Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:32  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat Sekretariatu ZG PZK na dzień 26 listopada 2008Submit News Submit Article Visit our Forum Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:1.Posiedzenie ZG PZK z 22.11.08.
Zgodnie z zapowiedzią w sobotę dnia 22.11.08 w sali konferencyjnej UKE odbyło się kolejne Posiedzenie ZG PZK. Na 37 członków ZG PZK obecnych było 26 co stanowiło 70 % ogółu. ZG PZK . Posiedzenie było bardzo konstruktywne i nacechowane troską o rozwój i przyszłość PZK.

Rozpoczęło się od złożenia oświadczenia i rezygnacji Kol. Marka Ruszczaka SP5UAR z funkcji członka GKR PZK.
Zarząd główny PZK podczas Posiedzenia podjął uchwały, o których poniżej:

A.Odnośnie środków z OPP dla OT PZK Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców podjął uchwałę następującej treści:

„Pozostałą po szczegółowym rozliczeniu kwotę z 1% na OPP przekazanych na rzecz PZK po odliczeniu 20% na rzecz ZG PZK, Prezydium ZG PZK podzieli na oddziały terenowe PZK proporcjonalnie do ilości ich członków wg stanu na dzień 31.12.2007r ( z wyłączeniem OT25, który posiada własny status OPP)” –
Uchwałę tę należy rozumieć tak, że uwzględnione zostaną wszelkie udokumentowane przypisy środków OPP dla OT w tym w ramach OT dla klubów. Udokumentowanie to mogą stanowić informacje dodatkowe z US przesłane w ilości ponad 580 szt. oraz ewentualne potwierdzone kopie deklaracji PIT i CIT.

B. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2008r w Warszawie, podjął uchwałę o utrzymaniu bez zmian wysokości składek PZK jak na poziomie jak w roku 2008 na lata następne.

C. Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców skierował do dalszego opracowania projekt prowizorium budżetowego na rok 2009

D. Na mocy uchwały ZG PZK Złote Odznaki Honorowe PZK otrzymali:
Nr 62/Z - SP2DDX Roman Pałczyński – OT 04
Nr 63/Z - SP2AJO Edward Breit - OT 04
Nr 64/Z - SP9DW Witold Wichura - OT 06Z
Nr 65/Z SP9UH Stanisław Nowak - OT 06


E. Na mocy uchwał Zarządu Głównego PZK Odznaki Honorowe PZK otrzymują

1. SP7WQM Małgorzata Szalińska – Skawińska – OT 03
2. SP3GEM Jerzy Smoczyk – OT 27
3. SP7PFD Klub Krótkofalowców PZK w Starachowicach – OT 03
4. SP9ZBC Harcerski Klub Łączności w Tarnowie – OT 28
5. SP7CKF Ryszard Muszalski – OT 15
6. SP7BBO Wiesław Jałocha – OT 15
7. SP7BIT Ludwik Lewandowski – OT 25
8. SP7BMR Janusz Halladin – OT 15
9. SP7AWG Roman Czacherski – OT 15
10. SP7DCS Krzysztof Moczkowski – OT 15
11. SP7EBM Wiktor Gagas – OT 15
12. SP7IXT Andrzej Dobrynin - OT 15
13. SP7NJX Andrzej Pająk – OT 15
14. SP7Q Janusz Łażewski – OT 15
15. SP7TEE Maciej Karpiński – OT 15
16. SP5ABB Marian Kuciński – OT 15
17. SP7VC Przemysław Gołębowski - OT 15
18. SP2JMB Sławomir Chabiera – OT 04
19. SP2LQC Jacek Czerwiński – OT 04
20. SP2SGL Piotr Balcer – OT 04
21. SP2IVI Małgorzata Wilczyńska – OT 04
22. SP7VH Edward Zręba – OT 24
23. SP8GNF Krzysztof Jarecki – OT 20
24. SP8FNA Andrzej Baluk – OT 20
25. SQ8S Stefan Szado – OT 20
26. SP3IBM Czesław Czeszyński – OT 32
27. SP3FAR Przemysław Karwowski – OT 32
28. SP2DNT Norbert Stanisław Nowakowski – OT 04
29. SP2DGH Tadeusz Kwiatkowski – OT 04
30. SP2DKI Ireneusz Kwiatkowski – OT 04
31. SP2RXG Wojciech Górny – OT 04
32. SP2WXZ Andrzej Milecki – OT 04
33. SP4CUF Adam Ireneusz Ciosek – OT 21

F. ZG PZK wyraził podziękowanie Kol. Augustynowi Wawrzynkowi SP6BOW za 14 lat pracy społecznej jako Award Managera PZK. W dowód uznania Augustyn będzie otrzymywał co miesiąc Świat Radio wraz z Krótkofalowcem Polskim oraz CQDL przesyłane przez sekretariat ZG PZK.

Posiedzenie było wyjątkowo długie, trwało z krótkimi przerwami od 10.00 do 19.30. Było wspaniale zorganizowane dzięki pracy społecznej na rzecz PZK Kol. Marka Ambroziaka SP5IYI, który jako członek PZK, a jednocześnie pracownik UKE dbał o nas jak mógł najlepiej. Marku serdecznie dziękujemy!
Serdeczne podziękowania kieruję także do kierownictwa UKE, a szczególnie do Pana Mariusza Czyżaka Dyrektora Generalnego, którego życzliwości zawdzięczamy możliwość nieodpłatnego korzystania z wspaniale przystosowanej sali konferencyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


2.SQ7B-Award Manager PZK.
W dniu 22 listopada Prezydium ZG PZK powołało na funkcję Award Mangera PZK. Kol. Andrzeja Burasa SQ7B.
Kol. Andrzej za kilka dni zacznie swoją działalność. Adres elektroniczny to sq7b@pzk.org.pl .

3.Informacje o Rozporządzeniach.
W dniu 21 listopada 2008 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290), które wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 22 grudnia 2008 r. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_id=3498&layout=3&page=text

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w dziale "Świadectwa radioamatorskie" jest informacja o nowym rozporządzeniu, oraz krótkie wyjaśnienie co ono zmienia w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych w slużbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=20&layout=11&page=text

Informacja II dla krótkofalowców żeglarzy i lotników.

Dużo zmieniło się również świadectwach: morskich http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=59&layout=11&page=text
i lotniczych http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=60&layout=11&page=text

Na uwagę zasługuje fakt, że wystarczy zaliczyć chociaż jeden przedmiot, aby mięć szanse na poprawkę (§ 20 ust. 1 rozporządzenia) do tej pory należało zaliczyć wszystkie prócz jednego przedmiotu.

Również niezmiernie ważnym jest zapis (§ 16 ust. 1 rozporządzenia) o konieczności złożenie wniosku o wydanie świadectwa (co jest tożsame z wnioskiem o egzamin) najpóźniej 14 dni przed egzaminem. Do tej pory można było wpaść na sesje w ostatniej chwili aby przystąpić do egzaminu.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Było to już przedmiotem konsultacji w czerwcu br., a prace nad tym dokumentem są w końcowej fazie. Miejmy nadzieję, że będzie ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw jeszcze w tym roku.


4.ŚR i KP 12/2008.
Poniżej spis treści Świata Radio i Krótkofalowca Polskiego na grudzień 2008. Krótkofalowiec Polski jest juz na portalu www.pzk.org.pl w dziale K.P.

Skrócony spis treści ŚR12/08
AKTUALNOŚCI
Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców
Zawody
TEST
Icom IC-7700, następca IC-7800 (2)
JFK II – pierwsze wrażenia
Najlepsze transceivery (odbiorniki) HF
PREZENTACJA
MC-9102/9101/CERAMIC
Radmor dla profesjonalistów
Miernik SWR 38
ŚWIAT KF/UKF
Z życia klubów i oddziałów PZK
ŁĄCZNOŚĆ
Zniekształcenia nieliniowe w systemach
radiokomunikacyjnych
Co z tym Słońcem?
RA DIO RETRO
Polskie Zakłady Philips SA
WYWIAD
Polsko-Kanadyjski Klub Krótkofalowców VE3LPL
HOBBY
Proteus 80
DIGEST
Anteny i układy dopasowania
FORUM CZYTELNIKÓW
Konkurs
Listy
Porady
LISTA OBECNOŚCI
RYNEK I GIEŁDA
DODATEK: Spis prezentacji w ŚR

KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 12/2008 zawiera m.in.
Relacja ze zjazdu SPDXC
W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
Archiwalia SP5HS
Posiedzenie Komisji Łączności LOK
Klub imienia Adama Zaleskiego SP6OF
Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej


5.Grudniowe QTC
W grudniowym wydaniu MK QTC sporo jest informacji operatorskich. Najważniejszą jest chyba próba wyjaśnienia tzw. „Metody PGA” czyli sposobu rozliczania zawodów krajowych. W zapowiedziach redakcyjnych znaleźć można najważniejsze cele na 2009 r. czyli ramowy program tego, co czeka Czytelników w nowym roku. Na przykład już od następnego wydania ruszamy z cyklem materiałów poświęconych problematyce operatorskiej. Jest to konkretna odpowiedź na apel IARU w sprawie popularyzacji wśród krótkofalowców krajowych stowarzyszeń poradnika autorstwa ON4WW i ON4UN pt. „Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur”. Nasz cykl edukacyjny prezentować będziemy w nowym dziale SP-HAM to brzmi dumnie. Już dziś szczerze zachęcamy wszystkich nadawców i nasłuchowców do aktywnego włączenia się w proces doskonalenia swojego poziomu operatorskiego. Szczegóły w styczniowym wydaniu MK QTC.
Uwaga! W grudniowym wydaniu publikujemy także regulamin akcji dyplomowej związanej z obchodzoną 1stycznia 2009 r. 1. rocznicą programu dyplomowego PGA. Polecamy!

Spis treści MK QTC 12/2008
A5100A w listopadzie
ABC Contestingu cz. 3
Certyfikaty udziału
CG9 - Special Event
CW-Skimmer – dodatek
Czwarta informacja
Dlaczego właśnie tak?
Dyplom ze Śremu
eQTC
HF200Q-T-C
HF200QTC Award
HNY Party 2009
Holiday Contest z komentarzem
HST w SP?
Japończycy na Guam
Japońska metoda
Kalendarz zwodów
Kolejny pionier radia
Konkurs radiowy
Ku czci Brailla
Małpi Cluster
Maraton Jarosławski – wyniki
Nie będzie 339 krajów
NKP 2008 Contest
Nowy cykl słoneczny
TS7C w styczniu
PGA TEST w pigułce
PGA TEST-2009
Portal eQSL.cc
QSL via
Radiostacje TPAX
RDXC 2008 – wyniki
Raport HF90PR
Rockall Island 2009
Spotkanie w Wilczynach
Strategia PZK
Światła SP- Szkoła pod żaglami
Test przełącznika ANT-8
Wolny wakat w PZK
World Radio w „CQ”
Wspomnienia z wakacji - SP1LJQ
Z American Samoa
Zawody krajowe w grudniu
Zawody Lubuskie – wyniki
Zawody międzynarodowe w grudniu
ZD8 na 100W


6.8Q7SC.
Od 28 listopada do 13 grudnia z Malediwów będzie aktywny Sławek SP2JMB jako 8Q7SC. Sławek będzie pracował na wszystkich pasmach CW i SSB z mocą ok. 100 W.


7.Polska DXpedycja do Luksemburga 26.11 - 1.12.2008
Członkowie SP5ZCC kolejny raz wyjeżdżają do Luksemburga. Poprzednio (w 2004 roku) był to wyjazd na SP DX Contest.
(relacja: http://www.dxing.pl/dxp/lx/ ).
Tym razem, wspólnie z przyjaciółmi-krótkofalowcami, jedziemy do LX na CQ WW DX CW Contest.
Donata SP5HNK, Jacek SP5OXJ, Maciek SQ6MS i Tomek SP5UAF będą pracować z Luksemburga jako LX/znak domowy w okresie 26 listopada - 1 grudnia.
Mamy nadzieję, że w tym czasie odwiedzi nas Marek SQ5BPM/ON4BPM wraz z XYL i synkiem.
W czasie CQWW DX CW do zespołu dołączą Dan DL5SE, Matthias DK4WD oraz Joel LX1ER.
Wspólnie wystartujemy w zawodach pod znakiem LX8M (Multi-2 lub Multi-Multi). QSL dla LX8M via LX1ER.
Dla pozostałych znaków via znaki domowe. Serdecznie zapraszamy do łączności w zawodach i poza zawodami!
73, ZYGI SP5ELA


8.Znaki nasłuchowe.
Przypominam, że obowiązujący w PZK system znaków nasłuchowych dla stacji SP jest następujący SPX-YY-ZZZ. Gdzie X-okręg
YY-oddział ZZZ-nr kolejny w oddziale np: SP5-37-155 ewentualnie SP5-37155.
W bazie danych członków PZK nie będą umieszczane nowe znaki nasłuchowe w innym niż wyżej podany systemie. Na teraz nie dotyczy to znaków nasłuchowych już wydanych.


9.Portal PZK. www.pzk.org.pl .
Podsumowując kilka ostatnich działań na portalu PZK - poczynionych w uzgodnieniu z Piotrem SP2JMR informuję że:

a) w Download utworzyłem nową kategorię dostępną dla wszystkich - "Dokumenty IARU"

b) na serwerze w http://download.pzk.org.pl/public utworzyłem katalog "IARU"
na pliki z tejże kategorii

c) plik Streszczenie_materialow_C5_na_Cavtat-1.pdf przeniosłem z katalogu
http://download.pzk.org.pl/public do katalogu http://download.pzk.org.pl/public/IARU
i jednocześnie możliwość jego pobierania z kategorii "Dokumenty ogólne" - do
kategorii "Dokumenty IARU"

d) otrzymane od Piotra pliki z wynikami Konferencji w Cavtat umieściłem na
serwerze w http://download.pzk.org.pl/public/IARU i dodałem do kategorii
"Dokumenty IARU"

e) w artykułach utworzyłem kategorię "HST - szybka telegrafia" i w tej kategorii wpisałem dwa artykuły nadesłane przez SP5HNK

f) na serwerze w http://download.pzk.org.pl/public utworzyłem katalog "HST"
na pliki związane z HST - obecnie są tam zdjęcia do wspomnianych artykułów

g) w menu po lewej stronie utworzyłem wpis "HST - szybka telegrafia"
odnoszący się do artykułów z tej kategorii.

Administrator PZK

admin@pzk.org.pl
Grzegorz Krakowiak
SP1THJ


Tyle informacji na dzisiaj

Vy 73!
Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1821033 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu