Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 19:39  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat ZG PZK z dnia 01 kwietnia 2009Submit News Submit Article Visit our Forum 

1. Kłopoty z Ministerstwem Środowiska ciąg dalszy.
Po raz kolejny, w ciągu niedługiego okresu czasu, zawisła nad nami realna groźba uniemożliwienia nam, uprawiania naszego ukochanego hobby. Kolejny projekt rozporządzeń Ministra Środowiska do ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. :


1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
niosą w swych zapisach fatalne dla nas skutki.
Projekty tych rozporządzeń zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem http://www.mos.gov.pl/bip/index.php?idkat=412 , nakładają one na nas obowiązki jak na komercyjne stacje radiowe. Ministerstwo wycofało się z podjętych wobec nas, krótkofalowców zobowiązań. Projekty wymienionych rozporządzeń są obecnie udostępnione do konsultacji społecznych i jest to nasza jedyna i ostatnia szansa, żeby wyrazić dezaprobatę dla zawartych w nich zapisów. Przygotowaliśmy stosowne pismo do Ministerstwa Środowiska, w którym zgłaszamy uwagi w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. Szukamy sojuszników dla naszej słusznej sprawy wśród posłów i senatorów. Planujemy osobisty udział w konsultacjach w Ministerstwie w Warszawie, ale szczególnie liczymy Koleżanki i Koledzy na Wasz liczny udział w tej akcji. Niech nasze jednoznaczne i jednolite stanowisko przekona Ministra Środowiska, że jesteśmy liczną rzeszą hobbystów, którzy swój wolny czas, często niemałe środki finansowe poświęcają na propagowanie naszego kraju na całym świecie, wnosimy duży wkład w edukację politechniczną młodzieży i społeczeństwa a w sytuacja kryzysowych jesteśmy jedyną służbą dysponującą pewną i nieprzerwaną łącznością, którą oddajemy do dyspozycji społeczeństwa. Wszystkich krótkofalowców prosimy o zamanifestowanie swojego stanowiska w obronie naszych praw poprzez wysłanie załączonego wystąpienia pocztą elektroniczną na adresy Anna.Rybak@mos.gov.pl lub Magdalena.Sobiech@mos.gov.pl jak również na fax nr 022 579 22 17. Pani Anna Rybak to Radca Ministra, Departament Instrumentów Środowiskowych tel. 022 579 26 16.
Takich maili i faksów powinno być jak najwięcej. Protest winien być zmasowany i winien pokazywać naszą liczebność oraz jednomyślność w działaniu. Termin przysyłania uwag upływa 10 kwietnia br.
Info : Jan SP2JLR

2. 1 % podatku na PZK jako organizację pożytku publicznego za rok 2008 KRS
0000088401.
Pragnę po raz kolejny, w imieniu ZG PZK i członków naszej organizacji, serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasz Związek swoim 1% od należnego podatku za rok 2007. Pozwoliło to w latach ubiegłych i pozwoli w roku 2009 na realizację wielu ważnych przedsięwzięć w ramach PZK jako OPP, których by bez Waszego wsparcia po prostu nie było. Tak jak i w latach poprzednich zwracam się z apelem o wpłaty na PZK jako OPP z tyt. 1% kwoty należnego podatku. W latach minionych kwoty uzyskane z tego tytułu każdorazowo przekraczały miesięczny budżet PZK czyli zawsze było to ponad 21 tyś zł, a za rok 2007 uzyskaliśmy ponad 70.000 zł. Środki te przeznaczone są prawie w 80% na rzecz Oddziałów Terenowych PZK lub klubów do nich należących i są wykorzystywane zgodnie z uchwałami Zarządów Oddziałów PZK, którym są one dedykowane. Pozwalają one na zakup urządzeń takich jak radiolatarnie, przemienniki, bramki APRS, transceivery, druk dyplomów i kart QSL, kursy krótkofalarskie, organizację spotkań środowiskowych itp.
Pozostała część środków jest co roku wykorzystywana na dofinansowanie ważnych przedsięwzięć sportowych, szkoleniowych lub związanych działalnością PZK w kraju i za granicą oraz na inne cele statutowe OPP. Jednym z nich były i będą obozy szkoleniowe w sportach obronnych w większości finansowane z dotacji MON. Na czterech kolejnych obozach wyszkoliliśmy ponad 150 nowych przyszłych krótkofalowców. Uważamy, że jest to najlepsza forma propagowania krótkofalarstwa oraz pozyskiwania naszych następców. Ważnym jest też aspekt ogólno wychowawczy młodego pokolenia.
Warto pamiętać, że krótkofalarstwo stanowi alternatywę dla innych sportów i zainteresowań, poszerzając możliwości aktywnego życia nie tylko wśród młodzieży.
Krótkofalarstwo stanowi też ważny element w tworzeniu sieci łączności zapasowej na wypadek zagrożenia lub klęski żywiołowej.
Jak przekazać 1% na PZK jako OPP?. Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 nazwę OPP : Tu wpisujemy: Polski Związek Krótkofalowców (w PIT 28 poz. 129, w PIT 36 poz.305, w PIT 36L poz. 105, w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 poz. 58) oraz numer KRS 0000088401 (w PIT 28 poz. 130, w PIT 36 poz.306, w PIT 36L poz. 106, w PIT 37 poz. 125, w PIT 38 poz. 59) . Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu, proszę tą informację wpisać do rubryki � INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE � znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Są to pozycje: 133 w PIT-28, 309 w PIT-36, 109 w PIT-36L, 128 w PIT-37, 62 w PIT-38. Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające. Przykładowo: OT37, OT12 lub OT 04 klub SP2PIK , OT11 klub SP6PAZ itp. Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres: Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 85-635 Bydgoszcz skr. poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13.
Info : Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

3. Opracowanie >Etyka i procedury dla krótkofalowców<.
Informuję, iż na stronie internetowej PZK znajduje się dość ciekawe opracowanie autorstwa Johna Devoldere ON4UN oraz Marka Demeulere ON4WW, przetłumaczone przez Wiesława Wysokiego SP2DX pod tytułem Etyka i procedury dla krótkofalowców. Podręcznik ten stanowić może dobry materiał szkoleniowy dla młodych adeptów krótkofalarstwa przygotowujących się do zdania egzaminu państwowego na licencję krótkofalowca, jak też może być przydatny dla obecnych nadawców, aby nie zapomnieć o obowiązujących zasadach prowadzenia korespondencji radiowych. Prezydium ZG PZK przeprowadziło już wstępne ustalenia z Sylwestrem SP2FAP, który dla potrzeb wszystkich członków PZK w niedalekiej przyszłości wydrukuje powyższe opracowanie.
Info : Tadeusz SP9HQJ.

3. Zawody SP DX Contest.
Zapraszamy do udziału w SP DX Contest 2009. Tegoroczne zawody odbędą się w w dniach 4 - 5 kwietnia. Przypominamy, że zawody trwają 24 godziny, rozpoczynają się o 15:00 UTC w sobotę i trwają do 15:00 UTC w niedzielę. Stacje pracujące z Polski nawiązują łączności tylko ze stacjami spoza SP. Zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznych zawodach, nawet jeśli będzie to start tylko symboliczny. Regulamin SP DX Contest nie uległ żadnym zmianom od ostatniej edycji. Mimo to zachęcamy do zapoznania się przed zawodami z treścią regulaminu. Zaoszczędzi to nieporozumień - dość często uczestnicy wskazują błędne kategorie zawodów (kategorie, których nie przewiduje regulamin). W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komisją Zawodów. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości: committee@spdxcontest.info. Stało się tradycją naszych zawodów, że polscy krótkofalowcy fundują specjalne nagrody (plakiety) w kolejnych edycjach zawodów. Poniżej przedstawiamy tegoroczne nagrody (lista jest nadal otwarta). Sponsorów prosimy o kontakt z Komisją Zawodów. Informacje na temat zawodów znajdują się w periodykach krótkofalarskich i na stronie SP DX Clubu.
Info : strona internetowa SPDX.

4. Zawody The Yuri Gagarin International DX Contest 2009�.
Zawody dedykowane są pamięci Jurija Gagarina, który 12 kwietnia 1961 roku jako pierwszy na świecie wykonał lot w przestrzeń kosmiczną.
Termin zawodów : 11 kwietnia br. godz. 21.00 UTC do 12 kwietnia br. godz. 21.00 UTC.
Pasma : 1.8, 3.5, 7.0, 14, 21, 28 MHz.
Rodzaj pracy : tylko CW.
Kategorie : A single operator single band,
B single operator multi bands,
C multi operators multi bands, single transmitter,
D SWL multi bands.
Informacje na stronach : http://gc.qst.ru/ru/section/31 i http://www.qrz.ru/contest/
Info : Tadeusz SP9HQJ

5. Wznowienie giełd krótkofalarskich w Piekarach Śląskich.
Po wielu doświadczeniach i koniecznych wyjazdach naszych członków na odległe spotkania giełdowe np. w Rybniku, na prośby wielu zainteresowanych zamieszkałych w Piekarach i w najbliższej okolicy, postanowiliśmy zaprosić Koleżanki i Kolegów na giełdy krótkofalarskie i radioamatorskie w naszych skromnych pomieszczeniach po byłym okręgowym biurze QSL w Piekarach Śląskich w Hotelu Miejskim w Piekarach Śląskich przy ul. gen. J. Ziętka 60, na niskim parterze w tzw. piwnicy.
Spotkania odbywać się będą w trzecią sobotę każdego miesiąca, od godz. 07.30 do 15.00. Nie przewidujemy pobierania jakichkolwiek opłat za miejsca giełdowe. Wszelkie napoje można zakupywać w pobliskim supermarkecie Liedl około 100m od klubu. Uczestniczących w giełdzie prosimy o kulturalne i grzeczne zachowanie. Ewentualne uwagi i wnioski prosimy kierować do głównego organizatora kol. Gintera SP9ZW.
Info : Andrzej SP9ADU.

6. MK QTC 4/2009
Kwietniowe wydanie MK QTC poświęcone jest w dużym stopniu Światowemu Dniu Krótkofalowca jaki obchodzony będzie 18 kwietnia br. Zamieszczony jest regulamin zawodów WARD Contest, a także dyplomu WARD 2009 Award. Dodatkowo zorganizowana będzie specjalna akcja dyplomowa z udziałem 11 specjalnych stacji: 3Z0WARD, 3Z2009WARD, HF9WARD, HF2009WARD, HF84WARD, SN0WARD, SN2009WARD, SP0WARD, SP2009WARD, SQ0WARD i SQ2009WARD. Patronat nad obiema imprezami objął Prezes PZK.
W kwietniowym wydaniu warto też zwrócić uwagę na opis rewelacyjnej Przystawki Zdalnego Rozpoznania, która zrewolucjonizuje dotychczasowy DX-ing. Dzięki nowoczesnej technologii udało się stworzyć urządzenie, które pozwoli na zdalne odczytanie QRG nasłuchu stacji DX.

Spis treści kwietniowego QTC

11 lat eQSL.cc
3000 dyplomów PGA
Akcja Polonia Restituta niewypałem LOK
ARDF � czy to krótkofalarstwo?
Certyfikatowy lider
Co nas czeka? � SP-HAMs na QRP
Egzaminy w kwietniu � terminarz
EM5HQ w zawodach IARU
EURA dyplom
Hipnotyczna ekstaza
IARU HF 2008 � wyniki
Kalendarz zawodów HF i VHF+
Konkurs Bydgoski
Linia Stalina
Marcowe posiedzenie prezydium
Marcowe zawody PGA
Nadzwyczajny Zjazd PZK 23 maja 2009
Nowa dyplomowa przygoda SP5PB
Operacja żagiel
Pamiętnik z wyprawy w góry
Pasam amatorskie dla krótkofalowców
PGA EmCom
Polska liderem w grupie CHECKLOG
Prywatny Kraj DXCC
Przybędzie plam
Przystawka zdalnego rozpoznania
QTV z Białorusi
Regulaminy zawodów krajowych
Self Stoting w ARRL i nie tylko
Skąd my to znamy
SP-QSL-Kolekcja
Tak pracują mistrzowie
WARD Contest krajowe zawody HF
WARD-2009 Award pamiątkowy dyplom
WPX CW - 2008 Contest wyniki
Zawody międzynarodowe HF
Zawody Świętokrzyskie regulamin


Tyle informacji na dziś. Informacje do Komunikatu prosimy przekazywać na adres : sp9hqj@pzk.org.pl lub sp9hqj@poczta.fm


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1824093 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu