Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
21 Sierpień 2019 12:20  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 09/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 14 stycznia 2009Submit News Submit Article Visit our Forum 
1.1% podatku na PZK jako organizację pożytku publicznego za 2008 rok.
Pragnę po raz kolejny w imieniu ZG PZK i członków naszej organizacji serdecznie podziękować darczyńcom, którzy wsparli nasz Związek swoim 1% od należnego podatku za rok 2007. Pozwoliło to w latach ubiegłych i pozwoli w roku 2009 na realizację wielu ważnych przedsięwzięć w ramach PZK jako OPP, których by bez Waszego wsparcia po prostu nie było.
Tak jak i w latach poprzednich zwracam się z apelem o wpłaty na PZK jako OPP z tyt. 1% kwoty należnego podatku.
W latach minionych kwoty uzyskane z tego tytułu każdorazowo przekraczały miesięczny budżet PZK czyli zawsze było to ponad 21 tyś zł, a za rok 2007 uzyskaliśmy ponad 70.000 zł. Środki te przeznaczone są prawie w 80% na rzecz Oddziałów Terenowych PZK lub klubów do nich należących i są wykorzystywane zgodnie z uchwałami Zarządów Oddziałów PZK, którym są one dedykowane. Pozwalają one na zakup urządzeń takich jak radiolatarnie, przemienniki, bramki APRS, transceivery, druk dyplomów i kart QSL, kursy krótkofalarskie, organizację spotkań środowiskowych itp.
Pozostała część środków jest co roku wykorzystywana na dofinansowanie ważnych przedsięwzięć sportowych, szkoleniowych lub związanych działalnością PZK w kraju i za granicą oraz na inne cele statutowe OPP. Jednym z nich były i będą obozy szkoleniowe w sportach obronnych w większości finansowane z dotacji MON. Na czterech kolejnych obozach wyszkoliliśmy ponad 150 nowych przyszłych krótkofalowców. Uważamy, że jest to najlepsza forma propagowania krótkofalarstwa oraz pozyskiwania naszych następców. Ważnym jest też aspekt ogólno wychowawczy młodego pokolenia.
Warto pamiętać, że krótkofalarstwo stanowi alternatywę dla innych sportów i zainteresowań, poszerzając możliwości aktywnego życia nie tylko wśród młodzieży.
Krótkofalarstwo stanowi też ważny element w tworzeniu sieci łączności zapasowej na wypadek zagrożenia lub klęski żywiołowej.

Jak przekazać 1% na PZK jako OPP?
Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38 nazwę OPP:
Tu wpisujemy:
Polski Związek Krótkofalowców (w PIT 28 poz. 136, w PIT 36 poz.312, w PIT 36L poz.106, w PIT 37 poz. 124, w PIT 38 poz. 60 )
Oraz numer KRS :
0000088401 (w PIT 28 poz. 137, w PIT 36 poz.313, w PIT 36L poz.107, w PIT 37 poz. 125, w PIT 38 poz. 61 )
Jeśli życzeniem darczyńcy jest, aby 80% przekazanej kwoty było przeznaczone dla konkretnego Oddziału PZK lub klubu proszę tą informację wpisać do rubryki "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Są to pozycje: 135 w PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w PIT-36L, 123 w PIT-37, 59 w PIT-38.
Jeśli darczyńca ma takie życzenie wówczas wypełnia tą rubrykę podając nr OT i ewentualne znak klubu. Podanie znaku klubu bez numeru OT nie jest wystarczające.
Przykładowo: OT37, OT12 lub OT 04 klub SP2PIK , OT11 klub SP6PAZ itp.
Wszelkie zapytania związane z wykorzystaniem środków z darowizn proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 85-635 Bydgoszcz , skr. poczt. 54 85-613 Bydgoszcz 13.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK


2.Urzędy Skarbowe.
W ramach informacji uzupełniających dotyczących celowości wpłat z tyt 1% od podatku na PZK jako OPP otrzymaliśmy 242 informacje w ciągu miesiąca sierpnia i września 2008. Natomiast 52 Urzędy Skarbowe nie przekazały informacji o celu przekazanych kwot. Realizując uchwałę ZG PZK z 22 listopada 2008 sekretariat wysłał do wszystkich tych US pisma ze stosownym zapytaniem dla której jednostki terenowej PZK były te wpłaty dedykowane. Są już pierwsze odpowiedzi.


3.Posiedzenie prezydium ZG PZK 11.01.09 w Bydgoszczy
W czasie posiedzenia podjęto następujące uchwały:

-"Prezydium przyjęło rezygnację Kol. Zdzisława SP6LB z funkcji UKF Managera PZK. Prezydium wyraża Kol. Zdzisławowi Bieńkowskiemu SP6LB specjalne podziękowanie za długoletnią działalność na rzecz PZK, a szczególnie polskich UKF- owców."

- Prezydium akceptowało propozycję zawarcia umowy na ubezpieczenie zbiorowe członków PZK proponowaną przez biuro brokerskie "Maxima Fides" z przedsiębiorstwem "Uniqa".
Ubezpieczenie obejmie wszystkich członków PZK w zakresie odpowiedzialności cywilnej z racji uprawiania naszego hobby, a także w ograniczonym zakresie sprzętu krótkofalarskiego. Początek obowiązywania umowy to 1 lutego 2009 roku. Podstawą do przeprowadzenia procedury likwidacji szkody jest posiadanie przez sekretariat ZG PZK aktualnych danych osobowych i teleadresowych wszystkich członków PZK oraz oczywiście muszą oni mieć składki PZK opłacone na bieżąco. Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem zbiorowym w ramach składki na rzecz PZK. Istnieje możliwość doubezpieczenia się indywidualnego czyli zwiększenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także ubezpieczenia nieruchomości w "Uniqa" na preferencyjnych warunkach. Więcej szczegółów zaraz po podpisaniu umowy "Uniqa-PZK"

- Prezydium przyjęło poniższy plan zamierzeń prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na 2009 rok.
• Udział w pracach organów władzy oraz administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw istotnych dla członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
• Analiza raportów z prac komisji tj. komisji ds. strategii PZK, komisji ds. działalności operacyjnej, komisji ds. opracowania nowej struktury i nowego podziału zadań i obowiązków, komisję statutową oraz komisję analiz i statystyk, powołanych uchwałą Prezydium ZG PZK z dnia 5 czerwca 2008. Współudział w przygotowaniu dokumentów opracowa-nych przez wymienione komisje na Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów PZK.
• Kontynuacja prac w zakresie przystosowania Regulaminów wewnętrz-nych do zapisów Statutu PZK uchwalonego na XVII Zjeździe Krajowym Delegatów PZK w Szczyrku.
• Kontynuacja prac w zakresie zmiany formy i treści "Krótkofalowca Polskiego".
• Przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Głównego PZK szczególnie pod kątem realizacji uchwał XVII Zjazdu Krajowego Delegatów PZK oraz wniosków i zaleceń organu nadzorującego działalność PZK tj. Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zawartych w pimach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
• Zorganizowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów PZK. Zgodnie z uchwałą XVII Zjazdu Krajowego Delegatów PZK oraz wnioskami i zaleceniami organu nadzoru działalność PZK tj. Prezydenta miasta stołecznego Warszawy zawartymi w piśmie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
• Zlecenie wykonania audytu zewnętrznego finansów Polskiego Związku Krótkofalowców za lata 2007 i 2008.
• Podpisanie umowy na ubezpieczenie zbiorowe członków Polskiego Związku Krótkofalowców w zakresie OC.
• Współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Otwartych Mistrzostw Polski w Szybkiej Telegrafii (HST) "Puchar Europy" w Skierniewicach w lipcu br.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w sportach obronnych. W oparciu o środki finansowe przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
• Współudział w organizacji warsztatów Szybkiej Telegrafii (HST) – Ameliówka czerwiec br.
• Współudział w przygotowaniu reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach 1 Regionu IARU w ARDF rozgrywanych we wrześniu br. w Bułgarii.
• Współudział w przygotowaniu reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach w Szybkiej Telegrafii rozgrywanych we wrześniu br. w Bułgarii.
• Koordynowanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami krótkofalarskimi, a w szczególności z Międzynarodową Unią Radiokomunikacyjną (IARU) jej instytucjami regionalnymi i agendami.
• Przygotowania do obchodów 80 rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
• Koordynowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, sportowej i propagandowej członków Polskiego Związku Krótkofalowców.
• Udział zebraniach sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych, imprezach szkoleniowych i środowiskowych organizowanych przez oddziały terenowe lub kluby Polskiego Związku Krótkofalowców.


4. Sprawozdania finansowe.
W związku z okresem bilansowym przypominam tym Oddziałom PZK, które jeszcze tego nie zrobiły o obowiązku przesłania sprawozdań finansowych za grudzień 2008 oraz rocznych za rok 2008 wraz z wszystkimi dokumentami zgodnie z obowiązującym Regulaminem.


5.Walne zebranie OT06.
Zarząd Śląskiego OT PZK podjął uchwałę o zwołaniu Walnego zebrania sprawozdawczego członków Śląskiego OT PZK. Termin zebrania: 15 luty 2009 roku, godz. 11:00.
Miejsce zebrania: Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" ul. Legionów Polskich 69 Dąbrowa Górnicza
Jacek SP9JCN Prezes ŚOT PZK


6.APEL Ryszarda SP3CUG.
Zapraszam do udziału w ostatnich zawodach RTTY i SSTV. które organizuje. Zawody RTTY, których jestem organizatorem ( z przerwami w czasie stanu wojennego i w okresie gdy byłem prezesem PZK) obchodzą 25 lecie.

Myślę, za tą pracę zasłużyłem na podziękowanie hi. Najlepszą formą podziękowania będzie aktywny udział dużej liczby stacji a w tym stacji klubowych i kolegów, żyjących którzy zaczynali starty w latach osiemdziesiątych.
W tej grupie byli min:SP2BIG, SP2BSX, SP2DEH, SP2FF, SP2JEB, SP2JPG,SP2NJI, SP2KFV SP2UUU, SP2ZBE, SP3AMZ, SP3AXJ, SP3BGD, SP3BYZ, SP3CAI, SP3CCR, SP3CMX, SP3CUG, SP3CVT, SP3EOL, SP3GAX, SP2HJG, SP3HTF, SP3HYK, SP3IOE, ,SP3IMB, SP3LRS, SP3MIN, SP3MYS, SP3PAA, SP3PAC, SP3PLD, SP3RBT, SP3RNG, SP3RXZ SP3SUN, SP3ZAH SP3ZBE, SP3ZFH, SP3ZBE, SP3XR, SP4KM SP5IYV, SP6BLV, SP6EEK,SP6FPY, SP6NIG, SP6LB, SP7IVO, SP7QL,SP8CGR, SP8GIM, SP9AUV, SP9BGS, SP9FBT, SP9EVP, SP9HWN, SP9BCH, SP9NRA,
Regulaminy zawodów RTTY w załączniku.
73 SP3CUG


Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik do komunikatu


Z A P R O S Z E N I E
KRAJOWE ZAWODY RTTY 2009 (KZ RTTY 09)
Z okazji 25 lecia organizowania zawodów


Organizator: Leszczyński Klub Krótkofalowców "HKŁ" SP3ZAH w Lesznie
Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Poznaniu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie

Sponsorzy: ZG PZK i Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu "Redakcja Świat Radio",
SP3AMZ, SP3CUG, SP3FFR, SP6BSL

Cel zawodów: Upamiętnienie rocznicy, uaktywnienie stacji SP pracujących na RTTY, ułatwienie zdobycia dyplomu "10 SP RTTY"

Termin: 18.01.2009r(Niedziela) 7.00-8.00 UTC (8.00 do 09.00 czasu lokalnego)

Pasmo: 3,5 MHz wg. obowiązującego Band Planu

Raporty: RST + trzycyfrowy numer QSO + skrót województwa np. 599 001 W.

Wywołanie: CQ SP CONTEST

Punktacja: 1 punkt za QSO .

Mnożnik: Liczba województw. W przypadku, gdy z własnego województwa pracuje jedna stacja, to zalicza sobie własny mnożnik.

Wynik: Ilość punktów (x) mnożnik. Przy jednakowej liczbie punktów o miejscu decyduje czas zakończenia ostatniego QSO.

Kategorie: A - stacje indywidualne i klubowe,
B - nasłuchowcy.

Uwagi:
- w zawodach obowiązuje ograniczenie mocy do 20 Watów,
- klasyfikacja w grupach będzie miała miejsce w przypadku, gdy do komisji trafi minimum 5 dzienników.

Wyróżnienia: Grawertony, dyplomy, prenumerata "Świat Radio".

Warunki klasyfikacji: Sklasyfikowani zostaną uczestnicy, którzy w logach zawodów zamieszczą
oświadczenie o treści jak niżej oraz będą przestrzegać jego treści:
W zawodach uczestniczyłem zgodnie z regulaminem zawodów, zasadami ham spiritu, przestrzegając 5 minutowego QRT przed i po zawodach z ograniczeniem mocy do 20 W na wyjściu.
Nie będą brane pod uwagę logi uczestników, którzy nawiązali mniej niż 1 możliwych do przeprowadzenia QSO z 1 uczestniczących okręgów.

Logi zawartość: Preferowane logi w formacie cabrillo, do dziennika należy dołączyć ww. oświadczenie oraz wykaz zaliczonych województw, liczbę punktów ,zgłoszony wynik. Oraz adresy:pocztowy i e-mailowy.

Logi termin wysyłki: Logi zawodów należy przesłać w terminie do 21.01.2009
- elektroniczne na adres e-mail: sp3cug@wp.pl
- papierowe na adres pocztowy: LKK skr. poczt. 106, 64-100 Leszno

Ogłoszenie wyników: Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 22.01.2009. Decyzje komisji są ostateczne. Wyniki rozesłane zostaną pocztą elektroniczną na adresy uczestników lub przez nich wskazane oraz do mediów krótkofalarskich, zamieszczone na stronie organizatora http://sp3zah.webpark.pl

Dyplomy uczestnictwa: Dla wszystkich uczestników przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa
sponsorowane przez ZG PZK- które przesłane zostaną za pośrednictwem poczty po otrzymaniu zwrotnej koperty( A5) ze znaczkiem.
Zawody wchodzą w skład klasyfikacji generalnej o Puchar Prezydenta Miasta.


73 de Organizatorzy


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 20.08.2019 21:22

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1932951 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu