Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 02:10  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na 12 listopada 2008Submit News Submit Article Visit our Forum 
Komunikat ZG PZKWitam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1.Organizatorzy Zawodów Krajowych.
Contest Manager Kazimierz SP2FAX przypomina, że z dniem 30 listopada 2008 (niedziela) Zespół ds Contestingu kończy przyjmowanie zgłoszeń do Kalendarza Zawodów PZK na 2009 rok. Zawody należy zgłaszać mailem na specjalnie przygotowany adres mailowy do tego celu zawody@pzk.org.pl . Przypominamy że Regulamin Krajowych Zawodów PZK jest opublikowany na www.pzk.org.pl w dziale "Download/Dla członków PZK/Regulaminy wewnętrzne". Kalendarz Zawodów PZK na 2009 będzie opublikowany na portalu PZK w pierwszych dniach grudnia 2008.
Info Kazimierz SP2FAX.


2.Konkurs krótkofalarski z okazji 90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Rok 1918 stanowi w najnowszych dziejach Polski datę przełomową. Przed rokiem 1918 kartę polskich dziejów wypełniały: niewola, trójzaborowy podział kraju, beznadziejność położenia i iluzoryczność aspiracji państwowotwórczych narodu. Od roku 1918 Polska pojawia sie ponownie na mapie Europy, bierze sie początek współczesnego państwa polskiego, zaczyna się kształtowanie nowoczesnej Polski. W ogólnym odczuciu narodowym rok 1918 był czymś na kształt burzy dziejowej,
punktu zwrotnego czy zdarzenia, najwyższej wagi. Powstanie Wielkopolskie było ostatnim i jedynym zrywem powstańczym naszego narodu, który zakończył się sukcesem.
Dla uczczenia doniosłości tego wydarzenia zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie z okazji 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Regulamin
1. Organizator.
• Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców;
• Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK ;
• Kluby Krótkofalarskie Oddziału Poznańskiego;
2. Patronat.
• Wojewoda Wielkopolski
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego;
• Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego;
3. Patronat medialny.
• Krótkofalowiec Polski ;
• Portal PZK
4. Uczestnicy.
nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.
5. Termin.
27 grudnia 2008 roku od godziny 19:00 UTC
do 11 stycznia 2009 roku, godziny 21:00 UTC.
6. Pasma.
80 m; zgodnie z obowiązującym band – planem.
7. Emisje.
CW; SSB;.
8. Wywołanie w konkursie.
• CW: „ CQ WLKP ”
• SSB: „Wywołanie w konkursie Powstanie Wielkopolskie”.
9. Raporty i grupy kontrolne.
• Każda stacja z Województwa Wielkopolskiego
RST; RS + W np. „599 W”, „59 W”
• Każda stacja nadająca z powiatu objętego Powstaniem
RST; RS + skrót powiatu objętego Powstaniem SR
np. 599 SR ; 59 SR stacja
10. Wykaz powiatów objętych powstaniem.
CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, OI,
OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, WH, WT, WF, ZN.
11. Punktacja, mnożniki, wynik końcowy.
Łączność (QSO) ze stacja:
• Województwa Wielkopolskiego „W” np. W…. – 1 pkt.;
• z powiatu objętego Powstaniem Wielkopolskim np. SR – 3 pkt. ;
• okolicznościowa, pracująca z w/w okazji – 5 pkt.;
Wynik: suma punktów za przeprowadzone QSO + punkty dodatkowe - bonusy.
Łączność można powtórzyć z dana stacja na CW i SSB, oraz QSO z 2008r. moFna powtórzyć w 2009r.
Zaliczone są łączności z poprawnie odebranym znakiem i różnica czasu poniżej 5 min.
12. Bonusy.
• Za udział w zawodach: „HOŁD POWSTANCOM WIELKOPOLSKIM 1918-
1919” – organizowanych przez Harcerski Klub Łączności SP3ZAC w 2008 roku.
– 10 pkt. liczony jednorazowo;
13. Klasyfikacje.
o stacje z poza Województwa Wielkopolskiego:
Grupa A1 - indywidualne, emisja SSB;
Grupa A2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
Grupa A3 - stacje klubowe ( PZK; LOK; ZHP i inne ), emisja CW + SSB;
o stacje z Województwa Wielkopolskiego:
Grupa B1 - indywidualne, emisja SSB
Grupa B2 - indywidualne, emisje CW + SSB;
Grupa B3 - stacje klubowe ( PZK; ZHP; LOK i inne ); emisja CW+SSB
o Grupa C1 - klubowe stacje okolicznościowe, ze znakiem SN90xxx;
o Grupa C2 - indywidualne stacje okolicznościowe SN90yyy
o Grupa D - nasłuchowcy (SWL),
14. Informacja o logach.
Logi stacji, dla emisji CW i SSB ( zapis łaczny ), preferowane w wersji elektronicznej, format
Cabrillo. Dopuszcza sie logi w wersji papierowej jak do zawodów ( wzór PZK ), przesyłane na
adres organizatora Polski Zwiazek Krótkofalowców Oddział Poznanski; skr. poczt. 15; 60-963
POZNAN 11 droga pocztowa i droga elektroniczna e-mail: wkkirsp3pml@wp.pl w terminie do
31 stycznia 2009 roku. Decyduje data stempla pocztowego, lub data otrzymania poczty na
skrzynce e-mailowej organizatora.
15. Termin i miejsce zgłaszania wyników.
Prace komisji zakończą się do dnia 1 marca 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej PZK Oddział Poznański i ZG PZK w terminie do dnia 10 marca 2009 roku.
Rozesłanie Dyplomów Okolicznościowych do 31 marca 2009r. Laureaci konkursu, otrzymają oficjalne potwierdzenie uzyskanego wyniku i zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym podsumowaniu Konkursu połączonego z wręczeniem dyplomów i nagród, nie później jak z trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
16. Dyplomy, nagrody.
• Każdy uczestnik KONKURS KRÓTKOFALARSKIEGO DLA UCZCZENIA 90
ROCZNICY POWSTANIA WIEKOPOLSKIEGO, po przesłaniu zgłoszenia (pkt 14
regulaminu), uzyskuje:
o po zgromadzeniu minimum 90 pkt. otrzymuje Dyplom Okolicznościowy za udział w Konkursie;
o bierze udział w ogólnej klasyfikacji Konkursu.
• W każdej grupie klasyfikacyjnej Konkursu nagradzane są:
o 1 m-ce: nagroda rzeczowa, puchar, dyplom;
o 2 m-ce: puchar, dyplom;
o 3 m-ce : puchar, dyplom;
o 4 m-ce: dyplom;
o 5 m-ce: dyplom.
17. Powody dyskwalifikacji.
Nieprzestrzeganie ham spirint’u i nie przysłanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
18. Skład komisji.
Komisja zostanie powołana przez Prezesa PZK Oddziału Poznańskiego.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Bogdan SP3IQ


3.Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK w Warszawie.
W dniu 7 listopada w siedzibie ZG LOK przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie odbyło się Posiedzenie Komisji Łączności ZG LOK zwołane przez jej szefa Kol. Włodka Karczewskiego SQ5WWK. W spotkaniu uczestniczyło oprócz szefostwa LOK wielu znanych krótkofalowców takich jak Eugeniusz SP9IIA, Andrzej SP4HHI, Roman SP2AEU oraz Alfred SP7HOR.
Chyba po raz pierwszy prezes PZK uczestniczył w tego typu spotkaniu. W prawdzie w ciągu ostatnich lat LOK i PZK organizowały wiele wspólnych imprez sportowych, ale po raz pierwszy uczestniczyliśmy w procesie ich planowania. Jest to faktycznie nowa jakość w naszych relacjach. W najbliższym czasie zostanie skonsultowane, a później podpisane ramowe porozumienie dotyczące współpracy i wspólnej organizacji imprez sportowych.
Jednym z najważniejszych tematów było planowane na rok 2010 zorganizowanie Mistrzostw I Reg IARU w HST oraz prognozowanie środków dla rozwoju szybkiej telegrafii w SP. Rozwój ten miałby się odbywać między innymi w oparciu o bazę szkoleniową, którą dysponuje LOK. Temat organizacji przez PZK Mistrzostw R1 w HST będzie dyskutowany i głosowany podczas posiedzenia Grupy Roboczej HST na konferencji R1 IARU w Cavtat. Wiele zależy od przedstawienia naszej oferty przez Kol. Donatę SP5HNK Łącznika WG HST R1 IARU –PZK w sprawach szybkiej telegrafii. Między innymi taki jest cel Jej udziału w konferencji. Czyli trzymajmy kciuki za Donatę i pomyślny dla SP wynik głosowania.
Piotr SP2JMR


4.Propozycja i zaproszenie z SEP.
W dniu 10 listopada otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaproszenie do wzięcia aktywnego udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej poświęconej Profesorowi Stefanowi Manczarskiemu pt. „Profesor Manczarski - Świat Elektromagnetyzmu”. Konferencja odbędzie się w maju 2009 w Centrum Blue Expo w Warszawie. PZK przygotuje z tej okazji pracę stacji okolicznościowej, a także liczne akcenty popularyzujące krótkofalarstwo i radioamatorstwo w ogóle.
Profesor S. Manczarski był jednym z pionierów radiofonii polskiej. Był także konstruktorem wielu urządzeń przeznaczonych dla radioamatorów w latach 20 i 30 XX. wieku.
W uzupełnieniu podam, że SEP, którego oddziału EIT Prezes nas do udziału w tej ciekawej imprezie zaprosił, jest obok BCC jednym z głównych sojuszników PZK podczas konsultacji projektów Ustaw i Rozporządzeń dotyczących także nas krótkofalowców.


5. SN90SN .
Praca stacji okolicznościowej SN90SN była transmitowana w „Teleexpresie” w dniu naszego Święta Niepodległości. SN90SN jest jedną ze specjalnych stacji okolicznościowych pracujących w ramach programu dyplomowego „Polonia Restituta”. Gratuluję kolegom ze Świętokrzyskiego OT PZK z Kieleckiego radioklubu SP7PKI z Mariuszem SP7LI członkiem Zarządu OT 03 na czele wspaniałego akcentu promującego krótkofalarstwo. Tak trzymać.


6. Strategia.
Informuję, że na portalu PZK w dziale „Ostatnie linki” (lewa strona portalu) znajduje się Raport Komisji Strategii PZK. Materiał opracowany przez komisję strategii PZK jest jedynym takim dokumentem w historii PZK. Dokument traktuje całościowo zarówno teraźniejszość jak i przyszłość PZK.
W imieniu Prezydium ZG dziękuję członkom Komisji z jej przewodniczącym Leszkiem SP6CIK na czele za ogrom pracy włożonej w przygotowanie raportu.
Dokument ten również załączam do niniejszego komunikatu.

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZKLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1820943 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu