Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
24 Październik 2019 02:31  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 11/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na 25 marca 2009Submit News Submit Article Visit our Forum 
Komunikat ZG PZK
1.Posiedzenie ZG PZK 21.03.09.
Posiedzenie wiosenne ZG PZK odbyło się zgodnie z planem w sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Obecnych było 23 członków ZG PZK , 4 członków GKR oraz goście w osobach Pani Mecenas Doroty Zielińskiej oraz Pani Urszuli Dąbrowskiej księgowej PZK. Posiedzenie ZG PZK jak zwykle odbywało się w bardzo konstruktywnej nacechowanej głęboką troską o przyszłość naszej organizacji atmosferze. Trwało od godziny 10.00 do 18.30 z dwoma krótkimi przerwami.

Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie przyjął budżet na 2009 rok z poprawkami. Budżet stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców dzień 23 maja 2009 w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Praga Południe przy ul Podskarbińskiej 2. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców przyjął także porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie nadaje Złote Odznaki Honorowe PZK kolegom:
• Jan Ossowski SP6AAT nr 66/Z, OT 01
• Henryk Pacha SP6ARR nr 67/Z, OT 01

oraz nadaje Odznaki Honorowe PZK kolegom:
• Bolesław Pełka SP8JMA – OT 18,
• Andrzej Zgieb SP6AEG – OT 01,
• Stanisław Ziemczonek SP6GWB – OT 13,
• Dionizy Studziński SP6IEQ – OT 13,
• Stanisław Kastelik SP6MLK – OT 13,
• Leszek Kowalski SP6CT – OT 01,
• Tadeusz Fedorowski SP6HQT – OT 01,
• Janusz Szymański SP6IXF – OT 01,
• Hubert Trzaska SP6RT – OT 01,
• Witold Marchewka SP6WM – OT 01,
• Leszek Gryc SP8AYS – OT 05,
• Marek Stanisław Kluz SP8BVN – OT 05,
• Stanisław Uzar SP8EEX – OT 05,
• Ryszard Czubara SP8ONL – OT 05,
• Janusz Wójcik SP8OOB – OT 05,
• Adam Jerzy Baniak SP8TJK – OT 05,
• Wiesław Brągiel SP9ODY – OT 05,
• Stanisław Smoleń SP1IVL – OT 14,
• Mieczysław Jarzębowski SP6AML – OT 11,
Stanisław Starzyk SP6EIY – OT 11.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r. w Warszawie , przyjął uchwałę o wykreśleniu z ewidencji Oddziałów Terenowych PZK, Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Sandomierskiej OT PZK (OT33).

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie na wniosek komitetu założycielskiego z dnia 10 lutego 2009 r. zatwierdza powołanie Oddziału Staropolskiego Polskiego Związku Krótkofalowców z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim i nadaje oddziałowi numer 51.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie przyjmuje rezygnację kol. Wiesława Wysockiego SP2DX z funkcji „Oficera Łącznikowego IARU PZK”. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców wyraża Kol. Wiesławowi Wysockiemu SP2DX podziękowanie za długoletnią i owocną pracę oraz reprezentowanie na forum międzynarodowym PZK.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie , przyjmuje treść misji PZK zaproponowanej przez Komisję ds. Strategii:
"Polski Związek Krótkofalowców jest wiodącą organizacją, skupiającą
osoby zainteresowane różnymi formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju własnego i dobra społecznego. PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest
reprezentantem osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec
instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych."
Tekst misji należy umieścić na stronie ZG PZK i w oficjalnych wydawnictwach PZK.

-Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 21 marca 2009 r w Warszawie, przyjmuje propozycje opracowanie i wydanie "Podręcznika członka PZK" dla nowo wstępujących zgodnie z propozycjami zawartymi w "Strategii PZK.

Serdeczne podziękowania składam Dyrektorowi Generalnemu UKE Panu Mariuszowi Czyżakowi za umożliwienie odbycia Posiedzenia ZG PZK w Sali konferencyjnej UKE czyli w najbardziej prestiżowym dla PZK miejscu.
Odbywanie Posiedzeń właśnie tam byłoby niemożliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie Marka Ambroziaka SP5IYI członka Praskiego OT PZK, który nie tylko stanowi zabezpieczenie ze strony Urzędu, ale jest naszym opiekunem w dosłownym tego słowa znaczeniu .
Na jego ręce składam więc szczególne podziękowanie za poświecony czas i pracę społeczną na rzecz PZK przy organizacji kolejnych posiedzeń ZG. A było to już po raz dziewiąty.2.Patronat Honorowy dla akcji dyplomowej „No more War”.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z MON odpowiedź na nasz wniosek o objęcie Patronatem Honorowym naszej akcji dla upamiętnienia chwały Polskiego oręża w wojnie obronnej we wrześniu 1939.
Pan Bogdan Klich Minister Obrony Narodowej jest Patronem Honorowym akcji dyplomowej PZK „No more war”. Dziękujemy . To znacznie podniosło prestiż naszego przedsięwzięcia.3.Kłopoty z Ministerstwem Środowiska.
Na portalu Ministerstwa Środowiska jest projekt Rozporządzenia dotyczący niektórych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Projekt ten jest skierowany do konsultacji społecznej. Wśród instytucji i organizacji konsultujących znów nie ma PZK. Pomimo ustaleń z 2006 r, po których już nasza organizacja znalazła się na liście podmiotów opiniujących projekty aktów prawnych M.Ś, a dotyczących krótkofalowców. Wprowadzenie w życie zapisów tegoż projektu będzie dla nas bardzo dolegliwe. Poskutkuje bowiem obowiązkiem sporządzania kosztownych i pracochłonnych opracowań dotyczących rzekomej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez stacje amatorskie. Drugim wyjściem jest praca wyłącznie na QRP. Ministerstwo z niewiadomych przyczyn wycofało się z wcześniejszych z nami uzgodnień poczynionych podczas kilku spotkań w Ministerstwie w tym dwóch z udziałem Pana Ministra.
Polski Związek Krótkofalowców prowadzi obecnie cały szereg uzgodnień dla poparcia naszego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zwracamy się do wszystkich krótkofalowców SP oraz do ludzi nam życzliwych o wystosowanie pism protestujących przeciwko traktowaniu nas na równi z komercyjnymi nadawcami i operatorami sieci radio- i telekomunikacyjnych.
Krótkofalowcy na całym świecie mają prawo do eksperymentowania, a stosowanie wobec nich przepisów proponowanego rozporządzenia praktycznie uniemożliwi nam działalność. Państwo Polskie pozbędzie się także możliwości naszej aktywności w razie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Pisma z protestem należy kierować na adres Ministerstwa Środowiska wszelkimi dostępnymi środkami. Szczegółowe propozycje treści protestu oraz wykaz adresów, pod które należy go wysłać będą do piątku umieszczone na portalu PZK w widocznym miejscu.4.Bezpłatne dyplomy .
Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH informuje, że dzięki nowopozyskanemu sponsorowi opłat pocztowych, od marca 2009 roku wszystie dyplomy programu Jeziora Kaszubskie są bezpłatne.
Piotr SP2AYC5.Koleżanki i Koledzy członkowie i sympatycy Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.

Mam przyjemność zaprosić wszystkich członków i sympatyków Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na integracyjne spotkanie z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca.
Spotkanie organizuje Zarząd Oddziału PZK w Olsztynie w dniu 18-04-2009r. na terenie Lotniska Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Godzinę rozpoczęcia imprezy podam później. Myślę, że możemy
rozpocząć od samego rana w sobotę i zakończyć wieczorem w niedzielę, to będzie zależało od Waszej wytrzymałości i fantazji hi.
Podczas spotkania przewidujemy możliwość wlotów szybowcem z pilotem z możliwością nadawania na UKF, oraz możliwość grupowego udziału chętnych w przelocie samolotem AN-2.
Oczywiście zapewniamy ognisko, grill i piwo ...
Opłaty za udział w imprezie z ogniskiem, grillem około 20zł /osobę,
Opłata za wzlot szybowcem za wyciągarką - 60zł / osobę,
Opłata za samolot - 100zł /osobę (przy dziesięciu osobach).
Serdecznie zapraszam chętnych, którzy zechcą urozmaicić nasze spotkanie, którzy coś będą chcieli przygotować (polną stację, występy, gitara itd). Bardzo proszę o zgłaszanie swojego udziału.
Szczególnie ważna jest ilość chętnych do latania, ze względu na przygotowanie sprzętu.

Serdecznie zapraszam.
Prezes ZO PZK w Olsztynie
Andrzej Korczin SP4KA.6.Świat Radio 4/2009. Skrócony spis treści:

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Dwupasmowy radiotelefon Icom IC-E92D
PREZENTACJA: Yosan – reaktywacja, Radiotelefon MX-460, Anteny bazowe na pasma KF i UKF
ŚWIAT KF/UKF: Kłodzka Grupa EME, Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ: Pomiary reflektometryczne
RADIO RETRO: Baretero-urodox
WYWIAD: Radioklub G0ZHP
HOBBY: Taran 20/80 m, Tiny DDS SP6FRE
DIGEST: Cyfrowe układy radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Listy, Porady
LISTA OBECNOŚCI
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Bandplan KF7.KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 4/09
18 kwietnia – WARD
Global Set
Po posiedzeniu prezydium 1.03.09
Eliminacje do mistrzostw HST
Klub SP2PUT
Walne Zebrania OT
Strefa DIG
WARD 2009
Silent Key/s8.ZD8KR.
W dniach 4-11 maja br. z wyspy Ascension będzie pracowała stacja ZD8KR, głównie na 14MHz. Operatorem będzie nasz rodak Karol G0UNU.
Pod koniec kwietnia zostanie założona strona ZD8KR na qrz.com.
Mają tam być dane o aktywności. Sprzęt prawdopodobnie
FT857D lub IC-7000, antena inverted-V. Maksymalna moc z jaką można
pracować z wyspy to 100W.
Karol swój pierwszy znak SP1FOQ otrzymał w początkach lat 70-ych.
Jest lekarzem i wyprawa na ZD8 ma charakter zawodowo-krótkofalarski.
--------------
Vy 73 de
Jacek SP1CNV9.Podziękowanie dla SP6IEQ.
Klub Krótkofalowców „SENIOR” SP6YAQ serdecznie dziękuję koledze Dionizemu SP6EIQ za opracowanie Raportu o antenach klubu. Raport BARDZO pomógł w rozmowach z władzami miasta Zgorzelec.
Podziękowanie podpisał Roman SP6RZ.10.Komunikat Redakcji RBI na 23 i 25.03.2008 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość. Od poniedziałku 23.03.2009 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest możliwość wysłuchania nowego reportażu radiowego z Posiedzenia ZG PZK, które odbyło się w dniu 21.03.2009 r. w UKE w Warszawie. W programie RBI na 22.03,2009 r. jest poruszony również temat niebezpiecznej dla krótkofalowców polskich działalności Ministerstwa Ochrony Środowiska. Temat ten był omawiany na wiosennym Posiedzeniu ZGPZK. Na stronie Internetowej RBI w Komunikatach umieszczone są już teksty dotyczące projektów Rozporządzenia Ministra Środowiska bez konsultacji z PZK. Są one bardzo niebezpieczne dla przyszłości krótkofalarstwa polskiego a dotyczą pola elektromagnetycznego i rodzajów instalacji.
Ten program RBI z reportażem radiowym /premiera na falach krótkich/ był emitowany w dniu 22 .03.2009 r. o godzinie 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz +/-QRM.
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja stała/
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis informacyjny RBI zawierający bieżące informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazała Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego:
Jerzy Kucharski SP5BLD i Janusz Przybylski SP1LOP11.PGA INFO

PGAEmCom .Zbliżający się Światowy Dzień Krótkofalarstwa (18 kwietnia br.) skłonił zespół PGA do podjęcia działań zachęcających nadawców SP do organizowania wypraw terenowych, podczas których wykorzystywane będą niezależne źródła zasilania sprzętu łączności. Sprawdzianem przygotowania SP HAMs będą zawody WARD-2009, gdzie przewidziane są dla nich odrębne grupy klasyfikacyjne. Program PGA ma w sobie wiele możliwości praktycznego wykorzystywania sprzętu i kwalifikacji operatorskich w warunkach autentycznych zagrożeń. W tym celu powołany został roboczy zespół ds. łączności kryzysowej pod tymczasową nazwą PGA EmCom. Więcej o tej inicjatywie na portalu PGA oraz w kwietniowym wydaniu MK QTC.

Nowi członkowie . Nowymi członkami Ogólnopolskiego Klubu PGA-C PZK zostali: SP6JIU (#103), SP8UFB (#104) oraz SQ6NSC (#105).

3000 dyplomów i certyfikatów .Elektroniczne dyplomy i certyfikaty mają już bardzo wielu zwolenników. Są bezpłatne, otrzymuje się je błyskawicznie i są akceptowane we wszystkich współzawodnictwach. Od chwili wejścia w życie programu dyplomowego PGA czyli od 1 stycznia 2008 r. do chwili obecnej wydanych zostało ponad trzy tysiące takich dyplomów i certyfikatów! Najwięcej otrzymuje się ich za udział w zawodach organizowanych przez Zespół PGA. Wszystkie mają charakter wyczynowy, ponieważ ich wydawanie oparte jest wyłącznie na sprawdzalnych łącznościach. Z kolei wszystkie dyplomy wydawane są po przeprowadzeniu wyrywkowej weryfikacji zgłoszonych we wniosku QSO.

lat eQSL.cc . W maju br. eQSL.cc będzie obchodził swoje 11. urodziny. Z tej okazji PGA-C PZK uruchomi stację, która będzie QRV ze specjalnym znakiem wywoławczym. Rocznica będzie także okazją do przypomnienia informacji o tym popularnym na całym świecie serwisie.

Grupa PGA PZK . Od kilku dni funkcjonuje nowy serwis PGA. Jest to grupa dyskusyjna nadawców SWL zainteresowanych zdobywaniem dyplomów, DX i zawodami. Ideą tego forum jest wymiana doświadczeń, a także udzielanie daleko idącej pomocy polskim krótkofalowców. Forum dostępne jest dla każdego chętnego. Swój udział można zgłosić na eMail: qtc@pzk.pl lub dokonując rejestracji na stronie http://groups.google.pl/group/pgapzk Zachęcamy!12.3B9/SP2JMR & 3B9/SP2JMB.
Od 1 kwietnia do. 7 kwietnia będziemy aktywni z wyspy Rodrigez . Nasza aktywność obejmuje SPDXContest zapraszamy do łączności. Po za tym okresem będziemy pracować jako 3B8/ SP2JMR oraz 3B8/SP2JMB . Emisje CW i SSB.
Moją pocztę elektroniczną będzie w czasie mojej nieobecności obsługiwał Janek SP2JLR Wiceprezes ds. organizacyjnych PZK. Tak, że być może reakcje na „posty” nie będą natychmiastowe, poczta będzie odbierana 2-3 razy w tygodniu. Redakcja komunikatów ZG PZK przez okres od 1 do 15 kwietnia będzie realizowana przez Tadeusza SP9HQJ Sekretarza PZK oraz Bogdana SP3IQ Wiceprezesa ds. sportowych PZK, który będzie także je emitował.13.Zawody Świętokrzyskie.
Załącznik do komunikatu stanowi regulamin Zawodów Świętokrzyskich. Odbędą się one 19 kwietnia 2009 . W imieniu organizatorów zapraszam. Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZKZałącznik

REGULAMIN ZAWODÓW ŚWIĘTOKRZYSKICH

1. Nazwa i cel zawodów.
Nazwa - „Zawody Świętokrzyskie”. Cel - Popularyzacja regionu Świętokrzyskiego, aktywizacja krótkofalowców z OT-03 w alternatywnej sieci radiowej zarządzania kryzysowego.

2. Organizator.
Świętokrzyski Oddział Terenowy (OT-03) oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Zawody objęte honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Kielc.

3. Uczestnicy.
Wszystkie licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne oraz nasłuchowe (nie posiadające licencji nadawczych) pracujące z terytorium Polski.

4. Termin zawodów.
Przedostatnia niedziela kwietnia każdego roku, od godziny 05:00 do 06:00 UTC. Wszystkich uczestników obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.

5. Pasma i emisje.
KF – CW od 3519 kHz do 3560 kHz
KF – SSB od 3600 kHz do 3650 kHz oraz 3700 kHz do 3775 kHz

Łączności cross-mode są niedozwolone.

6. Wywołanie w zawodach.
CW (telegrafia) – CQ SP
SSB (fonia) – WYWOŁANIE W ZAWODACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

7. Komunikaty kryzysowe.
W czasie zawodów zostaną nadane przez stacje klubową organizatora dwa komunikaty – emisją SSB i na CW.

Pierwszy komunikat nadaje SP7PKI godzina 05:15 UTC emisją SSB
Drugi komunikat nadaje SP7PKI godzina 05:45 UTC emisją CW

Komunikaty będą nadawane na częstotliwościach, na których stacje organizatora w danym momencie prowadzą łączności w zawodach. Każdy komunikat będzie poprzedzony trzykrotną zapowiedzią, następnie zostanie przeliterowany tekst komunikatu i trzykrotnie powtórzony.

Przykładowy komunikat na SSB:

„TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJĘ KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTARZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNIKATU”

Przykładowy komunikat na CW:
DE SP7PKI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = BALUN = QRU


8. Raporty i grupy kontrolne.
Uczestnicy spoza OT03 nadają RS(T) + nr QSO + skrót powiatu
Członkowie OT03 nadają RS(T) + OT + skrót powiatu

Przykłady:
stacja spoza OT03: na SSB 59 001ZE na CW 599 001ZE
stacja z OT03: na SSB 59 OTIC na CW 599 OTIC

9. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy.
Za łączność lub nasłuch na SSB - 1 punkt
Za łączność lub nasłuch na CW – 2 punkty
Za prawidłowo odebrany komunikat na SSB – 5 punktów
Za prawidłowo odebrany komunikat na CW – 10 punktów
Stacja klubowa SP7PKI przydziela podwójną liczbę punktów.

Mnożnikiem jest liczba stacji z OT03 liczona jednokrotnie, bez względu na emisję.

Łączność z tą samą stacją można powtórzyć innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB obowiązuje numeracja ciągła.

Nie zalicza się łączności obu korespondentom w przypadku:
- różnicy czasu ponad 5 minut,
- błędnie odebranej grupie kontrolnej,
- błędnie odebranego znaku korespondenta.

Wynik końcowy to suma punktów za QSO x mnożnik. Do wyniku końcowego zostaną dodane punkty za prawidłowo odebrane komunikaty. Treść komunikatów należy załączyć w treści e-maila z dziennikiem zawodów, podając datę, godzinę i treść komunikatu.

Przykład:
20.04.2007 05:15 REFLEKTOMETR
20.04.2007 05:45 BALUN

W przypadku równej liczby punktów wygrywa stacja, która odebrała więcej komunikatów i przeprowadziła łączności w krótszym czasie.

10. Klasyfikacje.
A - stacje indywidualne i klubowe Mixed
B - stacje indywidualne i klubowe CW
C - stacje indywidualne i klubowe SSB
D - stacje SWL (klasyfikacja łączna CW/SSB)

Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie.

Stacja klubowa SP7PKI oraz komisji zawodów nie będą klasyfikowane.11. Udział SWL
Do punktacji zalicza się nasłuchy danej stacji tylko jednokrotnie, niezależnie od emisji. Żadna stacja nie może być wykazana w logu więcej niż jeden raz.

12. Dzienniki zawodów.
Wykaz łączności należy przesłać jako załącznik formatu Cabrillo na adres zawody@qrz.pl podając w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach. Nie jest wymagane obliczenie ilości zdobytych punktów. Ostateczny termin nadsyłania wyników mija 31 maja każdego roku. Wykaz nadesłanych logów będzie dostępny na stronie internetowej organizatora.

13. Wyniki zawodów.
Wyniki będą obliczone przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez kol. Marka SP7DQR.

Komisja w składzie:
Przewodniczący – Mariusz SP7LI
Członkowie – Andrzej SP7ASZ, Przemek SP8SIW

rozliczy zawody w terminie 3 miesięcy. Wyniki będą dostępne na stronie http://zawody.qrz.pl oraz rozesłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Nagrody.
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii przewidziano dyplomy a zwycięzcy poszczególnych kategorii będą uhonorowani dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Nagrody będą wręczane podczas jesiennego zjazdu Oddziału Świętokrzyskiego, natomiast osobom, które nie potwierdzą swojego przybycia, zostaną wysłane pocztą.

15. Dyskwalifikacje.
Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami licencji nie będą klasyfikowane.

16. Uwagi i zalecenia.
W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W.Do logowania łączności zaleca się stosowanie programu DQR_Log dostępnego na stronie http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html a dla nasłuchowców programu SWL_DQR_Log, dostępnego na stronie http://www.veron.nl/cie/nl/SWL_Consoft.htmlLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 21.10.2019 21:10

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
2162071 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu