń – CE0X projekt
Wyprawa na Lord Howe Island
Zawody krajowe w lipcu i sierpniu - kalendarz
Zawody Olsztyńskie – 2009 – wyniki
Zawody Świętokrzyskie – wyniki
Zespół PGA - pogromcy mitów5.Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności w Kucobach k. Olesna

W dniach 26 – 28 w ośrodku chorzowskiego Hufca ZHP w Kucobach koło Olesna odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności obejmujące 6 kategorii sportowych tj. strzelanie z wiatrówek, rzut granatem, określenie azymutu, marsz na azymut, odszukanie nadajnika ( łowy na lisa ) oraz praca w sieci radiowej. Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, a wykonawcą Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach wraz z Klubem Łączności LOK – SP9KJM w Siemianowicach Śląskich. Członkowie tego Klubu zajęli się logistyką i wystąpili w roli sędziów. Sędzią głównym zawodów był kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Obronnych ZG LOK Włodzimierz Karczewski - SQ5WWK, natomiast obowiązki kierownika zawodów pełnił Eugeniusz Kurzeja - SP9IIA. Najbardziej pracowitym okazał się Jan Okoń – SQ9LBO, przedstawiciel ZW LOK w Katowicach, na którym spoczywało najwięcej obowiązków.

W zawodach wzięło udział 5 reprezentacji LOK – owskich kraju tj. z Bydgoszczy ( z opiekunem Zbyszkiem SP2JNK ), Krakowa, Łodzi, Warszawy ( z opiekunem Stanisławem SP5BLI ) oraz Katowic ( z opiekunem Jackiem SP9CXN i Zenkiem SQ9CND ) – łącznie 30 zawodników w 7 kategoriach wiekowych. Drużynowo czołowe lokaty uzyskały następujące zespoły :
- I miejsce – drużyna ZW LOK w Krakowie,
- II miejsce – drużyna ZW LOK w Katowicach,
- III miejsce – drużyna ZW LOK w Bydgoszczy.
Śląską drużynę LOK reprezentowali głównie przedstawiciele Klubu Łączności LOK – SP9KAG w Gliwicach. W składzie tej drużyny znalazł się Adam Skorupka z siemianowickiego Klub łączności, uzyskując indywidualnie 3 miejsce w kategorii dzieci – chłopców.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, natomiast zawodnicy za zajęcie czołowych lokat otrzymali dyplomy. Wszyscy zawodnicy otrzymali upominki ufundowane przez ZW LOK. W podsumowaniu wyników i w zakończeniu zawodów wziął udział przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oleśnie oraz sołtys wsi Kułoby. Zadbano również o część artystyczną, ponieważ wieczorem w przeddzień zakończenia zawodów wystąpił wojskowy zespół wokalny z Lublińca prezentując wojskowe pieśni patriotyczne. Choć pogoda nie dopisywała, to zawodnicy wykazali hart ducha i spisywali się znakomicie. W czasie zawodów czynna była radiostacja klubowa, pracująca pod znakiem okolicznościowym SP0KJM. Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w tych zawodach gratulujemy zdobytych miejsc, a organizatorom wspaniałej organizacji tej imprezy.
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ.6.LIPCOWE DATY , FAKTY . Kalendarium dla krótkofalowców.

1913 - lipiec - Powstała pierwsza krótkofalarska asocjacja na terenie Wielkiej Brytanii - "The Wireless Club of London" , przekształcona w 1922 roku w "Radio Society of the Great Britain - RSGB , wspaniale działające do dzisiaj . Niezależnie od RSGB po Konferencji Londyńskiej powstała "Transmitter & Relay Section" , którą to w 1925 roku wchłonęła inna organizacja - "The Radio Transmitters Society" .


1924 - lipiec - Warszawski Harcerski Radioklub zorganizował Pierwszą Wystawę Radiosprzętu. W czasie trwania Wystawy odbyła się na żywo transmisja konceru Chóru"Harfa" występującego na terenie Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. A. Lachmana - gdzie był również umieszczony pracujący stamtąd nadajnik radiowy . Odbiornik był zainstalowany na terenie Wystawy , ale niestety zawiodły głośniki . Furorę natomiast - zrobiły wyrywane sobie z rąk słuchawki wsród tłumu pełnych podziwu i zachwytów słuchaczy - zwiedzających tą Wystawę .


1927 - lipiec - Na stronach poczytnego lwowskiego miesięcznika "Radjofon" ukazała się po raz pierwszy informacja - komunikat o istnieniu i działalności powstałego w grudniu 1926 roku Lwowskiego Klubu Krótkofalowców , będąca jednocześnie zachętą dla czytelników do wstępowania w jego szeregi .


1927 - lipiec - Po wcześniejszych ustaleniach odbytej w Waszyngtonie WARC Konferencji - IARU wprowadziła specjalne oznaczenia skrótowe kontynentów . Za małymi literami , mającymi na celu wprowadzenie ułatwień rozpoznawania lokalizacji słyszanej stacji kryły się wielkie i małe kontynenty . I tak oznaczone były : a - Azja ; e - Europa ; n - Ameryka Północna ; o - Australia i Oceania , oraz - s - Ameryka Południowa . Oznaczenia przetrwały do dzisiaj - są one z reguły stosowane do klasyfikowania uczestników zawodów typu World Wide .


1927 - lipiec -Lato w roku 1927 było wyjątkowo obfite we mgły i w opady deszczów . Rolnicy mieli więc z tego powodu - wielkie trudnośći ze sianokosomi . A zbliżąjące się przy ciągłych opadach deszczu żniwa - prowokowały ich do poszukiwań winnych zaistniałej sytuacji . W Polskę poszła fama że przyczyną wszystkiego złego są zainstalowane tu i ówdzie anteny radiowe -"no bo to właśnie one ściągają chmury deszczowe..." . Na kresach wschodnich , w niektórych parafiach szykowały się wielkie pochody celem zniszczenia tych "diabelskich urządzeń" . Obszernie ten temat opisywał ówczesny dwutygodnik "Radjofon Polski". Podał on informację na swoich łamach w lipcu, że jeden ze starostów wydał "iście salomonową decyzję" - w myśl której nie wolno było na terenie jego działania w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wieszać i montować ani stawiać jakichkolwiek anten radiowych !! Uzasadnił to zarządzenie słowami : "jeżeli deszcze ustaną , to będzie to znak nieomylny - zależności pogody od tych anten , a wówczas niestety ale biada im - tym wszystkim szatańskim wymysłom ! " . Z tego co wyczytano w ówczesnej prasie - to podawała ona że deszcze padały jeszcze do połowy sierpnia ...


1935 - lipiec -W "Krótkofalowcu Polskim" rozpoczęto opracowanego przez kol. SP1AR Jana Ziembickiego - druk cyklu artykułów i schematów poświęconych pierwszemu w Europie amatorskiemu odbiornikowi komunikacyjnemu typu "Single - Signal " , z filtrem kwarcowym ! Konstrukcja tego obiornika była oparta na opublikowanym kilka miesięcy wcześniej w "QST" i dopracowana przez Jana SP1AR pod kątem zastosowania przy jego budowie materiałów i części dostępnych na naszym rynku.. Dało to możliwość budowy krótkofalowcom naprawdę dużej ilości tych odbiorników na terenie SP i nie tylko ...


1937 - lipiec -Na podlwowskim lotnisku Skniłów miały miejsce pierwsze próby łączności między stacją naziemną a latającym szybowcem .W szybowcu była zainstalowana stacja kolegi Andrzeja Barącza - SP3FB (ex PL 963,TPFB) z półfalową poziomą anteną zamocowaną pod kadłubem . Natomiast naziemna stacja Borysa Borysowskiego SP1WU M( ex PL 363 ) była urządzeniem dwuczęściowym , składającym się z superreakcyjnego odbiornika i nadajnika o mocy 2 watów . Doskonałą łączność z szybowcem latającym na wysokości 600 metrów - do odległości ok. 8 kilometrów zapewniał dipol ćwierćfalowy . Eksperymenty wykazały że słabą stroną takich łączności jest brak jakichkolwiek urządzeń odkłócających po stronie odbiorczej urządzeń , tym bardziej że po stronie nadawczej stosowano zwykłe mikrofony węglowe przekazujące w eter głośny szum powietrza podczas lotu szybowca , jak i też pracę silników przylatujących i odlatujących z lotniska samolotów .


1943 - lipiec -Drogą zrzutu lotniczego zarówno Armia Krajowa jak i też Małopolscy partyzanci otrzymali opracowane i wykonane w Anglii (Polish Radio Centre Workshop in the Stanmore) radiostacje konstrukcji dobrze znanego polskiego radioamatora - kol .TPAX , późniejszy F8TPAX - inżyniera Tadeusza Heftmana . Były to niewielkie , walizkowe radiostacje AP-5 z trzema podzakresami pasma od 2 Mcs do 16 Mcs pozwalającymi na zapewnienie łaczności pomiędy Polską a Wielką Brytanią . Kilka sztuk tych radiostacji zostało również zrzucone na terenie Czechosłowacji .


1956 - lipiec -Pierwszy znany przypadek radiowej pracy z poza domu w SP6 . Po długich , bo ponad rocznych staraniach uzyskał zezwolenie i wyjechał z radiem do pracy w teren nadgraniczny , w Góry Stołowe - znany , wybitny UKF-owiec kol . SP6LB mgr.inż. Zdzisław Bieńkowski .


1969 - lipiec -Tygodniowa wyprawa trzech amerykańskich kosmonautów "Apollo 7 "na Księżyc, i z powrotem . Dzisiaj , kiedy to już zdążyliśmy przyzwyczaić się do takich wyczynów naukowo-technicznych szokującym mnie jest jakt - przeczytania po 40 latach od wyprawy że komputer pokładowy "Apollo 7" dysponował pamięcią zewnętrzna o pojemności zaledwie 1 Megabajta .Jestem pełen jak niedowierzania tak i podziwu dla załogi . Przyzwyczajeni do tego że dzisiejszy palmtop, telefon komórkowy czy aparat fotograficzny mają po kilkadziesiąt razy wiekszą pamięć taka informacja zmusza do zadumy . Ale dzięki tym wyprawom na Księżyc , nie tylko technologia kosmiczna i komputerowa uległa znacznemu rozwojowi . My krótkofalowcy ze swej strony jesteśmy zobligowani do podziękowania specom z NASA za tak obecnie we wszelkim naszym sprzęcie stosowany "roger beep" . Niewielu jednak z nas wie że był on po raz pierwszy celowo zainstalowany w i używany w radiostacjach zainstalowanych na obiektach NASA , do łączności między obiektami na orbicie a bazą na Ziemi .


1979 - lipiec -Po raz pierwszy w szeregach członków PK UKF znalazła się przedstawicielka płci pięknej . Została nią koleżanka SP2 JVY - Irena Jaworska z Bydgoszczy .


1992 - lipiec -W dwa lata po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, zarejestrowana została sądownie - Liga Radioamatorów Ukrainy - UARL .Rok później - w lipcu 1993 roku została zgłoszona o przyjęcie jej do IARU . Od tego czasu reprezentuje ona za granicami kraju - interesy krótkofalowców Ukrainy i prowadzi Biuro QSL . Adres: P.o.box 57 , 252001 KIEV . W pierwszych wyborach prezydenturę UARL objął kol. UB5UT - Nikołaj Gastryj z Kijowa , viceprezesami zostali kol. UT5XE - Jurij (George) Sawczenko oraz kol. Siergiej UB5B . Od 2002 roku - od czasu wizyty Prezesa ZG PZK - nasza organizacja prowadzi bliską i naprawdę przyjacielską współpracę z UARL .


1998 - lipiec -Zaskakująca ale i sensacyjna ciekawostka . Po błyskotliwym zdaniu egzaminu z telegrafii - Sarah KB9SEG oraz Samuel KB9RYP (prawdopodobnie błyskotliwie - bo uszy nie zdążyły im jeszcze zdrewnieć...!) otrzymali licencje jako najmłodsi w świecie krótkofalowcy .Komisji egzaminacyjnej FCC nie przeszkadzało wcale że oboje liczą sobie po zaledwie 4 (cztery !) latka !


2000 - lipiec -Ukazał sie ostatni numer 7&8/2000 "Krótkofalowca Polskiego" jako samodzielnej publikacji . Ze względów oszczędnościowych - dzisiaj nikt chyba nie zaprzeczy , że było to mądre pociągnięcie - decyzją ZG PZK zatwierdzono wydawanie tego tytułu jako wkładki do miesięcznika " MK QTC ". Nie przyjęto oferty wydawniczej kolegi SP5ULD/8 (now SQ8Z) Krzysztofa Sipa z Iwonicza Zdroju , odrzucono też propozycję wydawcy miesięcznika "Świat Radio" kol. SP6AHT . Pierwsza taka wkładka do"MK QTC" ukazała się po dłuuugim porodzie - dopiero w nr. 04/2001- kwietniowym w 2001 roku .


2005 - lipiec -W remontowanej wieży na drugim szczycie Góra Wałbrzyskich - Chełmca , 851 mASL , JO 80 CS został uruchomiony drugi na tym szczycie przemiennik cyfrowy
SR6DWC .Inicjatorem i realizatorem tego przedsięwzięcia jest opiekujący się nim
do dzisiaj kol. SP6FIG - Marian Soter .


1998 -lipiec-01- Kolega Andrzej de Ostoja Domaradzki SP6LV otrzymał zaszczytne wyróżnienie "I Like Amateur Radio" - od Redakcji miesięcznika"MK QTC"- za swoją 40-letnia działalność krótkofalarską. Kol.Andrzej rozpoczął swojąkarierę krótkofalowca na Wybrzeżu, w Gdańsku jako SP2LV. Obecnie jako SP6LV mieszka w Ziębicach .Gratulyujemy ! A swoją drogą - ostatnimi laty nic już nie słychać o tej nagrodzie ... Czyżby się już ona odzaszczytniła...?


1999 -lipiec-01- Nowowybrane władze miejskie Szczawna Zdroju wypowiedziały umowę w sprawie dzierżawy zagospodarowywanego , częściowo odnowionego przez krótkofalowców obiektu starej zabytkowej wieży-sztucznej ruiny , na szczycie góry Chełmiec koło Wałbrzycha . Jednak wcześniej dokonana sądowa rejestracja umowy dzierżawnej przez prezesa ECRA kol.Tadeusza Fedorowskiego , popsuła te niecne zamiary przejęcia za darmo gotowego niemalże do wpuszczenia turystów obiektu - bez żadnego zwrotu poniesionych dotychczas przez ECRA i klub SP6KCN kosztów .Redakcja "Krótkofalowca Polskiego" skierowała do władz miejskich Szczawna Zdroju prośbę o podanie przyczyn tego wypowiedzenia . W odpowiedzi Redakcja została zaproszona na zapoznanie się ze zgromadzonymi przez nich w tej sprawie materiałami . Fakt nieprzybycia nikogo z redakcji na tego typu próbę indoktrynacji ,jak również twarda postawa prezesa ECRA - ostudziły zamiary władz Szczawna .Remontowany już od wielu,wielu lat wysiłkiem krótkofalowców i ze środków ECRA obiekt zabytkowej wieży-ruiny , jak i zainstalowane na nim przekaźniki TV , ATV, repeater i digipeatery udowodniły swoją rację bytu w tym miejscu , i przydatność podczas ostatniej powodzi w 1997 roku .


1977-lipiec-03 - Z nasłuchu dokonanego przez kol.Hugo Eggertsa DL7QY(QTH :Eltze , near Berlin) dowiedzieliśmy się o przeprowadzonym przez kol. Zdzisława Bieńkowskiego , który pracował jako SP6LB/p - jego pierwszym QSO w paśmie 1.296 Mcs - QRB 15 km. Była to łączność z kolegą Pavlem Sir'em pracującym pod znakiem OK1AIY/p , też pracującego z Karkonoszy lecz z drugiej ich strony .Właśnie dzięki takiej wysokiej lokalizacji obydwóch stacji , zaistniała możliwość ich tak dalekiego ich odbioru .


1982-lipiec-03 - Przekroczono wreszcie QRB 1000 kms w paśmie 10 Gcs.Ten nowy światowy rekord należy do kol. Nicoli Sanna I0SNY/EA5 zą łączności ze stacjami I 0 YLI - kol.Pietro Grasi - QRB 1101 kms , i drugie jeszcze dalsze QSO na QRB 1166 kms z kol. Bruno Schiavonchini - IW 0 BFZ.


1980-lipiec-05 - Kol.Mikołaj Przyklenk SP6BTI , pracujący w Próbach Subregionalnych ze Szrenicy JO70SU ,1362 mASL - wykorzystał fakt że w paśmie 432 Mcs były lepsze warunki propagacyjne niż na 144 Mcs zaliczając 72 QSO's , z czego dwa pierwsze w tym paśmie z nowymi krajami . Jedno to z włoską stacją IW 4 AHX / 6 , oraz drugie ze stacją jugosławiańską YU 3 UAB / 2 .


1854-lipiec-06 - Zmarł (ur.w 1787r.) w Monachium profesor tamtejszego Uniwersytetu , i Politechniki w Norymberdze -Georg Simon Ohm. W czasie swoich długoletnich badań naukowych zajmował się pracami głównie z zakresu elektryczności i akustyki . W latach 1826-1827 sformułował i uzasadnił teoretycznie swoje słynne Prawo Ohma .


1930-lipiec-06 - Od tego dnia ruszyła w Poznaniu (trwająca do 10 sierpnia ) wystawa "Turystyka i Komunikacja".Prezentowało na niej swoje eksponaty 25 krótkofalowców z Poznania i sześciu zamiejscowych . Członkowie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców przysłali na tą wystawę jedynie zbiory fotografii swojego sprzętu , dzięki czemu to uniknęli oni przykrych niespodzianek , jakie to wszystkim nagrodzonym dyplomami na tejżesz wystawie zgotowało Wojsko Polskie - opieczętowując im wszystkie radiostacje .


1988-lipiec-07 - Tego dnia i następnego , polscy reprezentanci biorą udział w Neubrandenburgu w mistrzostwach NRD w radiopelengacji , które zakończyli pełnym sukcesem . Już sam udział Polaków w tych mistrzostwach był małą sensacyjką , a kilka wysokich pozycji naszych zawodników w tych zawodach zmieniło dotychczasowe mniemanie o naszym krótkofalarstwie w oczach tamtejszych widzów .


1990-lipiec-07 - Plenum Zarządu Głównego PZK złożyło protest w Ministerstwie Łączności w sprawie pominięcia nas w projekcie nowej "Ustawy o Łączności" i dotychczasowych ustaleń dotyczących służby amatorskiej . Pismo w tej samej sprawie skierowano również do Sejmowej Komisji Łączności . A do Ministra Łączności wystosowano wniosek o włączenie przedstawiciela PZK do składu delegacji polskiej na WARC ' 92 . Plenum powołało nową Komisję Statutową w składzie SP6LB - jako przewodniczący , oraz członkowie SP2JPG , SP8FNB , SP9AKD. Na wniosek przewodniczącego Głównej Komisji Eterowej - kol.SP6LB mgr.inż.Zdzisława Bieńkowskiego powołano w miejsce nieaktualnego już - nowy skład GKE do którego weszli SP3AMO, SP3GVL, SP5DZD oraz SP7FP. Skrytykowano (tak jak zawsze) politykę Zarządu Głównego PZK za brak jasno sprecyzowanej koncepcji działania ZG , jak również za fakt nie wysyłania do oddziałów "Krótkofalowca Polskiego"- sic !, do tych oddziałów które to w terminie nie przekazały należnych składek do ZG ....


1974-lipiec-08 - Jako jedyna w województwie spoza Wrocławia , stacja klubowa z Kłodzka SP6KBL otrzymała zezwolenie specjalne do pracy w "Maratonie XX Lecia PRL" - SP 0 KBL . Zezwolenie pracy pod znakiem SP 0 KBL obligowało klub do comiesięcznej pracy - jeden dzień w miesiącu , w godzinach 05.00 - 09.00 MEZ . Znak SP 0 KBL był słyszany pierwszy raz dnia 21 lipca 1974 , a ostatni dnia 22 czerwca 1975 roku .


1969-lipiec-09 - Zmarł w USA były wieloletni prezes ARRL , który w latach 1962-1966 pełnił również funkcję prezesa IARU - znany krótkofalowiec W6ZH/K6ZH - Herbert Hoover Jr.


1988-lipiec-09 - Od tegodnia do 23 lipca odbył się na polach Grunwaldu Zlot Związku Harcerstwa Polskiego . Wśród pracujących tam okolicznościowych stacji, wystrzałową okazała się praca stacji SP2ZFJ/am z pokładu samolotu AN 2.


1981-lipiec-10 - Z kosmodromu Bajkonur wystrzelono w kosmos pierwszego radzieckiego satelitę amatorskiego - "ISKRA - 1". Pracował on na orbicie przez 89 dni. Dane te - o dziwo nie były objęte (jak wszystkie inne) tajemnicą wojskową ...


1979-lipiec-11 - Mike Vestal W0YZS , otrzymuje jako pierwszy w świecie zaszczytny dyplom WAS (Worked All States) za pracę w paśmie 432 Mcs .


1994-lipiec-11 - Rekordowe pod każdym względem ATV QSO w paśmie 432 Mcs . Hawajczyk kol. KH6HME - Paul D.Lieb pracował mocą 100 watts , i był odbierany przez ponad cztery godziny w Kalifornii przez WB6NOA (Gordon.V.West , San Pedro) i przez KC6CCC .


1994-lipiec-11 - O godzinie 1214 UTC miało miejsce QSO w paśmie 120 Gcs pomiędzy WB 2 BYW (James Mead , Morristown , NJ) a WA 1 MBA (Thomas Williams , Shutesbury , MA). QRB między nimi to 1,15 kms .Thomas WA1MBA ma na również na swoim koncie QSO , "popełnione" rok wcześniej w paśmie 145 Gcs.


2008-lipiec- 11 - Prezydium ZG PZK powołało zespół mający zająć się uregulowaniem naszych praw - praw krótkofalowców do montażu , stawiania i eksploatacji anten . Zespół ten - ma charakter otwarty . Wnioski merytoryczne jak i też wnioski dotyczące współpracy można składać do koordynuującego pracę tego zespołu - kolegi SP9MRN - Romana Bala sp9mrn@gmail.com . W skład tego zespołu wchodzą znamienitości naszego krótkofalarstwa , w osobach kolegów SP3IQ, SP6IEQ, SP6RGB, SP6ENO, SP9HQJ. Podobny nieformalny zespół w składzie SP3IQ, SP6IEQ, SP6RGB, SP9MRO działał już - od 2005 roku , i właśnie jego zasługą są dotychczasowe ustalenia i rozwiązania różnych spraw i problemów - choćby tych z Ministerstwem Ochrony Środowiska .


1970-lipiec-12 - Rozpoczął się we Fromborku , trwający do 14 lipca Zlot Starszego Harcerstwa . Z tego to tytułu klub SP2ZFJ w Elblągu , uruchomił pracującą przez cały czas Zlotu stację okolicznościową pod znakiem 3Z 0 ZHP .


1989-lipiec-12 - Tego dnia ustanowione zostały dwa UHV i VHF rekordy świata . W paśmie 432 Mcs pracowali Gilberto Casillas XE2GX ze wcześniej opisanym Paul'em KH6HME - QRB 4150,7 kms . Następnie zaliczyli tą samą odległość 4150,7 kms w paśmie 1240 Mcs .


1995-lipiec-12- Rekordowe continental tropo QSO , QRB 1352 km w paśmie 3,456 Gcs . Autorami tego sukcesu byli WB5LUA - Albert J. Ward ; Allen,Teksas EM13QC oraz WA0BWE - Gary A..Mohrlant ; Maplewood, Minnesota EN34LX.


1999-lipiec-12 - Równo dziesięć lat wstecz (mały jubileusz !) Sudecki Oddział Terenowy PZK , a po zarejestrowaniu go przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze został też zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Jeleniej Górze. Tego samego dnia SOT uzyskał też Regon w tamtejszym Urzędzie Statystycznym nr. 230 852 222 .


1994-lipiec-13 - Rekordowe QSO w paśmie 76 Gcs . Kol. Helmuth Neidel DJ1IN (Oelsnitz, JO60IK) pracował z odległym o 77 kms kol. Michaelem Kuhne DB6NT(Naila , JO50IF) .Obaj mieli urządzenia o mocy 0,1miliWata .


1985-lipiec-14 - Pierwsze EME QSO z terenu Polski .Karl E.Nord SO1MN (SM5MN) zaliczył łączność ze stacją DL9KR (Johann Bruinier , Wiesbaden) dysponując mocą nadajnika ok.200 Watts , oraz zespołem antenowym 16 sztuk 12 elementowych Yagi's według SP6LB .


1994-lipiec-14 - Światowe transoceaniczne tropo QRB w paśmie 13 centymetrów - 2,304 Gcs . QRB - 3.973 kilometrów. Pracujący na wysokości 2.600 mASL KH6HME ( Pahoa, Hawaii , WW Loc BK29GO) - Paul D.Lieb nawiązał łączność z stacją N6CA - Elwyn R.Angle - Lomita, CA, WW Loc - DM03TR .


1997-lipiec-15 - Sukces (zresztą nie pierwszy ...) kolegi Janusza Florkowskiego z Lubina - SP6NVN w paśmie 52 Mcs . Jako czwarta stacja z SP6 wpisał się w tym paśmie na listę"First QSO with SP" . Wcześniej na tej liście wielokrotnie lokowali się dwaj znakomici operatorzy kol.SP6GWB Stanisław Ziemczonek z Kłodzka i SP6GZZ Roman Futoma z Wołowa . Miesiąc przed wyczynem Janusza - czyli QSO ze stacją ZA1MH , wpisał się kolega SP6CPH Zbigniew Wielichowski z Brzegu Dolnego - łącznością ze stacją równie rzadką na tym paśmie jak Albania - ze stacją 5A1A . Gratulujemy !


2007-lipiec-16 - W Jarocinie - JO81SX - uruchomiono drugi już w tym QTH beacon w paśmie 10Gcs.W miejsce przestarzałego z 1999 roku urządzenia , rozpoczął pracę nowy o mocy 1,2 Watts out , na częstotliwości 10.368.845 Kcs . Konstruktorzy tego urządzenia pracujęcego pod znakiem SR3XHR - kol.DJ6EP Roman Wesołowski(ex SP3GDQ) i SP3WYP Michał Tuczyński uruchomili jednocześnie dwa inne beacony . Ich dane: SR3KHR - SR3XHR SR3CHR f - 24.048.845 Kcs f - 10.368.845 Kcs f - 5.760.845 Kcs Moc - 20 mW Moc - 1,2 Watts Moc - 2,0 Watts antena - szczelinowa 2x8 antena szczelinowa 2x8 antena szczelinowa 2x8 WW loc - JO81SX WW loc - JO81SX WW loc - JO81SX wysokość - 150 mASL. wysokość - 150 mASL wysokość - 150 mASL .


1968-lipiec-18 - Tego dnia grupa znakomitych inżynierów założyła firmę elektroniczną "INTEL", która swymi opracowaniami technicznymi w krótkim czasie zdobyła sobie światową renomę . Założyciele to : Andy Grove ;Gordon Moore i Robert Noyce .


1975-lipiec-19 - O godzinie 0756 kol.Adam Sucheta SP9DH (sk - 1997-07-01) ustanowił pierwsze QSO satelitarne pomiędzy SP a Afryką . Miał łącznośc ze stacją TJ1EZ ( Arnie Dogterom, also PA 0 EZ, Hilversum) via OSCAR - 7B, ( 432 - 146 Mcs)


1991-lipiec-19 -Tego dnia odszedł do krainy wiecznych łowów DX-ów słynny operator Błyskawicy"stacji powstańczej - Roman Kitzner . Był współzałożycielem wraz z Prof. Groszkowskim (sk- 1984-08-03) - PZK w 1930 roku . Jego przedwojenny znak SP1AF , powojenny SP5AF . Do ostatnich chwil swojego życia był czynnym propagatorem historii i idei krotkofalarstwa we wszystkich mediach , a najwięcej na falach Polskiego Radia . Cześć Jego pamięci !


2007-lipiec-19 - W Sądzie Okręgowym w Opolu zapadł wyrok w szóstej już z kolei rozprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w Nysie - unieważniający uchwałę Wspólnoty nakazującej demontaż wcześniej zainstalowanych anten na budynku - koledze Adamowi SP6AKZ . Decydującym w tej wlokącej się (za sprawą wspólnoty!) od wielu lat sprawie okazał się udział w charakterze strony wspomagającej obronę - Przezesa ZG PZK Piotra SP2JMR.


1937-lipiec-20 - Zmarł (ur.1874 r.) wielki pionier radiotechniki Guglielmo Marconi , laureat Nagrody Nobla w 1909 roku .W latach 1895-1897 zbudował swój największy wynalazek - radiotelegraf . W roku 1899 uzyskał łączność radiową przez cieśninę La Manche , a w roku 1902 przez Ocean Atlantycki . A w 1920 przeprowadził pierwszą transmisję radiową muzyki .


1985-lipiec-21 - W Jarosławiu odbył się Zjazd Założycielski Polskiego Klubu Kobiet - SP YL C.


2007-lipiec-21 - W Luboniu , w domu kolegi Bogdana SP3IQ (ex SP3CJW) odbyło się z jego inicjatywy pierwsze spotkanie - działającej już od półtora roku "Grupy Antenowej" . Oprócz samego gospodarza domu wzięli w nim udział przybyli na to spotkanie ze Świdnicy - kol. SP6IQE - Dionizy, ze Szamotuł kol. Eugeniusz SP3FVC , z Poznania kol. Piotr - SP3MKS .Nie dotarł na to spotkanie ze względów zawodowych kol. Robert SP6RGB . Po rozpatrzeniu i omówieniu gnębiących nasze środowisko różnych urzędowych upierdliwości -po sześciu godzinach dyskusji - postanowiono wydać drukiem "Uniwersalny poradnik antenowy". Uchwalono nawet termin jego edycji - druga połowa roku 2008 . Póki co mamy już drugą połowę roku 2009 - a"Poradnika " ani widu ...ani słychu ...


1950-lipiec-22 - Ten dzień , to dzień pogromu Polskiego krótkofalarstwa przez rządzący "ustrój", który to tego właśnie dnia jednym zamachem wraz z TP ORMO - sic ! wcisnął PZK w ramy TPŻ - późniejszego LPŻ . Nieco później w te same ramy na wzór DOSAAF zostały wciśnięte Aeroklub PRL jak i też PZMOT . Efekt tego w aspekcie krótkofalarstwa - to wzrost ilości klubów - i to kilkukrotny , przy mocno zauważalnym spadku aktywności krótkofalarskiej tych klubów . Dlaczego ? - bo wolno im działać jedynie pod dyktando ich "naczalstwa" ! Spada poziom operatorstwa członków klubów , krępowanych niezliczoną ilością nakazów i zakazów. Nie było zauważalnego wzrostu ilości operatorów , pomimo wydawannia dużej ilości nowych licencji . Były one wydawane z ważnością tylko na jeden rok, choć później na 2 lata , a nawet i na 3 lata .Niestety , ale zdecydowana większość tych licencji nie była wcale odnawiana - ponieważ biurokracja nie uznawała takiej formy działalności . Żyjąca wciąż sama dla siebie i zajęta tylko swoimi sprawami olbrzymia biurokratyczna maszyna składająca się w większości z byłych wojskowych (LPŻ), nie miała ani krzty czasu na poświęcenie go dla uwagi na każdą z 11 obejmujących ją dziedzin - przez co hamowała i dusiła rozwój krótkofalarstwa polskiego , aż do dnia 11 stycznia 1957 roku - kiedy to Rada Naczelna Radioklubów Wydziału Łączności LPŻ postanowiła reaktywować PZK .


1974-lipiec-22 - W rocznicę XXX lecia PRL , około setki Polskich stacji krótkofalarskich otrzymało w celu uczczenia tej rocznicy specjalny okolicznośiowy prefiks - " SQ ". Był on przydzielany dla tych , którzy to " wyróżniali się odpowiednim dla władz PRL -u - światopoglądem" - na tle pozostałych polskich krótkofalowców ...No i jak tego nie nazwać dyskryminacją...?


1963-lipiec-23 - Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dziennik Urzędowy nr.34,poz.197 ), PZK otrzymało status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności , czyli wyłączność w zakresie kierowania całością spraw krótkofalarskich na terenie całego Państwa Polskiego . W ślad za tym MSW wprowadziło w życie , i ogłosiło nowy statut PZK w Monitorze Polskim nr.70 ,poz. 346 , dnia 24 września 1963 roku.


1984-lipiec-24 - Na Wyspach Alandzkich na Bałtyku , rozpoczęła 10 dniową pracę DX-Pedition studentów Wrocławskich . Operatorzy :SP6BGB/OH0 (now DL1EFW), SP6FIH/OH0( now SP9FIH) , oraz SP6LHI/OH0 nawiązali w tym czasie ponad 7100 QSO's , ze 116 krajami .


1993-lipiec-24- RSGB zorganizowała pierwsze dwudniowe zawody "Islands On The Air" . Olbrzymia ilość uczestniczących w nich stacji zaskoczyła organizatorów , w związku z tym postanowili o wydzieleniu w RSGB specjalnej komórki zajmującej się cały rok łącznościami tylko z wysp , i z wyspami .


1991-lipiec-28,29 - Tego dnia i następnego kol. Paul D.Lieb KH6HME pracujący ze swojej wysokogórskiej posiadłości na Hawajach (Pahoa , Hawaii, BK29GO ) ustanowił w łącznościach ze stacją N6CA (Ellwyn R.Angle , Lomita , CA) dwa nowe mikrofalowe rekordy .W paśmie 3,456 Gcs oraz w paśmie 5,760 Gcs .QRB w obydwóch przypadkach wynosiło 3972,6 km.

***************************************************************************
Prepared by SP6BGF Stanisław . No copywright.


Stanisławowi SP6BGF bardzo dziękuję za kalendarium.

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Oświadczenie

Do Prezesa PZK,

W związku z poświadczeniem nieprawdy w Komunikacie rozesłanym przez Prezesa PZK niniejszym wnoszę o zamieszczenie następującego sprostowania:

Podczas posiedzenia Prezes PZK poinformował przybyłych, że przyjazd przedstawiciela OT-51 bedzie o godzinie 14, a nie jak pisze Prezes PZK o 13.30.

Nie prawdą jest, że odmowiłem dalszego uczestnictwa w Posiedzeniu. Oświadczyłem, że ze względu na rozesłany porzadek obrad, a zwłaszcza jego punkt 8 nie planowałem aż tak długiego przebywania na posiedzeniu.

Nie pierwszy raz Prezes PZK mija się z prawdą opisując wydarzenia majace miejsce na posiedzeniu ZG PZK.


Robert Luśnia SP5XVY
Prezes WOT PZK
Członek ZG PZKKomunikat ZG PZK

Komunikat internetowy PZK na dzień 8 lipca 2009

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.„Udział w Mistrzostwach HF IARU 11-12.07.09 to punkt honoru dla każdego krótkofalowca”
W dniu 11 i 12 lipca 2009 w godz. 12.00 UTC 11.07 do 12.00 UTC 12.07. Mistrzostwa Świata na KF czyli HF Championship IARU 2009. Są to jedyne zawody międzynarodowe, w których uczestniczą oficjalne reprezentacje poszczególnych organizacji. Nasza startuje pod znakiem SN0HQ w systemie tzw." multi -multi" . Jest to 12 stacji pracujących z różnych lokalizacji na wszystkich pasmach od 160 do 10 m. Są osobne lokalizacje dla CW i dla SSB stąd 6+6. Są to jedyne zawody, w których ważnym elementem w rywalizacji o najwyższe miejsca w klasyfikacji jest aktywność stacji z danego kraju czyli dla nas stacji z SP. To świadczy o naszej aktywności w eterze, a także o sprawności organizacyjnej środowiska oraz o poziomie operatorskim nas samych.
Udział w tych mistrzostwach to punkt honoru dla każdego czynnego krótkofalowca.
Prezydium ZG PZK apeluje zatem do wszystkich zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZK krótkofalowców, którzy mają możliwość pracy na jak największej ilości pasm o udział w mistrzostwach i zaliczanie łączności o ile to możliwe ze wszystkimi lokalizacjami stacji SN0HQ na wszystkich pasmach i obiema emisjami.
Zespół SN0HQ liczy prawie 100 osób. Wśród nich są wybitni "contestmani", którzy we własnym czasie i na przez siebie wyposażonych i specjalnie przygotowanych stacjach walczą o mistrzostwo świata. Przygotowanie do tej rangi zwodów to nie tylko stacje, ale także i potężne zaplecze informatyczne, trwające cały rok z różnym natężeniem treningi w obsłudze programów logujących oraz cały szereg różnych przygotowań.
PZK wsparło naszą reprezentację zaopatrując cztery ze stacji SN0HQ w tzw. "CW Couplery" czyli specjalne urządzenia podnoszące efektywność pracy w kategorii "multi-multi", a już pierwsze próby wykazały ich ogromną przydatność. Regulamin mistrzostw dostępny jest na stronie sn0hq .
Kończę ten apel pozdrowieniem Kapitana Zespołu SN0HQ. Tomasza SP6T
" NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI !!!"
Zapraszam na www.sn0hq.org.pl . Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje. Do usłyszenia w sobotę od 12.00 UTC.
Piotr SP2JMR.


2.Polski Związek Krótkofalowców na Ham-Radio we Fredrichshafen.
Jak co roku w ostatni weekend czerwca organizowane są targi Ham-Radio w Niemczech w miejscowości Fredrichshafen, nad jeziorem Bodeńskim. W tym roku tj. 2009 odbywały się w terminie 26-27 czerwca. Wystawa Ham-Radio we Fredrichshafen, oceniana jest w świecie jako drugae po Dayton w USA impreza związana z ruchem krótkofalarskim. Wśród zwiedzających praktycznie spotkać można na Ham-Radio przedstawicieli wszystkich krajów ze wszystkich kontynentów. Nie brakuje również największych firm produkujących sprzęt i prezentujących najnowsze rozwiązania techniczne dla krótkofalowców. Od roku 2000, praktycznie co rok Polski Związek Krótkofalowców wystawia się w specjalnym miejscu w głównej hali A-1 przeznaczonej dla poszczególnych stowarzyszeń narodowych zrzeszonych w IARU, przede wszystkim z Europy.

Takie właśnie spotkania we Fredrichshafen są okazją do rozmów i wymiany informacji, ale nie tylko. W tym roku, to jest 2009, otrzymaliśmy rekordową ilość kart QSL celem zabrania ich do Polski do CB QSL w Bydgoszczy, waga przekroczyła 100 kg. Jest to sposób na oszczędzania finansów dla obsługi kart QSL, wiadomo koszty obsługi kart QSL są coraz większe, nie tylko dla nas to jest członków PZK.
Obserwuje się, coraz częściej, że wielu zwiedzających stoisko PZK jest zainteresowanych przyjazdem do Polski, często w celu pracy z pod znaku SP. Dlatego wzrasta zainteresowanie naszym krajem pod względem turystycznym. Staraniem prezydium ZG PZK na poprzednie oraz na tegoroczne Ham-Radio otrzymaliśmy świetnie przygotowane informatory, które przesłano nam z Departamentu Instrumentów Marketingowych Polskiej Organizacji Turystycznej, której to organizacji tą drogą składamy serdeczne podziękowania. Również zostaliśmy bardzo dobrze zaopatrzeni w materiały od Redakcji „Świat Radio” i również tą drogą serdecznie dziękujemy Andrzejowi SP5AHT, Redaktorowi Naczelnemu „Świat Radio” za nieocenioną pomoc w pozyskaniu materiałów.. Więcej informacji i fotoreportaż znajdzie się w „Krótkofalowcu Polskim” nr 8/2009. Bogdan SP3IQ&Andrzej SP3TYC.


3.Obóz szkoleniowo- wypoczynkowy PZK dla dzieci i młodzieży.
Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie dofinansowania organizowanego przez nas obozu ze strony MON. W związku z tym po przeprowadzeniu dokładnej kalkulacji poprzedzonej negocjacjami ustaliłem koszt udziału na 965zł. od osoby na 14dni. W dalszym ciągu jest to atrakcyjna cena biorąc pod uwagę wycieczki które mamy w planie oraz to że nasz obóz nie generuje zysku.
Na stronie http://oboz.ardf.pl/ jest podany nowy zakres szkolenia i atrakcji wypoczynkowych.
W tym roku nie będzie szkolenia na operatora radiowego, a co za tym idzie nie będzie egzaminu na koniec obozu. Będą natomiast zajęcia z pracy na radiostacji oraz bardzo dużo treningów i szkolenia z Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca. Informacje i zgłoszenia u Adama Dyrki SP2EDA sp2eda@interia.pl tel. 0604 56 58 10 oraz 052 327 74 25. ( Info. SP2EDA)4. Puchar Europy Skierniewice 2009.
Największa od ponad 20 lat impreza sportowa w HST przeszła już do historii. Jej zorganizowanie było zasługą jednego człowieka Alfreda SP7HOR. Dzięki jego zaangażowaniu i aktywności wszystko to stało się możliwe.
Ale do rzeczy. Samo otwarcie imprezy było bardzo okazałe. Rozpoczęliśmy od występu zespołu tanecznego „4-20”, który może być dumą dla Skierniewic. Potem oczywiście był czas na wystąpienia członków Komitetu Honorowego „Pucharu” oraz gości. A oto lista osób biorących udział otwarciu. Przy stole prezydialnym HST Skierniewice zasiedli : Prezydent Skierniewic -Pan Leszek Trębski, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Bogdan Sękalski, Przew. Komisji Oświaty – Pan Roman Czyżewski, Przew. Komisji Kultury i sportu – Pan Grzegorz Płuska, , Oliver Tabakovski Z32TO - Przewodniczący Grupy roboczej HST R1 IARU , Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK , Prezes Skierniewickiego OT PZK Włodzimierz Stachowicz SP5NWM, Kier. Wydziału Łączności ZG LOK Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, Dyr. Biura Zarz. Woj. LOK w Łodzi Pan Marek Jurkiewicz, Kier. Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK Pani Jolanta Becińska , Prezes Fundacji "Chodżmy razem" –Pani Beata Czyżewska, Dyr. ZSZ Nr 3 Pan Henryk Kobyłecki, dyr. Miejskiego Centrum Kultury – Pani Elżbieta Witkowska, Przedstawiciel Firmy DPD sponsora zawodów– Pan Zbigniew Kłos.
Taki szeroki komitet honorowy w istotny sposób podkreślił pionierski charakter oraz rangę zawodów. To ważne zarówno dla miasta Skierniewic jak i dla obydwóch organizacji PZK i LOK.
Same zawody rozpoczęły się od godziny 10 dnia następnego tj. 2 lipca i zakończyły w godzinach wieczornych 3 lipca.
Komunikat klasyfikacyjny z Mistrzostw znajduje się w „Świecie Radio” nr 8 w dziale sportowym . Tu nadmienię tylko, że Nasza reprezentacja uplasowała się na III miejscu za Białorusią i Rumunią. Ze strony SP udział w konkurencjach wzięli Agnieszka SQ7VIP, Alfred SP7HOR, Jerzy SP3SLU, Marek SP8BVN , Paulina SQ7MZC, Marian SP8LZC i Dawid Twardziński.
W zawodach udział wzięło łącznie 51 zawodników z 8 krajów.
Wspaniałe było także zakończenie na rynku w Skierniewicach, które odbyło się w sobotę 4 lipca także z udziałem wielu ważnych gości w tym władz miasta, szefostwa LOK różnych szczebli oraz Donaty SP5HNK współinicjatorki „reanimacji” szybkiej telegrafii w SP. Pełna relacja z tej części znajdzie się w „Świecie Radio” nr 8/2009.
Jeszcze raz dziękuję Alfredowi SP7HOR i pozostałym organizatorom za trud włożony w organizację tej bezprecedensowej imprezy sportowej. ( Piotr SP2JMR)


5.Zarząd Ogólnopolskiego Klubu Seniorów PZK uprzejmie informuje, że w dniach 28,29,30 sierpnia odbędzie się kolejny XXI Zjazd Klubu.
Serdecznie zapraszamy członków ,sympatyków do udziału. Mile widziane również osoby towarzyszące. Wszystkie szczegółowe dane na stronie zjazdowej http://sp0otc.qrz.pl
Miejsce Zjazdu Ośrodek Wypoczynkowy Relax w miejscowości Chomiąża Szlachecka nad jeziorem Oćwieckim na Pałukach w pobliżu Wenecji i Biskupina. Jeśli chcesz miło spędzić czas w towarzystwie sympatyków krótkofalarstwa-
Przyjedź do nas –ZAPRASZAMY


6.Gorzowskie przemienniki FM VHF i UHF.
Dnia 26-go czerwca 2009 r. Marek SQ3VAT i Adam SP3WVA zainstalowali przemienniki SR3G i SRGO po gruntownej ich przebudowie wraz z nowym systemem antenowym. Całość zainstalowano w nowej, dobrej lokalizacji w zachodniej części Gorzowa Wielkopolskiego , ok. 1,5 km od centrum miasta. Obydwa przemienniki zostały wyposażone w fabryczne duplexery . System antenowy składa się z anteny Diamond X-300 2x5/8λ (2m) i anteny GP 3x5/8λ (70cm). Głównym sponsorem, koordynatorem i wykonawcą całości był Marek SQ3VAT, który wszystko doprowadził do pomyślnego finału dzięki m.in. wsparciu XYL Moniki SQ3HLA, która cierpliwie tolerowała i wspierała jego działania. Dziękujemy! W zakupie fabrycznego duplexera 2m, sprowadzonego z USA pomagali następujący HAM's . Komunikaty głosowe zrealizowano za pomocą syntezatora mowy Ivona . Przemiennik 2m SR3G został podłączony testowo do systemu Echolink via SP3PAA-L dzięki Bartkowi SP3CAI i Mietkowi SP3CMX. Link ten umożliwia łączenie się z krótkofalowcami na wszystkich kontynentach. Zapraszamy do zapoznania się ze skróconą instrukcją obsługi EchoLink i do testów systemu. Podstawowe parametry SR3G i SR3GO znajdziesz na stronie


7.SN0HS QRV.
Informuję o mojej inicjatywie i naszej aktywności w eterze a przy tym promocji krótkofalarstwa jaka jest realizowana przez łukowskie środowisko krótkofalowców.
W większości są to członkowie OT PZK w Lublinie oraz klubu PGA-C PZK.
Tu zamieściłem szczegółowe informacje na temat stacji SN0HS. http://www.qrz.com/SN0HS . info. Krzysztof SP5KP


8.Odznaki Honorowe PZK w OT-01.
W dniu 19 czerwca br. w Dolnośląskim OT miało miejsce miłe wydarzenie. Vice Prezes ZG PZK Kol. Bogdan SP3IQ wręczył odznaki PZK naszym członkom. Złotą Odznaką Honorową PZK wyróżniony został Jan Ossowski SP6AAT a Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Witold Marchewka SP6WM, Leszek Kowalski SP6CT, Andrzej Zgieb SP6AEG, Tadeusz Fedorowski SP6HQT i Janusz Szymański SP6IXF. Złota OH PZK została też przyznana Henrykowi Pacha SP6ARR, a OH PZK Hubertowi Trzasce SP6RT, ale Koledzy Ci z przyczyn losowych nie mogli odebrać tych wyróżnień. Odznaczeni członkowie naszego OT są powszechnie znanymi krótkofalowcami nie tylko w naszym OT, posiadają znaczące dokonania w pracy na rzecz naszego Oddziału i Związku oraz poważne osiągnięcia w sporcie radioamatorskim, a większość z nich z krótkofalarstwem nie rozstaje się już od ponad 50 lat. Gratulujemy im i życzymy dalszej krótkofalarskiej aktywności. Wykorzystując obecność vice-prezesa ZG PZK nie obeszło się bez interesującej dyskusji na najbardziej aktualny temat w SP tj. sprawy: Ministerstwo Środowiska – krótkofalowcy. Dyskusja zakończyła się niezbyt optymistyczną puentą: róbmy swoje ( to co w krótkofalarstwie najbardziej kochamy ) - póki jeszcze możemy!.
Info: Stanisław SP6IXU, sekretarz OT-01


9.SP8KEA.
Ten radioklub z Zamościa jest beneficjentem pucharu za WARD 2009. Wysłany na adres ul Chrubieszowska 73 22-100 Zamość puchar wrócił jako nie odebrany po dwukrotnym awizowaniu przez pocztę. W związku z powyższym proszę o przesłanie na adres sekretariatu ZG PZK adresu, na który należy go wysłać wraz z opłatą w znaczkach pocztowych 7,50 zł . Dotychczas koszt wysyłki oraz zwrotu pokryło PZK. (SP2JMR)


10.W-HQ-S Award .
Wydanie dyplomu WHQS ma na celu zachęcenie – zgodnie z regulaminem zawodów IARU HF Chamiponship – uczestników zawodów do nawiązywania łączności z różnymi centralnymi stacjami krajowych stowarzyszeń IARU. Idea ta została pozytywnie oceniona przez Sekretarz IARU – Davida Sumnera, K1ZZ, który napisał: Thank you for the message. I am pleased to see the encouragement for stations to contact many HQ stations, not just one. This is in keeping with the spirit of the competition.
Regulamin
1. Wydawcą dyplomu jest Redakcja Miesięcznika Krótkofalowców QTC.
2. Dyplom przyznawany jest za przeprowadzenie w czasie IARU HF Championship (11-12 lipca 2009 r.) łączności z co najmniej 10 różnymi centralnymi stacjami krajowych stowarzyszeń krótkofalarskich tzw. HQ, np.SN0HQ, DA0HQ, GB5HQ, EM7HQ, IU8HQ itp.
3. Wyciąg z logu stacyjnego należy przesłać w ciągu 14 dni na adres: qtc@post.pl
4. Dyplomy elektroniczne (PDF lub JPG) są bezpłatne.
5. Na życzenie wysyłane są dyplomy papierowe. W takim przypadku należy na konto bankowe wydawcy przesłać 11 zł (Redakcja MK QTC, Suchacz-Zamek, 82-340 Tolkmicko, nr 96 1140 2004 0000 3102 3124 6295).
6. Dyplom jest wielobarwny, formatu A4; patrz: http://pga.pzk.pl/whqs


11.IARU HF Word Championship 2009
W opublikowanym w wakacyjnym wydaniu MK QTC regulaminie zawodów IARU HF Word Championship jest istotny błąd w opisie grupy klasyfikacyjnej Multi Operator Single Transmiter (MO). Poprawny opis tej grupy:
Multi Operator-Single-Transmiter-Multi Mode
- Stacje Multi Operator Single Transmitter po zmianie pasma lub emisji muszą pozostać na danym paśmie lub być QRV daną emisją minimum 10 minut przed kolejną zmianą pasma lub emisji. QSOs przeprowadzone przy pominięciu tej zasady nie będą punktowane lecz użyte tylko do kontroli.
- Stacje z tej grupy mogą emitować w tym samym czasie TYLKO jeden sygnał (na CW lub SSB). Oznacza to, że korzystanie z drugiego TRX jest niedozwolone - nawet w celu zaliczania nowych mnożników.


12.PGA info.
Od 1 lipca br. obowiązuje nowy regulamin programu dyplomowego PGA. Jest dostępny pod adresem:
http://www.skjkc.pl/pga/index.php?go=news&id=933
73 de Sylwester, sp2fap

PGA TEST-VII
Najbliższe zawody PGA TEST rozegrane będą 18 bm. w dwóch etapach:
- Pierwszy – od 06.00Z do 07.00Z
- Drugi – od 15.00Z do 16.00Z
W turze lipcowej, spośród wszystkich uczestników (bez względu na ilość przeprowadzonych QSO) wylosowane zostaną 3 subskrypcje eQTC.

Certyfikaty Gminne
Do chwili obecnej zostało wydanych 365 Certyfikatów PGA. Ostatnio dokumenty takie otrzymali nadawcy indywidualni: SP9RTZ. SP9DTE, SQ9JXS, SP1F, SP1TJ, SP1MHZ, SQ1GU, SQ1TDJ, SQ1ETT i SQ1JGV oraz kluby SP9KVZ i SP1KQR.

PGA Cluster. Stacje planujące wyprawy terenowe (do gmin, zamków czy parków narodowych) mogą swoje zamierzenia awizować przy pomocy pożytecznego systemu jakim jest PGA Cluster.

SPFF .Wszystkie polskie parki krajobrazowe (121) zostały zgłoszone do wykazu programu dyplomowego WFF (Word Flora Fauna). Informacja o nadanych numerach zostanie opublikowana na portalu WFF, a także PGA. Będzie więc okazja do organizowania wielu wypraw terenowych do miejsc w SP objętych ochroną przyrody.


SP7LA s.k. Pożegnanie Antoniego SP7LA, konstruktora radiostacji Powstania Warszawskiego - „Błyskawicy”.

4 lipca br. o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Palmowej w Częstochowie miała miejsce ceremonia pochowania urny z prochami powszechnie znanego nestora polskiego krótkofalarstwa Antoniego Zębika – SP7LA, w której wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej znaleźli się między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta w Częstochowie z Prezydentem Miasta dr Tadeuszem Wroną, kombatanci ruchu oporu Armii Krajowej, ZBoWiD, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i Straży Miejskiej i innych organizacji patriotycznych.

Wśród uczestników ceremonii pogrzebowej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców. Zarząd Główny PZK reprezentował przedstawiciel Prezydium ZG PZK – Sekretarz PZK Tadeusz SP9HQJ oraz Prezes Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK ( OT PZK Nr 25 w Warszawie ) Kol. Robert Luśnia SP5XVY. Z kronikarskiego obowiązku wypada podać, że wśród uczestników tej ceremonii byli między innymi Koledzy : znany powszechnie Zygmunt SP5AYY – twórca radiostacji powstańczej „Burza”, historyk dr Adam Nogaj SP5EPP oraz liczna reprezentacja z Częstochowy tj. SP9CLU, SP9CP, SP9CV, SP9GPW, SP9VJ, SP9FT. Byli też inni krótkofalowcy, których znaków nie znam. Środowisko śląskich krótkofalowców, poza moją osobą, reprezentowali : SP9GDI, SP9IIA, SP9QMT i SP9UVQ.
Po uroczystej Mszy Świętej w kaplicy cmentarnej, przed złożeniem urny z prochami Ś. P. Antoniego do rodzinnego grobowca, głos zabrał Kol. Adam SP5EPP ( historyk specjalizujący się problematyką walki zbrojnej ) przedstawiając bogatą biografię Antoniego i podkreślając niezwykłe zasługi zmarłego Antoniego dla kraju, a zwłaszcza w czasie okupacji. Z kronikarskiego obowiązku wypada przypomnieć choćby najbardziej istotne fragmenty z niezwykle barwnego życiorysu Ś. P. Antoniego : Antoni Zębik, pseudonim okupacyjny „Biegły”, urodzony w 1914 roku w Częstochowie, w latach 1937 - 1938 służył w Kompanii Telegraficznej Wojska Polskiego w Warszawie, był przedwojennym krótkofalowcem - konstruktorem, członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. W wrześniu 1939 r. dowodził radiostacją 7 Dywizji Piechoty. W 1943 r. zbudował radiostację, z której podczas Powstania - od 8 sierpnia do 4 października - emitowano audycje radiostacji "Błyskawica". Zatrzymany pod koniec 1944 r. przez gestapo, został wywieziony do obozów koncentracyjnych. Przeszedł przez siedem obozów, ostatnim był Bergen-Belsen. Po wojnie został aresztowany przez UB, a po kilku miesiącach zwolniony. Po powrocie do kraju brał czynny udział w odbudowie ruchu krótkofalarskiego w Polsce, był prezesem oddziału łódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Partyzanckim. W 1999 roku został przez krótkofalowców polskich wybrany "Krótkofalowcem 70-lecia". Był autorem licznych patentów i prototypów urządzeń łączności. W 2004 przekazał replikę radiostacji "Błyskawica" do zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.
W dalszej kolejności głos zabrał Prezydent Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona podkreślając zasługi Ś. P. Antoniego na rzecz miasta Częstochowy , zwłaszcza w okresie II wojny światowej, kiedy to Antoni działając w konspiracji spiskował przeciwko okupantowi niemieckiemu budując w tajemnicy radiostację powstańczą.
Jako przedstawiciel ZG PZK odniosłem się do krótkofalarskich aspektów działalności Ś. P. Antoniego SP7LA podkreślając Jego niezwykłe zasługi na rzecz polskiego ruchu krótkofalarskiego, opartego na zasadach ham spiritu i stwierdzając, że postawa Antoniego może stanowić wzór do naśladowania wszystkich polskich krótkofalowców.
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i wszystkich polskich krótkofalowców żegnamy Cię Antoni, mając w pamięci Twoje patriotyczne dokonania na rzecz polskiego ruchu krótkofalarskiego. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci .
Cześć Twojej pamięci. Tadeusz SP9HQJTyle informacji na dzisiaj !
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820918 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu