Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 15:31  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Komunikat sekretariatu ZG PZK na 11.06.08Submit News Submit Article Visit our Forum 


Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje
1.Konsultacje.

W dniu jutrzejszym tj. 12 czerwca w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie :

1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej ,

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

Projekty tych rozporządzeń były przedmiotem szerokich konsultacji także i w naszym środowisku. Jutrzejsze spotkanie jest ostatnim w cyklu konsultacji przed ostatecznym ich dopracowaniem i publikacją. Na naradzie PZK będę reprezentował osobiście.2.Posiedzenie Prezydium ZG PZK.

Zgodnie z zapowiedzią we czwartek 5 czerwca w siedzibie sekretariatu ZG PZK Bydgoszczy odbyło się Posiedzenie Prezydium ZG PZK , drugie w bieżącej kadencji. Uczestniczyli Pani Urszula Dąbrowska Księgowa PZK, Przewodniczący GKR Kol. Jerzy SP3GEM oraz wszyscy członkowie Prezydium.

A o to uchwały podjęte przez prezydium ZG w dniu 5 czerwca 2008

-Prezydium ZG PZK wyraziło podziękowanie Członkom Prezydium ZG PZK kadencji 2004-2008 za pracę społeczną na rzecz PZK. Postanowiło ufundować okolicznościowe grawertony dla Kol. Ewy SP1LOS, Aleksandra SP2UKA, Dariusza SP2HQY, Wojciecha SP9P.

- „Prezydium powołało w dniu 5.06.08 Komisje zgodnie z załącznikiem :

Jednocześnie prezydium zobowiązuje przewodniczących komisji do informowania Prezydium ZG PZK o ewentualnych trudnościach w ich funkcjonowaniu nie zależnie od „zasad ogólnych” wymienionych w uchwale.

Uchwała Prezydium ZG PZK

Prezydium ZG PZK wypełniając Uchwałę nr 3 XVII Zjazdu PZK powołuje następujące komisje:


1.Komisję ds. Strategii PZK

w składzie:

Przewodniczący: Leszek Przybylak SP6CIK

Członkowie: Tomasz Ciepielowski SP5CCC

Henryk Jegła SP9FHZ

Robert Luśnia SP5XVY

Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Arkadiusz Korus SP6OUJ

Robert Głowacki SP6RGB

Piotr Nitecki SP9BWJ

Andrzej Chałubiec SP9ENO

Roman Bal SP9MRN

Witold Onaczyszyn SP9MRO

Zadania Komisji ds. Strategii PZK

• Opracowanie strategii PZK czyli kierunków strategicznych

• Przekazanie wyników pracy komisji ds. opracowania nowej struktury i nowego podziału zadań i obowiązków

• Termin rozpoczęcia pracy – 6.06.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 30.09.2008 r.


2.Komisję ds. Przeglądu Działalności Operacyjnej

w składzie:

Przewodniczący: Jerzy Jakubowski SP7CBG

Członkowie: Kazimierz Drzewiecki SP2FAX

Janusz Czerwiński SP5JXK

Robert Luśnia SP5XVY

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Jerzy Kowalski SP8HPW

Wiesław Paszta SQ5ABG

Jakub Milczarek SQ7HJI

Zadania Komisji ds. przeglądu działalności operacyjnej

• Przegląd działalności operacyjnej

• Opracowanie projektu zmian najsłabszych rodzajów działalności lub mających zdecydowany wpływ na działalność organizacyjną Związku w terminie do 30.09.2008 r.

• Przekazanie wyników pracy komisji ds. opracowania nowej struktury i nowego podziału zadań i obowiązków do 30.09.2008 r.

• Opracowanie projektu zmian rodzajów działalności mających drugorzędny wpływ na działalność organizacyjną Związku w terminie – do zjazdu nadzwyczajnego.


3.Komisję ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków

w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Chałubiec SP9ENO

Członkowie: Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE

Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Roman Bal SP9MRN

Paweł Gorgoń SQ9DEN

Zadania Komisji ds. Opracowania Nowej Struktury i Nowego Podziału Zadań oraz Obowiązków

• Analiza otrzymanych opracowań od komisji ds. strategii i komisji ds. przeglądu działalności operacyjnej

• Opracowanie nowej struktury organizacyjnej PZK

• Opracowanie nowego podziału ról, zadań i obowiązków

• Przekazanie opracowania komisji statutowej

• Termin rozpoczęcia pracy – 1.10.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.12.2008 r.


4.Komisję Statutową

w składzie:

Przewodniczący: Marek Kuliński SP3AMO

Z-ca Przewodniczącego: Adam Wojcinowicz SQ5WAA

Członkowie: Dionizy Studziński SP6IEQ

Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Robert Głowacki SP6RGB

Jerzy Kowalski SP8HPW

Andrzej Chałubiec SP9ENO

Roman Bal SP9MRN

Robert Luśnia SP5XVY

Zadania Komisji statutowej

• Analiza otrzymanych opracowań od 3 poprzednich komisji, obecnego statutu i innych dokumentów

• Opracowanie nowej statutu PZK

• Przekazanie projektu statutu

• Termin rozpoczęcia pracy – 1.01.2009 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.03.2009 r.


5.Komisję ds. Analiz i Statystyk jednocześnie

w składzie:

Przewodniczący: Zdzisław Bieńkowski SP6LB

Członkowie: Janusz Czerwiński SP5JXK

Rafał Czajkowski SQ7RCT

Prezydium zobowiązuje Zarządy OT do desygnowania po jednym przedstawicielu do pracy w tejże komisji.

Zadania Komisji ds. Analiz i Statystyk

• Przeprowadzanie ankiet, analizy i prace statystyczne

• Szybka odpowiedź na zadane zapytania pozostałych 4 komisji w postaci raportów.

• Termin rozpoczęcia pracy – 6.06.2008 r.

• Termin zakończenia pracy – 31.05.2009 r.


Zasady ogólne:

1. Składy i podział prac wewnątrz poszczególnych Komisji pozostają otwarte umożliwiając usprawnienie ich pracy w trudnych do przewidzenia w tej chwili sytuacjach wynikających z kierunków prac Komisji.

2. Komisje raportują stan zaawansowania i wyników pracy 1 raz w miesiącu do Prezydium ZG.

3. Prezydium ZG PZK zobowiązuje wszystkie organy PZK do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zapytania przewodniczących poszczególnych komisji leżących w zakresie prac komisji.

4. Komisje powinny uwzględnić w swych pracach Uchwały nr 4 i 9 XVII Zjazdu PZK.

------------------------------------------------------------------------------------------


- Prezydium zdecydowało o podniesieniu opłaty za dyplomy wydawane przez ZG PZK do wysokości - 10 zł dla członków PZK, a dla stacji polskich nie zrzeszonych w PZK –20 zł. Dla wszystkich stacji klubowych – 3 znaczki pocztowe na list zwykły. Opłatę za dyplomy należy przekazywać na konto bankowe PZK, a kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do zgłoszenia dyplomowego. Podniesienie opłaty obowiązuje od 01.07.2008 r. Nalepki SP-PA bezpłatne + zwrotna koperta ze znaczkiem.

- Prezydium ustanawia ”TROFEUM SP-PA ALL” w postaci grawertonu, za przeprowadzone i potwierdzone kartami QSL łączności/nasłuchy z wszystkimi powiatami dla pierwszych 10 zdobywców -Trofeum numerowane bezpłatne , następni otrzymają specjalne dyplomy.

- Prezydium ZG PZK zdecydowało o objęciu przez PZK stałego patronatu nad ”Zawodami Zegrzyńskimi - SP Powiat Contest” organizowane przez klub SP5PSL (w tym roku zawody te odbędą się w dniu 13.09.2008 r.). Zawody te są bardzo dużym promotorem naszego dyplomu SP-PA.

-Prezydium przeanalizuje umowę z UARL o wzajemnym bezpłatnym wydawaniu dyplomów. UARL oferuje nam tylko 3 mało atrakcyjne dyplomy o skromnej szacie graficznej, więc zainteresowanie stacji z SP tymi dyplomami jest naprawdę bardzo nikłe.

- Nie wydajemy jako PZK zgody na umieszczanie loga PZK na dyplomach wydawanych przez osoby prywatne. Używanie loga PZK przez te osoby w tym przypadku jest często w celach zarobkowych i jest zabronione. Jednak tylko w uzasadnionych przypadkach PZK może wydać taką zgodę. Logo PZK mogą umieszczać na swoich wydawanych dyplomach Oddziały PZK i kluby PZK.

-Zobowiązuje się wszystkie Oddziały PZK i kluby PZK wydające dyplomy, aby obowiązkowo przesyłały regulaminy tych dyplomów łącznie z jednym egzemplarzem (przykładowy rodzaj dyplomu) dyplomu do wiceprezesa PZK ds/sportowych lub Award Managera PZK.

- Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu nadania ZOH PZK kolegom: Stanisławowi Nowakowi SP9UH oraz Witoldowi Wichurze SP9DW na wniosek Śląskiego OT PZK.
3. II Warsztaty QRP.

Brok, 19-21 września 2008r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników pracy małą mocą na kolejne Warsztaty pod hasłem „ Ham Spirit poprzez QRP". Doświadczeni krótkofalowcy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem. Chcemy, aby warsztaty były „na luzie", bez sztywnego programu. Oczekujemy spontanicznych pomysłów i niespodzianek. Każdy może przyjechać ze swoją stacją, anteną. Każdy może spodziewać się fachowej pomocy, nauki oraz wsparcia od starszych stażem kolegów. Przez całe warsztaty czynna będzie stacja okolicznościowa 3Z0ILQ, z której każdy będzie mógł nawiązywać łączności. Informacje o szczegółach organizacyjnych zamieszczone są poniżej, a dalsze informacje publikowane będą w kolejnych biuletynach na Portalu QRP (www.sp-qrp.pl) i na stronie SP5DDJ (http://strony.aster.pl/sp5ddj). Organizatorzy.4.Joannici.

Klub SP6ZJP z Głubczyc w ramach Szlaku Joannitów wydaje oprócz dyplomu specjalne okolicznościowe medale za łączności ze stacjami nadającymi ze szlaku.

Złoty- za 10 QSO , srebrny za 8-9 QSO i brązowy 6-7 QSO.

Aktywność ze szlaku, z terenowego QTH przeważnie jest w soboty i niedziele.

Wszelkie informacje są zamieszczane na stronie www.sp6zjp.glubczyce.info

73! Arek sp6oujTyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1823302 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu